Europese+suikerproductie+bovengemiddeld
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Europese suikerproductie bovengemiddeld

De suikerproductie in de Europese Unie komt in 2017/2018 naar schatting uit op 21 miljoen ton. Dat is 23 procent meer dan het gemiddelde van de voorgaande jaren. Dat staat in een recent rapport van de Europese Commissie.

De stijging is gestimuleerd door het einde van de suikerproductiequota, een gunstige prijsvorming en de bovengemiddelde opbrengsten. Naar verwachting zal de Europese productie stabiliseren, dit ondanks dalende suikerprijzen in 2018/2019. De extra productie gaat vooral naar de export, met name naar nieuwe bestemmingen.

De uitvoer van suiker in de eerste vier maanden van het verkoopseizoen bereikte bijna 1,3 miljoen ton, wat evenveel is als de gemiddelde jaarlijkse Europese uitvoer in de afgelopen jaren. Vooral de uitvoer naar landen ten zuiden van de Sahara en Zuid- en Oost-Azië steeg, zoals in Mauritanië en Sri Lanka. Daarnaast ontstonden er nieuwe exportbestemmingen naar onder andere Chili en Haïti.

Voorraden

De Europese Commissie verwacht daarom dat de EU-uitvoer in 2017/2018 zal uitkomen op 3,2 miljoen ton, terwijl de invoer 50 procent onder het voorgaande jaar zou kunnen liggen, namelijk 1,2 miljoen ton. De voorraden zullen naar verwachting licht stijgen tot 2,2 miljoen ton.

Het gunstige weer voor de productie van suikerbieten en suikerriet over de hele wereld leidde tot een hoger productie in de meeste suikerproducerende landen. Met 4 procent extra suikerproductie (ongeveer 8 miljoen ton) op de wereldmarkt in vergelijking met 2016/2017 en na twee jaar tekort, wordt het wereldoverschot voor 2017/2018 geschat op ongeveer 5 miljoen ton. Dat heeft wereldwijd geleid tot lagere prijzen.

Marktprijzen

De telers van suikerbieten zijn inmiddels begonnen met het zaaien voor het seizoen 2018/2019. Dalende suikerprijzen en lage maar herstellende marktprijzen voor mais en gerst zouden boeren ertoe kunnen brengen andere gewassen dan suikerbieten te gaan telen. Aangezien veel suikerfabrieken werken onder contracten van twee à drie jaar, zal het areaal suikerbieten naar verwachting met maar 1 procent dalen.

Op basis van de ontwikkeling van de opbrengst en het gemiddelde suikergehalte, zou de productie van suikerbieten iets lager kunnen zijn. De prognose voor de productie van witte suiker is voor 2018/2019 vastgesteld op 20,4 miljoen ton, 3 procent lager dan de suikerproductie in 2017/2018.

Overschotprognose

De wereldsuikermarkt zal naar verwachting een overschot in 2018/2019 behouden, hoewel er indicaties zijn voor iets lagere productieniveaus ten opzichte van 2017/2018, leidend tot een overschotprognose van 2 miljoen ton.

Als gevolg hiervan zouden de wereld- en EU-suikerprijzen op hun huidige lage niveaus kunnen blijven, zo valt te lezen in de Short-term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019 van de Europese Commissie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  23° / 15°
  10 %
 • Maandag
  26° / 14°
  10 %
 • Dinsdag
  30° / 15°
  10 %
Meer weer