Drenthe+maakt+geld+vrij+voor+waterbeheer
Nieuws
© Ruud Ploeg

Drenthe maakt geld vrij voor waterbeheer

Provincie Drenthe en de Drentse waterschappen maken bijna 2 miljoen euro vrij voor projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Provincie Drenthe en de waterschappen Hunze en Aa's en Vechtstromen stellen in totaal 645.000 euro beschikbaar voor glastuinbouwbedrijven voor aanvullende zuivering van drain- en filterspoelwater.

Daarnaast hebben provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen in totaal 1.350.000 euro klaar liggen voor diverse maatregelen uit de zogeheten BOOT-lijst (Bestuurlijk Overleg Open Teelten). Provincie, waterschappen en LTO Noord hebben afgesproken dat vanaf 1 augustus 2017 aanvragen voor subsidies kunnen worden ingediend.

Het DAW is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Om de knelpunten op het gebied van water op te lossen is een intensieve samenwerking tussen het agrarische bedrijfsleven voor nodig, maar ook met de waterschappen.

Kringlopen

Het gaat om maatregelen als water langer vasthouden in het gebied, emissieverlaging en kleinschalig peilbeheer. Voorbeelden van maatregelen die in aanmerking kunnen komen zijn zuivering van drainagewater, creëren van gesloten kringlopen in de glastuinbouw of opvangvoorzieningen voor het tegengaan van erfafspoeling.

Voor de subsidie voor de glastuinbouw kunnen bedrijven tot 1 november 2017 aanvragen indienen. Voor subsidie voor verschillende maatregelen uit de BOOT-lijst kunnen belangstellenden tot 31 maart 2018 terecht bij een speciaal provinciaal subsidieloket.

Aanspreekpunten

In het beheergebied van waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest is Caroline Schrandt het aanspreekpunt: caroline.schrandt@kadaster.nl of 06-52401222. Voor zuid Drenthe (werkgebied waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta) is dat Jurgen Neimeijer: jneimeijer@ltonoord.nl of 06-51305642.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  8° / 1°
  10 %
 • Maandag
  9° / 6°
  50 %
 • Dinsdag
  6° / 4°
  70 %
Meer weer