Nieuwe+verklaring+moet+waterkwaliteit+verbeteren
Nieuws
© Unie van Waterschappen

Nieuwe verklaring moet waterkwaliteit verbeteren

De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Nederland moet beter. Daarom heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu met waterschappen, provincies en maatschappelijke partners de verklaring 'Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater; getekend.

'Een nieuw elan voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW),', zo vat Jakob Bartelds, LTO-portefeuillehouder Omgeving, de ondertekening samen. Hij gaat ervan uit dat de boerenprojecten in het DAW een flinke impuls krijgen.

In de verklaring zijn hierover nu stevige afspraken gemaakt. 'Voor het DAW hebben we vastgelegd dat de provincies en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Europese subsidiegelden sneller en effectiever beschikbaar maken voor de uitvoering in de periode van 2017 tot en met 2020', aldus Bartelds.

Eisen

De laatste jaren is hard gewerkt om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Maar het water voldoet op veel plekken nog niet aan de eisen en wensen.

De Delta-aanpak pakt de waterkwaliteit over de volle breedte aan. Het gaat om meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, waterkwaliteit bij drinkwaterbronnen en de waterkwaliteit van onze grote wateren. Het gaat ook over nieuwe stoffen in het water zoals medicijnresten en microplastics die een steeds groter probleem vormen. Ook de bron moet aangepakt worden.

Medicijnen

Uit het onlangs verschenen RIVM-rapport 'Geneesmiddelen en Waterkwaliteit' blijkt dat er aanleiding is tot zorg over de effecten van geneesmiddelen op de waterkwaliteit en het milieu. Daarom wordt nu de samenwerking gezocht met de zorgsector en worden concrete maatregelen getroffen om de hoeveelheid medicijnresten in ons water te beperken. Water- en zorgsector bekijken samen waar de effecten van medicijngebruik op het milieu verminderd kunnen worden.

Ook zijn waterschappen, drinkwaterbedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gestart met een onderzoek naar efficiënte zuiveringsmethoden, zoals bij de rioolwaterzuivering in Papendrecht, en komen de waterschappen binnen enkele maanden met de resultaten van het onderzoek naar plekken waar aanvullende zuivering het meest effectief ingezet kan worden.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft aangegeven dat met deze impuls voor de waterkwaliteit de Europees gestelde doelen voor 2027 gehaald kunnen worden. De aanpak wordt komend jaar verder uitgewerkt met concretere maatregelen voor de langere termijn tot een nieuw Bestuursakkoord Water.

Weer

 • Woensdag
  17° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  12° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
Meer weer