Han Reindsen

Han Reindsen

Han Reindsen is redacteur Akker- & Tuinbouw. Hij volgt de akkerbouw, mechanisatie. en vollegrondstuinbouw

Contact

Artikelen door Han Reindsen

Einböck schoffelt bovenover de rijen

Mechanisatie

Einböck presenteert op Agritechnica Chopstar-Twin een nieuw concept voor schoffeltechniek. In plaats van de schoffelelementen tussen de rijen te laten schoffelen, is de Chopstar-Twin ontwikkeld om bovenover de rijen langs te gaan.

Eiwit uit bietenblad voor voedingsindustrie

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie heeft haar Green Protein Demo Plant in Dinteloord op 10 oktober officieel in gebruik genomen. Daarin is gestart met de productie van eiwit uit bietenblad. De eerste 100 kilo product komt nog dit jaar beschikbaar.

Innovaties voor peenteelt in nabije toekomst

Akker- & Tuinbouw

Hoe ziet de teelt van peen er in 2030 uit? Gebruik van een zaaimat, druppelirrigatie, bemesten met microgranulaten, onkruidbestrijding met een veldrobot en na de in de herfst ondergeploegde peen in het voorjaar rooien? Wat de route zal zijn, is nog...

'Door regen ligt oogst bijna stil'

Akker- & Tuinbouw

Na de droogte is het nu in Nederland op veel percelen nat, vooral in Noord-Holland. 'De oogstwerkzaamheden liggen grotendeels stil en dat terwijl er nog veel poot- en consumptieaardappelen in de grond zitten.'

Slechte verwachting van Südzucker komt uit

Akker- & Tuinbouw

In de eerste helft van het lopende boekjaar 2019/2020 realiseerde Südzucker een geconsolideerde omzet van 3.314 miljoen euro. Vorig jaar ging het in dezelfde periode om 3.475 miljoen euro.

Plaatsspecifiek spuiten met DroneLink

Mechanisatie

Dronewerkers introduceert nieuwe software die dronebeelden omzet in taakkaarten waarmee plaatsspecifiek onkruid is te bestrijden met een veldspuit: DroneLink. De software is voor het eerst te zien op Agritechnica.

Siloking verkoopt honderdste elektrische mengwagen

Mechanisatie

Siloking heeft de honderdste elektrische zelfrijdende voermengwagen verkocht. Dat meldt de Duitse fabrikant van voermengwagens.

Rapide-opraapwagens nog sneller en zuiniger

Mechanisatie

Schuitemaker lanceert op de Agritechnica in Hannover de nieuwe lijn Rapide-dubbeldoelwagens. Die zijn nu nog sneller en zuiniger in het dagelijks gebruik van de loonwerker.

New Holland-trekker favoriet bij akkerbouwers

Mechanisatie

De meeste akkerbouwers bezitten een New Holland-trekker, zo blijkt uit onderzoek van AgriDirect. Ruim 13 procent van de akkerbouwers wil investeren in een trekker.

Warme lucht bestrijdt valse meeldauw in plantuien

Akker- & Tuinbouw

Valse meeldauw in tweedejaars plantuien is goed te bestrijden met warme lucht. Dit blijkt uit onderzoek van DLV Plant in samenwerking met NAK en Wageningen University.

Landbouw belangrijk bij kunstmatige intelligentie

Akker- & Tuinbouw

Kunstmatige intelligentie speelt een steeds grotere rol in onze economie en samenleving. In een speciale coalitie levert Wageningen University & Research (WUR) bijdragen voor landbouw en voeding.

Suiker Unie stelt opbrengst suiker naar beneden bij

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie heeft op basis van de tot nu toe geleverde bieten de opbrengstverwachting naar beneden bijgesteld naar 13,5 ton suiker per hectare.

'Cercospora is groot probleem in suikerbieten'

Akker- & Tuinbouw

Delphy constateert de laatste jaren een steeds heftiger aantasting van cercospora in suikerbieten. Volgens de adviesdienst zijn minder gevoelige rassen en een andere aanpak nodig.

Meer duurzaam materiaal uit olifantsgras

Akker- & Tuinbouw

DOEN Participaties en VP Capital investeren 1 miljoen euro in Vibers. Dat is een bedrijf dat materialen maakt van olifantsgras. Vibers gaat olifantsgras uit Nederland als duurzame grondstof verder ontwikkelen en de marktpositie versterken.

Farmax-spitmachine voor zwaardere zaaimachines

Mechanisatie

Farmax heeft ingespeeld op de toenemende vraag vanuit de markt om een LRP Profi spitmachine te ontwikkelen die de steeds zwaarder wordende zaaimachines aan kan. De nieuwe machine is te zien op Agritechnica.

Ruim 37 procent pootgoed in nacontrole verlaagd

Akker- & Tuinbouw

De resultaten van de nacontrole zijn iets positiever: ruim 37 procent van het pootgoed wordt verlaagd in klasse.

Cosun zoekt bietenteler voor raad van beheer

Akker- & Tuinbouw

Voor de raad van beheer is Cosun op zoek naar een praktiserend bietenteler met een goed contact met de praktijk. In mei 2020 ontstaat een vacature voor een intern lid.

Uitbreiding Kuhn-dealernetwerk in regio Coevorden

Mechanisatie

Naber LMB Coevorden kiest voor het Kuhn-dealerschap in Noordoost-Drenthe en Oost-Overijssel. De samenwerking met Reesink Agri is op 1 oktober ingegaan.

Trekkerverkoop loopt iets achter op 2018

Mechanisatie

In de eerste acht maanden van dit jaar zijn in Nederland 1.763 trekkers verkocht. Dat is iets minder dan de 1.785 trekkers in dezelfde periode van 2018.

Kaumera kan gebruik kunstmest reduceren

Akker- & Tuinbouw

Waterschap Rijn en IJssel maakt uit proceswater van zuivelconcern FrieslandCampina de nieuwe grondstof Kaumera, geschikt voor de coating van zaden en mestkorrels. Het gebruik van Kaumera als biostimulant en slow release kunstmestcoating kan...

Eiwit uit bietenblad als voedingsingrediënt

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie gaat plantaardige eiwitten uit bietenblad te winnen. Het bedrijf opende daarvoor donderdag een innovatieve demofabriek, de Green Protein Demo Plant in Dinteloord.

Grimme Ventor 4150 aardappelrooier klapt loof bij Sandee

Akker- & Tuinbouw

Bij loonbedrijf Sandee in Onstwedde is de eerste Ventor 4150 zelfrijdende vierrijige aardappelrooier met een loofklapper van het merk Grimme in bedrijf gesteld. De loofklapper voert het loof naar de zijkant af, gelijk aan een bietenrooier.

Peen niet inschuren maar onderploegen

Akker- & Tuinbouw

Op de peenmiddag van Delphy in Espel stond woensdag een bijzondere ploeg van Grimme. Met deze machine is het mogelijk om peen in het najaar af te dekken met grond in plaats van in te schuren.

Bladschimmelbestrijding bieten nu nog zelden rendabel

Akker- & Tuinbouw

Bladschimmelbestrijding in bieten in de eerste helft van oktober is nauwelijks rendabel. Zelfs niet wanneer de bieten laat worden gerooid. Na half oktober is het vrijwel nooit rendabel.

'Richtlijn cumulatieve middelrisico's insecten nodig'

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten wil een Europees richtsnoer voor beoordeling van cumulatieve risico's door gewasbeschermingsmiddelen voor insecten.

Schouten wil verder met onderzoek Groene Veredeling

Akker- & Tuinbouw

Het huidige onderzoeksprogramma Groene Veredeling loopt in 2019 af. De komende jaren is landbouwminister Carola Schouten bereid voor een nieuw programma jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Cursus precisielandbouw in Noord-Nederland

Akker- & Tuinbouw

In samenwerking met Dacom start HLB binnenkort in Groningen, Friesland en Drenthe met een cursus precisielandbouw. De cursus geeft meer inzicht in percelen en hoe telers concreet data-informatie kunnen toepassen op het bedrijf.

Sensus bezig met contracten cichorei 2020

Akker- & Tuinbouw

Sensus is gestart met de contractering van cichorei voor het seizoen 2020. Voor een topopbrengst adviseert de verwerker de telers om een goed perceel en het juiste ras te kiezen.

België zoekt naar oplossingen bodemverdichting

Akker- & Tuinbouw

Verdichting van de landbouwbodems is een toenemend en complex probleem. Met een vierjarig onderzoek gaan Belgische projectpartner om zoek naar haalbare oplossingen.

Cargos-opraapwagens met Tim Speed Control

Mechanisatie

Claas rust de Cargos 9000 en 8000 uit met Tim Speed Control. Deze nieuwe functie regelt de snelheid van de trekker afhankelijk van de doorvoer door de pick-up van de opraapwagen.

Claas komt met nieuw topmodel Jaquar 990

Mechanisatie

Claas introduceert de Jaquar 990 als een nieuw topmodel van de 900-veldhakselaarserie. De machine is ook verkrijgbaar met Tetta Trac rupsaandrijving.

Gunstige vooruitzichten vakbeurs Sitevi 2019

Mechanisatie

De vooruitzichten voor van deze komende editie van de Sitevi, de internationale vakbeurs voor de groente-, fruit-, wijn en olijfteelt, zijn bijzonder gunstig.

Amazone scoort drie zilveren Agritechnica-medailles

Akker- & Tuinbouw

Een neutrale commissie van experts, benoemd door de Duitse landbouwvereniging DLG, heeft drie noviteiten van Amazone bekroond met een zilveren Agritechnica-medaille.

Coating voor zaden en mestkorrels uit afvalwater

Akker- & Tuinbouw

Een fabriek voor Kaumera is woensdag geopend bij waterschap Rijn en IJssel in Zutphen. Kaumera is een nieuwe grondstof uit afvalwater van FrieslandCampina. De grondstof wordt in eerste instantie vooral gebruikt als coating voor zaden en mestkorrels.

Fabrieken van Suiker Unie draaien goed

Akker- & Tuinbouw

De bietenverwerking in de fabrieken van Suiker Unie in Dinteloord en Vierverlaten verloopt goed. Het suikergehalte is weer gestegen naar 16,7 procent.

Ruim 38 procent pootgoed verlaagd in nacontrole

Akker- & Tuinbouw

De resultaten van de nacontrole zijn de afgelopen weken stabiel gebleven. Circa 38 procent van het pootgoed is verlaagd in klasse.

Driftreductie bepaalt vaker keuzevrijheid

Akker- & Tuinbouw

Bij spuittechnieken is er niet één de beste. Bij de keuze moeten telers onder andere rekening houden met de bedrijfssituatie, de gewassen en de te gebruiken gewasbeschermingsmiddelen. De techniek met de hoogste driftreductie geeft de meeste...

Nieuwe Carré-dealer voor Zuidwest-Nederland

Mechanisatie

Van Gemeren Mechanisatie uit Numansdorp neemt vanaf 1 oktober de producten van Carré op in het leveringsprogramma. Daarmee breidt importeur Pool Agri het dealernetwerk uit.

Bietenmot aangetroffen in Nederland

Akker- & Tuinbouw

Bij IRS-diagnostiek is een melding uit Limburg binnengekomen dat bieten zijn aangetast door larven van de bietenmot (Scrobipalpa ocellatella).

Ctgb laat vier nieuwe middelen toe

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft vorige week besloten tot de toelating van vier nieuwe gewasbeschermingsmiddelen.

'Stichting Veldleeuwerik is relevanter dan ooit'

Akker- & Tuinbouw

Stichting Veldleeuwerik, die zich inzet voor duurzame akkerbouw, stopt per 1 januari 2020. Door het geleidelijk afhaken van partnerbedrijven is de begroting voor volgend jaar niet sluitend te krijgen. Directeur Hedwig Boerrigter houdt er een wrang...

Suikergehalte bieten is relatief hoog

Akker- & Tuinbouw

Het suikergehalte van de bieten is met 16,5 procent relatief hoog. De wortelopbrengst zal met circa 82 ton per hectare iets lager uitkomen dan Suiker Unie eerder had verwacht.

Boomkwekers op zoek naar organische stof

Akker- & Tuinbouw

Boomkwekers moeten de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest op termijn verminderen. Daarvoor hebben ze volop praktische kennis nodig om de bodemkwaliteit te verbeteren. Voor een betere bodemstructuur en meer bodemleven staat de...

Koninklijke onderscheiding voor directeur BO Akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Matthé Elema uit ’s-Gravenzande heeft bij zijn afscheidssymposium van de Brancheorganisatie Akkerbouw op 25 september een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Iets stijgende lijn bij tarwenoteringen

Akker- & Tuinbouw

Op de wereldmarkten laten de tarwenoteringen veelal een stabiele of iets stijgende lijn zien. Dat geldt ook voor de EU-noteringen.

Cumela heeft met PAS zorgen over werkgelegenheid

Mechanisatie

Het advies dat de commissie Remkes in de laatste week van september presenteerde is volstrekt ontoereikend om op korte termijn projecten weer in gang te zetten, stelt Cumela Nederland.

NPPL breidt uit met robot en in fruit

Akker- & Tuinbouw

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) breidt uit met zes telers en zes nieuwe precisietoepassingen. Telers gaan onder andere aan de slag met robots. Fruittelers kunnen volgend jaar ook deelnemen aan het project.

'Tijdelijk verhoogde norm nodig bij einde chloorprofam'

Akker- & Tuinbouw

Aardappelen die in een bewaring worden opgeslagen waar ooit chloorprofam is toegepast, bevatten vaak residu van CIPC. De Europese aardappelverwerkers lobbyen daarom gezamenlijk voor een tijdelijke verhoogde norm.

'Microben in bodem houden planten gezond'

Akker- & Tuinbouw

Utrechtse wetenschappers ontdekten dat bodemmicroben de potentie hebben om planten immuun te maken voor ziekten. Dat opent nieuwe mogelijkheden voor duurzame voedselproductie.

Ctgb reageert op e-mailactie foodwatch Nederland

Algemeen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) ontvangt op dit moment reacties op de e-mailcampagne van foodwatch Nederland. Het college wordt aangesproken op de Europese toelating van glyfosaat.

Sector is onderweg naar peen telen in 2030

Akker- & Tuinbouw

Peen telen in 2030 betekent een route bewandelen met onzekerheden, vragen en nieuwe oplossingen. Op de landelijke middag B-peen op 9 oktober in Espel kunnen telers kennis opdoen.

Meer kennis levert betere aardappelrassen op

Akker- & Tuinbouw

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) hebben samen met veredelaar Solynta een complete genoomsequentie voor aardappels gepubliceerd. In de toekomst kan dit een aardappel opleveren met betere eigenschappen.

Ropa wint innovatieprijs International Motorshow

Mechanisatie

Op de International Motorshow in Frankfurt (IAA) werd Ropa de winnaar van de Automotive Brand Contest in twee categorieën op het gebied van connectiviteit en bedrijfsvoertuigen.

'Toegevoegde waarde Zorvec NZeb bij phytophthora'

Akker- & Tuinbouw

Aardappelziekte phytophthora verandert en middelen die in het verleden goede resultaten gaven, scoren nu minder goed. Het relatief nieuwe middel Zorvec NZeb heeft toegevoegde waarde.

Alliance-band wint zilver op Agritechnica

Mechanisatie

De Alliance 398 MPT heeft een zilveren medaille gekregen bij de Agritechnica Innovation Award. De prijswinnaar is de eerste landbouwband ter wereld die op de weg een snelheid tot 100 kilometer per uur haalt.

Cerescon bij beste robotbedrijven ter wereld

Mechanisatie

De selectieve oogstrobot Sparter voor witte asperges van Cerescon is één van de zes finalisten van de Agro Innovation Lab Robotics Challenge 2019.

Rauch MultiRate bespaart tot 23 procent kunstmest

Mechanisatie

Met het MultiRate-doseersysteem van Rauch zijn in totaal dertig secties afzonderlijk in en uit te schakelen. Tegelijkertijd is de doseersnelheid voor elke sectie afzonderlijk te regelen. Dit maakt een kunstmestbesparing tot 23 procent mogelijk.

'Europese Unie moet precisielandbouw ondersteunen'

Mechanisatie

De Europese organisaties van (landbouw)machinefabrikanten CEMA en Ceettar roepen de Europese Unie-lidstaten op om het gebruik van precisielandbouwtechnieken in Europa te bevorderen.

'Slimme driftreductie dringende noodzaak'

Akker- & Tuinbouw

Het is dringend noodzakelijk om drift verdergaand te reduceren bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Dat werd donderdag duidelijk op een demomiddag over gewasbeschermingstechnieken in Lelystad.

Nordzucker verwacht wisselende opbrengsten bieten

Akker- & Tuinbouw

Nordzucker is eind vorige week begonnen met de bietencampagne 2019/20. De suikerfabriek verwacht opbrengsten die op hetzelfde niveau liggen als vorig jaar.

'Compost is beste bodemverbeteraar'

Akker- & Tuinbouw

Het Belgische onderzoeksinstituut ILVO breidt de compostering uit en wijst op de potentiële kansen van compost. In vergelijking met andere bodemverbeteraars is een meeropbrengst van 15 procent mogelijk.

Lemken heeft dankzij Sulky ook meststofstrooiers

Mechanisatie

Lemken breidt vanaf november zijn portfolio uit met meststofstrooiers van Sulky met het eigen blauwe design. Tijdens Agritechnica 2019 maken Nicola Lemken en Julien Burel de samenwerking tussen hun bedrijven bekend.

Homburg importeur van Garford schoffelmachines

Mechanisatie

Homburg Holland uit Stiens is importeur geworden van Garford Farm Machinery Ltd voor Nederland. Garold is fabrikant van schoffelmachines.

Bietencampagne start met 15,9 procent suiker

Akker- & Tuinbouw

Het eerste weekgemiddelde van bietencampagne 2019/20 van Suiker Unie komt uit op 15,9 procent suiker. Voor deze tijd is dat redelijk goed.

Goede start Europese trekkerverkoop 2019

Mechanisatie

De vraag naar trekkers blijft in Europa stabiel, blijkt uit registratiecijfers van de eerste zes maanden van 2019. De verwachtingen voor de tweede helft van het jaar zijn minder goed.

Verlaging pootgoed bij nacontrole 38 procent

Akker- & Tuinbouw

Het verlagingspercentage van de nacontrole van het pootgoed is op dit moment 38 procent, meldt de NAK.

Kuhn harkt wereldrecord met 23,6 hectare per uur

Mechanisatie

Kuhn heeft met de vierrotor cirkelhark GA 15131 een wereldrecord gevestigd. In acht uur tijd is 188,9 hectare geharkt, gemiddeld 23,6 hectare per uur.

Interesse steriele insectentechniek uien stijgt

Akker- & Tuinbouw

De uienvlieg geeft veel schade in uien. Met steriele insectentechniek van De Groene Vlieg is deze goed te bestrijden. Met het wegvallen van de neonicotinoïden (neonics) zal de belangstelling volgend jaar toenemen, verwacht Petra Rijkens van De...

Bietenteler krijgt per ras info over bladschimmels

Akker- & Tuinbouw

Bij de rassenkeuze van suikerbieten krijgen telers eind dit jaar mogelijk ook informatie over de gevoeligheid van rassen voor bladschimmels. Maar na twee jaar onderzoek blijft een betrouwbare voorspelling lastig.

Veranderend klimaat staat centraal op uiendag

Akker- & Tuinbouw

Het thema van de Uiendag 2019 in Colijnsplaat is 'uienteelt in een veranderend klimaat'. 'Druppelirrigatie, regelbare drainage en plantversterkers komen 29 augustus aan bod om uien te wapenen tegen droogte', zegt medeorganisator Luc Remijn van...

'Ontdek soja en pionier voor landbouw én klimaat'

Algemeen

De Belgische onderzoekstinstellingen ILVO en Arvesta zoeken landbouwers met lef om op eigen veld te pionieren in soja.

NVWA mag boete uitdelen bij pootgoedfraude

Akker- & Tuinbouw

Met het wetsvoorstel Plantgezondheidswet krijgt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) extra middelen tegen pootgoedfraude. Naast het bestaande strafrechtelijke handhavingsinstrument wordt het mogelijk een bestuurlijke boete op te leggen.

Moeilijk jaar voor Duitse groente- en fruittelers

Akker- & Tuinbouw

De Duitse telers van groente en fruit hebben een moeilijk jaar achter de rug, stelt de Duitse landbouworganisatie DBV. 'Door de extreme weersomstandigheden waren er extreme uitdagingen.'

Groene totaalbeleving tijdens Plantarium

Akker- & Tuinbouw

'Green Fits All' was de slogan waar het deze week bij Plantarium en Groen-Direkt om draaide. Beide beurzen vonden wederom plaats onder één dak en boden het internationale vakpubliek een groene totaalbeleving in Boskoop.

Nico Rijnbeek gedecoreerd in Boskoop

Akker- & Tuinbouw

Nico Rijnbeek, oud-directeur van Rijnbeek en Zonen, is vrijdag 23 augustus in Boskoop gedecoreerd met de Zilveren Speld van de LTO-cultuurgroep Vaste Planten.

Zeer gerichte diefstal van gps-systemen

Algemeen

Homburg Holland/Ag Leader waarschuwt voor zeer gerichte diefstal van gps-systemen bij gebruikers van meerdere schermen. 'Momenteel is er een nieuwe diefstalronde gaande.'

Modderpoeltrofee 2019 naar Overesch

Veehouderij

Biologische varkenshouderij Overesch in Raalte wint dit jaar de prijs voor de Mooiste Modderpoel. Met deze prijs wil Wakker Dier de familie Overesch in het zonnetje zetten.

'Poelenproject' in Achterhoek voor zeldzame amfibieën

Algemeen

De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) start deze zomer een ‘poelenproject’ om het leefgebied voor zeldzame amfibieën te verbeteren. Het project richt zich op het enthousiasmeren van grondgebruikers om meer aandacht te hebben voor...

Zaai-element voor groenten met dubbele schijven

Mechanisatie

Monosem introduceert voor de Nederlandse markt een nieuw model zaai-element voor groenten die is uitgevoerd met dubbele frontschijven. Het zaai-element is geschikt om uien, wortels en dergelijk te zaaien in gewasresten.

Quickdown is alternatief loofdodingsmiddel

Akker- & Tuinbouw

De loofdodingsmiddelen Reglone en Finale zijn na dit jaar in aardappelen verboden. Het middel Quickdown is een alternatief. Telers moeten er wel aan wennen, zegt Fokke Smit van Certis Europe.

Eerste elektrisch aangedreven radiografische maaier

Mechanisatie

Waar past een elektrisch aangedreven maaier beter dan op een park met zonnepanelen? De radiografische maaier van Machines4Green is er met een hoogte van een halve meter erg geschikt voor.

Dewulf focust op reiniging tijdens PotatoEurope

Mechanisatie

Dewulf focust zich tijdens PotatoEurope 2019 vooral op loofverwerking, zeefcapaciteit en rollenreiniging. Denk aan de RA3060 met twee afzonderlijke loofrollen, de Kwatro voorzien van een tweedelige bunker en de MH 241 met Clean-Boost.

Bietencampagne Suiker Unie start 6 september

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie start de verwerking van de bieten in Dinteloord op 6 september. In Vierverlaten is de start op 10 september.

Cosun wil in 2020 meer suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Cosun heeft besloten om het toewijzingspercentage voor volgend jaar op 105 procent vast te stellen. Tot 15 procent boven de toewijzing rekent Cosun de surplusbieten af.

Meer waardering na irritatie bij PBL-rapport

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwer Frank van Oorschot uit Achthuizen is op zijn bedrijf serieus bezig om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Bij de publiciteit rond een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kreeg hij het gevoel een schop...

Zelfrijdende Deense haspel rolt slang op

Akker- & Tuinbouw

De Agrometer XLE 125 is een bijzondere beregeningshaspel en de eerste in zijn soort in Nederland. De haspel is zelfrijdend en volgt de uitgelegde slang, ook als deze in een bocht is neergelegd.

Nieuwe Lemken-dealers in West-Nederland

Mechanisatie

Van der Werf Mechanisatie, ELM Bleiswijk en LMB Den Engelsman starten met het verkoopprogramma van Lemken.

Rechter handhaaft NAK-besluit pootgoedfraude

Akker- & Tuinbouw

De keuringsdienst NAK heeft een keuring op een pootaardappelbedrijf voor drie jaar opgeschort, met ingang van de partijkeuring en certificering 2019. Een verzoek van de teler om dit besluit te schorsen, is afgewezen.

Avebe start met zetmeelcampagne

Akker- & Tuinbouw

Avebe startte donderdag met de verwerking van zetmeelaardappelen in de fabriek in Gasselternijveen.

Zware balenklem Fred 3-4HD geslaagd idee

Mechanisatie

De zware balenklem Fred 3-4HD van Meijer Holland is een schot in de roos. 'Het gaat harder dan gedacht', zegt Bart Klimp van Jansen & Heuning in Groningen. De eerste serie is uitverkocht en deze week komt de tweede serie.

Nationale Proeftuin Precisielandbouw op tournee

Akker- & Tuinbouw

Het toepassen van precisielandbouwtechnieken kost in het begin veel tijd. 'Het is wel plug, maar geen play', zegt akkerbouwer Bart van Loon uit Slootdorp, in de Kop van Noord-Holland. 'Soms ben je een dag aan het prutsen en regent het de volgende...

Oude treinwerkplaats etaleert streekproduct

Akker- & Tuinbouw

Het werken aan de totstandkoming van streekproducten en de oude werkplaats voor stoomlocomotieven in Nieuweschans als productiefaciliteit geeft initiatiefnemer Peter Brul energie. 'Het vraagt wel veel trucjes om het samenwerkingsverband vorm te...

Vroegbestelling bietenzaad kan tot 6 september

Akker- & Tuinbouw

Evenals in voorgaande jaren biedt Cosun telers weer de gelegenheid om suikerbietenzaad voor het komende jaar met korting te bestellen.

Toelatingendatabank door Ctgb vernieuwd

Algemeen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de toelatingendatabank vernieuwd en gebruiksvriendelijker gemaakt.

Hazera maakt tour langs Nederlandse uien

Akker- & Tuinbouw

Hazera hield onlangs haar achtste Onion Study Tour. Gedurende een week kregen partners van over de hele wereld, zoals uientelers, verwerkers en verpakkers, de uiensector in Nederland te zien.

Ridderzuring bestrijden met weinig chemie

Mechanisatie

Met een moderne methode van DolfijnAgri is ridderzuring in grasland effectief te bestrijden met tot 90 procent minder chemische stoffen. Dit maakt het een milieu- en diervriendelijkere oplossing.

Lemken breidt after sales support-pakket uit

Mechanisatie

Lemken heeft de after-sales support verder uitgebreid. Met de offline reserveonderdelencatalogus en updatestick zijn klanten en dealers qua informatie altijd actueel.

Beurs Sitevi voor wijn, olijven, groente en fruit

Akker- & Tuinbouw

De internationale vakbeurs Sitevi voor de wijn-, olijf, en groente- en fruitsector is dit jaar van 26 tot 28 november in het Montpellier Exhibition Centre in Frankrijk.

Meer roterende eggen bestrijden onkruid

Akker- & Tuinbouw

Telers tonen steeds meer belangstelling voor mechanische onkruidbestrijding. Tegelijk neemt het aantal fabrikanten met roterende eggen toe. Einböck introduceerde vier jaar geleden de Aerostar-Rotation. APV en Carré hebben nu ook een roterende...

Elf nominaties voor prijs GroenTechniek Holland

Mechanisatie

‘Elektrisch en duurzaam, dat zijn dé trends in de innovaties’, stelt de vakjury van GroenTechniek Holland. De jury heeft elf innovaties genomineerd voor de innovatieprijs Gouden Klavertje Vier.

Grimme met veel machines op Potato Europe

Mechanisatie

Grimme toont ook dit jaar weer veel (doorontwikkelingen van) machines op Potato Europe. Deze is op 4 en 5 september in het Belgische Kain, in de buurt van Tournai.

Wilde bestuivers belangrijk bij teelt preizaad

Akker- & Tuinbouw

Niet kunstmest en water, maar bestuivers als hommels zijn de belangrijkste productiefactor voor de teelt van preizaad. Dat ontdekte promovendus Thijs Fijen.

Verkoop trekkers loopt iets achter op vorig jaar

Mechanisatie

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in Nederland 1.406 trekkers verkocht, ruim 1 procent minder dan de 1.422 stuks in dezelfde periode van vorig jaar.

Flevolands collectief zoekt telers voor pilot vergroening

Akker- & Tuinbouw

Het Flevolands Agrarisch Collectief zoekt vijftien akkerbouwers die mee willen doen aan de pilot ‘Akkerbelt’. Tijdens de pilot wordt geëxperimenteerd met verschillende vergroeningsmaatregelen.

Loonbedrijven in Groene Hart gaan samenwerken

Mechanisatie

De vier loonbedrijven Gebr. Van der Poel, Loonbedrijf J.M. van Vliet, HKA-Nieuwkoop en RVR Loonbedrijf gaan samenwerken onder de naam Bodemkracht. De bedrijven zijn werkzaam in het Groene Hart.

Wereldkaart van bodemaaltjes gepubliceerd

Algemeen

Het wetenschappelijk tijdschrift Nature heeft een groots opgevatte studie over de aantallen en de samenstelling van aaltjes (nematoden) in de bodem gepubliceerd. Het totale gewicht komt overeen met 82 procent van het gewicht van alle mensen op aarde.

Aardappelonderzoek door NAK gewijzigd

Akker- & Tuinbouw

De NAK heeft de pootgoedtelers geïnformeerd over de wijzigingen die door de keuringsdienst zijn doorgevoerd voor het aardappelonderzoek. Dit jaar zijn er een paar grote wijzigingen die de aandacht van de telers vragen.

Kuhn toont rondbalenpers VB 7100 op Agritechnica

Mechanisatie

Machinefabrikant Kuhn introduceert de VB 7100-serie in november op de beurs Agritechnica in het Duitse Hannover. Deze rondbalenpers met variabele kamer maakt strobalen tot 140 kilo per kuub.

Teff Cereal Store uit Hooghalen gedecertificeerd

Akker- & Tuinbouw

Skal Biocontrole heeft op 11 juni 2019 het bio-certificaat van Teff Cereal Store uit Hooghalen, Drenthe, ingetrokken en heeft Skal de aanwezige partijen biologische teff gedecertificeerd.

Cosun verwacht 14 ton suiker per hectare

Akker- & Tuinbouw

Op basis van de huidige stand van de suikerbieten verwacht Cosun een opbrengst van 14 ton suiker per hectare. Dat is minder dan het gemiddelde van de laatste vijf jaar.

Hogere opbrengst cichorei door bestrijden meeldauw

Akker- & Tuinbouw

Het lang gezond houden van het loof van cichorei levert gemiddeld 3,6 ton extra op.

Teelspecialist: risico phytophthora neemt nu toe

Akker- & Tuinbouw

Telers van aardappelen moeten zich in augustus niet laten verrassen door phytophthora. 'Wees er bedacht op, ook bij rassen die minder gevoelig zijn voor de schimmelziekte', waarschuwt teeltspecialist Kees Vogelaar van Agrovision.

Robots in het veld. Kan en vertrouwen we het?

Akker- & Tuinbouw

Zelfrijdende auto's op de weg en autonoom werkende robots op het land hebben veel gemeen. Bij deze technische ontwikkelingen spelen dezelfde vragen. Kan het? Mag het? En vertrouwen we het? Bijvoorbeeld als een onkruidrobot 24 uur per dag aan het...

Topcon heeft oplossing voor goed klaarleggen land

Mechanisatie

Topcon Positioning Systems introduceert een diepteregeling voor grondbewerkingsmachines. Sensoren zorgen voor een nauwkeurige en gecontroleerde instelling van de diepte.

HempFlax en GroeNoord maken combine

Akker- & Tuinbouw

Bij HempFlax in Oude Pekela is een nieuwe Double Cut Combine voor de oogst van vezelhennep in gebruik genomen. Deze is samen met GroeNoord tot stand gekomen.

Droge zomer 2018 vult meer Duitse wijnvaten

Akker- & Tuinbouw

In de uitzonderlijk hete en droge zomer van 2018 produceerden wijnboeren in Duitsland aanzienlijk meer wijn dan in het voorgaande jaar.

Iets minder pootgoed verlaagd

Akker- & Tuinbouw

De veldkeuring van pootgoed door de NAK loopt op zijn einde. In totaal is van het areaal 14,8 procent verlaagd. Dat is 1 procent minder dan vorig jaar (15,8 procent).

Duitse boerenbond verlaagt oogstverwachting graan

Akker- & Tuinbouw

De graanoogst in Duitsland komt uit op 44 tot 45 ton. Dat blijkt uit de nieuwe berekeningen van de Duitse boerenbond DBV, die de verwachtingen heeft verlaagd.

Groente en fruit kweken bij 45 graden Celsius

Akker- & Tuinbouw

Groente en fruit kweken bij een gemiddelde zomertemperatuur van 45 graden Celsius. Wageningen University & Research is bezig om het in Saoedi-Arabië mogelijk te maken.

Geen dwangsom opgelegd voor wilde haver

Akker- & Tuinbouw

Bij de NAK kwamen dit seizoen 45 meldingen van wilde haver binnen. Bij een tweede controle bleken de telers maatregelen te hebben genomen en is er daarom geen dwangsom opgelegd.

Opbrengst wintergraan tot boven 12 ton per hectare

Akker- & Tuinbouw

Voor de opbrengst van wintergraan op kleigrond kan Agrifirm veelal dubbele cijfers noteren, met uitschieters boven de 12 ton per hectare. Opbrengsten op lichtere gronden zijn wisselend: van matig tot goed.

Kopers wachten af bij voldoende tarwe

Akker- & Tuinbouw

De oogst van tarwe is in volle gang en zorgt voor voldoende beschikbaarheid. De kopers nemen een afwachtende houding aan en die leidt niet tot stijgende tarwenoteringen.

Abemec aangesteld als Dewulf-dealer

Mechanisatie

Abemec is door landbouwmachinefabrikant Dewulf benoemd tot officiële dealer voor de regio Noord-Brabant, Midden- en Noord-Limburg, Utrecht en West-Gelderland.

Graan bindt stikstof via symbiose

Akker- & Tuinbouw

Onderzoekers van de universiteiten van Oxford en Cambridge zijn bezig om gewassen te ontwikkelen die minder bemesting nodig hebben. Ze zijn begonnen met gerst.

Bindfolie bij ronde kuilbalen in trek

Mechanisatie

Een steeds groter aantal melkveehouders en loonwerkers ontdekt de voordelen van het wikkelen van ronde kuilbalen met een mantelfolie. Mantelfolie of bindfolie is een alternatief voor netwikkeling.

Eerste pootaardappelen zijn gerooid

Akker- & Tuinbouw

Van ongeveer 8.000 hectare pootgoed was het loof begin deze week vernietigd en 3 hectare was bij de NAK als gerooid gemeld.

Suiker Unie ontbeert betrouwbare opbrengstprognose

Akker- & Tuinbouw

Een betrouwbare opbrengstprognose voor suikerbieten is volgens Suiker Unie nu niet te geven. De coöperatie gaat voorlopig uit van gemiddeld ruim 80 ton per hectare.

Tijdelijke vrijstelling Benevia tegen trips in prei

Akker- & Tuinbouw

Het middel Benevia krijgt een tijdelijke vrijstelling voor gebruik in de onbedekte teelt van prei voor de bestrijding van tabakstrips.

Wetenschappers trekken aan bel over Crispr-Cas

Akker- & Tuinbouw

Het Europese Hof van Justitie oordeelde 25 juli 2018 dat het gebruik van Crispr-Cas in planten onder GMO-wetgeving valt. Een jaar later trekken wetenschapper aan de bel.

Opbrengst wintergerstproef gemiddeld 12 ton

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde opbrengst van de rassenproef wintergerst op proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta komt uit op 12 ton per hectare.

Agrarische machine-industrie heeft het moeilijk

Mechanisatie

De bedrijfsklimaatindex van de Europese agrarische machine-industrie heeft een neergaande lijn te pakken en zit op het lage niveau van 2016.

Uit Duitsland 8 procent minder asperges en aardbeien

Akker- & Tuinbouw

De oogst van asperges en aardbeien bereikt dit jaar in Duitsland niet het niveau van 2018. Van beide teelten valt de oogst naar schatting 8 procent lager uit.

Rupsenvraat in suikerbieten gesignaleerd

Akker- & Tuinbouw

Op diverse plaatsen zijn gaatjes in het bietenblad te zien. Dat komt door vraat van rupsen van de gamma-uil.

Gewasbeschermingsmiddelen steeds 'groener'

Akker- & Tuinbouw

De vergroening van gewasbeschermingsmiddelen zet door in Nederland en Europa. Dat constateert het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Takii en Go Products introduceren Unio

Akker- & Tuinbouw

Veredelaar Takii en plantuienspecialist Go Products intensiveren hun samenwerking met de introductie van Unio: een nieuw merk voor plantuien. Unio moet de groei van de teler versterken.

Reesink en Meerman bundelen krachten

Mechanisatie

De Meerman Groep uit Vlaardingen is maandag onderdeel geworden van Royal Reesink. Meerman is distributeur van grondverzetmachines van het merk Kubota.

'Opbrengst wintertarwe lijkt goed'

Akker- & Tuinbouw

De indruk is dat de opbrengsten en de kwaliteit van wintertarwe goed zijn. Telers melden van de eerste percelen opbrengsten van 10 ton per hectare en meer.

Online cursus over veredeling bloembollen

Akker- & Tuinbouw

De Bollenacademie heeft de online cursus Veredeling van bloembollen gelanceerd. In deze cursus komen alle aspecten van de veredeling aan bod.

Uitbreidingsplannen bloembollentelers fors gestegen

Akker- & Tuinbouw

Het percentage bloembollentelers dat wil uitbreiden steeg in 2018 ruim 13 procent naar 27,6 procent. In 2017 was 14,5 procent bereid om uit te breiden.

Liquiditeit akkerbouwer goed ondanks droogte

Akker- & Tuinbouw

De stand op de rekening-courant van akkerbouwbedrijven bedroeg aan het eind van het tweede kwartaal van 2019 gemiddeld ruim 36.000 euro.

Meer appels en minder peren verwacht in Nederland

Akker- & Tuinbouw

De appeloogst is dit jaar met 285 miljoen kilo naar verwachting 7 procent groter dan vorig jaar. De perenpluk wordt met 379 miljoen kilo zo'n 6 procent lager ingeschat.

Abemec is dealer van Vredo-zodenbemesters

Mechanisatie

Vredo Dodewaard heeft met Abemec overeenstemming bereikt over het dealerschap voor een groot gedeelte van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Zeeland en Flevoland.

Food Center Westland gaat dicht

Akker- & Tuinbouw

Het Food Center op bedrijventerrein ABC Westland in Poeldijk sluit eind dit jaar de deuren. 'Het concept van groothandelsmarkt moeten we als mislukt beschouwen', zegt directeur Herwi Rijsdijk.

Aardappeltelers Albert Heijn laten akkerranden bloeien

Akker- & Tuinbouw

Natuurmonumenten, Albert Heijn en de vaste aardappeltelers van deze supermarktketen ondertekenden vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst om de biodiversiteit te bevorderen. De ruim 20 kilometer ingezaaide akkerrand bij 35 telers staat nu in bloei.

Verlaging pootgoed stijgt naar 13,3 procent

Akker- & Tuinbouw

Het verlagingspercentage bij de veldkeuring van pootgoed liep afgelopen week verder op naar 13,3 procent. Dat is 2,5 procent meer dan de week daarvoor, meldt keuringsdienst NAK.

Verenigd Koninkrijk verscherpt eisen rozenproducten

Akker- & Tuinbouw

Het Verenigd Koninkrijk (VK) verscherpt de voorwaarden voor het binnenbrengen van rozenproducten in verband met het Rose Rosette-virus. Dat meldt de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland.

Bodemopleiding adviseurs focust zich op praktijk

Akker- & Tuinbouw

Negen agrarische adviseurs volgen momenteel de opleiding bodemcoach. Ze willen boeren nog beter kunnen adviseren over wat nodig is voor een gezonde bodem en goede gewasopbrengst.

KeyGene werkt samen met bedrijf in India

Akker- & Tuinbouw

Gewasinnovatiebedrijf KeyGene heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Mahindra Agri Solutions, een dochteronderneming van de Indiase Mahindra Group.

Gebieden beregeningsverbod bruinrot 11 procent kleiner

Akker- & Tuinbouw

De oppervlakte waarop het beregeningsverbod geldt in verband met bruinrot neemt ruim 11 procent af. Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de Regeling bruin- en ringrot 2000 gewijzigd.

Agressiviteit van schimmelziekten neemt toe

Akker- & Tuinbouw

De populaties van de aardappelschimmelziekten phytophthora en alternaria veranderen. Het zorgt voor meer problemen. Ook zijn er problemen met de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen.

Vogelsang komt met sleepvoetbemester BlackBird

Mechanisatie

Vogelsang introduceert op Agritechnica 2019 de sleepvoetbemester BlackBird met de nieuwe generatie precisieverdeler ExaCut ECQ. De machine heeft een effectieve manier van mestverdeling met geoptimaliseerde mestafvoer.

Weinig ziekteverwekkers op verse groenten

Akker- & Tuinbouw

De risico's van verontreiniging met ziekteverwekkers bij verse, onbewerkte groenten en vers, onbewerkt fruit zijn beheersbaar. Er zijn geen structurele problemen, zo blijkt uit vijf jaar onderzoek.

Lodders wil transparant gebruik biostimulatoren

Akker- & Tuinbouw

Hoeveel biostimulatoren zijn er op de markt, is er toezicht op het gebruik, is duidelijk wat de effecten zijn en kan een gebruiker de mogelijke risico's inschatten? VVD-Kamerlid Helma Lodders heeft veel vragen aan landbouwminister Carola Schouten.

Oogst wintergerst in Duitsland stuk lager

Akker- & Tuinbouw

Het Deutscher Bauernverband (DBV) verwacht in Duitsland bij wintergerst een opbrengst van gemiddeld 7,1 ton per hectare. Dat is 0,25 ton minder dan het meerjarig gemiddelde.

Ligboxen instrooien met elektrische Speed.e Net+

Mechanisatie

Het Franse bedrijf ECS Sarl presenteert op de beurs Innov'Space 2019 in Rennes de Speed.e Net+. Deze volledig elektrische machine reinigt de boxen met een borstel en strooit daarna zaagsel in.

FloraHolland recyclet oude bloemenemmers

Akker- & Tuinbouw

Bloemenemmer Fc588 is bij FloraHolland de opvolger van de Fc577. De productgroepen Lisianthus en Alstroemeria gebruiken de Fc588 al volop. De oude worden gerecycled.

Aardwarmteproject Trias Westland in bedrijf

Akker- & Tuinbouw

Miljoenen tomaten, paprika's, chrysanten en ficussen in het Westland groeien dankzij duurzame aardwarmte van Trias Westland. De aardwarmtebron is sinds 15 juli in bedrijf.

Personeel in gevaar door onveilig middelengebruik

Akker- & Tuinbouw

Een plantenkwekerij in de omgeving van Brielle gaat achteloos om met de gewasbeschermingsmiddelen die het gebruikt. Er zijn te weinig maatregelen om het personeel te beschermen.

Behaarde wantsen in glastuinbouw gezocht

Akker- & Tuinbouw

Voor onderzoek naar vangmethodieken in de glastuinbouw wordt gezocht naar behaarde wantsen. Het bedrijf Koppert komt bij tuinders langs om ze te verzamelen.

Moderne plantensystemen halen fijnstof uit lucht

Akker- & Tuinbouw

Uit onderzoek van TNO blijkt dat levende systemen met planten effectief fijnstof kunnen verwijderen. Fijnstof is een sluipmoordenaar, die jaarlijks duizenden voortijdige overlijdens veroorzaakt.

Precisielandbouw is in Veenkoloniën nog ver weg

Akker- & Tuinbouw

De toepassing van precisielandbouwtechnieken staat nog maar aan het begin. Dat geldt zeker voor de Veenkoloniën, werd vorige week duidelijk op de Zetmeelaardappeldag van Avebe in Valthermond.

'Kleindochter gaat ook zetmeelaardappelen telen'

Akker- & Tuinbouw

Verbouwt uw kleindochter of -zoon nog zetmeelaardappelen in Noord-Nederland? 'Ja', zegt Peter-Erik Ywema, duurzaamheidsdirecteur bij Avebe. 'De wijze van werken moet dan wel volhoudbaar zijn.'

Ctgb: nieuwe lijst kleine toepassingen definitief

Algemeen

Bij nieuwe aanvragen van gewasbeschermingsmiddelen kan vanaf 1 augustus gebruik worden gemaakt van de nieuwe Lijst kleine toepassingen (versie 3.0).

Mengsel gras-klaver past binnen kringlooplandbouw

Veehouderij

In de biologische akkerbouw maakt een mengsel van gras-klaver vaak deel uit van de rotatie. Bij een samenwerking met veehouders is zo sprake van een beginnende kringlooplandbouw.

Mobiel Plant Order Systeem van WPS voor Kooij Nertera

Mechanisatie

Kooij Nertera heeft een nieuw Plant Order Systeem (POS) van WPS in gebruik genomen. De POS beoordeelt en sorteert de plant op hoogte, bloeifase en plantdiameter.

ABN Amro: suikeraanbod groeit harder dan vraag

Akker- & Tuinbouw

De suikerprijs steeg dit jaar 11 procent. Analisten van ABN Amro verwachten voor 2019 en 2020 een stabiele prijstrend voor suiker.

Twee derde Belgische boeren verdwijnt in veertig jaar

Algemeen

Tussen 1980 en 2018 verdween 68 procent van de landbouwbedrijven in België. Dat blijkt uit recente cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Mechan Groep neemt aandeel in Gebr. Bonenkamp

Mechanisatie

Met de overname van 51 procent van de aandelen Gebr. Bonenkamp Techniek en Handel in IJsselstein en Gebr. Bonenkamp Rivierenland in Tiel versterkt de Mechan Groep het dealernetwerk van Fendt.

Slimme gewasbescherming met Vlaamse technologie

Akker- & Tuinbouw

Slimme camera's of drones op trekkers kunnen plantenziektes in landbouwgewassen detecteren. Die Vlaamse technologie is te gebruiken bij alternaria in aardappelen en bacterievuur in fruitteelt.

FleXstal Silodak houdt kuilvoer koel

Mechanisatie

Het FleXstal Silodak is nu in Nederland leverbaar als een schuifbare versie op bestaande of nieuwe sleufsilowanden en keerwanden.

'Belgische bietenteelt vorig jaar niet rendabel'

Akker- & Tuinbouw

In België was de teelt van suikerbieten vorig jaar gemiddeld genomen niet rendabel. Tot die conclusie komt Eric van Dijck van het Verbond Vlaamse Suikerbietplanters.

Cercospora en roest gevonden in West-Brabant

Akker- & Tuinbouw

Op bietenpercelen in IRS-gebied West-Brabant klei is cercospora en roest aangetroffen. Die waarschuwing geeft onderzoeks- en kenniscentrum IRS voor de suikerbietenteelt af.

Gevaarlijke mengsels krijgen eigen code

Algemeen

Op alle 'gevaarlijke mengsels' wordt vanaf 1 januari 2020 een nieuw element weergegeven op het productetiket: de unieke formule-identificatie (UFI).

Prijs peenpool Agrifirm/DCG op 181 euro per kist

Akker- & Tuinbouw

Agrifirm realiseerde voor haar telers in de winterpeenpool van de Dutch Carrot Group (DCG) een verkoopprijs van gemiddeld 181 euro per kist.

Boeren twijfelen aan niet-chemische loofdoding

Akker- & Tuinbouw

De loofdodingsmiddelen Reglone en Finale zijn na 2019 verboden in aardappelen. Niet-chemische loofdoodmethoden zijn mogelijk een alternatief. Akkerbouwers hebben twijfels. 'Ik word er niet blij van en ben nog niet overtuigd.'

NAK heeft tweede pootgoedkeuring bijna afgerond

Akker- & Tuinbouw

Keuringsdienst NAK heeft de tweede keuring van pootgoed voor 90 procent afgerond. Inmiddels is voor 2.873 percelen toestemming voor loofvernietiging aangevraagd.

Onderzoekers werken aan stressbestendige gerst

Akker- & Tuinbouw

Duitse onderzoekers van de Martin Luther Universität in Halle-Winterberg hebben gerstrassen ontwikkeld die beter bestand zijn tegen stress. De rassen presteren ook goed bij hitte, droogte en zoute omstandigheden.

Opbrengsten wintergerst zien er goed uit

Akker- & Tuinbouw

De oogst van wintergerst is voor het grootste gedeelte achter de rug. De opbrengsten liggen veelal tussen de 8 en 10 ton per hectare, meldt Agrifirm.

Elektrische JCB-minigraver werkt als dieselmodel

Mechanisatie

JCB heeft met de 19C-1E de eerste elektrische minigraafmachine in productie genomen. De ervaren Britse journalist Dan Gilkes heeft de nieuwe elektrische JCB getest en is enthousiast.

Strokenteelt ERF inspireert innovatieve boeren

Akker- & Tuinbouw

Een grote groep Masterclass-deelnemers verdiepte zich onlangs op biologisch landbouwbedrijf ERF in Zeewolde in strokenteelt. Die werd georganiseerd door Biologisch Netwerk, Land&Co, ERF en Wageningen University & Research (WUR).

Grote Börger-mestscheider bij loonbedrijf Gebr. Verkooyen

Mechanisatie

Loon- en mestdistributiebedrijf Gebr. Verkooyen in Langeweg neemt als eerste in Nederland de grootste Börger-mestscheider in gebruik. De machine kan rundveedrijfmest, varkensdrijfmest en digestaat scheiden.

Weevers wordt dealer van Kuhn en Rauch in Flevoland

Mechanisatie

Weevers Mechanisatiebedrijf, met vestigingen in Swifterbant en Zeewolde, krijgt het Kuhn- en Rauch-dealerschap in Flevoland.

Avebe helpt telers bij CO2-verlaging

Akker- & Tuinbouw

Aardappelzetmeelconcern Avebe gaat het energie- en waterverbruik en de CO2-uitstoot verminderen. De markt vraagt erom en omdat klanten Avebe als een geheel zien, moeten boeren de transitie ook inzetten. Het concern treedt daarbij op als gids en...

Schuitemaker en Veenhuis gaan verder als SVgroup

Mechanisatie

Schuitemaker Machines uit Rijssen en Veenhuis Machines uit Raalte zijn gefuseerd. De bedrijven gaan verder onder de naam SVgroup.

'Biologisch telen kan goed op zware klei'

Biologische landbouw

Proefboerderij Ebelsheerd is in 2017 gestart met een 28 hectare groot biologisch demoveld. Biologisch boeren kan goed op de zware Oldambster klei, blijkt na twee jaar. 'De belangstelling voor biologisch telen is boven verwachting', zegt Michiel Bus...

Bobcat T590 wint award voor compacte rupsladers

Mechanisatie

De compacte T590 rupslader is het nieuwste model in de Bobcat-reeks die de Lowest Cost of Ownership (LCO) Award heeft gewonnen.

5D-trekkerserie krijgt uitstraling Deutz-Fahr

Mechanisatie

Trekkerfabrikant SDF vernieuwt de 5D-serie van Deutz-Fahr met vier nieuwe modellen. De trekkers met een vermogen van 74 tot 101 pk krijgen de nieuwe motorkap van het trekkermerk.

Ploeger biedt met Merger nieuwe zelfrijdende bandhark

Mechanisatie

Ploeger Machines in Roosendaal heeft met de CM4240 een volledig nieuw concept zelfrijdende bandhark ontwikkeld. Het model heeft een werkbreedte van 10 tot ruim 12 meter en draagt de naam Merger.

Bieten beregenen met 40 millimeter heeft meeste effect

Akker- & Tuinbouw

Bij beregenen geeft een gift van 40 millimeter de grootste opbrengstverhoging bij suikerbieten. Als er nadien geen neerslag valt, kan een teler deze gift na tien dagen herhalen, blijkt uit onderzoek.

Effect bloemenrand op insecten is onstabiel

Akker- & Tuinbouw

Bestuivers en andere insecten weten akkerranden goed te vinden. Het effect is niet stabiel. De aantallen en de soorten zijn onder andere afhankelijk van het soort bloemenmengsel, de weersomstandigheden en het beheer van de randen.

Techniek beperkt middelenkeuze

Akker- & Tuinbouw

Drukregistratie, een opgeschoonde doppenlijst en extra driftreductie-eisen op het middeletiket. Wie bij gewasbescherming voldoende keuzevrijheid wil behouden, kan eigenlijk niet om de techniek van WingsSprayer of Wave heen.

Rent-a-Park maakt braakliggend terrein tijdelijk groen

Mechanisatie

Complete aanleg en onderhoud van een tijdelijk park zonder moeilijke aanbestedingsprocedures, met complete keuzevrijheid en voor een vast huurbedrag per jaar. Bij vakbeurs GroenTechniek Holland is dit nieuwe Rent-a-Park concept te zien.

Avebe scoort met management

Akker- & Tuinbouw

Avebe scoort twee keer een nummer 1 positie in de Management Team 500-lijst. Het zetmeelconcern behaalde deze posities in de categorie 'Fast Moving Consumer Goods: toeleveranciers'.

Goede trekkerverkoop dit jaar in eerste vijf maanden

Algemeen

In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn in Nederland 1.209 trekkers verkocht. Dat aantal is hoger dan in dezelfde periode de afgelopen vier jaar.

Duitse graanoogst net onder gemiddeld

Akker- & Tuinbouw

Het Deutsche Bauernverband (DBV) voorspelt een graanoogst van zo'n 47 miljoen ton. Dat is ongeveer 1 miljoen ton minder dan het gemiddelde voor de jaren 2013 tot 2017.

Lotus-schudders van Lely in Fendt-kleuren

Mechanisatie

Fendt komt met drie modellen Lotus-schudders op de markt. Het gaat om schudders van Lely met haaktanden in de kleur van Fendt.

Fendt Ideal 10 combine sturen zonder stuur

Akker- & Tuinbouw

Met de Ideal 10 introduceert Fendt de eerste standaard maaidorser in Europa die volledig zonder stuurbediening is te gebruiken.

Duitse fruittelers verwachten goede oogst kersen

Akker- & Tuinbouw

De Duitse fruittelers verwachten deze zomer opnieuw een zeer goede oogst van kersen. De bedrijven verwachten een oogst van 62.200 ton.

Cosun en Avebe treden toe tot JoinData

Akker- & Tuinbouw

Cosun en Avebe zijn op 1 juli definitief toegetreden als lid van JoinData. Hiermee breidt de Wageningse datacoöperatie haar ledenbestand uit richting de akkerbouwsector.

Biologische landbouw België in opmars

Biologische landbouw

De biologische landbouw in België maakte in 2018 verder opgang. Het ging vorig jaar in totaal om 89.000 hectare.

Homburg importeur van Digitroll-zaaimonitoring

Mechanisatie

Homburg Holland uit Stiens is importeur geworden van de Hongaarse Digitroll-zaaimonitoring voor Nederland en België. Met sensoren bewaakt Digitroll de werking van de zaaimachine.

Nieuwe Fendt 900 Vario gaat 400 pk voorbij

Mechanisatie

Fendt heeft dinsdag in Marktoberdorf de nieuwe 900 Vario gepresenteerd. De serie bestaat uit vijf modellen met een vermogen tot 415 pk.

Preciezer werken hoeft niet moeilijk te zijn

Algemeen

In Noord-Nederland krijgen zestig boeren de kans om in een studiegroep ervaring op te doen met precisietechnieken. 'Precisielandbouw is al jaren hot, maar de belangstelling valt nog tegen. Met dit project willen we boeren die geen of weinig ervaring...

Geen effect rapport Agrifact op verbod neonics

Akker- & Tuinbouw

Minister Carola Schouten (LNV) ziet in het rapport van Stichting Agrifacts over de bijensterfte geen aanleiding om het huidige verbod op het gebruik van neonicotinoïden in open teelten te herzien.

Op zoek naar planten zonder afval

Algemeen

Bij de oogst gaat een groot deel van alle gewasplanten verloren en daarmee ook kostbare eiwitten, vetten, vezels en andere hoogwaardige componenten. Dat moet anders.

Einböck-wiedeg bij zaaien vanggewas

Mechanisatie

Onderzaai van een vanggewas tussen opkomende mais kan goed met de Einböck Aerostar-Exact wiedeg en P-BOX STI zaaimachine. Met deze combinatie heeft Hofmeijer eind juni al 263 hectare gezaaid.

Lochmann-spuiten in fruitteelt driftreducerend

Akker- & Tuinbouw

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft de lijst met driftreducerende technieken (DRT) uitgebreid met de Lochmann tweerijen tunnelspuit en de Lochmann dwarsstroomspuit met Air Closing System.

Klasseverlaging pootgoed loopt op

Akker- & Tuinbouw

Het percentage klasseverlaging bij pootaardappelen is in week 26 opgelopen naar 3,8 procent. Een week eerder was dat 1,2 procent

Nordzucker is positief ondanks slecht resultaat

Akker- & Tuinbouw

In het eerste volledige boekjaar zonder vaste quota en minimumprijzen behaalde Nordzucker een omzet van 1.650 miljoen euro, 18 procent lager dan in het voorgaande jaar.

Ctgb laat drie nieuwe middelen toe

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft vorige week drie nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten: CoStar WG, Luna Care en Serifel.

Telers ontvangen weerstation voor smart farming

Akker- & Tuinbouw

De eerste telers van CZAV ontvangen deze week een Sencrop-weerstation als onderdeel van een smart farming-pilot. Het helpt telers om de juiste teeltmaatregelen te nemen.

Wilde bijen weten akkerranden goed te vinden

Akker- & Tuinbouw

Bij akkerbouwer Jan Reinier de Jong in Odoorn zijn in akkeranden bijna 350 bijen en hommels geteld. De waarnemingen van wilde bijen zegt veel over het landschap.

Help politie bij oplossen diefstal gps-systemen

Algemeen

Zorg ervoor dat het proces-verbaal na diefstal van een gps-systeem volledig wordt ingevuld. Die oproep doet de landelijke taskforce van de politie die zich bezighoudt met de diefstallen van deze systemen.

Drones speuren naar haagwinde in lelieteelt

Akker- & Tuinbouw

Het gebruik van drones in de lelieteelt biedt mogelijkheden. Vooral de ervaringen in het lelieperceel met haagwinde waren zeer positief.

Kemper verkoopt Sherer-korrelkneuzers voor hakselaars

Mechanisatie

De Duitse machinefabriek Kemper gaat korrelkneuzers en -rollen voor diverse merken zelfrijdende hakselaar aanbieden. Kemper heeft hiervoor een overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf Scherer Inc. gesloten.

Eerste schieters in bieten waargenomen

Akker- & Tuinbouw

Op een aantal percelen zijn de eerste schieters in suikerbieten waargenomen. Ook onkruidbieten zijn al aangetroffen.

Trekker rijdt 166,7 kilometer per uur

Mechanisatie

JCB heeft een snelheidsrecord verbroken met een aangepaste JCB Fastrac. De trekker van de Engelse fabrikant reed 166,7 kilometer per uur. Het oude record stond op ruim 140 kilometer per uur.

NAK: veel verlaging komt door bacterieziek

Akker- & Tuinbouw

De NAK verlaagt percelen pootgoed vooral op bacterieziek. Gezien het weer, de bladluizen en de aanwezigheid van viruszieke planten noemt de NAK de situatie 'zeer ongunstig'.

Wilde haver nu bestrijden

Akker- & Tuinbouw

De ontwikkeling van graan verloopt voorspoedig en de wilde haver zal daarin niet achterblijven. Dat betekent dat telers nu een bestrijding of verwijdering moeten uitvoeren om schade of uitzaaien te voorkomen.

Nationale Proeftuin Precisielandbouw gaat op tournee

Akker- & Tuinbouw

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) gaat op tournee. Drie boeren en deskundigen geven uitleg over precisietechnieken.

Lastige voorwaarden rooipremie Belgische fruittelers

Akker- & Tuinbouw

Belgische fruittelers kunnen een rooipremie krijgen om een productiebeperking te realiseren. De grond moet binnen twee jaar bos of natuurgebied zijn en dat is een lastige randvoorwaarde.

Akkerbouwers HWodKa richten datahub op

Mechanisatie

Akkerbouwers die samenwerking in de Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart (HWodKa) hebben een datahub opgericht. Een datahub is een platform voor het opslaan en delen van gegevens.

Onderzoek en innovatie op open dag SPNA-proefboerderijen

Akker- & Tuinbouw

Op de open dag van proefboerderij Ebelsheerd gaat het volgende week dinsdag vooral om onderzoek in graan en om biologische demovelden. Op proefboerderij Kollumerwaard is er een week later vooral aandacht voor (poot)aardappelen, suikerbieten en uien.

'Meeste compost is in hetzelfde jaar al CO2'

Akker- & Tuinbouw

Door gebrek aan bodemschimmels kunnen veel zandgronden de organische stof niet vasthouden. 'De meeste compost is in hetzelfde jaar al CO2 geworden', zegt directeur Pius Floris van Plant Health Cure. Op de Themadag Bodem & Kringloop in...

Falcon 1800 compacte stortbunker van AVR

Mechanisatie

Aardappelmachineproducent AVR heeft met de Falcon 1800 een compacte stortbunker in het programma opgenomen. De basismachine heeft een volume van 10,9 kuub, voldoende voor ongeveer 7 ton aardappelen.

Blij met samenwerken aan duurzamere akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Er is veel bereidheid tot samenwerken aan duurzame teeltmethoden in de akkerbouw. Dat bleek bij het symposium ‘Op z’n vitale akker’ in Lelystad, op 17 juni. De Brancheorganisatie Akkerbouw is daar blij mee.

Optimaal fosforgehalte beperkt stikstofverlies

Akker- & Tuinbouw

Een optimaal fosforgehalte in de bodem zorgt voor goede gewasopbrengsten en beperkte stikstofverliezen naar grond- en oppervlaktewater. Dat blijkt uit Belgisch onderzoek.

Tegengaan ontwikkeling resistente schimmels

Akker- & Tuinbouw

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert om langdurige en ongecontroleerde opslag van plantenafval in de bollenteelt te voorkomen.

Prijswinnende Case IH-trekker krijgt nieuwe naam

Mechanisatie

Case IH geeft zijn prijswinnende 100-130 pk serie met CVXDrive-transmissie een nieuwe naam te geven: Case IH Vestrum.

GroeNoord Carré-partner voor Noord-Nederland

Mechanisatie

Met de toetreding van GroeNoord tot het dealernetwerk van Carré neemt de slagkracht van mechanische onkruidbestrijding enorm toe.

Verlagingspercentage pootgoed zeer laag

Akker- & Tuinbouw

De veldkeuring pootaardappelen verloopt voorspoedig en het verlagingspercentage is zeer laag, meldt keuringsdienst NAK.

Biodiversiteitsmonitor akkerbouw in de maak

Akker- & Tuinbouw

De ontwikkeling van een biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw is gestart. Die wordt mogelijk gemaakt door Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw, Rabobank, Wereld Natuur Fonds en provincie Groningen.

Kringlooplandbouw op beurs Oost-Nederland

Mechanisatie

De Land- en Tuinbouwbeurs Oost-Nederland in Bathmen staat stil bij kringlooplandbouw. Hoe moeten boeren en tuinders die gaan invullen?

Samen puzzelen aan vitale akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

De transitie naar een vitale bodem, weerbare rassen, biodiversiteit en meer kringloop is een grote opgave. Voor beleid, onderzoek en de praktijk. Onderzoek moet zich richten op teeltsystemen en niet op enkelvoudige problemen. Samenwerking tussen...

Marmix Master Champ voor 'compact voeren'

Mechanisatie

De Marmix Master Champ met een inhoud van 18 kuub is geschikt voor 'compact voeren'. Marmix brengt met diverse demonstraties de voermengwagen voor het voetlicht. Afgelopen week was de eerste.

Regels en geld remmen kringlooplandbouw

Akker- & Tuinbouw

De themadag Bodem & Kringloop in de Veenkoloniën trok woensdag vooral bodemadviseurs naar Valthermond. Die zien vooral kansen bij kringlooplandbouw. De boeren waren in de minderheid. Zij zien voordelen, maar ook problemen. Praktisch, financieel...

Grote onlineveiling bouw- en landbouwmachines

Mechanisatie

IronPlanet, een onderneming van Ritchie Bros, houdt deze maand een van de grootste Europese onlineveilingen ooit. Het gaat om meer dan vijfhonderd stuks bouw- en landbouwmaterieel.

Phytophthora aangetroffen in het Noordoosten

Akker- & Tuinbouw

Op diverse aardappelpercelen in Noordoost-Nederland is phytophthora aangetroffen, meldt adviesbureau Delphy.

Europlant betaalt 41,57 euro per 100 kilo voor pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Europlant Aardappel heeft voor oogst 2018 een gemiddelde uitbetalingsprijs van 41,57 euro per 100 kilo pootgoed gerealiseerd. In 2017 ging het om 30,52 euro.

Triton investeert in Royal Reesink

Mechanisatie

Het Zweeds-Duitse Triton heeft overeenstemming bereikt om een meerderheidsbelang te verwerven in Royal Reesink.

Natutec Scout wint GreenTech Innovation Award 2019

Akker- & Tuinbouw

De app Natutec Scout heeft de GreenTech Innovation Award gewonnen tijdens de internationale GreenTech-beurs in Amsterdam. De app geeft direct inzicht in de geïntegreerde gewasbescherming (IPM) van telers.

Schonere weg met Push-Off Trailer van Fliegl

Mechanisatie

De nieuwe generatie Push-Off Trailer van Fliegl zorgt voor meer veiligheid en comfort. Extra aanpassingen aan de wagen helpen ook bevuiling van de weg te voorkomen.

Herkennen trips in kassen belangrijk voor bestrijding

Akker- & Tuinbouw

Het aantal soorten trips dat in Nederlandse kassen voorkomt, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zeker tien soorten zijn gevestigde plagen, waarvan acht een exotische oorsprong hebben.

Bemesten in fruitteelt kan taakkaartgestuurd

Akker- & Tuinbouw

Loonbedrijf de Ruiter, GPX Solutions, dronewerkers en Delphy lanceren variabel toedienen van organische mest voor de fruitteelt. Op termijn moet dit zorgen voor een volledig egaal perceel.

Aardappelmoeheid reduceren door inundatie

Akker- & Tuinbouw

Het risico van een besmetting van aardappelmoeheid via restgrond uit de aardappelbewaring is door inundatie sterk te reduceren. 'Belangrijk is dat de restgrond voldoende lang onder water blijft staan', zegt onderzoeker Egbert Schepel van HLB in...

Onderzoek naar beheersing vezelvlasziekten

Akker- & Tuinbouw

Het Europees onderzoeksproject Pathoflax wil ziekten in vezelvlas helpen beheersen. Het onderzoek is van groot belang voor Frankrijk en België.

Koper kan bij Troostwijk Veilingen gericht zoeken

Mechanisatie

Met het nieuwe onlineplatform van Troostwijk Veilingen kunnen kopers gericht zoeken op een bepaald type machine en merk. Dit brengt vraag en aanbod makkelijker en dichter bij elkaar. Wie wil, kan nog steeds rondstruinen om te kijken wat er allemaal...

Innovatie nodig om onkruid dag te zeggen

Akker- & Tuinbouw

De introductie van nieuwe werkzame stoffen bij gewasbeschermingsmiddelen neemt in Europa af. Het aantal is jaarlijks lager dan in de jaren vijftig. Het moet dus anders, zoals plantspecifiek of mechanisch. Dat vraagt om andere kennis en ervaring.

Met cirkels verdwijnt chitwoodi niet

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft besloten om het beleid voor chitwoodi te wijzigen. Topografische percelen komen in de plaats van cirkels. Een eerlijker systeem voor betrokken telers, maar is het ook beter voor de sector?

GroenTechniek Holland al voor 85 procent vol

Mechanisatie

De inschrijvingen voor Nederlands grootste groene vakbeurs GroenTechniek Holland laten een grote variatie zien. De toonaangevende merken komen, maar ook kleinere en nieuwe deelnemers.

Niestijl viert eeuwfeest op beurs Vlagtwedde

Mechanisatie

Niestijl Mechanisatie in Siddeburen bestaat honderd jaar. Het Groningse bedrijf viert het eeuwfeest op de landbouwbeurs in Vlagtwedde.

Kansen met cichorei onder vervroegingsfolie

Akker- & Tuinbouw

Cichorei vroeg zaaien onder folie geeft goede resultaten. De kroppen zijn dan behoorlijk groot, de wortelpennen hebben een voorsprong en er is weinig kans op tarra bij de oogst.

Pootgoedareaal passeert grens van 42.000 hectare

Akker- & Tuinbouw

Het areaal pootaardappelen dat is aangegeven voor keuring, is de grens van 42.000 hectare net gepasseerd. Dat meldt de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) in Emmeloord.

Update voor John Deere S700-serie maaidorsers

Mechanisatie

John Deere geeft de S700 maaidorsers voor het jaar 2020 een paar updates. De maaidorser past daarmee meer instellingen automatisch aan voor behoud van de prestaties.

Belang bepaalt mening over genetische modificatie

Akker- & Tuinbouw

Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen nauwelijks onderscheid maken tussen de verschillende technieken waarmee genetische modificaties tot stand worden gebracht. Het belang ervan speelt een rol bij de mening over genetische modificatie.

Avebe presenteert innovaties in Amerika

Akker- & Tuinbouw

Avebe presenteert deze week innovatieve concepten op de IFT 2019-beurs in de Verenigde Staten.

Duitse boer laat zien dat gewas niet zonder chemie groeit

Akker- & Tuinbouw

Duitse boeren hebben afgelopen week op demovelden politici, consumenten en andere geïnteresseerden inzicht gegeven in het belang van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Pachtprijzen stijgen en dalen soms fors

Algemeen

De nieuwe pachtnormen die vanaf 1 juli 2019 van kracht zijn, laten grote verschillen zien ten opzichte van de huidige pachtprijzen. Afhankelijk van het gebied stijgen ze met 17 procent of dalen ze met 38 procent.

Ongewenste communicatie bij onderzoek omwonenden

Algemeen

De communicatie over het onderzoeksrapport gewasbescherming en gezondheid door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is zeer teleurstellend verlopen.

Melkvee en pluimvee bij Attero mogen weer naar buiten

Algemeen

Het melkvee en pluimvee dat in het gebied bij afvalverwerker Attero in Wijster is gehuisvest, kan naar buiten. Vandaag werden de resultaten van het onderzoek naar dioxine in grasmonsters bekend.

Ruim 43.000 bezoekers op eerste Campina Boerderijdag

Algemeen

De eerste van de twee Open Boerderijdagen van Campina vond vrijdag plaats. De dag was goed voor ruim 43.000 bezoekers.

Veel bladluizen gevangen bij eerste afklop

Akker- & Tuinbouw

Bij de eerste afklop van aardappelplanten zijn er al veel virusoverbrengende bladluizen gevonden. Dat meldt de keuringsdienst NAK. Vooral in de Flevopolder en Noord-Holland zijn de aantallen bijzonder hoog.

Wetterskip Fryslân wijzigt onderhoudsplicht

Algemeen

De afspraken over het onderhoud aan bijvoorbeeld een sloot, duiker, polder of polderdijk in ons werkgebied veranderen.

Alle spuitregels richten zich op emissiereductie

Akker- & Tuinbouw

De afspraken over de drukregistratievoorziening op spuitmachines voor neerwaarts spuiten die in februari 2019 zijn gemaakt, hebben geleid tot vragen over technieken. Maar ook over de teeltvrije zones. Een overzicht van de huidige stand van zaken.

Flora Holland maakt dienstverlening flexibel

Akker- & Tuinbouw

Royal FloraHolland gaat de komende tijd haar dienstverlening flink vernieuwen. De veranderingen leiden tot een flexibeler en meer efficiënt dienstenpakket.

Autonome Robotti moet nog veel leren

Akker- & Tuinbouw

Bestrijden van aardappelopslag in bieten met de autonome Robotti gaat nog niet goed. De werktuigdrager uit Denemarken bestrijdt 66 procent van de aardappelopslag en raakt 40 procent van de bieten.

Vroegste bietenpercelen sluiten de rijen

Akker- & Tuinbouw

De wat hogere temperaturen hebben duidelijk een positief effect op de suikerbietengroei. Bij de vroegst gezaaide percelen beginnen in Zuid- en Midden-Nederland de rijen zich te sluiten.

Akkerbouwer krijgt boete na onrechtmatig gebruik pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Het Antwerpse hof van beroep heeft een akkerbouwer in de Belgische provincie Antwerpen veroordeeld tot betaling van een hoge boete en schadevergoeding aan Breeders Trust.

Minder suikerfabrieken in Franse overschotmarkt

Akker- & Tuinbouw

Het herstructureringsplan van de Duitse suikerproducent Südzucker voorziet in de stopzetting van de suikerproductie op een Poolse locatie, twee Duitse locaties en twee Franse locaties. Südzucker haalt zo productiecapaciteit uit de markt.

Herfstrassen prei in voordeel bij gebrek aan vorst

Akker- & Tuinbouw

De late herfstrassen prei hielden in het droge en zachte seizoen 2018-2019 goed stand en haalden een hoge opbrengst met goede kwaliteit.

CZAV wekt met zonnepanelen 60 procent verbruikte energie op

Akker- & Tuinbouw

CZAV kiest er voor een deel van de stroom op te wekken met zonnepanelen. Deze wekken op termijn ongeveer 60 procent van de behoefte aan elektrische energie op.

Schaap Holland aandeelhouder Breeders Trust

Akker- & Tuinbouw

Familiebedrijf Schaap Holland in Biddinghuizen heeft 5 procent van de aandelen van het in Brussel gevestigde Breeders Trust verworven.

Verliezen kenmerken boekjaar Nordzucker

Akker- & Tuinbouw

Nordzucker sluit boekjaar 2018/19 af met een aanzienlijke daling van de omzet en een operationeel verlies. Voor het huidige boekjaar verwacht het bedrijf ook een verlies.

Eerste Fendt Ideal-maaidorser naar Duitse loonwerker

Mechanisatie

Loonwerker Christopher Nauke uit Duitsland heeft als eerste een Fendt Ideal-maaidorser gekocht. De loonwerker zet de nieuwe maaidorser dit jaar in bij de oogst in Saksen.

NVWA wijzigt beleid Meloidogyne chitwoodi

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft besloten om het beleid bij Meloidogyne chitwoodi te wijzigen. Topografische percelen komen in de plaats van cirkels.

Machinefabrikanten ontvangen minder orders

Mechanisatie

Machinefabrikanten moeten in de nabije toekomst rekening houden met een dalend aantal orders. Dat blijkt uit een bericht van Cema, de Europese koepelorganisatie van fabrikanten van trekkers en landbouwmachines.

Aspergeteler kan eventuele driftschade niet claimen

Akker- & Tuinbouw

Een aspergeteler kan de mogelijke schade als gevolg van verwaaiing bij gewasbeschermingsmiddelen (drift) bij het spuiten van een aangrenzend maisperceel niet claimen bij de loonwerker.

Alvantho start nieuw aardappelseizoen

Akker- & Tuinbouw

Het nieuwe aardappelseizoen gaat weer beginnen. Dinsdag start het veilen van de Thoolse primeuraardappelen, de Alvantho's.

Delphy onderzoekt in vier regio's bladziekten bieten

Akker- & Tuinbouw

Adviesbureau Delphy onderzoekt in vier regio’s de rasverschillen bij suikerbieten op het gebied van bladziekten.

Groentesector wil inzicht in klimaat

Akker- & Tuinbouw

De groente- en fruitverwerkende industrie heeft Wageningen University & Research (WUR) gevraagd om te onderzoeken wat de klimaatverandering voor gevolgen heeft voor de grondstofvoorziening.

Delphy verkent de 'low budget' teelt van suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Delphy heeft dit jaar in Flevoland een proef in suikerbieten aangelegd om na te gaan hoe met minimale kosten toch een optimale opbrengst kan opleveren.

Plantenziekten overleven lang in kringloop

Akker- & Tuinbouw

Kringlooplandbouw vormt de kern van de visie van landbouwminister Carola Schouten. Het vraagt om optimaal gebruik van reststromen. Meer inzet van gewasresten komt de kringloop ten goede, maar veel ziekteverwekkers overleven en vermeerderen hierop....

Aviko vindt steeds vaker golfballen tussen aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Aviko vindt steeds vaker productvreemde stoffen tussen de aardappelen. Glas, golfballen, metaal, steen en plastic zorgen niet alleen voor schade aan machines, maar bedreigen ook de voedselveiligheid. Aviko Potato doet een beroep op telers om bij te...

Bestrijding groene perzikluizen in bieten nodig

Akker- & Tuinbouw

Bij een aantal tellingen in Zeeuws-Vlaanderen en Friesland is de schadedrempel voor groene perzikluizen overschreden. Op die percelen moeten telers een bestrijding uitvoeren.

Druppelirrigatie tegen vorst in zoete aardappel

Akker- & Tuinbouw

Zoete aardappel, ook wel bataat genoemd, is een waterminnend gewas en gevoelig voor nachtvorst. Met druppelirrigatie is de kou uit het perceel halen. Op deze wijze probeert Delphy deze nieuwe teelt naar Noord-Nederland te halen.

'Lege machines zijn te zwaar voor bodem'

Mechanisatie

Een lege Agrifac-bietenrooier veroorzaakt op een diepte van 20 centimeter een druk van 3 bar, terwijl dat eigenlijk maar 1 bar mag zijn. 'Je kunt wel brede banden onder machines monteren, maar het gewicht moet eraf.'

Ierse meststrooier op Nederlandse markt

Biologische landbouw

Landbouwmechanisatiebedrijf RosierGreidanus in Winsum brengt een meststrooier van Ierse afkomst op de Nederlandse markt. Het gaat om de HiSpec XCEL 1250 met een capaciteit van 12 ton en een strooibreedte van 24 meter.

Telers tevreden met prestatieprijs Avebe

Akker- & Tuinbouw

Inclusief premies en toeslagen betaalt Avebe dit jaar gemiddeld 90 euro per ton zetmeelaardappelen. 'De telers zijn daar tevreden mee, mede gezien het bijzondere jaar', zegt Dirk Jan Beuling van de LTO-vakgroep Akkerbouw.

Loonwerker koopt Kongskilde getrokken hakselaar

Mechanisatie

'Waarom ik een Kongskilde getrokken hakselaar heb gekocht? Vooral om de bodemdruk en de kostprijs per uur. Tegelijk is een capaciteit van 4 à 5 hectare per uur mogelijk', zegt loonwerker Tsjitse Minkema uit Leeuwarden.

Nieuwe innovatie award op Agritechnica

Mechanisatie

Op Agritechnica 2019 kunnen standhouders voor het eerst kans maken op de innovatie award voor componenten en systemen: de Systems & Components Trophy - Engineers Choice Award.

Goede tarweoogst houdt beschikbaarheid hoog

Akker- & Tuinbouw

De vraag naar tarwe blijft seizoen 2019/20 op niveau, terwijl de oogst 4 procent toeneemt. Dat zorgt voor een druk op de tarweprijs, schrijven analisten van ABN Amro.

Areaal suikerbieten in EU daalt met 4 procent

Akker- & Tuinbouw

Het areaal suikerbieten in de Europese Unie zal dit seizoen krimpen met 4 procent. Dit komt neer op 60.000 hectare. Dat blijkt uit de marktvooruitblik van de Europese Commissie.

Suikerbiet verlangt hogere temperatuur

Akker- & Tuinbouw

De bieten groeien traag. In dit groeistadium is juist een hoge temperatuur voor het gewas belangrijk. De regen in de afgelopen week hielp wel om de droog liggende zaden te laten kiemen.

Vlaanderen poot fors meer consumptieaardappelen

Akker- & Tuinbouw

Het areaal consumptieaardappelen steeg in Vlaanderen in één jaar tijd van 49.954 hectare vorig jaar naar 54.165 hectare dit jaar. Een toename van 8,4 procent.

Grimme en Shaktiman richten joint venture op in India

Mechanisatie

Grimme en Shaktiman, een producent van landbouwmachines in India, hebben een joint venture opgericht met gelijke belangen. Samen gaan ze markt- en vraaggestuurde machines aanbieden.

Aanvullend bodemonderzoek kan efficiënter

Algemeen

Voor de wettelijke Basisregistratie Ondergrond is het nodig om een algemene nauwkeurigheidseis te gaan hanteren, vindt Wageningen UR. Dit biedt aan de diverse gebruikers houvast om kosten en baten beter af te wegen voor nader bodemonderzoek.

Andesgebergte hofleverancier biobased gewassen

Akker- & Tuinbouw

De zoete aardappel en yacon liggen bij het Belgische onderzoeksinstituut Inagro voor het vierde jaar in onderzoek voor biobased gewassen. Dit jaar worden ze aangevuld met oca en mashua. Al deze knolgewassen komen uit het Andesgebergte.

Compacte en comfortabele Steyr Expert CVT

Mechanisatie

De nieuwe Steyr Expert CVT is een compacte trekker met de kenmerken en het comfort van grotere trekkers. De serie bestaat uit vier modellen met een 4,5 liter motor. De beproefde S-Control CVT-transmissie is nu verkrijgbaar in 100 pk-serie.

Gewasbescherming in België 17 procent natuurlijk

Akker- & Tuinbouw

Van de totale verkoop van gewasbeschermingsmiddelen in België bestaat 17 procent uit natuurlijke middelen. Dat blijkt uit cijfers van Phytofar, de Belgische vereniging van producenten van gewasbeschermingsmiddelen.

Nederland wereldleider aardappelveredeling

Akker- & Tuinbouw

Door eendrachtige samenwerking en de juiste beloning voor kwekers heeft Nederland de afgelopen honderd jaar een koppositie in de aardappelveredeling verworven.

Verkoop opraapwagens verdubbelt in België

Mechanisatie

Het aantal veehouderijbedrijven in België daalt en toch zijn er vorig jaar 53 opraapwagens verkocht. Ten opzichte van de 25 stuks in 2017 een forse toename.

Digestaat indikken met laagwaardige warmte

Veehouderij

Een techniek die digestaat met laagwaardige restwarmte kan indampen, vergroot het energetisch rendement van een vergister. Met technologie van CirTec is dat mogelijk.

Onderzoek naar scheurkontjes in zaaiuien wordt vervolgd

Akker- & Tuinbouw

Het onderzoek naar scheurkontjes in zaaiuien krijgt dit jaar een vervolg met 28 rassen. De nieuwste herbiciden worden in het onderzoek meegenomen.

'Onkruid moet je mechanisch blijven klieren'

Akker- & Tuinbouw

Het succes van mechanische onkruidbestrijding is voor een groot deel afhankelijk van de zaaibedbereiding en de zaaitechniek. Ook het juiste moment, de goede omstandigheden en de afstelling van de machine zijn belangrijk. Daarna komt pas het merk...

Trekkerverkoop loopt voor op 2018

Algemeen

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn in Nederland 675 trekkers verkocht. Dat zijn er ruim 30 meer dan de 643 stuks in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van Fedecom.

Tarweprijs onder druk ondanks dalende graanvoorraden

Akker- & Tuinbouw

De wereldproductie aan graan gaat in 2019-2020 met 2 procent omhoog. Het verbruik stijgt ook met 2 procent. Van een evenwicht is echter geen sprake. Bij mais is het verbruik hoger dan de productie, waardoor de wereldwijde voorraad graan afneemt. Bij...

Eenvoudig taakkaarten maken met Cloudfarm

Akker- & Tuinbouw

De samenwerking tussen IT-bedrijf Dacom Farm Intelligence en landbouwmachinedistributeur Mechan Holding heeft geleid tot een innovatief en nieuw product waarmee eenvoudig taakkaarten zijn te maken: Cloudfarm. Dit is een stap voorwaarts op het gebied...

Dronegebruik akkerbouw verdubbeld

Algemeen

In de Nederlandse akkerbouwsector gebruikt 4,7 procent drones. Daarmee is het percentage meer dan verdubbeld ten opzichte van 2018, want toen maakte 1,8 procent er gebruik van.

Bladluiswaarschuwingskaart van Cosun online

Akker- & Tuinbouw

Op het Cosun Ledenportaal is vanaf begin deze week een waarschuwingskaart voor groene perzikbladluis beschikbaar.

Suiker Unie start 7 mei diksapcampagne

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie in Dinteloord start volgende week dinsdag de verwerking van diksap tot kristalsuiker.

Akkerbouwsector wil met Schouten praten over knelpunten

Akker- & Tuinbouw

LTO Akkerbouw, de Nederlandse Akkerbouwvakbond, het NAJK en Cosun willen in gesprek met landbouwminister Carola Schouten over de (verwachte) knelpunten bij neonicitinoïden en glyfosaat. Maar ook over de gevolgen voor het milieu.

Daders valse NAK-certificaten gevonden

Akker- & Tuinbouw

Nadat de NAK bijna twee weken geleden bekendmaakte dat er valse certificaten waren ontdekt, heeft de Nederlandse Algemene Keuringsdienst afgelopen vrijdag de vervalsers gevonden.

Uienpool Agrifirm scoort 41,30 per 100 kilo

Akker- & Tuinbouw

Uien geleverd in de bewaarpool van Agrifirm brengen 41,30 euro per 100 kilo op, voor levering in week twaalf. 'Niet eerder in de geschiedenis van deze uienpool is er zo'n hoge poolprijs gescoord', zegt uienpoolbeheerder Luuk Kok van Agrifirm.

LTO Akkerbouw: onkruid mechanisch bestrijden lastig

Akker- & Tuinbouw

'Telers moeten van minister Carola Schouten (LNV) het onkruid bij voorkeur mechanisch bestrijden. Ik vind dat wat makkelijk gedacht en zie praktische problemen. Waar haal je bijvoorbeeld de extra medewerkers vandaan?' zegt voorzitter Jaap van Wenum...

IRS waarschuwt voor slakken in cichorei

Akker- & Tuinbouw

Zodra de eerste planten van cichorei bovenkomen, is het oppassen voor slakken. Slakkenschade is het snelst te verwachten op vochtige grond.

Suiker Unie gaat verduurzamen met Groene Cirkels

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie heeft de ambitie om de groenste, meest innovatieve en succesvolste suikerbietenverwerker ter wereld te zijn. Samen verduurzamen met Groene Cirkels moet daaraan bijdragen.

Machinefabrikant Duwulf heeft twee eigen frezen

Mechanisatie

Dewulf heeft twee eigen frezen in het programma. De SC 300 is voor aanbouw voor of achter een trekker. De SC Compact is in te zetten in combinatie met de CP 42 bekerpootmachine.

Demo onkruidbestrijding in Zuidbroek gaat door

Akker- & Tuinbouw

De velddemonstratie van Delphy in Zuidbroek gaat dinsdagmiddag door. Het graan blijkt na de eerdere afgelasting voldoende gegroeid. De demo schenkt aandacht aan de relatie tussen zaaitechniek en mechanische onkruidbestrijding.

Hoge pootgoedprijs Agrico na uitdagend seizoen

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde indicatieprijs van Agrico voor pootgoed van oogst 2018 komt uit op 38 euro per 100 kilo. De prijs betreft alle maten en klassen en is hoger dan ooit.

Ziekten in wintertarwe nemen iets toe

Akker- & Tuinbouw

Uit de graanziektebarometer van Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) van vorige week blijkt dat de ziekten in graan iets toenemen.

NAK controleert afvalhopen aardappelen

Akker- & Tuinbouw

De NAK start volgende week de afdekcontrole van afvalhopen met aardappelen. Deze moeten vanaf 15 april zijn afgedekt.

Pionieren met groenteteelt op Bonaire

Akker- & Tuinbouw

De Nederlander Arie Boers is op Bonaire begonnen met een groentekwekerij. Door de tropische temperaturen groeit alles drie keer sneller dan in Nederland. 'Maar bij elk nieuw gewas is het veel pionieren.'

Schuitemaker en Veenhuis op weg naar fusie

Mechanisatie

Schuitemaker Machines uit Rijssen en Veenhuis Machines uit Raalte willen de twee organisaties dit jaar samenvoegen en hun krachten bundelen.

Ctgb laat zeven nieuwe middelen toe

Akker- & Tuinbouw

Het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft deze week zeven gewasbeschermingsmiddelen toegelaten.

CZAV, Monie en Scalda werken samen in uienproject

Akker- & Tuinbouw

Coöperatie CZAV, uienverwerker Monie en het Scalda Groen College in Goes werken het tweede jaar op rij samen in een uienproject. Studenten van het Scalda Groen College voeren het project uit.

Koppert investeert in slimmer scouten insecten

Akker- & Tuinbouw

Koppert Biological Systems werkt aan een innovatie die het scouten van insecten volledig gaat veranderen. De scout-app maakt het straks mogelijk om vangplaten automatisch te analyseren.

Cumela waarschuwt voor diefstal gps-systemen

Mechanisatie

Gps-systemen in trekkers zijn in trek bij dieven. De afgelopen weken was het raak in verschillende delen van ons land. Dat meldt Cumela Nederland.

Fruitteelt in België erkend als sector in crisis

Akker- & Tuinbouw

Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme erkent, op vraag van de Belgische Boerenbond, de hardfruitsector als sector in crisis. Dit is een belangrijke maatregel die kan zorgen voor extra liquiditeiten.

Duitse bierproductie met ruim 2 procent gestegen

Akker- & Tuinbouw

De brouwerijen in Duitsland produceerden in 2018 ongeveer 8,7 miljard liter bier. Dit is exclusief alcoholvrij bier.

Zeewier en microalgen als voedselpotentieel in Europa

Algemeen

Het nieuwe Interreg 2 Zeeën-project met de naam ValgOrize gaat zoek naar hoe op een duurzame manier zeewier en microalgen zijn te kweken die geschikt zijn voor voedseltoepassingen op de Europese markt.

Gemiddelde zaaidatum bieten twee dagen later

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde zaaidatum van suikerbieten is 7 april, twee dagen later dan het vijfjarig gemiddelde. De opkomst verloopt zeer wisselend, de plantenaantallen variëren sterk.

Wintertarwe is gezond door schrale weer

Akker- & Tuinbouw

De tarwe staat er in het algemeen gezond bij. Dat blijkt uit de tweede ziektenmonitoring van Bayer. De afgelopen weken was het weer relatief schraal. Kouder dan gemiddeld in april en droog. Dit zijn geen omstandigheden waarbij de schimmelziekten in...

Ondergrondse ploeg voor mais zaaien werkt beter

Mechanisatie

Henk Pol uit Uffelte heeft de ondergrondse ploeg, ontwikkeld voor het zaaien van mais op grasland, opnieuw aangepast. 'Het systeem moet nu werken zoals ik in gedachte heb.' De regels rond onderzaai vragen een iets andere aanpak.

Margriet Dilling-Pool nieuwe onderzoeker Ebelsheerd

Akker- & Tuinbouw

Margriet Dilling-Pool is benoemd als hoofd onderzoeker op proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta. Zij is de opvolger van Jaap van Westeinde die tien jaar deze functie heeft vervuld en de overstap heeft gemaakt naar het ouderlijk bedrijf.

Vantage Agrometius wordt Müller-importeur

Mechanisatie

Vantage Agrometius wordt per 1 juli van dit jaar de importeur van Müller Elektronik voor het werkgebied Benelux en Duitsland.

Maximale output bij Ardo met Tomra-sorteermachines

Mechanisatie

Het Belgische fabrikant Tomra Food in Leuven heeft twee Sentinel II optische sorteermachines bij groente- en fruitverwerker Ardo in Ardooie geïnstalleerd.

Schouten: onkruid mechanisch aanpakken

Algemeen

Telers moeten onkruid mechanische bestrijden. Als dat niet lukt, hebben laagrisicomiddelen de voorkeur. Glyfosaathoudende middelen zouden alleen moeten worden gebruikt wanneer dat niet anders kan.

'Aardappelen met Royal MH tot in april te bewaren'

Akker- & Tuinbouw

‘We hebben de aardappelen dit jaar tot in april kunnen bewaren met enkel Royal MH’, zeggen Eugène en Erwin van den Eijnden uit Halsteren in Noord-Brabant.

Isobus op de Vicon-hark met 4 rotoren

Mechanisatie

Vicon introduceert de PRO-versie van de Andex 1304-hark met meer functionaliteiten, zoals Isobus-bediening. De hark met 4 rotoren heeft een werkbreedte van 10 tot 12,5 meter.

Opkomstberegening bij cichorei wenselijk

Akker- & Tuinbouw

Telers van cichorei moeten overwegen om droogliggend zaad te beregenen. Dat is het advies van Jan-Kees Boonman van IRS.

Trioliet heeft energiezuinige poedercoatinstallatie

Mechanisatie

Trioliet is de trotse eigenaar van een nieuwe poedercoatinstallatie. Een wereldwijde primeur, want het gaat om de eerste energiezuinige dubbellaags poedercoatinstallatie ter wereld.

Konijnenkeutels goed voor plantendiversiteit

Algemeen

De samenstelling van konijnenmest is flink anders dan van grote grazers. Dat is van invloed op de biodiversiteit van planten, concluderen onderzoekers van Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit Brussel.

Erkenning voor HarvastLab 3000 van John Deere

Mechanisatie

John Deere krijgt erkenning voor het HarvestLab 3000. De fabrikant gebruikt hierbij het nabij-infrarood-systeem (NIR) om tijdens het toedienen van drijfmest real-time nutriënten te meten.

Lely stopt met windturbines en legt focus op robotica

Veehouderij

Lely is van plan om haar Lely Aircon windturbineactiviteiten te verkopen aan Bettink Service Team. Lely gaat zich vooral richten op robotica en data in de melkveehouderij.

Nog weinig bladluizen door koude voorjaar

Akker- & Tuinbouw

Als gevolg van het koude voorjaar heeft de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) tot op heden nog weinig bladluizen gevangen. Dat blijkt uit de vangstgegevens vanaf 1 april.

Slijtdelen Lemken in twee lijnen: Dural en DuraMaxx

Mechanisatie

Lemken deelt de reserveonderdelen voor grondbewerkingsmachines duidelijk in twee lijnen in: Dural voor een lange levensduur en DuraMaxx voor de allerhoogste eisen.

Meer inzet compost gewenst voor plantgezondheid

Akker- & Tuinbouw

Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR) pleit in de Tweede Kamer voor meer ruimte voor compost. Vanuit het perspectief van plantgezondheid en bodemvruchtbaarheid is meer inzet van compost gewenst.

Alle suikerbieten deze week gezaaid

Akker- & Tuinbouw

Van alle suikerbieten was begin deze week 87 procent gezaaid. Suiker Unie verwacht dat telers deze week de werkzaamheden afronden.

Forse groei areaal cichorei in België

Akker- & Tuinbouw

In zowel Vlaanderen als Wallonië is een belangrijke toename van het areaal cichorei. Dat groeide in 2018 ten opzicht van 2017 met ruim 27 procent (1.784 hectare). Die stijging gaat gepaard met een daling van 1.248 hectare aan vlas.

Robot Robotti monitort bij WUR gewassen

Akker- & Tuinbouw

Op de proefvelden van Wageningen University & Research (WUR) rijdt vanaf woensdag de autonome robot Robotti van AgroIntelli. De Robotti is een hoog technisch autonoom platform die ecologische processen ondersteunt.

Duitse consument is dol op viooltjes

Akker- & Tuinbouw

Viooltjes en de naaste verwanten van het geslacht Viola zijn de meest geproduceerde bedden- en balkonplanten in Duitsland.

Nieuwe zwadbanden voor Krone-triplemaaiers

Mechanisatie

Krone biedt voor de trippelmaaiers met de EasyCut B 870 CV/CR Collect en EC B 1000 CV/CR Collect kneuzers een nieuwe dwarsafvoerband aan.

IRS komt met bladluiswaarschuwingsdienst

Akker- & Tuinbouw

Vanaf mei 2019 zal er een nieuwe bladluiswaarschuwingsdienst van het onderzoeks- en kenniscentrum IRS operationeel zijn. Deze moet telers helpen om vergelingsziekte in bieten te voorkomen.

Duitse boeren niet positief over economie

Algemeen

Het economisch sentiment in de Duitse landbouw verslechtert en dat remt de investeringsplannen. Dit blijkt uit de economische barometer van de Duitse boerenorganisatie DBV.

NAK ontdekt vervalste pootgoedcertificaten

Akker- & Tuinbouw

Bij leveringen van Nederlands pootgoed aan België zijn afgelopen week vervalste NAK-certificaten ontdekt.

Buxusmot rukt in Vlaanderen verder op

Akker- & Tuinbouw

De buxusmot rukt steeds verder op in België. Behalve in delen van West-Vlaanderen is de buxusmot nu overal in Vlaanderen te vinden.

Vier landen herbeoordelen glyfosaat

Algemeen

Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de volgende herbeoordeling van de actieve stof glyfosaat. De EU-lidstaten hebben maandag 15 april unaniem ingestemd met dat voorstel.

Kuhn Vistaflow verdeelt zaaizaad slim

Mechanisatie

De nieuwe Vistaflow-verdeelkop van Kuhn biedt extra controle tijdens het zaaien, maakt de machine flexibeler, verbetert het comfort en maakt het mogelijk om eenvoudig zaad te sparen.

Agrarische oldtimers in Assen tijdens paasdagen

Mechanisatie

De grootste indoor agrarische oldtimershow van Europa vind plaats van 20 tot en met 22 april in Expo Assen. Het thema van de AgriClassic is 'De Aardappel', waarbij het hele proces van poten tot rooien en verwerken voorbij komt.

Autonome mestpomp voor sleepslangbemesten

Mechanisatie

Landbouwmechanisatiebedrijf RosierGreidanus uit het Friese Winsum heeft een autonome mestpomp voor het sleepslangbemesten ontwikkeld. Hierdoor is efficiënter te bemesten.

Dewulf klaar voor succesrijke toekomst

Mechanisatie

Dewulf staat sterker dan ooit in de markt na een kapitaalsinbreng door de familiale aandeelhouders Hendrik Decramer en Thomas Decan, in samenwerking met investeerder Jan Clarebout. Deze drie partijen bezitten nu samen alle aandelen van Dewulf Group.

Akkerbouwer gebruikt riet om bodem te verbeteren

Akker- & Tuinbouw

'Het organischestofgehalte van de grond omhoogbrengen is nuttig, maar kost geld. Omdat je niet goed weet wat het waard is, moet je de kosten in de gaten houden. Wij kiezen voor riet', zegt akkerbouwer Leendert Jan Onnes.

SIMA 2020 staat stil bij derde landbouwrevolutie

Mechanisatie

De volgende SIMA vindt plaats van 8 tot en met 12 november 2020 in Parijs. Tot nu toe vond de beurs altijd in februari plaats. De komende editie staat in teken van de derde landbouwrevolutie.

Nieuwe motor en transmissie voor Vervaet Hydro Trike

Mechanisatie

Voor productiejaar 2020 heeft Vervaet de Trikes verder doorontwikkeld op het gebied van aandrijving en motorisering. Een nieuwe motor en een nieuwe transmissie zijn volgend jaar standaard.

Pincode beschermt John Deere display en ontvanger

Mechanisatie

John Deere biedt een nieuw vergrendelingssysteem met pincode om te helpen bij het afschrikken van de diefstal van GreenStar displays en StarFire ontvangers. De componenten zijn na diefstal niet te gebruiken.

Comfortpakket op nieuwe zelfrijdende Pantera 4503

Mechanisatie

Met de nieuwe Pantera 4503 lanceert Amazone een zelfrijdende veldspuit met het nieuwe Comfortpakket 1 en een innovatieve spuitboomgeleiding. De Pantera 4503 voldoet aan emissienorm 5.

Eiwittransitie kans voor zetmeelaardappelen

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse akkerbouwers hebben vorig jaar zo'n 9.000 hectare eiwitgewassen geteeld, meldt het CBS. Wat zijn de mogelijkheden om met deze teelten meer invulling te geven aan de zo gewenste eiwittransitie of bieden zetmeelaardappelen meer perspectief?

WUR kiest voor achtscharige Ovlac Eco Plus-ploeg

Mechanisatie

Koeckhoven.net heeft donderdag een achtscharige Ovlac Eco Plus-ploeg afgeleverd bij Wageningen University & Research (WUR). Frans Koeckhoven is trots dat zijn kleine bedrijf de ploeg mocht leveren.

AgroTechniek Assen week eerder

Mechanisatie

AgroTechniek Assen (ATA) wordt gehouden van 10 tot en met 12 december 2019 in evenementenhal Expo Assen, voorheen TT-hal. Dat is een week vroeger dan eerder gemeld.

Trekker zonder diesel snel te koop

Mechanisatie

De methaangastrekker van New Holland gaat CNH Industrial vanaf eind 2020 verkopen. Op ongeveer hetzelfde moment zou ook de elektrische trekker e100 van Fendt op de markt kunnen komen.

Keren en vullen pootmachine kost veel tijd

Akker- & Tuinbouw

Bij het poten van aardappelen vraagt het keren en vullen van de machine meer tijd dan akkerbouwers zich realiseren. Uit berekeningen van de Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart (HWodKa) blijkt dat hiervoor zo'n 40 procent van de tijd nodig is....

Regiomakelaar moet verzilting Noorden aanpakken

Akker- & Tuinbouw

Voor de zomer moet er een regiomakelaar komen die een centrale rol gaat spelen bij de aanpak van verzilting in Friesland en Groningen. 'We moeten niet blijven praten. Er is daadkracht nodig', zegt gebiedscoördinator Titian Oterdoom, die de...

Joskin groeit na twee jaar laagconjunctuur

Mechanisatie

Joskin is na twee jaar van laagconjunctuur weer gegroeid. Er werd een omzet van 98 miljoen euro gerealiseerd. Daarmee hoopt de Belgische machinefabrikant een gemiddelde groei van circa 10 procent per jaar te bereiken.

Bewaren van bloembollen kan energiezuiniger

Akker- & Tuinbouw

Het bewaren van bloembollen kan energiezuiniger door ze in dunne lagen te leggen. Dat kost bovendien minder ruimte dan het bewaren van de bollen in kuubkisten.

Akkerbouw vraagt meer grondbewerkingsmachines

Mechanisatie

De markt voor grondbewerkingsmachines vertoonde vorig jaar een duidelijk positieve ontwikkeling. Ten opzicht van 2017 steeg ook de verkoop van kunstmeststrooier en zaaimachines. De Europese markt voor veldspuiten is zwak.

Digitalisering heeft impact op Europese landbouw

Mechanisatie

De digitalisering in landbouw kan de negatieve effecten op het milieu verminderen en een duurzame productie stimuleren. Administratieve lasten kunnen echter zorgen dat de verbeteringen niet worden gerealiseerd.

China weigert koolzaad uit Canada

Akker- & Tuinbouw

China heeft de inkoop van koolzaad uit Canada stopgezet. Dat heeft de Canadese brancheorganisatie voor koolzaad eind vorige week gemeld.

Betere inschatting opbrengst pootaardappelen

Akker- & Tuinbouw

Wageningen University & Research onderzoekt samen met Aeres Hogeschool, de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Green Campus en enkele kwekers hoe de opbrengst van pootaardappelen is te meten.

Nordzucker investeert in Zweedse suikerproductie

Akker- & Tuinbouw

Nordzucker concentreert zijn suikerproductie in Zweden op het terrein van Örtofta. De raffinaderij in Arlöv zal worden gesloten, zo is besloten door het bestuur van Nordzucker.

Duitse boeren strijden tegen compensatiegebieden

Algemeen

De Duitse landbouworganisatie DBV trekt ten strijde tegen compensatiegebieden voor gewasbeschermingsmiddelen. Volgens DBV-voorzitter Joachim Rukwied ontbreekt hiervoor een rechtsgrondslag.

Markt peen vraagt om smaak en kleur

Akker- & Tuinbouw

Bij peen gaan smaak en kleur steeds meer een rol spelen in de marktdifferentiatie. 'Rode, gele, paarse, witte of een combinatie ervan kan een jonger en minder traditioneel publiek aantrekken', zegt algemeen directeur Christiaan Reynders van Bejo...

Win Rauch Axis-strooier met uitleg EMC-techniek

Mechanisatie

Met elektronische dosering en afgiftecontrole biedt Rauch een concept voor de efficiënte toepassing van meststoffen. Deze EMC-technologie bestaat al twintig jaar en dat vindt Rauch reden voor een wedstrijd.

Amazone Cirrus met gegolfde Minimum TillDisc

Akker- & Tuinbouw

Met het gegolfde schijvenveld Minimum TillDisc krijgt de Cirrus van Amazone een speciale uitrusting. Met een rijenafstand van 16,6 centimeter kunnen de schijven direct voor de zaaikouters de bodem, oogstrestanten of planten doorsnijden.

Heupaandoening maakt melkrobot noodzakelijk

Veehouderij

Maatschap Erik en Rianne Valk uit Broekland stapte vanwege een heupaandoening van de melkveehouder noodgedwongen over op melkrobots. De twee GEA Monobox melkrobots zijn sinds 15 januari in gebruik. 'De keuze past naadloos in onze biologische...

Abemec neemt Güttler op in verkoopprogramma

Mechanisatie

Abemec neemt. het gehele productenpakket van Güttler op in haar verkoopprogramma. Het gaat onder andere om prismawalsen, frontpakkers, graslandverzorgingsmachines en cultivatoren.

Variabel poten geeft 7 procent meeropbrengst

Akker- & Tuinbouw

Door variabel te poten, op basis van de Veris-bodemscan, heeft Leon Noordermeer uit Oudenhoorn een meeropbrengst van 7 procent gerealiseerd. Beregenen heeft een extra positief effect gehad op het resultaat.

Smeren niet nodig bij 11,2 meter getrokken Vicon-schudder

Mechanisatie

Vicon introduceert voor het komende seizoen de nieuwe Fanex 1124C. Dat is een 11,2 meter getrokken schudder. Smeren van de schudder niet meer nodig.

Vier EU-landen gaan glyfosaat herbeoordelen

Algemeen

De Europese Commissie stelt voor dat Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden gezamenlijk de Rapporteur Member State (RMS) vormen voor de Europese herbeoordeling van de stof glyfosaat.

Tunnelmol houdt ventilatiekanaal schoon

Akker- & Tuinbouw

Johan de Wilt uit Barger-Compascuum gaat sinds kort op pad met een Tunnelmol. De eerste opdrachten om ventilatiekanalen leeg te scheppen, zijn binnen.

Bühler Industries bouwt zware trekkers voor Kubota

Mechanisatie

Het Canadese bedrijf Bühler Industries gaat Kubota-trekkers bouwen met een vermogen boven 170 pk. Partijen hebben daar een overeenkomst voor getekend.

Tien bietenrassen doen examen voor 2020

Akker- & Tuinbouw

Tien nieuwe bietenrassen hebben twee jaar in onderzoek gelegen en maken kans opgenomen te worden op de Aanbevelende Rassenlijst 2020. Er is vooral aanvulling met rassen die resistent zijn tegen rhizomanie, vooral voor percelen zonder rhizoctonia en...

Balans organische stof in bietenteelt is negatief

Akker- & Tuinbouw

De balans van de aan- en afvoer van organische stof is op percelen met suikerbieten gemiddeld genomen 120 kilo effectieve organische stof per hectare negatief. Dat blijkt uit het teeltregistratiesysteem Unitip van Suiker Unie over 2018.

Holaras kantenverdichter verbetert inkuilproces

Mechanisatie

De nieuwe Holaras kantenverdichter zorgt in één werkgang voor een verbeterde randverdichting en kuilstabiliteit.

Technische open dag Niestijl goed bezocht

Mechanisatie

De technische open dag bij mechanisatiebedrijf Niestijl in Siddeburen is goed bezocht. Het Groningse bedrijf organiseerde de dag in het kader van het 100-jarig bestaan.

Holland Malt vergroot kansen brouwgerst

Akker- & Tuinbouw

Holland Malt gaat de capaciteit van de mouterij in de Eemshaven verdubbelen. Tegelijkertijd streeft het bedrijf naar een groter aandeel Nederlandse brouwgerst. Dit jaar is dat nog een hele uitdaging. Dat zegt manager Aart den Bakker van Agrifirm, de...

Strengere etiketten maken insectenbestrijding lastig

Akker- & Tuinbouw

Met het wegvallen van zaadcoating in de teelt van peen vraagt de bestrijding van insecten extra aandacht. De lijst aan beschikbare gewasbeschermingsmiddelen is relatief kort, dus het is belangrijk dat de veldspuit de noodzakelijke driftreductie kan...

John Deere open voor externe software

Mechanisatie

John Deere heeft een nieuwe functie gecreëerd met de naam 'Meer hulpmiddelen' in het online MyJohnDeere.com Operations Centre. Het is daardoor makkelijker om externe software te gebruiken.

Reesink Agri beëindigt import van Naïo-robotproducten

Mechanisatie

Reesink Agri heeft na een korte samenwerking het importeurschap van de robotproducten van Naïo opgezegd. Reesink Agri blijft zich richten op robotisering van de landbouw.

CNH gebruikt 3D-printers voor reserveonderdelen

Mechanisatie

CNH Industrial heeft de eerste componenten en reserveonderdelen met een 3D-printer geproduceerd. De eerste onderdelen zijn vervaardigd in plastic.

Slimme Turbo T i-Tiller cultivator van Kverneland

Mechanisatie

Tijdens Sima 2019 heeft Kverneland de Turbo T i-Tiller cultivator geïntroduceerd. De Smart Farming-technologie op de machine bespaart brandstof, verhoogt het comfort van de bestuurder, voorkomt bodemverdichting en verlengt de levensduur.

Elektrische wielladers van Tobroco-Giant

Mechanisatie

Tobroco-Giant introduceert tijdens de beurs Bauma twee elektrische wielladers in de 2.2 ton-klasse. Het is een reactie op de toenemende vraag naar emissievrij werken.

Emissiearmer bemesten met sleepvoet

Algemeen

Nutriënten Management Instituut (NMI) start een onderzoek met Triple Spray om zo de ammoniakemissie terug te dringen bij bemesting met de sleepvoetmachine.

Matchmaking tussen selderij en wortel

Akker- & Tuinbouw

ILVO-UGent onderzoekster Silvia Bruznican heeft tijdens haar doctoraatsonderzoek cellen van selderij en wortel met elkaar gefusioneerd en opgegroeid tot scheutjes. In de veredeling biedt dit belangrijke perspectieven.

75.000ste New Holland CVT-transmissie in Antwerpen

Mechanisatie

Bij CNH in Antwerpen rolde op 7 maart de 75.000ste New Holland CVT-transmissie van de assemblagelijn. Een mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf.

KIZ-prijs voor Rema EnviMaxX looftrekker/wortelsnijder

Akker- & Tuinbouw

Keuringsinstituut voor Zaaigranen, -zaden en pootgoed Friesland (KIZ) heeft KIZ-prijs uitgereikt aan Rema EnviMaxX looftrekker/wortelsnijder.

Vijfhonderdste Amazone UX veldspuit in Nederland

Mechanisatie

Kamps de Wild en dealer De Vries Mechanisatie uit Beilen hebben de vijfhonderdste Amazone UX getrokken veldspuit in Nederland afgeleverd. Maatschap Sikken uit Nieuwe-Weerdinge is de eigenaar.

Duitse groenteoogst flink beïnvloed door droogte

Akker- & Tuinbouw

De droge zomer van 2018 was duidelijk merkbaar in de Duitse groenteteelt. Bijna alle groenten lieten in vergelijking met 2017 lagere opbrengsten zien, meldt het Duitse bureau voor de statistiek Destatis.

Productie verhogen met stroken- en/of mengteelt

Akker- & Tuinbouw

Naar de toekomst toe moeten boeren gewassen meer in stroken telen of mengen op een perceel. Dit kan de productie verhogen, voorkomt ziekten en is goed voor de biodiversiteit. Bij de ontwikkeling van machines moet ondersteuning van de ecologie...

Project Horizon2020 moet precisielandbouw versnellen

Akker- & Tuinbouw

Met Horizon2020-project SmartAgriHubs investeert Europa in de verdere ontwikkeling en uitbouw van digitale innovatie in de landbouw. Voor de periode 2019-2022 is 20 miljoen euro beschikbaar.

Amazone ontvangt ontwerpprijs voor AmaTron 4

Mechanisatie

De Amazone Isobus-terminal AmaTron 4 is bekroond met de iF Design Award 2019. In de toelichting werden de intuïtieve bediening en de unieke behuizing van de terminal in tabletstijl benadrukt als een voorbeeldig industrieel ontwerp.

Voedselzekerheid miljarden mensen in gevaar

Akker- & Tuinbouw

Zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen dalen de gewasopbrengsten 19 tot 42 procent. De voedselzekerheid van 11 miljard mensen komt in 2100 door die maatregel in gevaar.

Beregenen zetmeelteelt waardevol

Akker- & Tuinbouw

'Als je de toegevoegde waarde meerekent, dan is de teelt van zetmeelaardappelen zeker zo hoogwaardig als uien en consumptieaardappelen. Bij de mogelijkheden van beregenen zou dit mee moeten tellen', vindt Hilbrand Sinnema van waterschap Hunze en...

Machinefabrikant Krone bouwt Future Lab

Mechanisatie

Krone bouwt in Duitsland een nieuw centrum waarin de machinefabrikant onder meer de technische veiligheid van machines gaat controleren. Dat Future Lab gaat ongeveer 20 miljoen euro kosten.

Sima 2019 trekt zo'n 230.000 bezoekers

Mechanisatie

De internationale vakbeurs voor landbouwmechanisatie en veeteelt Sima in Parijs heeft eind februari ongeveer 230.000 bezoekers getrokken. Dit aantal is vergelijkbaar met de vorige beurseditie in 2017.

Landbouw Vakbeurs verhuist naar Groningen

Mechanisatie

De Landbouw Vakbeurs verlaat de locatie Expo Assen, voorheen TT Hall, en verhuist definitief naar Martiniplaza in Groningen.

Balans organische stof in bietenteelt negatief

Akker- & Tuinbouw

De balans van de aan- en afvoer van organische stof is op percelen met suikerbieten gemiddeld genomen 120 kilo effectieve organische stof per hectare negatief. Dat blijkt uit cijfers van het teeltregistratiesysteem Unitip van Suiker Unie over 2018.

Suiker Unie: eerste 365 hectare bieten gezaaid

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers hebben de eerste 365 hectare bieten gezaaid. Dat kon met dank aan het uitzonderlijk mooie weer en de goede bodemomstandigheden.

Duitse landbouw op goede weg met stikstofbalans

Algemeen

De duurzaamheid van de Duitse landbouw verbeterde met gemiddeld 1,4 procent per jaar. Positieve ontwikkeling zijn er vooral op het gebied van het milieu, zoals de stikstofbalans en de uitstoot van broeikasgassen.

Ctgb laat drie nieuwe middelen toe en trekt er zestien in

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft op 27 februari drie middelen toegelaten en er zestien van de lijst gehaald.

LTO voelt te weinig steun voor Ambitie Plantgezondheid

Algemeen

'Met de LTO Ambitie Plantgezondheid 2030 steken we onze nek uit. Om de doelen te halen, hebben we hulp nodig van onder andere de overheid en dat laat te wensen over', zegt LTO-akkerbouwvoorman Jaap van Wenum.

Suikerbietenteler volgt advies resistentiekeuze

Akker- & Tuinbouw

Bij het bestellen van zaaizaad heeft 90 procent van de suikerbietentelers gebruikgemaakt van de resistentieaanbeveling van het nieuwe Bieten Advies Systeem van Suiker Unie. 'In 82 procent van de gevallen is het advies opgevolgd en daar zijn we...

Vervroegen pootgoedteelt om luizen voor te zijn

Akker- & Tuinbouw

'Ik schrik nu al van het aantal luizen dat rond vliegt. Vervroegen van de teelt van pootgoed, is dit jaar zeker belangrijk', zegt productmanager Gerbert Barneveld van Holland Fyto.

Valtra A-serie HiTech 4 de 'Machine van het jaar'

Mechanisatie

Tijdens de Sima 2019 in Parijs ontving de nieuwe A-serie HiTech 4 van Valtra de titel 'Machine van het Jaar' in de categorie trekkers onder de 150 pk.

Niet elke fusariumsoort geeft problemen in uien

Akker- & Tuinbouw

Fusariumbolrot is een toenemend probleem in de uienteelt in Nederland. De belangrijkste schimmel die dit probleem veroorzaakt, is Fusarium oxysporum. Dat blijkt uit onderzoek van Uireka in 2017 en 2018.

Stabiele Europese vraag naar landbouwtrekkers

Mechanisatie

De Europese vereniging van agrarische machinefabrikanten CEMA is positief over de trekkerverkoop in 2018. De vraag naar trekkers was stabiel, stelt de CEMA tijdens de Sima in Parijs.

Scheurkontjes zaaiuien is niet rasgebonden

Akker- & Tuinbouw

Bij het optreden van scheurkontjes in zaaiuien is geen sprake van rasgebondenheid of een negatief effect van herbiciden. Dat is de conclusie van onderzoek door Uireka in 2017 en 2018.

Omzet Bayer Crop Science ruim 14,27 miljard euro

Akker- & Tuinbouw

De divisie Crop Science van Bayer boekte vorig jaar een omzet van 14,27 miljard euro. Dat heeft het Duitse chemieconcern woensdag bekendgemaakt.

'Limiet productiviteit en technologie is bereikt'

Algemeen

'De limiet van zuiver productiviteit en technologiegerichte vooruitgang is bereikt', vindt president Hubertus Paetow van de Duitse landbouwmaatschappij DLG. Hij zei dit tijdens de winterconferentie van DLG.

Südzucker keurt herstructureringsplan goed

Akker- & Tuinbouw

De raad van commissarissen van suikerfabriek Südzucker heeft maandag het herstructureringsplan voor het segment suiker goedgekeurd.

Fedecom en Libéma organiseren beurs in Assen

Mechanisatie

Fedecom en Libéma gaan samen de beurs AgroTechniek Assen organiseren. Dit hebben directeuren Gerard Heering (Fedecom) en Toni Dennenboom (Libéra) samen bekendgemaakt.

Väderstad introduceert nieuwe Tempo L-modellen

Mechanisatie

Väderstad introduceert de zaaimachine Tempo L8. De Tempo L12 en Tempo L18 krijgen een nieuwe meststoffenbunker.

BASF boekt omzet van 6,16 miljard euro

Akker- & Tuinbouw

De landbouwdivisie van BASF boekte over 2018 een omzet van 6,16 miljard euro. Dat is 8 procent meer dan in 2017. Het operationele resultaat van de divisie viel met 42 procent terug tot 591 miljoen euro.

Acht van de tien boeren en tuinders bezoekt vakbeurs

Mechanisatie

Van de agrarische ondernemers bezocht 80 procent in de afgelopen twee jaar één of meerdere vakbeurzen. Dat is vergelijkbaar met het percentage in 2016.

Telers hebben nog maar weinig uien in voorraad

Akker- & Tuinbouw

De voorraden uien zijn fors lager dan de afgelopen vijf seizoenen gemiddeld het geval was. Ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde is de voorraad 73 procent lager.

Twee derde Europees fruitareaal in Spanje, Italië en Polen

Akker- & Tuinbouw

Bijna 1,3 miljoen hectare land in de Europese Unie (EU) was in 2017 in gebruik voor de fruitteelt. Twee derde daarvan was te vinden in Spanje, Italië en Polen.

Wijziging aansturing bij Kamps de Wild Holding

Mechanisatie

Door autonome groei en de recente (internationale) acquisities is Kamps de Wild Holding binnen Royal Reesink een van de grootste divisies geworden. Deze groei vereist een sterkere focus van het management.

Autonoom bieten rooien is complex

Akker- & Tuinbouw

Het project Smaragd is op zoek naar kleine, autonome machines die zorgen voor minder bodemverdichting en de bodemkwaliteit verhogen. Uit een tussenbalans blijkt dat het rooien van bieten en aardappelen binnen zo'n systeem een grote uitdaging is.

Stereo-uienplanter zorgt voor minder ziekten

Akker- & Tuinbouw

Loonbedrijf Damen uit Terheijden plant met een nieuwe machine uien in Oosteind. Die zorgt voor minder ziekten in het gewas.

Omzet Amazone stijgt naar recordhoogte

Mechanisatie

De omzet van Amazone steeg in boekjaar 2018 naar een recordniveau van 481 miljoen euro, 5,3 procent meer dan in 2017. Dit ondanks het extreme weer in verschillende landen in de tweede helft van het jaar.

Amerikaans bedrijf neemt Dutch Power Company over

Mechanisatie

Dutch Power Company (DPC) is overgenomen door het Amerikaanse Alamo Group Inc. Dat heeft het bedrijf uit Giessen donderdag bekendgemaakt.

Tulpenbedrijf Van der Baan wint Martien Zandwijk Prijs

Akker- & Tuinbouw

De jaarlijkse Martien Zandwijk Prijs is gewonnen door de broers Adrie en Arie van der Baan van het bedrijf J. van der Baan en Zn. uit Dirksland.

Nieuwe route voor ontwikkelen gewasvariëteiten

Akker- & Tuinbouw

Wetenschappers van de universiteit in Oxford hebben een nieuwe biochemische route ontdekt die de ontwikkeling van veerkrachtiger gewasvariëteiten kan bevorderen.

Meer water en droogte door klimaatverandering

Akker- & Tuinbouw

De klimaatverandering maakt het extra nodig om de bodem in goede conditie te houden. 'Kleine wijzigingen in gemiddelden geven grote veranderingen in weerextremen. Houd rekening met meer water en meer droogte over meerdere jaren', zegt NOS-weerman...

Lokale bierproductie zorgt voor leven in de brouwerij

Akker- & Tuinbouw

Kleine en lokale bierbrouwerijen schieten als paddenstoelen uit de grond. Melkveehouder Jan Legters uit Winterswijk speelt hierop in door het bedrijf om te bouwen tot een ambachtelijke vloermouterij, de enige in Nederland.

Aardappels poten en rug vormen in één werkgang

Akker- & Tuinbouw

Met de Zibo Aanbouw-Rugvormer zijn in een werkgang aardappelen te poten en is de rug te vormen. De rugopbouw zorgt voor een goede waterhuishouding.

Roterende spuitkop reinigt drainbuizen

Mechanisatie

Met de breed inzetbare RotoFlush roterende spuitkop van Sieger zijn drainbuizen en andere buizen met verschillende diameters beter te reinigen.

Onderzoek naar motivatie vermindering gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

Wageningen University & Research onderzoekt de motivatie van boeren en telers om het gebruik van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen.

Mechanisatiebranche goed voor 5,5 miljard euro omzet

Mechanisatie

De bruto-omzet van leveranciers van machines en techniek aan boeren, loonwerkers, groenbeheerders en agrologistiek groeide in 2018 tot 5,5 miljard euro. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van 2015.

Bij Lemken stijgt omzet en aantal medewerkers

Mechanisatie

De omzet van machinefabrikant Lemken is vorig jaar gegroeid met 6 procent tot 380 miljoen euro. Het exportaandeel ligt onveranderd op 77 procent.

Bulktransport Suiker Unie op 100 procent groen gas

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie neemt deze maand vier suikerbulkwagens in gebruik die 100 procent op eigen biogas rijden. Daarmee gaat de CO2-uitstoot per vrachtwagen met 90 procent omlaag.

Spuitbomen tot 30 meter op Amazone gedragen UF 1602

Mechanisatie

Amazone breidt het assortiment UF 02-spuitmachines uit met de Isobus-compatibele UF 1602. Met een inhoud van 1.600 liter is de UF 1602 uit te rusten met alle Super-S2-spuitbomen van 15 tot 30 meter.

Aviko: hogere prijzen en lagere terugleververplichting

Akker- & Tuinbouw

De vaste prijscontracten van Aviko Potato gaan in 2019 fors omhoog. Tegelijkertijd wordt de terugleververplichting beperkt en vervalt de maluskorting.

Nieuw Aviko-contract op basis van kostenindex

Akker- & Tuinbouw

Met het nieuwe kostenindexcontract ontkoppelt Aviko Potato de contractprijs van de jaarlijkse fluctuaties op de fysieke aardappelmarkt. Een objectieve kostenindex bepaalt hoeveel de contractprijs in een volgend contractjaar stijgt of daalt.

Trekkerverkoop vorig jaar 5 procent onder niveau 2017

Mechanisatie

In Nederland zijn vorig jaar 2.820 trekkers verkocht, ongeveer 5 procent minder dan de 2.971 stuks in 2017. New Holland verkocht de meeste trekkers.

Dewulf 3-rijige gedragen snarenbedpootmachine

Mechanisatie

Dewulf brengt met de onthulling van de allereerste gedragen 3-rijige snarenbedpootmachine een première naar de Sima 2019 in Parijs. Het gaat om een variant van de Structural 30.

Bijzonder suikermolecuul alternatief voor glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

Chemici en microbiologen van de Duitse universiteit in Tübingen hebben een suikermolecuul uit bacteriën gehaald die kan dienen als herbicide. Mogelijk is het een alternatief voor glyfosaat.

Obstakels belemmeren opschaling agroforestry

Akker- & Tuinbouw

Bij agroforestry wordt de teelt van groenten, aardappels of granen gemengd met de teelt van bomen, bijvoorbeeld voor de productie van fruit of noten. De meerderheid van de Vlaamse landbouwers overweegt deze teeltwijze op dit moment niet.

'Batterij naast zonnepanelen (nog) niet rendabel'

Akker- & Tuinbouw

Het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro in België maakt naast zonnepanelen sinds een jaar gebruik van een batterij. Het is (nog) geen nuttige investering.

Nefyto-bedrijven bereiden zich voor op brexit

Algemeen

De bij Nefyto aangesloten bedrijven zijn volop bezig met voorbereiding voor de brexit. De gewasbeschermingsmiddelenindustrie wil zoveel mogelijk voorkomen dat bepaalde middelen niet meer verkrijgbaar zijn.

Nordzucker investeert in Australische rietsuikerproducent

Akker- & Tuinbouw

De Duitse suikerproducent Nordzucker heeft een meerderheidsbelang van 70 procent genomen in Mackay Sugar, de op een na grootste suikerproducent in Australië. Investeren in rietsuiker moet de concurrentiepositie van de Duitse suikerfabriek verbeteren.

Agrifirm breekt record met uienpoolprijs 33,10 euro

Akker- & Tuinbouw

De Agrifirm poolprijs van de uienpool met korte opslag is uitgekomen op 33,10 euro per 100 kilo. Niet eerder in de geschiedenis van de pool werden de uien zo goed betaald.

Amazone Crushboard egaliseert zaaibed

Mechanisatie

Voor de starre compact schijveneggen Catros Special en CatrosXL in de werkbreedtes 3, 3,50 en 4 meter biedt Amazone nu een optioneel frontframe met Crushboard.

Foliebinding verhoogt capaciteit Vicon FastBale

Mechanisatie

Voor het komende grasseizoen kan Vicon foliebinding volop leveren op de Vicon FastBale non-stopperswikkelcombinatie.

Laatste Cumela-subsidie voor trekkerbumper

Mechanisatie

De Cumela-sector heeft 1 miljoen euro geïnvesteerd in trekkerbumpers en daardoor in verkeersveiligheid. Er was subsidie beschikbaar voor vijfhonderd trekkerbumpers.

Minder CO2-uitstoot lastig voor akkerbouwer

Akker- & Tuinbouw

Het kabinet moet extra klimaatmaatregelen nemen om volgend jaar 25 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Dat doel is afgesproken in het akkoord van Parijs. Wat heeft de akkerbouwsector op dit vlak al gedaan en wat is er nog mogelijk?

Droogte 2018 zorgt voor goede bodemstructuur

Akker- & Tuinbouw

De droogte van 2018 zorgt dit jaar voor een goede bodemstructuur en veel organische stof van groenbemesters. 'Een mooie basis voor komend seizoen.' Op hogere zandgronden zit het grondwater nog wel tot een meter lager dan normaal.

Robots inspecteren kwaliteit op Fruit Logistica

Akker- & Tuinbouw

Wageningen University & Research is met diverse fruit-experts aanwezig tijdens de internationale beurs Fruit Logistica in Berlijn. Janneke de Kramer vertelt over nieuwe robots die helpen bij de kwaliteitsinspectie.

Duitse aardappeloogst kwart minder dan in 2017

Akker- & Tuinbouw

De aardappeloogst in Duitsland was vorig jaar bijna een kwart kleiner dan in 2017 en daarmee op het laagste niveau sinds de hereniging.

'Fair Play nodig voor Duitse suikerbietenteelt'

Akker- & Tuinbouw

Duitse bietentelers en de suikerfabriek Nordzucker pleiten voor uniforme voorwaarden voor de Europese suikermarkt. Ze vrezen echter dat politieke besluiten een eerlijke concurrentie in de weg zal staat.

Extreme spuitprecisie met Kuhn Autospray

Mechanisatie

Met Kuhn Autospray kan de chauffeur de gewenste druppelgrootte selecteren en de gewenste afgifte regelen. Zo is het mogelijk om te werken met een groot snelheids- en afgiftebereik met behoud van nauwkeurigheid.

90-jarig bestaan CZAV reden voor vernieuwing

Akker- & Tuinbouw

Tijdens de ledenvergadering op 1 februari vond de aftrap plaats van acties rondom het 90-jarig bestaan van CZAV. De coöperatie is er trots op dat ze al 90 jaar de kennispartner is voor de teler in Zuid-Nederland.

Weinig bekend over invloed gewasziekten en plagen

Algemeen

Gewaspathogenen en plagen zorgen voor een verminderde opbrengst van landbouwproductie, veroorzaken aanzienlijke economische schade en verminderen voedselzekerheid. Toch hebben we maar beperkt inzicht in hoe deze plagen en ziekteverwekkers in de loop...

Geen ontheffing neonics in Duitse bietenteelt

Akker- & Tuinbouw

Net als haar Nederlandse collega Carola Schouten verleent ook de Duitse landbouwminister Julia Klöckner geen ontheffing voor het gebruik van een zaaizaadbehandeling met neonicotinoïden in de teelt van suikerbieten.

Plannen voor AgriDrone-centrum in Noord-Holland

Mechanisatie

Samenwerkingsverband Greenport Noord-Holland Noord wil een Agri Drone-centrum opzetten. Dit moet een regionaal project worden voor agrariërs die een drone willen gebruiken.

MOVE helpt vrouwen in mechanisatiesector

Mechanisatie

Vrouwen in de landbouwmechanisatie en -techniek zijn door Kramp en Fedecom met een zogenoemd MOVE-event klaargestoomd om succesvol om te gaan met klantbeleving en -beïnvloeding.

Taakkaartmiddagen moeten 'blokkade' opheffen

Akker- & Tuinbouw

Het goed verzamelen van data en er praktische taakkaarten van maken, is het grootste probleem bij precisielandbouw. Met twee bijeenkomsten wil de Proeftuin voor Precisielandbouw dit probleem aanpakken.

'Middelengebruik in landbouw moet transparanter'

Algemeen

De verkoopcijfers van gewasbeschermingsmiddelen moeten openbaar worden gemaakt. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State, die een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam bevestigt.

Agrifirm wint Environmental Respect Awards

Algemeen

Royal Agrifirm Group heeft een Environmental Respect Award 2018 van Corteva Agriscience gewonnen. De landenprijs is voor het op alle vlakken verantwoord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.

Grote opbrengstverschillen zaaiuien

Akker- & Tuinbouw

In Zeeland werd vorig jaar gemiddeld 15 ton zaaiuien per hectare geoogst, in Flevoland 44 ton. Landelijk gezien was de opbrengst van uien 36 procent lager dan in 2017.

Uitgangssituatie pootgoed voor 2019 is slecht

Akker- & Tuinbouw

De uitgangssituatie voor de teelt van pootaardappelen is dit voorjaar net zo slecht als vorig jaar. 'Plant schoon pootgoed zoveel mogelijk bij elkaar', luidt het advies van Jan Eggo Hommes, regiohoofd buitendienst van de NAK.

'Unieke Achterhoekers aan het werk' bij Kramp

Mechanisatie

Peter van der Wardt, wethouder gemeente Oude IJsselstreek, reikte maandag bij Kramp in Varsseveld het bordje ‘Unieke Achterhoekers aan het werk’ uit aan logistiek manager Frank Dijkstra.

Significante verschillen tussen Europese melkveehouders

Veehouderij

De Europese Unie is een van de grootste producenten en exporteurs van melk in de wereld. Uit onderzoek van Hammer blijkt echter dat er verschillen zijn tussen individuele Europese producenten van melk.

Aardappel terecht de kurk van akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Van de ruim 1,8 miljoen hectare cultuurgrond was in 2017 in totaal zo'n 510.000 hectare in gebruik voor de akkerbouw. Bij zowel graan als aardappelen gaat het om ruim 160.000 hectare. De aardappel zorgt gemiddeld voor 50 procent van het inkomen en...

'Problemen met NAK-certificatenbak zijn opgelost'

Akker- & Tuinbouw

'Er is onvrede ontstaan over de NAK-certificatenbak en dat is terecht. Er zijn zaken niet goed gegaan. De hobbels zijn genomen en we zijn nu tevreden over het resultaat', zegt Arjan Kroon, directiesecretaris bij de keuringsdienst.

AGF-leverancier Van Gelder en PlantLab starten verticale teelt

Akker- & Tuinbouw

AGF-leverancier Van Gelder groente & fruit en verticale teeltspecialist PlantLab zijn een samenwerking aangegaan om diverse soorten verse groenten te produceren in PlantLab’s volledig gecontroleerde Plant Productie Units (PPU’s).

ILVO is Europees diagnosecentrum voor planten

Akker- & Tuinbouw

Het diagnosecentrum voor planten van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in België mag zich behalve nationaal referentielaboratorium (NRL) nu ook een van de eerste Europese referentielabs voor schadelijke bacteriën en...

Bodeminsecten vragen extra aandacht bij bieten

Akker- & Tuinbouw

Vanwege een verandering in het middelenpakket voor de teelt van suikerbieten zijn bodeminsecten moeilijker te beheersen. Daarom dienen telers in 2019 meer rekening te houden met insecten dan voorheen.

Gratis naar de beurs Sima in Parijs

Mechanisatie

Lezers van Nieuwe Oogst en leden van LTO kunnen een gratis toegangsbadge voor de internationale vakbeurs Sima in Parijs aanvragen. Deze is geldig tijdens de hele beursperiode.

Vredo VT4556 ook in te zetten als kalkstrooier

Mechanisatie

In samenwerking met MDM kan Vredo Dodewaard zijn VT4556-chassis nu ook uitrusten met een kalkstrooier. De machine is daardoor nog breder inzetbaar.

Väderstad verhoogt omzet met 27 procent

Mechanisatie

Väderstad sluit het boekjaar 2018 af met een recordomzet. Voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf is een omzet van 300 miljoen euro gerealiseerd.

Betere liquiditeitspositie akkerbouwer

Akker- & Tuinbouw

De liquiditeitspositie van akkerbouwbedrijven nam vorig jaar sterk toe. Dat heeft vooral te maken met de verkoop van vrije producten in het vierde kwartaal. Dat blijkt uit de liquiditeitsmonitor van ABN Amro en Wageningen Economic Research.

Minder actieve stoffen maakt middelenkeuze lastiger

Akker- & Tuinbouw

De gewasbeschermingswereld laat steeds minder actieve stoffen toe. 'Wereldwijd zien we een dalende trend in de ontwikkeling van nieuwe moleculen of werkzame stoffen', constateert productmanager Johan Buis van CZAV.

Forse toename Vlaamse beheerovereenkomsten

Akker- & Tuinbouw

In de voornaamste akkerbouwgebieden in Vlaanderen steeg de totale oppervlakte aan beheerovereenkomsten vorig jaar van 443 naar 657 hectare: een toename van 48 procent.

Harvest 4 You en Mechan Next bundelen krachten

Mechanisatie

Harvest 4 You uit Veghel, bekend leverancier van jong gebruikte oogstmachines als veldhakselaars en combines, gaat samen verder met Mechan Next uit Boxtel.

Nautilus Organic zoekt bio-akkerbouwers

Biologische landbouw

Telerscoöperatie Nautilus Organic heeft ruimte voor afzet in het akkerbouwaandeel van de groenten en fruitcoöperatie. De coöperatie zoekt onder andere telers met gewassen als peen en wortels.

Herstructurering Südzucker voor suikersegment

Akker- & Tuinbouw

De Raad van Bestuur van Südzucker AG heeft dinsdag haar herstructureringsplan voor het suikersegment vrijgegeven. Dat plan wordt woensdag op de vergadering van de Raad van Commissarissen gepresenteerd.

Minder fosfaatuitspoeling met bodemverbeteraars

Akker- & Tuinbouw

De uitspoeling is bij het gebruik van organische bodemverbeteraars lager dan bij het gebruik van organische meststoffen. Dat komt omdat bodemverbeteraars een hoog gehalte aan effectieve organische stof hebben en een lage netto fosfaatmineralisatie.

'Houd bij tekenen aardappelcontract rekening met eigen kostprijs'

Akker- & Tuinbouw

Dit is de tijd van het jaar dat telers en aardappelverwerkers bezig zijn met het sluiten van contracten. 'Het is een individuele keuze, waarbij telers rekening moeten houden met hun eigen kostprijs', zegt Adrie Bossers, voorzitter van LTO-werkgroep...

Krone ZX-opraapwagens krijgen update

Mechanisatie

Krone heeft de ZX-opraapwagen verder doorontwikkeld. De vernieuwde snijrotor zorgt voor een nog betere snijkwaliteit.

Mooij Agro zet activiteiten van AgroVent voort

Mechanisatie

Mooij Agro zet sinds januari 2019 de activiteiten van branchegenoot AgroVent voort.

Gelderland geeft grootste impuls aan teelt soja

Akker- & Tuinbouw

De beschikbare subsidieregelingen van provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant geven een extra impuls voor de teelt van soja in die gebieden. De aanmoediging is in Gelderland het grootst.

Veel serreteelt bij aardbeien in Vlaanderen

Akker- & Tuinbouw

In Vlaanderen telen 530 aardbeienbedrijven op 733 hectare in openlucht en 454 hectare onder beschutting. Jaarlijks leveren ze meer dan 45.000 ton aardbeien aan de coöperaties.

Toets helpt telers bij beheersen erwinia

Akker- & Tuinbouw

De toets die in het kader van de 'Erwinia-pilot' is ontwikkeld, is niet geschikt als keuringsinstrument. Maar telers kunnen er wel goed partijen mee toetsen die bestemd zijn voor de pootgoedteelt.

Meeste droogteschade bij aardappel en ui

Akker- & Tuinbouw

Van de totale droogteschade van vorig jaar is driekwart toe te schrijven aan de gewassen aardappelen en uien, zo blijkt uit cijfers van Vereinigte Hagel. In totaal ging het om 853 schadegevallen en een verzekerde waarde van ruim 85 miljoen euro. Bij...

Sulky-secties in 'croissantvorm'

Mechanisatie

Sulky heeft onlangs de DX W-Control kunstmeststrooier met sectiecontrole gepresenteerd. Het strooipatroon in 'croissantvorm' zorgt voor een mooi resultaat en bespaart kunstmest.

Middelbesparing tot 80 procent met Kuhn I-Spray

Mechanisatie

Kuhn heeft in samenwerking met Carbon Bee een veldspuit ontwikkeld die onkruid kan lokaliseren en dit plaatsspecifiek kan behandelen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is zo tot 80 procent te reduceren.

Rassen Agrico winnen prijs op Biobeurs

Akker- & Tuinbouw

Aardappelcoöperatie Agrico nam deel aan de Biobeurs in Zwolle. Tijdens de Bio-productverkiezing wonnen de 'next generation' rassen van Agrico de tweede prijs.

Einde dreigt voor chloorprofam in uien

Akker- & Tuinbouw

De Europese toelating van de werkzame stof chloorprofam staat vanwege procedurele redenen op de tocht. 'Volstrekt onacceptabel. Het is een belangrijke herbicide in uien en de toepassing is veilig', zegt LTO-akkerbouwvoorman Jaap van Wenum.

België krijgt in 2020 brede weersverzekering

Akker- & Tuinbouw

Het Vlaams Parlement besliste eind december om het huidige systeem van het Landbouwrampenfonds en de vergoeding van teeltschade vanuit het algemeen Rampenfonds eind 2019 te stoppen. Een brede weersverzekering is op 1 januari 2020 het alternatief.

Drukregistratievoorziening is niet altijd nodig

Akker- & Tuinbouw

Bij driftreductie is al veel bereikt. Waarom moet de hoeveelheid drift bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen nog verder terug? Het antwoord: alleen als telers zo goed mogelijk spuiten, is een breed middelenpakket te behouden. Een...

Onderzoek naar 'Echte en Eerlijke Prijs' duurzaam product

Biologische landbouw

Op de Biobeurs in Zwolle is woensdag onderzoek 'Echte en Eerlijke Prijs' van start gegaan. Het project wil inzichtelijk maken wat de prijs is van duurzame voedselproducten voor iedere stap in de keten.

Beperk schade door aaltjes in cichorei

Akker- & Tuinbouw

Wortellesieaaltjes kunnen veel schade doen in cichorei. Ook sommige vrijlevende wortelaaltjes en wortelknobbelaaltjes kunnen schade doen. Daarom is het belangrijk om nu een monster te laten analyseren.

Preirassen niet in staat om potentie te laten zien

Akker- & Tuinbouw

De preirassen Megaton en Lington scoorden het afgelopen jaar in een proef van het Belgische onderzoekbureau Inagro het beste. Door de droogte konden de rassen niet laten zien waartoe ze in staat zijn.

Nordzucker kan dit boekjaar verlies niet vermijden

Akker- & Tuinbouw

De Duitse bietenverwerker Nordzucker heeft in de eerste negen maanden van het fiscale jaar 2018/2019 zoals verwacht een beduidend lager resultaat gerealiseerd. Voor het lopende boekjaar is een verlies niet te vermijden.

Kwart toegelaten middelen was in 2018 groen

Algemeen

Het Ctgb heeft vorig jaar 29 groene middelen toegelaten, op een totaal van 120 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. In vergelijking met zo'n tien jaar geleden is dit een 'substantiële toename', aldus het Ctgb.

Wortelopbrengst op zilte grond in Kenia verdubbeld

Akker- & Tuinbouw

Met een project in Kenia is de opbrengst van wortelen bij een zilte teelt verdubbeld. Tegelijk werd het gebruik van irrigatiewater met 20 tot 40 procent verminderd.

NAK accepteert verlies in 2019

Akker- & Tuinbouw

De NAK heeft voor dit jaar een verlies begroot van 493.000 euro, dat ondanks een tariefstijging met 2,5 procent. 'Die is nog niet genoeg voor een sluitende begroting. We accepteren het verlies over 2019', zegt Arjan Kroon van de NAK.

'Citeren bij toelating middelen is geen plagiëren'

Akker- & Tuinbouw

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) stoort zich aan het feit dat conclusies en interpretaties door beoordelingsautoriteiten zouden worden overgenomen van de aanvrager van middelen. Sommige media en rapporten...

Chinese landbouwminister bezoekt World Horti Center

Akker- & Tuinbouw

Qu Dongyu, de Chinese viceminister van het ministerie Landbouw en Plattelandsontwikkeling, is vandaag voor een kort bezoek in Nederland. In het World Horti Center in Naaldwijk ontmoette hij tuinbouwondernemers.

Green-Infra gaat met verticale windturbines de boer op

Mechanisatie

Green-Infra heeft verschillende verticale windturbines ontworpen, die onder andere geschikt zijn voor de agrarische sector. Met deze windturbines gaat de fabrikant uit Tubbergen de boer op.

Akkerbouwvoorman vindt dat Europa graan extra moet steunen

Akker- & Tuinbouw

De financiële steun voor de teelt van graan moet vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) omhoog. 'Een hoger GLB-bedrag per hectare kan zorgen voor extensivering van het bouwplan', zegt LTO-akkerbouwvoorman Jaap van Wenum.

Granulaat werkt matig bij veel emelten

Akker- & Tuinbouw

Bij twintig emelten per vierkante meter kan al schade ontstaan en geldt het advies om granulaat (Vydate 10G) toe te voegen tijdens het zaaien in de zaaivoor.

Boer versleept kippenschuur bij uitmesten

Veehouderij

Op melkveebedrijf Schönfelder Hof in Ziertheim-Reistingen, in Zuid-Duitsland, staan twee verplaatsbare kippenschuren voor 1.600 legkippen. Bij het uitmesten wordt de stal met een trekker versleept.

Bodemgezondheid speerpunt bij Lamb Weston/Meijer

Akker- & Tuinbouw

Aardappelverwerker Lamb Weston/Meijer gaat de samenwerking met de globaal zeshonderd telers in Europa intensiveren en wil de bodemgezondheid bij de telers verbeteren.

'Duitse landbouw kent plicht voor insecten'

Akker- & Tuinbouw

De Duitse landbouw kent haar verantwoordelijkheid bij het bevorderen van insecten. Dat zei Berhard Hartelt van de Duitse Boerenbond (DBV) deze week tegen minister Julia Klöckner van Voeding en Landbouw.

Hightech MECHAfestijn bij Aeres Tech

Mechanisatie

Aeres Tech in Ede viert zaterdag met het Hightech MECHAfestijn het 65-jarig bestaan.

Koeientoilet beperkt ammoniakprobleem

Mechanisatie

Hanskamp in Doetinchem werkt aan een CowToilet, een systeem dat het ammoniakprobleem in de melkveesector kan oplossen. De eerste modellen komen naar verwachting in 2020 op de markt.

'Opbrengstkaart te nuanceren met satellietbeelden'

Akker- & Tuinbouw

Tarra ondermijnt de opbrengstkartering bij aardappelen en suikerbieten op kleigronden. Volgens Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart zijn satellietbeelden te gebruiken om de opbrengstkaarten te nuanceren.

Bietentelers bestellen zaad voor 80.000 hectare

Akker- & Tuinbouw

Het bietenzaad voor 2019 is besteld. Het areaal betreft circa 80.000 hectare en dat is conform de verwachtingen van de Suiker Unie.

Keuze bij invulling drukregistratievoorziening

Akker- & Tuinbouw

Boeren en loonwerkers krijgen een aantal keuzemogelijkheden voor de invulling van de verplichting tot een drukregistratievoorziening bij neerwaarts spuiten.

Mooie start Nationale Proeftuin Precisielandbouw

Akker- & Tuinbouw

Precisielandbouw levert een groot voordeel op als het gaat om verduurzaming. In het eerste jaar van het project 'Nationale Proeftuin Precisielandbouw' (NPPL) werd een kwart op gewasbeschermingsmiddelen en stikstof bespaard. Financieel voordeel was...

Holvo Lettele neemt Mechanisatie Raalte over

Mechanisatie

De aandelen van Fendt-dealer Mechanisatie Raalte zijn per 1 januari overgenomen door Holvo Lettele, de officiële Valtra-dealer voor Salland.

Alternatieve variant klepelmaaiers voor Big M 450

Mechanisatie

Voor de Big M 450 biedt Krone nu ook een alternatieve variant aan met klepelmaaiers. Samen met de Nederlandse specialisten van Van Wamel werd het mulchpakket Perfect TriGant ontwikkeld.

Tarweveredelaar heeft weinig oog voor klimaatverandering

Akker- & Tuinbouw

Bedrijven die zich bezig houden met de veredeling van tarwe, hebben te weinig aandacht geschonken aan de veranderende teeltomstandigheden door de klimaatverandering.

Suiker Unie legt zonnepark aan in Puttershoek

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie wil binnen nu en drie jaar de specialiteitenfabriek in Puttershoek volledig op zonne-energie laten draaien. Daarvoor is een zonnepark van 14 hectare nodig.

15 ton suiker per hectare lastig te realiseren

Akker- & Tuinbouw

Bij Suiker Unie zit dit jaar een relatief grote ruimte tussen de leveringsplicht en het leveringsrecht van de bietentelers. Dat zorgt voor meer keuzeruimte. 'De telers moeten wel proberen om de toewijzing op basis van de ledenleveringsbewijzen vol...

VIAS Data Innovation Award voor Boomkwekerij Fleuren

Mechanisatie

Yannick Smedts van Boomkwekerij Fleuren in Baarlo is de winnaar van de VIAS Data Innovation Award 2018. Smedts kreeg de prijs onlangs uitgereikt voor zijn inspanningen op het gebied van precisielandbouw, waaronder de WolkyTolky.

Slechte suikermarkt zit resultaat Südzucker dwars

Akker- & Tuinbouw

De Duitse suikerfabriek Südzucker wijst opnieuw op de moeilijke markt voor suiker en geeft een winstwaarschuwing af voor het lopende boekjaar.

Goede oogst aan wensen en ideeën voor akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Brancheorganisatie Akkerbouw heeft ruim negentig projectideeën en bijna veertig wensen ontvangen voor kennis en innovatie.

Trekkerverkoop vorig jaar op niveau van 2017

Mechanisatie

In elf maanden tijd zijn in Nederland vorig jaar 2.383 trekkers verkocht, precies evenveel als in dezelfde periode van 2017. Dat blijkt uit cijfers van Fedecom.

Strautmann komt met Ambion opraapwagens

Mechanisatie

Strautmann introduceert met de Ambion een nieuwe serie opraapwagens met een laadvolume tot 49 kuub. De wagens zijn voorzien van invoerbalken.

Stikstofdifferentiatie voor akkerbouwer op klei

Akker- & Tuinbouw

Telers die de afgelopen drie jaar hogere opbrengsten dan gemiddeld hadden voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei mogen bij de bemesting extra stikstof gebruiken. Dat heet stikstofdifferentiatie.

Europees project verkent nut digitale tools adviseurs

Algemeen

Tweeëntwintig onderzoekscentra, adviescentra en belangenorganisaties uit vijftien verschillende Europese landen werken aan meer kennis van bestaande nuttige digitale tools door landbouwadviseurs.

Krachtenbundeling Royal Brinkman en Hygeniq

Mechanisatie

Royal Brinkman en Hygeniq bundelen hun krachten. Medio december 2018 hebben zij het samenwerkingscontract officieel getekend waarmee de bedrijven een volgende stap zetten.

Cumela subsidieert 450 trekkerbumpers

Mechanisatie

De trekkerbumpercampagne van Cumela Nederland verloopt voortvarend. In ruim twee jaar tijd zijn al 450 trekkerbumpers gesubsidieerd.

Belgische agrarische export vooral dicht bij huis

Algemeen

Belgische landbouwproducten en hun afgeleiden hadden in 2017 een aandeel van 11 procent in alles wat het land invoert en 12 procent in alles wat ons land uitvoert.

Kan emissie gewasbescherming verder omlaag?

Akker- & Tuinbouw

Tijdens de gewasbeschermingsbijeenkomsten van LTO-vakgroep Akkerbouw is er vooral aandacht voor emissie. Kan het nog minder? Emissies blijven een aandachtspunt in de bedrijfsvoering.

Krone Groep realiseert opnieuw omzetrecord

Mechanisatie

De Krone Groep realiseerde in boekjaar 2017/2018 een omzetrecord van 2,1 miljard euro, ruim boven de 1,9 miljard euro van een jaar eerder. Dit ondanks de moeilijke omstandigheden in de industrie van sommige landbouwmachines en bedrijfsvoertuigen.

Vicon Extra 7100T werkt efficiënt met BX-afvoerbanden

Mechanisatie

Vicon introduceert de BX-afvoerband op de 10,20 meter brede Extra 7100T vlinder schijvenmaaiercombinatie. Dit biedt mogelijkheden voor een efficiënte ruwvoederwinning.

Martin Schmid hakselt mais voor twaalf vergisters

Mechanisatie

Het loonbedrijf van Martin Schmid in het Zuid-Duitse Sachsenheim hakselt elk jaar 3.300 hectare mais voor twaalf vergistingsinstallaties. Zelf heeft hij twee vergisters.

Weinig robots in moderne fabriek van Deutz-Fahr

Mechanisatie

In de modernste trekkerfabriek ter wereld, die van Deutz-Fahr in het Duitse Lauingen, zijn maar weinig robots te zien. Dat komt omdat een trekker uit meer onderdelen bestaat dan een auto en veel uitvoeringen door elkaar worden geproduceerd. Mensen...

Award voor Veenhuis Nutriflow op Engelse beurs

Mechanisatie

Voor de Rotomax mesthaspel, uitgerust met NutriFlow precisiebemesting, neemt Veenhuis Machines tijdens LAMMA’19 de Future Innovation Silver Award in ontvangst.

Einde bietencampagne midden volgende week

Akker- & Tuinbouw

Het einde van bietencampagne 2018-2019 is in zicht. Zo’n 5 procent van de bieten moet Suiker Unie nog verwerken.

Bietenzaad uiterlijk 4 januari te bestellen

Akker- & Tuinbouw

Er zijn nog circa 1.500 bietentelers die nog bietenzaad voor 2019 moeten bestellen, meldt Suiker Unie.

Deutz-Fahr komt met eenvoudige 5D Keyline

Mechanisatie

Deutz-Fahr komt met de nieuwe 5D Keyline-serie die bestaat uit vier modellen van 65 tot 97 pk. De trekker heeft een 3-cilinder Farmotion dieselmotor die voldoet aan de Stage 3B norm.

Areaal en opbrengst sorghum in EU stijgen

Akker- & Tuinbouw

In 2018 steeg het areaal sorghum in de EU-28 met 6 procent tot 145.640 hectare, een stijging van 9.000 hectare. De toename komt vooral door Roemenië en Hongarije, maar ook Frankrijk en Italië.

Desiree en Russet Burbank meest zouttolerant

Akker- & Tuinbouw

Rinse Jaarsma onderzocht voor zijn promotieonderzoek hoe aardappelen in fysiologische zin omgaan met zout. De rassen Desiree en Russet Burbank bleken het meest zouttolerant.

Offringa Valtra-dealer voor heel Flevoland

Mechanisatie

Offringa neemt per 1 januari de verkoop- en service-activiteiten van Valtra in de Flevopolder over van Van Arendonk.

'Goed seizoen voor teelt en verwerking cichorei'

Akker- & Tuinbouw

Sensus heeft de laatste cichorei op 31 december verwerkt. De gemiddelde opbrengst komt uit om ongeveer 8 ton inuline per hectare, die ondanks het droge groeiseizoen.

Laatheid ras van belang bij opbrengst quinoa

Akker- & Tuinbouw

Bij de biologische rassenproef quinoa van Inagro was laatheid vorig jaar opnieuw een maat voor het opbrengend vermogen. Een vroege zaai is voordelig, zeker bij late rassen. Bij Bastille en Dutchess pakte dit goed uit.

Mesttechniek van Kumm onbekend in Nederland

Mechanisatie

In Nederland kent bijna niemand het Duitse bedrijf Kumm Technik. Dat komt omdat 90 procent van de machines voor transport en aanwending van drijfmest in het thuisland blijft.

New Holland gaat in precisielandbouw

Algemeen

New Holland kwam eind vorig jaar met een aantal noviteiten. Nieuw is de TH-serie verreikers en het AgXtend-programma voor precisielandbouw. Daarnaast is de T6-serie uitgebreid met de zescilinder T6.180 met Auto Command en Dynamic Command.

Afname bodemoverschotten bij akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Het bedrijfsoverschot bij akkerbouwbedrijven kwam in 2017 gemiddeld uit op 87 kilo stikstof per hectare, het bodemoverschot op 99 kilo stikstof per hectare. Het zijn relatief lage stikstofoverschotten.

Wintershow Mechan Groep goed bezocht

Mechanisatie

Over de twee dagen is de Wintershow bij de Mechan Groep door ruim 7.000 belangstellenden bezocht.

Overstap telers Zundert naar Hoogstraten

Akker- & Tuinbouw

Aardbeientelers van CLTV Zundert stappen over naar Coöperatie Hoogstraten. Dit is ingegeven door de moeilijkheden bij het aanvragen van Europese subsidies uit de gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor groente en fruit.

Fendt-dealers Van den Brink en Van der Weerd breiden uit

Mechanisatie

Van der Weerd breidt per 1 januari 2019 de Fendt verkoop- en serviceactiviteiten uit naar de Flevopolder en de noordelijke Veluwe. Tegelijkertijd breidt Fendt-dealer Van den Brink haar activiteiten uit naar de midden Veluwe.

Glastuinbouw kan meer bijdragen aan Klimaatakkoord

Akker- & Tuinbouw

Het Regeerakkoord en het ontwerp-klimaatakkoord geven de kaders aan voor de CO2-reductie tot en met 2030. Glastuinbouw Nederland voorzitter Sjaak van der Tak: 'Wij kunnen én willen verder komen dan de 1 Mton extra CO2-reductie in het Regeerakkoord....

Ctgb laat negen nieuwe middelen toe

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)heeft in december besloten tot de toelating van negen nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. Acht zijn van belang voor de land- en tuinbouw.

Voorraad uien dit seizoen extreem laag

Akker- & Tuinbouw

In absolute tonnen is er bij de leden van de Verenigde Telers Akkerbouw 38,8 procent minder voorraad dan vorig seizoen. Dit is ruim 35,7 procent lager dan het vijfjarig gemiddelde.

Mycotoxinen in granen zijn te voorspellen

Akker- & Tuinbouw

Wageningen University & Research heeft nieuwe modellen ontwikkeld die het gehalte aan mycotoxinen kunnen voorspellen.

Met verbeterde gewassen kan productie verdubbelen

Akker- & Tuinbouw

Met verbeterde gewassen kan de Europese landbouwproductie in 2050 verdubbelen. Dit blijkt uit onderzoek in het kader van het EU-project CropBooster-P.

Tolsma-Grisnich Group eigenaar van Farm Electronics

Mechanisatie

Farm Electronics, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, valt per 1 januari geheel onder de Tolsma-Grisnich Group.

Kverneland Group viert 140 jaar bestaan in 2019

Mechanisatie

De Kverneland Group viert vanaf 1 januari 2019 zijn 140-jarig bestaan als internationale leverancier van landbouwmachines, -systemen en -diensten.

CNH investeert in precisielandbouw

Mechanisatie

CNH Industrial richt zich met het nieuwe bedrijf Agxtend volledig op hulpmiddelen voor precisielandbouw. Het pakket dat Agxtend gaat aanbieden, bestaat uit vijf producten.

'Laser vermindert vogelschade tot 90 procent'

Mechanisatie

Een nieuwe afschriktechnologie voor vogels is met succes toegepast in Zuid-Amerikaanse gewassen. De Agrilaser-technologie vermindert de oogstverliezen met 70 tot 90 procent, zegt het Nederlandse bedrijf Bird Control Group.

Wisselend beeld bij verontreiniging compost

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft geen aanwijzingen dat compost in Nederland op grote schaal ernstig is verontreinigd door plastic. Zij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Tractor of the Year op wintershow Mechan Groep

Mechanisatie

De Mechan Groep heeft in december een jaarlijkse traditie: de wintershow. Dit jaar is de Tractor of the Year van 2018 en 2019 aanwezig.

Gratis naar Sima 2019 in Parijs

Mechanisatie

Lezers van Nieuwe Oogst en leden van LTO kunnen een gratis toegangsbadge voor de internationale vakbeurs Sima in Parijs aanvragen. Deze is geldig tijdens de hele beursperiode.

Mais schoffelen en gras zaaien in één werkgang

Veehouderij

Zinger Mechanisatie combineert in één machine een Zibo Schoffelbalk met een Zibo pneumatische zaaimachine. Dat gebeurt om in één werkgang een vanggewas bij de teelt van mais te combineren.

Precies bemesten met Veenhuis Euroject Twin

Mechanisatie

Met de inzet van de Veenhuis Euroject Twin en het gebruik van taakkaarten is bemesten op maat mogelijk. De machine is ook in te zetten voor rijenculturen.

'Uien liggen te anoniem in winkelschap'

Akker- & Tuinbouw

Biologisch of gangbaar is het enige onderscheid bij uien in de winkel. Met een herkenbare verpakking is er ruimte in het schap voor uien die zijn geteeld volgens PlanetProof en dat moet een meerwaarde kunnen opleveren.

Oktober goede maand voor verkoop trekkers

Algemeen

In de eerste tien maanden van dit jaar zijn 2.256 trekkers verkocht. Dat zijn er precies zestig meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt vooral door de goede maand oktober.

Innovatie centraal op FruitMasters Telersdag

Akker- & Tuinbouw

Vernieuwing in de fruitsector stond centraal tijdens de FruitMasters Telersdag in Geldermalsen. Ruim 1.500 bezoekers lieten zich afgelopen woensdag inspireren door alle technologische ontwikkelingen in de gehele fruitketen.

Vredestein Traxion Optimall krijgt goud om Lamma

Mechanisatie

Het Europese bandenmerk Vredestein won onlangs de gouden medaille bij de Lamma 2019 Innovation Awards in de categorie 'Driven Innovation'.

Bloembollensector investeert in onderzoek

Akker- & Tuinbouw

De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) gaat een gezamenlijk onderzoeksprogramma opstellen voor telers en broeiers van bloembollen.

Export Conference-peren vaker buiten Europese Unie

Algemeen

Steeds meer Nederlandse Conference-peren gaan naar landen buiten de EU. In 2016 ging het om 10 procent van de peren, dit jaar 18 procent. 'Bijna een verdubbeling in enkele jaren', zegt Wilco van den Berg van GroentenFruit Huis.

Niet-bevroren suikerbieten snel rooien

Akker- & Tuinbouw

Landelijk zit nog ongeveer 5 procent van de suikerbieten in de grond. 'Helaas zijn er ook telers die hun bieten nog moeten rooien', meldt Suiker Unie.

Nieuw brouwgerstras op waarderingslijst Nibem

Akker- & Tuinbouw

Prospect staat nieuw op de waarderingslijst voor brouwgerstrassen in 2019. Na beproeving op kleine schaal, lijkt dit ras brouwwaardig. Met dit ras is nog geen industriële ervaring opgedaan.

Team Sonoma wint Autonomous Greenhouse Challenge

Akker- & Tuinbouw

De eerste International Autonomous Greenhouse Challenge is gewonnen door team Sonoma. Doel van de wedstrijd was te zien waar de sector staat met de ontwikkeling van autonome kassen.

'Minste nitraatresidu in Vlaanderen bij graanteelt'

Akker- & Tuinbouw

Graangewassen zijn in Vlaanderen veruit de beste teeltgroep wat nitraatresidu betreft: minder dan een op de vier percelen overschrijdt daar de drempelwaarde. Ze hebben gemiddeld gezien het laagste nitraatresidu en de resultaten liggen het dichts bij...

Suikerhervorming dwingt Nordzucker zich aan te passen

Akker- & Tuinbouw

Nordzucker gaat zich volledig richten op suikerproductie in Europa en wereldwijd. Vanwege de veranderende marktomgeving past de Duitse suikerfabriek de processen, organisatie en kostenstructuur aan.

Nieuwbouw na brand maakt akkerbouwer duurzamer

Akker- & Tuinbouw

Dirk Jan en Tanja Beuling vieren ruim een jaar na de brand een feestje met de officiële opening van hun nieuwe bewaarschuur. Door in duurzaamheid een slag te maken, kunnen ze de uien leveren onder het certificaat PlanetProof. Dat moet meerwaarde...

Discussie over verlenging toelating chloorprofam

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie stelt voor om de goedkeuring voor de werkzame stof chloorprofam in te trekken. Nederland vindt dat voorstel te ver gaan en zal daarom tegen dat voorstel stemmen.

Graadmeter voor gebruik 'groene' middelen

Akker- & Tuinbouw

De brancheorganisatie van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie Nefyto heeft de Graadmeter Groene Gewasbeschermingsmiddelen ontwikkeld. Dit moet inzicht geven in de ontwikkelingen van ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen.

NAK heeft nacontrole pootaardappelen afgerond

Akker- & Tuinbouw

De NAK heeft dit jaar 4,9 miljoen knollen onderzocht en hiermee is het onderzoek van de nacontrole op pootaardappelen afgerond. Ruim een kwart is in klasse verlaagd.

'Robotica vervangt mensenhanden bij oogst'

Akker- & Tuinbouw

In Californië komen boeren bij de oogst van gewassen mensenhanden tekort. 'Een ontwikkeling waar Europa ook op afstevent', waarschuwde Marcel van Haren van FME, vorige week donderdag op de NFO-kennisdag in Tiel. Robotica kan een oplossing zijn.

Minder arbeidsmigranten werkzaam in tuinbouw

Akker- & Tuinbouw

Het aantal arbeidsmigranten dat via uitzendbureaus werkzaam is in de (glas)tuinbouw, is de afgelopen jaren afgenomen. In de landbouw is de daling minder.

Variatie inhoudsstoffen van sla goed voor mens

Akker- & Tuinbouw

Inhoudsstoffen beschermen de plant en kunnen gezond zijn voor mensen. Onderzoek in 2018 toonde een grote variatie in de chemische samenstelling van monsters van sla en zijn wilde verwanten aan.

Tien nieuwe boeren voor project precisielandbouw

Algemeen

In het tweede jaar van de Nationale proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL) starten tien nieuwe deelnemers met precisielandbouw. De boeren komen uit de melkveehouderij, bollenteelt, akker- en tuinbouw.

LTO Glaskracht Nederland wil garanties hoogcalorisch gas

Akker- & Tuinbouw

Als glastuinbouwcluster Agriport A7 van het laagcalorische gas af moet, is het zaak om garanties te geven op de kwaliteit van het te leveren hoogcalorische gas. Dat vindt LTO Glaskracht Nederland.

Alle stands Noord-Nederlandse Landbouwbeurs bezet

Mechanisatie

Op de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs in Leeuwarden tonen honderden deelnemers deze week meer dan tweehonderd merken en producten. Voor het eerst zijn er levende dieren op de beurs aanwezig.

Amazone ZA-M Easy strooit eenvoudig en precies

Mechanisatie

Amazone heeft voor de ZA-M serie dubbele schotelstrooiers de EasySet bedieningscomputer ontwikkeld. Daarmee kan de chauffeur de doseerschuiven van de ZA-M elektrisch aansturen.

Teler cichorei verdient twee extra's

Akker- & Tuinbouw

De cichorei komt bij Sensus binnen met een gemiddeld inulinegehalte van 17,5 procent en 8 procent tarra. 'Met meer inuline en minder tarra komt de extra uitbetaling van twee kanten naar de teler toe', zegt manager agro René Schunselaar.

VanderSat gaat samenwerken met BASF

Akker- & Tuinbouw

Het Haarlemse bedrijf VanderSat gaat een samenwerking aan met het Duitse chemieconcern BASF. Samen helpen ze landbouwers met gewasoptimalisatie.

Rode diesel tanken in België mag wel

Mechanisatie

In België rode diesel tanken in Nederlandse landbouwvoertuigen is gewoon toegestaan. Dit jaar was hierover onduidelijkheid ontstaan door handhaving van de Belgische douane.

Wagenings smaakmodel tomaat voldoet prima

Akker- & Tuinbouw

Het smaakmodel van Wageningen University & Research is een betrouwbaar stuk gereedschap om snel het smaakniveau van nieuwe tomatenrassen vast te stellen. De uitslagen maken communicatie over smaakniveaus mogelijk.

Blauwebessentelers beginnen samen innovatiebedrijf

Akker- & Tuinbouw

Twaalf blauwebessentelers uit Nederland, Duitsland en België gaan met een gezamenlijk R&D-bedrijf innovaties op het gebied van smart farming, gerobotiseerde oogst en onkruidbestrijding versnellen en toepasbaar maken.

European Bee Award helpt bij beschermen bijen

Algemeen

Een allesomvattende aanpak van landbeheer en een innovatieve zaaimachine zijn dit jaar de winnaars van de European Bee Award.

Suikergehalte bieten stabiel op 18 procent

Akker- & Tuinbouw

Het suikergehalte van de bieten bleef afgelopen week met 18 procent gelijk ten opzichte van de week ervoor. Tot op heden is het suikergehalte gemiddeld 17,4 procent.

Landbouwgrond belangrijk voor beschermen klimaat

Akker- & Tuinbouw

Landbouwgronden zijn belangrijk voor het klimaat. 'Voor boeren ligt hun focus niet alleen tijdens de Wereld Bodem Dag op grond, maar 365 dagen per jaar', zegt secretaris Bernhard Krüsken van de Duitse Boerenbond (DBV).

Coöperatie DOOR wil minder plastic in AGF-schap

Akker- & Tuinbouw

Plastic afval is een groot probleem. Om mee te denken in deze discussie is er bij coöperatie DOOR een werkgroep ‘duurzaam verpakken’ opgericht.

Focus Avebe op gezonde voeding en eiwit

Akker- & Tuinbouw

Aardappelzetmeelconcern Avebe legt de komende vijf jaar de nadruk op meerwaarde, innovatie in duurzaamheid. 'We willen doorgaan op de ingeslagen weg. Niet groeien in volume, maar focussen op gezonde voeding', zegt bestuursvoorzitter Bert Jansen.

Step-Water helpt bij selectie beste spuittechnologie

Mechanisatie

Step-Water is een webtool die helpt bij de selectie van de beste spuittechnologie bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Met het online platform wordt het water beter beschermd.

LTO wil oogstraming uien alleen in december

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland pleit ervoor om de oogstraming voor uien enkel te baseren op de inventarisatie in december. Dat leidt tot een betere oogstraming en beïnvloedt de markt minder dan ook een inventarisatie in oktober.

Loofvernietiging heeft effect op pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Zolang het pootgoed vastzit aan de plant, zorgt het loof voor buffering van de omgevingsfactoren. Vitaal loof doden kan daarom veel effect hebben op de kwaliteit van het pootgoed. 'Eigenlijk begint de bewaring bij de loofdoding.'

Stortbak voor uien van bijna 20 meter in Emmeloord

Mechanisatie

Een van de grootste stortbakken ter wereld in de uienwereld is vervoerd naar Waterman Onions in Emmeloord. De stortbak is bijna 20 meter lang en is 3,95 meter breed.

Beurs Oost-Nederland op melkveebedrijf in Bathmen

Mechanisatie

De komende editie van de Land- en Tuinbouwbeurs Oost-Nederland is op het melkveebedrijf De Mariahoeve in Bathmen. De beurs breidt uit richting Midden-Nederland en de Veluwe.

Restwater Bavaria helpt tegen droogte landbouw

Algemeen

Watertekorten in de landbouw zijn terug te dringen met hergebruik van industrieel restwater. Dat blijkt uit een praktijkproef van onderzoeksinstituut KWR met gezuiverd restwater van Bavaria.

ILVO oogst paardenbloemen voor rubber

Akker- & Tuinbouw

Het Belgische onderzoeksinstituut ILVO heeft afgelopen vrijdag een proefveld van 2 hectare rubberpaardenbloemen geoogst. Een kans voor de landbouw, want de industrie is op zoek naar bronnen van natuurlijk rubber.

Zes nieuwe middelen toegelaten door Ctgb

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft vorige week zes nieuwe middelen toegelaten. Vier hebben een uitbreiding gekregen.

Aviko beëindigt samenwerking in China

Akker- & Tuinbouw

Aviko en Snow Valley Agriculture hebben overeenstemming bereikt over het beëindigen van de joint venture in China.

Interpom Primeurs goed voor 19.500 bezoekers

Mechanisatie

Aardappelvakbeurs Interpom Primeurs in Kortijk Expo is bezocht door ruim 19.500 bezoekers. In de twee hallen waren 326 exposanten uit vijftien landen aanwezig.

Farmertronics demonstreert elektrische eTrac

Mechanisatie

Farmertronics heeft zaterdag 1 december een eerste demonstratie gegeven met een prototype van de eTrac. Dat is een geheel nieuw concept smalspoortrekker.

Nieuwe bietenrassen met extra financiële opbrengst

Akker- & Tuinbouw

Acht nieuwe suikerbietenrassen zijn opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst voor 2019. Martijn Leijdekkers van het IRS ziet opnieuw rassen met een hogere financiële opbrengst.

Rassenkeuze suikerbieten begint met resistentie

Akker- & Tuinbouw

Voor een geslaagde bietenteelt is het essentieel dat telers de juiste keuze maken voor de benodigde resistentie. De keuze hangt af van de mogelijke ziekten en plagen op het bietenperceel. Na de resistentie(s) is de financiële opbrengst van de rassen...

Maatlat Schoon Erf geldt voor meer sectoren

Akker- & Tuinbouw

Het keurmerk Maatlat Schoon Erf is er vanaf 1 januari ook voor erven van bloembollen- en fruittelers en boomkwekerijen. Voor de akkerbouw en de veehouderij worden de huidige criteria iets aangepast.

Vanggewas zaaien met Zocon Greenseeder

Mechanisatie

Zocon komt met een machine om op zand- en lössgronden een vanggewas tussen de mais door te zaaien. Fabrikant Zonderland Constructie in Joure noemt de machine Greenseerder.

Uitbreiding verkoopnetwerk Lemken Crop Care

Mechanisatie

Om de distributie van het Lemken Crop Care programma verder uit te bouwen, neemt Kort Mechanisatie naast Steketee ook spuittechniek van Lemken in zijn verkoopprogramma op.

Suiker Unie heeft twee derde bieten verwerkt

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie heeft inmiddels 4,3 miljoen ton bieten verwerkt. Daarmee is twee derde van de bietenoogst verwerkt.

Band moet bodem geen pijn doen

Mechanisatie

Je moet niet met een trekkerwiel over iemand zijn tenen rijden. De minste pijn geeft een band met een lage spanning, een grote footprint en een goede drukverdeling. Zo'n band geeft ook de minste bodemverdichting.

Een op de tien Duitse boeren zet drone in

Algemeen

Bijna elke tiende Duitse boer (9 procent) vertrouwt op drones. Van die groep vliegt 4 procent met een eigen drone en 5 procent schakelt een externe dienstverlener in.

Robuuste drempelmaker voor AVR op Interpom

Mechanisatie

Machineproducent AVR toonde op de beurs Interpom een nieuwe drempelmaker. De machine moet erosie voorkomen, vooral in hellend gebied.

Nieuwe cijfers vroegheid en schieterresistentie cichorei

Akker- & Tuinbouw

Door de extreme weersomstandigheden in 2018 zijn er voor cichorei geen nieuwe opbrengstcijfers beschikbaar gekomen. Wel zijn die er voor schieterresistentie en vroegheid grondbedekking.

Nieuwe Air Control MAX-ventilator van Tolsma

Mechanisatie

Tolsma Grisnich heeft tijdens de internationale vakbeurs Interpom in Kortrijk de Air Control MAX gepresenteerd. De toegepaste techniek in dit nieuwe apparaat zorgt voor extra rendement.

Cosun investeert in eiwit uit bladgewassen

Akker- & Tuinbouw

Cosun neemt technologie start-up GreenProtein over. Die heeft een proces ontwikkeld voor winning van hoogwaardige eiwitten uit bladgewassen.

September slechte maand voor trekkerverkoop

Mechanisatie

In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn in Nederland 1.938 trekkers verkocht. Dat is iets minder dan de 1.981 stuks in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van Fedecom.

Agrifirm helpt telers met PlanetProof-keurmerk

Akker- & Tuinbouw

Na een succesvolle pilot met het PlanetProof-keurmerk in 2018, stelt Agrifirm deze service voor het komende teeltseizoen aan alle telers ter beschikking.

Actieplan water voor land- en tuinbouw in Vlaanderen

Algemeen

Het departement Landbouw en Visserij in Vlaanderen heeft 'actieplan water voor land- en tuinbouw' overhandigd aan minister Joke Schauvliege van Omgeving, Natuur en Landbouw. Het plan telt vijf actiepunten.

Prestatieprijs Avebe opnieuw naar record

Akker- & Tuinbouw

Avebe realiseert over boekjaar 2017-2018 een prestatieprijs van 85,81 euro. Dat is een stijging van 4 procent ten opzichte van de 82,16 euro in het boekjaar ervoor. 'Ondanks de goede oogst is de prestatieprijs naar een nieuwe record gestegen. Dat is...

Proef maakt rasverschillen bloemkool duidelijk

Akker- & Tuinbouw

Een rassenproef in België met zomerteelt van industriebloemkool laat behoorlijke rasverschillen zien. In opbrengst en in uitval van planten door de koolvlieg.

Direct contact met Veenhuis op Duitse markt

Mechanisatie

Veenhuis Machines neemt vanaf 1 december de verkoop en service in Duitsland rechtstreeks voor zijn rekening. Hiermee komt een einde aan de samenwerking met Kverneland.

Serieuze vorst vraagt om hoger tempo bieten rooien

Akker- & Tuinbouw

Van het totale areaal aan suikerbieten zit nog ongeveer 30 procent in de grond. Omdat er volgende week kans is op serieuze vorst, is actie geboden.

Dun Agro opent eerste prefab hennephuis

Akker- & Tuinbouw

Dun Agro uit Oude Pekela opent vrijdag 30 november de deuren van een huis dat het bedrijf met vezelhenneppanelen heeft gebouwd. Het is het eerste prefab hennephuis ter wereld.

Bayer transparant over eigen glyfosaatstudie

Algemeen

Agrochemieconcern Bayer maakt samenvattingen van het eigen onderzoek naar de veiligheid van glyfosaat openbaar. De informatie komt 7 december beschikbaar op een speciaal transparantieplatform.

Bestrijdingsmiddelenatlas is bijgewerkt

Algemeen

De update van de Bestrijdingsmiddelenatlas met de meetgegevens van 2017 is op 1 november gepubliceerd.

Camera meet drogestofverdeling Challenger

Akker- & Tuinbouw

HZPC biedt dit jaar telers van Challenger de service om de drogestofverdeling in hun partijen te laten meten met een hyperspectraal camera. Met die informatie is het risico daarop tijdens bewaring te verkleinen.

Avebe verhoogt voorschot naar 70 euro per ton

Akker- & Tuinbouw

Avebe verhoogde afgelopen week het huidige voorschot voor de aardappelen naar 70 euro per ton. Hiermee ligt de huidige voorschotprijs 3 euro boven de campagneprijs die voor de oogst van 2017 is betaald.

Winst Nordzucker daalt aanzienlijk

Akker- & Tuinbouw

Nordzucker meldt in de eerste helft van 2018-2019 aanzienlijk dalende bedrijfsresultaten. De daling van de omzet en winst is het gevolg van aanzienlijk lagere verkoopprijzen en verkoopvolumes van suiker.

Wiebes tegen later verzamelen oogstcijfers zaaiuien

Akker- & Tuinbouw

Het later verzamelen van de cijfers ten behoeve van de ramingen van zaaiuien ziet minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat als onwenselijk. Het betekent een verzwaring van de lastendruk voor boeren en extra kosten voor het CBS.

New Holland pakt uit op Eima in Italië

Mechanisatie

New Holland pakte breed uit met noviteiten op de Eima, van 7 tot en met 11 november in Italië. De uit vier trekkers bestaande viercilinder T5-serie wordt uitgebreid met de CVT AutoCommand.

'Regels werken kringlooplandbouw tegen'

Akker- & Tuinbouw

De regels rond het gebruik van organische meststoffen belemmert de Nederlandse land- en tuinbouw om verdere stappen richting kringlooplandbouw te zetten. 'Het mestbeleid trekt de kringloop eerder uit elkaar', vindt Jaap van Wenum, voorzitter van...

Wageningen voor veertiende keer 'beste universiteit'

Algemeen

Wageningen University & Research is voor de veertiende maal op rij gekozen tot ‘beste universiteit’ in Nederland.

Reesink breidt activiteiten uit naar Zuid-Afrika

Mechanisatie

Royal Reesink heeft de aandelen van Smith Mining Equipment Proprietary Limited uit Zuid-Afrika overgenomen. Hiermee zet de Nederlandse multinational de eerste stappen in Afrika.

Wadinko neemt belang in Schuitemaker uit Rijssen

Akker- & Tuinbouw

Participatiemaatschappij Wadinko neemt per direct een belang van 36,25 procent in landbouwmachinefabrikant Schuitemaker uit Rijssen. De participatie geeft Schuitemaker meer financiële armslag.

'Bouwen dammen en reservoirs leidt tot watertekort'

Algemeen

Het bouwen van grote waterreservoirs leidt tot meer waterverbruik op de lange termijn, wat resulteert in lange periodes van droogte en watertekort in benedenstroomse gebieden.

Bemonstering nacontrole loopt tegen het einde

Akker- & Tuinbouw

De bemonstering voor de nacontrole van pootgoed loopt tegen het einde. De keuringsdienst NAK meldt dat 95 procent van de partijen is al bemonsterd.

Teagle verdeelt stro en kan het ook kort hakselen

Mechanisatie

Van Ommeren Machines komt met een nieuwe stroverdeler, de Teagle 8150 DualChop. Deze machine heeft de mogelijkheid om heel fijn te hakselen (tot 3 centimeter), maar ook lang stro te verdelen.

Vijf vragen over de Biotechniekdag

Biologische landbouw

De derde editie van de Biotechniekdag is dit jaar op donderdag 29 november in Tollebeek. Het is een dag voor biologische telers en telers met interesse in biotechniek. Een vakjury beoordeelt welke machineontwikkeling het meest innoverend is voor de...

Cosun verhoogt toewijzing voor 2019 van 95 naar 100 procent

Akker- & Tuinbouw

Cosun heeft besloten om het toewijzingspercentage voor de bietenteelt in 2019 aan te passen van 95 procent naar 100 procent. Dit is nodig om in 2020 voldoende suiker te kunnen afzetten.

Pilotproject met zeer hoge compostgiften

Akker- & Tuinbouw

De BVOR coördineert vanaf komende winter een pilotproject waarin een aantal boeren zeer hoge compostgiften gaat toepassen. Het doel is vooral het vaststellen van het effect op de organischestofgehalten in de bodem.

Jarige Joskin legt nadruk op familiebedrijf

Mechanisatie

De machinefabriek Joskin bestaat vijftig jaar. Op de hoofdvestiging in België werd dit woensdag en donderdag gevierd en de gasten werden op het familiebedrijf rondgeleid. Een van die dagen is samengevat in dit beeldverhaal.

Brandstofgarantie John Deere breidt uit naar het veld

Mechanisatie

Het Brandstofgarantieprogramma van John Deere is vanaf 1 november 2018 uitgebreid. Naast rijden op de weg is het nu ook van toepassing op werkzaamheden in het veld.

Bio-beurs zoekt standhouders met innovaties

Biologische landbouw

De nieuwe indeling van de Bio-beurs op 23 en 24 januari 2019 in Zwolle leidt alle bezoekers door de BioMechaTech. Dit biedt kansen om als standhouder innovaties aan de gehele biologische sector te tonen.

Duitse wetgeving zit bio-energiesector dwars

Algemeen

De Duitse organisaties voor bio-energie vinden het dringend noodzakelijk dat de overheid de energiebesparingswet aanpast.

Belgische Boerenbond wil harde aanpak wilde zwijnen

Algemeen

De Belgische Boerenbond wil een harde aanpak om de populatie wilde zwijnen beheersbaar te houden. Dat moet de overlast indammen en mogelijke besmetting van Afrikaanse varkenspest in varkensstallen voorkomen.

Verlagingspercentage nacontrole stijgt opnieuw

Akker- & Tuinbouw

Het verlagingspercentage van de nacontrole steeg ten opzichte van vorige week 0,4 procent en staat nu op 25,7 procent. Dit betreft 77,1 procent van de te onderzoeken oppervlakte.

Vakjury beoordeelt innovaties op BIOtechniekdag

Mechanisatie

De derde editie van de BIOtechniekdag is dit jaar op 29 november in Tollebeek. Het is een dag voor biologische telers en telers met interesse in biotechniek. Een vakjury beoordeelt welke machineontwikkeling het meest innoverend is voor de...

Aviko sluit Duitse fabriek in Oberdolling

Akker- & Tuinbouw

Aviko heeft besloten de activiteiten van de vestiging in het Duitse Oberdolling te beëindigen. Naar verwachting zal de fabriek Amberger nog voor het einde van dit jaar worden gesloten.

ASA-Lift en Grimme groeien samen in rode kleur

Mechanisatie

De blauwe kleur van de ASA-Lift machines verandert in de loop van 2019 naar de rode kleur van Grimme. Op de Grimme Technica in Damme presenteert het bedrijf voor het eerst ASA-Lift machines in de nieuwe kleur en aangepast logo.

Cumela subsidieert vierhonderd trekkerbumpers

Mechanisatie

Cumela Nederland heeft met de trekkerbumpercampagne inmiddels vierhonderd exemplaren gesubsidieerd. Voor honderd trekkerbumpers ligt er nog 500 euro subsidie op de plank.

Dealers Kubota en Fendt zijn meest tevreden

Mechanisatie

De dealers van de trekkermerken Kubota en Fendt zijn het meest tevreden. Dat blijkt uit onderzoek van Climmar, de Europese organisatie van dealers.

MF enthousiast over grote interesse Diamond Days

Mechanisatie

Met de Diamonds Days vierde de Mechan Groep dat het zestig jaar geleden is dat de merken Massey Harris en Ferguson samen als Massey Ferguson verder zijn gegaan. De drie dagen trokken negenduizend bezoekers.

Kleigrond minder zouttolerant dan gewas

Akker- & Tuinbouw

Er zit verschil tussen gewassen en rassen in de mate waarin ze tegen zout kunnen bij het kiemen. Dat speelt ook bij het beregenen met zout water. Kleigrond is in feite minder zouttolerant, want deze grondsoort zorgt in alle gevallen voor een...

Zeven eettrends van de toekomst

Algemeen

Er zijn weinig sectoren die zo bol staan van innovatie als de voedingsindustrie. Insectenburgers, zeewierpoeder, vlees uit een laboschaaltje… Wat vandaag nog bizar of veraf lijkt, is morgen misschien dagelijkse kost.

Onderzoek naar stress onder Vlaamse boeren

Algemeen

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in Vlaanderen start met een onderzoek over het welbevinden van landbouwgezinnen. Bedoeling is om te achterhalen in welke mate er langdurige stress is, wat de oorzaken zijn en hoe...

Steeds vaker duurzaam voedsel op bord

Algemeen

Op het bord van de Nederlandse consument ligt steeds vaker voedsel dat voorzien is van een keurmerk. Het marktaandeel duurzaam voedsel ligt inmiddels op 11 procent.

'Groenbemestermengsels goed voor doorworteling bodem'

Akker- & Tuinbouw

Als het even kan, moeten akkerbouwers een mengsel van verschillende soorten groenbemesters zaaien, luidt het advies van teeltadviseur Theo Wijbenga van Hoogland. Vooral qua doorworteling van de bodem doen mengsels meer dan enkelvoudige...

Markt voor graslandmachines in balans

Veehouderij

Fabrikanten van graslandmachines kijken terug op een positieve markt in het jaar 2017/2018. Vanwege de gunstige ontwikkelingen in de prijzen voor zuivelproducten investeerden boeren en loonwerkers in machines.

Massey Ferguson trekt veel bezoekers naar Vrebamelkvee

Veehouderij

Maar liefst negenduizend bezoekers kwamen eind vorige week naar de Diamond Days van Massey Ferguson in Vredepeel. Daar bekeken zij niet alleen de nieuwste trekkers en machines van Massey Ferguson, maar ook de 2.250 melkkoeien van Vrebamelkvee.

Vredo bouwt mestzelfrijder om tot overlaadbunker

Mechanisatie

Vredo heeft voor haar grootste mestzelfrijder Vredo VT7028-3 een overlaadbunker voor bieten ontwikkeld. Normaal is deze machine uitgerust met een 32 kuub mesttank.

Siloking met elektrische machines naar Eurotier

Mechanisatie

Siloking komt naar de Eurotier-beurs in Hannover met voermengwagens die volledig elektrische kunnen laden, transporteren en uitdoseren. Het gaat om vier modellen van 3,6 en 4,2 kuub.

Avebe krijgt substantieel lager volume

Akker- & Tuinbouw

De gebroeders Hoving in Eexterveen denken dat de opbrengst van de zetmeelaardappelen ongeveer driekwart van normaal zal zijn. 'Een ruwe gok. Duidelijk is wel dat de opbrengsten een stuk lager zijn.'

Schoffeltechniek Schmotzer overdragen aan Amazone

Mechanisatie

Maschinenfabrik Schmotzer draagt met ingang van 1 januari 2019 de schoffeltechniek over aan Amazone. De schoffeltechniek staat wereldwijd steeds meer op de voorgrond, constateert de fabrikant van landbouwmachines.

Suikergehalte bieten zit flink in de lift

Akker- & Tuinbouw

Het suikergehalte van de aangevoerde bieten was afgelopen week gemiddeld 17,7 procent. Dat is een forse stijging in vergelijking met de week ervoor toen het gehalte gemiddeld 17,1 procent was.

Linde geeft alle relevante informatie in een klik

Mechanisatie

Het Fleetmagement-systeem van Linde connect registreert bedrijfsuren, documenteert schokken en uitvaltijden, informeert over benodigd onderhoud en meer. Dat maakt zaken transparanter.

Winterkoolzaad maakt door droogte slechte start

Akker- & Tuinbouw

Veel percelen winterkoolzaad in Europa staan er slecht bij. Het zaad dat in september is gezaaid, kiemt niet door gebrek aan regen. Reden waarom heel wat percelen zijn overgezaaid met wintertarwe.

Spaarwater-wateropslag geeft meer pootgoed

Akker- & Tuinbouw

In het Groningse Borgsweer is met een ondergrondse Spaarwater-wateropslag een meeropbrengst van 4.500 euro per hectare pootaardappelen gerealiseerd.

Kuhn strooit stal in met weinig stofoverlast

Mechanisatie

Kuhn introduceert voor de huidige generatie Primor stro-instrooiers het Clean-Straw systeem. Dat beperkt de stofoverlast bij het instrooien van stro.

Pitbull-minishovel heeft pendelende achteras

Mechanisatie

De Peeters Group, fabrikant van Peecon-voermengwagens, komt met een eerste minishovel in het assortiment. Kenmerkend is de pendelende achteras.

Integratie verkoopactiviteiten Kaweco bij Reesink Production

Mechanisatie

Om Kaweco (inter)nationaal verder te ontwikkelen, is besloten om de verkoopactiviteiten van Kaweco te integreren met de productieactiviteiten en onder te brengen bij Reesink Production.

Bauernverband wil pragmatischer droogtebeleid

Algemeen

Het Deutsche Bauernverband (DBV) roept op om bij de staatssteun aan boeren, in verband met de droogte, pragmatischer te werken.

In België geen akkoord over aardappelcontracten

Akker- & Tuinbouw

Het overleg tussen de Belgische landbouworganisaties met Belgapom, de Belgische federatie van de aardappelverwerkende bedrijven en handel, heeft nog geen overeenstemming over de aardappelcontracten opgeleverd.

Onderzoek in dakserre op Belgisch groenteveiling

Akker- & Tuinbouw

Dat landbouw en industrie geen concurrenten hoeven te zijn op het vlak van ruimtegebruik, bewijzen het Belgische onderzoeksinstituut Inagro en REO Veiling. Op het dak van de groente- en fruitveiling komt bij wijze van proef een dakserre.

Nieuwe freesbak van Sieplo op beurzen RMV en Eurotier

Mechanisatie

Fabrikant van voersystemen Sieplo uit Lunteren presenteert op de beurzen RMV in Hardenberg en Eurotier in Hannover de nieuwe Sieplo-freesbak.

Wortelgroei nuttig aspect groenbemesters

Akker- & Tuinbouw

Op een demonstratieperceel in Usquert zijn tien verschillende mengsels groenbemesters ingezaaid. Bekijk een beeldverhaal van de hoogtepunten.

Registratie beïnvloedt trekkerverkoop

Algemeen

De registratie van trekkers in Europa daalde in de eerste helft van 2018 ongeveer 5 procent ten opzichte van de eerste helft van 2017. Toch lijkt er een positieve trend in de markt te zijn, stelt de Europese vereniging van landbouwmachinefabrikanten...

Suiker Unie lijdt dit jaar verlies

Akker- & Tuinbouw

De Europese suikerproducenten zitten in zwaar weer en dat gaat niet aan Suiker Unie voorbij. Door de lage contractprijzen voor suiker in combinatie met de minimumbietenprijs lijkt Suiker Unie voor het eerst in haar bestaan verlies te gaan lijden.

Beregenen voorkomt puntbreuk bij rooien cichorei

Akker- & Tuinbouw

De kans op puntbreuk bij de oogst van cichorei neemt toe als gevolg van de droogte. De agrarische dienst van verwerker Sensus adviseert om voor het rooien eerst te beregenen.

Trekkerverkoop loopt veertig stuks voor op 2017

Mechanisatie

In de eerste acht maanden van het jaar zijn in Nederland 1.785 trekkers verkocht. Dat zijn er precies veertig meer dan de 1.745 stuks in dezelfde periode van 2017.

Everun Benelux vertegenwoordigt Ensign in Europa

Mechanisatie

Everun Benelux heeft de handen ineen geslagen met het merk Ensign. Het bedrijf zal onder de handelsnaam Ensign Europa het merk Ensign in Europa vertegenwoordigen.

Royal Reesink neem Canadese distributeur over

Mechanisatie

Royal Reesink heeft een meerderheid van de aandelen in het kapitaal van Tingley's Harvest Center overgenomen. Tingley's is de grootste Claas-dealer van Noord-Amerika en is actief in het Canadese Saskatchewan en Alberta.

Suikergehalte bieten stijgt boven 17 procent

Akker- & Tuinbouw

Het suikergehalte van de bieten was afgelopen week 17,1 procent en kwam daarmee landelijk voor het eerst boven de 17 procent uit.

Pilot 5G Fieldlab van start in Valthermond

Akker- & Tuinbouw

Op proefboerderij 't Kompas in Valthermond is vorige week een 5G Fieldlab van start gegaan. De pilot in Zuidoost-Drenthe bestaat in 2018 uit variabele loofdoding van aardappelen. Het 5G-netwerk maakt het mogelijk om van dronebeelden binnen 2 uur een...

Vijfde van loonwerkers vreest voor droogteschade

Akker- & Tuinbouw

Ongeveer een vijfde van de loonwerkers houdt er rekening mee dat het omzetverlies, dat van de zomer vanwege de droogte ontstond, in het najaar verder oploopt.

Terra MBO in de prijzen tijdens ploegwedstrijd

Mechanisatie

Namens Terra Groningen MBO deden drie studenten mee aan de Nationale Ploegkampioenschappen. De jury was onder de indruk van het geleverde ploegwerk van het team van Terra.

Belgische boer pioniert met biologische sojateelt

Akker- & Tuinbouw

Winkelketen Colruyt Group, met winkels in België, Frankrijk en Luxemburg, pioniert samen met boer Simon Colembie uit Kruishoutem en de Brugse producent La vie est belle met lokaal geteelde, biologische soja.

Avantium en BASF in geschil over bioplastic

Akker- & Tuinbouw

Het Nederlandse biotechnologiebedrijf Avantium en BASF zijn in een conflict over de toekomst van hun joint venture Synvina voor de productie van bioplastic.

Beheersing vergelingsziekte bieten nieuwe uitdaging

Akker- & Tuinbouw

Door het verbod op neonicotinoiden komt er een nieuwe uitdaging bij voor de suikerbietensector: de beheersing van vergelingsziekte, dat overgebracht wordt door bladluizen.

De Monitor constateert weinig zicht op middelengebruik

Akker- & Tuinbouw

Op het erf is lang niet iedereen het er over eens hoe met geïntegreerde gewasbescherming het middelengebruik is te verminderen. Tot die constatering komt de redactie van televisieprogramma De Monitor van KRO-NCRV.

Agrifirm betaalt graantelers hoger voorschot

Akker- & Tuinbouw

Agrifirm heeft besloten om voor alle graanpooldeelnemers het bruto voorschot enkele weken eerder uit te betalen en te verhogen naar 160 euro per ton.

Südzucker ziet winst aanzienlijk dalen

Akker- & Tuinbouw

De winst van Südzucker daalde in de eerste helft van boekjaar 2018/2019 naar 62 miljoen euro (vorig jaar 128 miljoen euro). De sterke daling is vooral toe te schrijven aan dalende winsten in het suikersegment.

Duitse suikerfabriek Nordzucker verwacht verlies

Akker- & Tuinbouw

Nordzucker ziet de resultaten in de eerste helft van 2018/2019 fors dalen. Voor dit boekjaar is een verlies niet langer te vermijden en voor 2019/2020 verwacht de Duitse suikerfabriek een aanzienlijk verlies.

Dewulf viert dertigste verjaardag van R3000-rooier

Mechanisatie

Dewulf lanceert de RA3060 Essential, een variant van de R3060. Met deze zelfrijdende 2-rijige zeefbandrooier viert Dewulf het 30-jarige bestaan van deze machine.

Investeringen in Duitse landbouw nemen af

Algemeen

De investeringen in de landbouw in Duitsland nemen aanzienlijk af. Dat blijkt uit de economische barometer van de Duitse Boerenbond. Vooral de droogteschade in veel regio's van Duitsland is een belangrijke oorzaak.

Voedsel is minder anoniem met nieuw landbouwsysteem

Algemeen

Het huidige landbouwmodel staat onder druk: we weten steeds minder waar ons voedsel vandaan komt en onder welke omstandigheden het geproduceerd is. Kunnen alternatieve landbouwmodellen de connectie tussen voeding en maatschappij herstellen?

Beter pootgoed met inzet precisietechnologie

Akker- & Tuinbouw

Binnen het nieuwe POP-3-project 'Precisie technologische ontwikkeling in pootaardappelen' gaan partijen samen onderzoeken op welke manier camera vison technologie te benutten is in de teelt van pootgoed.

Nieuw onderzoekscontract cultuur- en gebruikswaarde granen

Akker- & Tuinbouw

Voor het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek voor wintertarwe, zomergerst en zomertarwe hebben partijen een nieuw convenant afgesloten.

'We moeten vrouwen op het platteland ondersteunen'

Algemeen

De positie van vrouwen in plattelandsgebieden over de hele wereld verbetert, maar niet snel genoeg. 'Als we vrouwen in plattelandsgebieden aanmoedigen, bekrachtigen en ondersteunen, zullen we er allemaal baat bij hebben.'

'Externe kosten verhogen kostprijs vlees en zuivel fors'

Algemeen

Wanneer we de externe kosten voor het milieu zouden doorberekenen, zou de kostprijs van vlees en zuivel aanmerkelijk hoger liggen.

BartsParts verkoopt incourante onderdelen

Mechanisatie

BartsParts is een oplossing voor een steeds terugkerend fenomeen: een flinke voorraad onderdelen op de plank, waarvan een groot deel nauwelijks is te verkopen. Met een onlineplatform kunnen machine-eigenaren over de hele wereld deze onderdelen...

Anne-Marie Spierings verkozen tot nieuwe voorzitter D66

Algemeen

Anne-Marie Spierings is door de leden van D66 verkozen tot voorzitter van het landelijk bestuur van D66. Zaterdag 6 oktober tijdens het D66-congres in Den Bosch draagt huidig voorzitter Letty Demmers de voorzittershamer aan haar over.

'Extensivering kost Duitse akkerbouw veel geld'

Akker- & Tuinbouw

De wens van de samenleving om de landbouwproductie te extensiveren zou de economische efficiëntie van de Duitse boeren ernstig beperken.

Eerste detectie van Xylella fastidiosa in België

Akker- & Tuinbouw

In België, in de provincie West-Vlaanderen, werd op 26 september van dit jaar voor het eerst Xylella fastidiosa gemeld.

Partijen bundelen krachten bij fruit op het werk

Akker- & Tuinbouw

Werkfruitleverancier Vitamine & Zo neemt de activiteiten van Fruitmoment over. De activiteiten gaan door onder de naam van Vitamine & Zo.

Exclusief diner op maat op basis van eigen DNA

Akker- & Tuinbouw

Tijdens de Dutch Agri Food Week presenteert vers+ voor honderd genodigden een diner op maat. Alle genodigden leverden hun DNA in, dat geanalyseerd is op de persoonlijke behoefte aan macro- en micronutriënten.

Marges Belgische land- en tuinbouw staan onder druk

Algemeen

De geraamde omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw bedraagt dit jaar 5,2 miljard euro. Dat betekent een daling van 5 procent op het vijfjarig gemiddelde (2013-2017).

Elektrische transporter met extra lange bak

Mechanisatie

Frisian Motors krijgt steeds vaker de vraag naar een elektrische transporter met een extra lange bak. Het antwoord is de FM-80 Cargo Lithium.

NVWA breidt preventie Afrikaanse varkenspest uit

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat informatieborden over Afrikaanse varkenspest plaatsen op parkeerplaatsen langs snelwegen en bij natuurgebieden. Op de borden worden transporteurs, reizigers en recreanten opgeroepen om geen...

Goede cijfers in drie weken cichoreicampagne

Akker- & Tuinbouw

Bij de cichoreicampagne bedraagt het inulinegetal gemiddeld 17 en het tarrapercentage ligt ruim onder de 10 procent. De opbrengsten liggen ongeveer op het meerjaarlijks gemiddelde, met de nodige variatie.

Overheid wil helderheid bij keurmerken duurzame bollen

Akker- & Tuinbouw

Het is voor overheden niet duidelijk welke keurmerken iets zeggen over de duurzaamheid waarmee een bol is geteeld.

VVD wil boer niet laten opdraaien voor ganzenschade

Regio Noord

Plannen van Gedeputeerde Staten in Groningen om het eigen risico voor boeren door ganzenschade te verhogen, kunnen niet rekenen op steun van de VVD.

Groenten van de toekomst op grootste groentemarkt

Algemeen

Op de grootste groentemarkt van Nederland presenteert Syngenta de nieuwste groenten van de toekomst. Landbouwminister Carola Schouten opende vrijdag de groentemarkt in het kader van de Dutch Agri Food Week 2018.

HZPC maakt minder winst met groter verkoopvolume

Akker- & Tuinbouw

Aardappelveredelaar HZPC heeft in boekjaar 2017-2018 een geconsolideerde netto-omzet van 300 miljoen euro gerealiseerd. Dat betekent een lichte daling ten opzichte van het voorgaande jaar.

Novi-Pluim betaalt constant goede slachtprijs

Veehouderij

De vereniging van vermeerderaars Novi-Pluim toonde een positieve en stabiele cijfers op de jaarvergadering. Het duurzaamheidslabel NoviPlus is succesvol.

Ctgb legt ontwerpbesluit middel Vintec ter inzage

Akker- & Tuinbouw

Het Ctgb besluit binnenkort over de toelating van het middel Vintec op basis van een werkzame stof die niet eerder in Nederland is toegelaten. Voordat het college besluit tot toelating, ligt het ontwerpbesluit twee weken ter inzage.

Duitse bietentelers teleurgesteld over suikeropbrengst

Akker- & Tuinbouw

In Duitsland blijft de suikeropbrengst van een hectare bieten steken op gemiddeld 12 ton. De suikeropbrengst kwam vorig jaar in het gebied van Nordzucker uit op 14 ton per hectare.

Keniaans bloementransport naar Nederland niet optimaal

Akker- & Tuinbouw

Er zijn veel factoren die de luchtvracht van bloemen tussen Kenia en Nederland beïnvloeden. Beleidsgerelateerde beperkingen en praktische aangelegenheden maken de omstandigheden tussen de twee landen niet optimaal zijn.

'Meer vakmanschap met fonds Colland Arbeidsmarkt'

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers hebben behoefte aan personeel met voldoende vakmanschap. Dat vraagt om goed opgeleide medewerkers. Het fonds Colland Arbeidsmarkt stimuleert dit met subsidie. Scholingsconsulent Hans Schilders helpt...

Erfelijkheidsdeskundige Mendel zocht eigenlijk innovatief gewas

Akker- & Tuinbouw

Gregor Mendel, de kloosterling die beroemd is vanwege zijn baanbrekende werk in de erfelijkheidsleer bij planten, wilde in eerste instantie vooral nieuwe, betere gewassen maken. Pas later raakte hij gebiologeerd door de werking van het overerven van...

Suiker Unie verlaagt opbrengstprognose nog verder

Akker- & Tuinbouw

De agrarische dienst van Suiker Unie schat de gemiddelde opbrengst nu op 13,5 ton suiker per hectare. Dat is 0,5 ton per hectare lager dan de vorige prognose.

Vijf vragen over teelt biologische suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

De afzet van biologische suiker in Europa groeit. In verschillende Europese landen is de laatste jaren gestart met de verwerking van biologisch geteelde suikerbieten. Ook Suiker Unie onderzoekt de kansen met een praktijkproef bij suikerfabriek...

Tuin- en akkerbouw van Aeres Dronten is topopleiding

Akker- & Tuinbouw

De opleiding tuin- en akkerbouw van Aeres Hogeschool Dronten heeft het predicaat topopleiding. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde cijfers van De Keuzegids.

Tobroco-Giant bouwt twintigduizendste machine

Mechanisatie

Bij het Nederlandse bedrijf Tobroco-Giant in Oisterwijk is de twintigduizendste machine van de band gelopen.

Ratten en muizen alleen nog 'bang' voor professionals

Algemeen

Het gebruik van middelen tegen ratten en muizen (rodenticiden) is in de toekomst voorbehouden aan gecertificeerde professionals. Zowel binnen als buiten mogen ze dan alleen volgens een strikt geïntegreerd plaagdierbeheerssysteem (IPM) worden...

Update voor Beet Eater van Vervaet

Mechanisatie

Vervaet heeft de Beet Eater een facelift gegeven. De zeswielige bietenrooier gaat voortaan als Beet Eater EVO naar de klant.

Kwart Belgische akkerbouwers heeft interesse in drone

Mechanisatie

Bijna een kwart van de akkerbouwers in België geeft aan (zeer) geïnteresseerd te zijn in het inzetten van drones om hun teelt te optimaliseren.

ABN Amro verwacht verdere stijging tarweprijs

Akker- & Tuinbouw

De prijs van tarwe kan in het vierde kwartaal van dit jaar weer gaan stijgen. Tot die conclusie komen de economen van ABN Amro. In een rapport over agrarische grondstoffen zetten ze de feiten en verwachtingen op een rij.

Brons voor Dinand Hekman bij EuroSkills in Boedapest

Mechanisatie

De Nederlands kampioen monteur mobiele werktuigen Dinand Hekman uit Den Ham heeft brons in de wacht gesleept tijdens EuroSkills 2018 in Boedapest.

Verlaging nacontrole pootgoed loopt op naar 24 procent

Akker- & Tuinbouw

Het verlagingspercentage van de nacontrole van pootgoed door de NAK is opgelopen naar 24 procent.

Suiker Unie zet deur open tijdens Dutch Agro Food Week

Akker- & Tuinbouw

Tijdens de Dutch Agri Food Week kunnen belangstellenden de fabrieken van Suiker Unie in Dinteloord en Vierverlaten bij Groningen bekijken. De Dutch Agro Food Week staat in het teken van voedsel en gezondheid.

Solomix 3 voermengwagen bedient groter veebedrijf

Mechanisatie

Trioliet komt met een nieuwe serie voermengwagens: de Solomix 3 New Edition met een capaciteit van 27, 30 en 34 kuub. Het is een aanvulling op de huidige reeks 3-vijzel voermengwagens.

Pöttinger sluit boekjaar af met recordomzet

Mechanisatie

Het Oostenrijkse familiebedrijf Pöttinger heeft het boekjaar 2017/2018 afgesloten met een recordomzet van 354 miljoen euro, een stijging van 15 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Brouwgerst dit jaar volgens Agrifirm 'echt topproduct'

Akker- & Tuinbouw

De winterbrouwgerst is dit jaar een prachtig gezond en bruikbaar product. Telers van brouwgerst kunnen daar trots zijn, vindt Agrifirm.

Onkruid in sorghum goed mechanisch te bestrijden

Akker- & Tuinbouw

Sorghum is bijna geheel schoon te houden met een schoffel met vingerwieders in de rij. Dat blijkt uit demo's en proeven die CZAV het afgelopen jaar heeft aangelegd met mechanische onkruidbestrijding.

Betere groenterassen groeien in virtuele kas

Akker- & Tuinbouw

KeyGene maakt bij plantonderzoek per dag negen foto's. Door in totaal zo'n 30.000 tot 50.000 foto's per plant te maken, zijn circa honderd eigenschappen vast te leggen. In combinatie met een virtual reality-bril is de groei van de plant in een...

'Nederland te bescheiden over eigen land- en tuinbouw'

Akker- & Tuinbouw

Hans de Boer, sinds juli 2014 voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, verrichtte vorige week vrijdag de officiële opening van het nieuwe Crop Innovation Center van KeyGene in Wageningen. Hij vindt dat Nederland meer waardering mag hebben...

Avebe bundelt innovatie in Groningen

Akker- & Tuinbouw

Avebe opende vrijdag na een bouwtijd van ruim een jaar officieel het nieuwe Innovatiecentrum op de Zernike Campus in Groningen.

Terugroepactie appels en peren om keurmerk

Akker- & Tuinbouw

Een retailer heeft deze week een terugroepactie gedaan van appels en peren die onterecht waren gelabeld met het keurmerk On the way to PlanetProof. Een fruithandelaar bleek niet gecertificeerd te zijn voor de handel in PlanetProof fruit.

Graanoogst in EU-lidstaten bijna 7 procent lager

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie voorziet in de 28 lidstaten van de EU een graanoogst die 6,8 procent beneden het vijfjarig gemiddelde ligt.

Onderzoek wijst uit: intensieve landbouw spaart milieu en natuur

Algemeen

Intensieve landbouw zou het milieu per eenheid product minder kunnen kosten dan landbouw die ecologisch vriendelijk is. Dit is de voornaamste conclusie van een onderzoek van de Universiteit van Cambridge.

Zeeuws kennis- en innovatie platform voor fruittelers

Akker- & Tuinbouw

Delphy, Van Iperen en Meeuwse Handelsonderneming hebben het Kennis- en Innovatieplatform voor de Fruitteelt (KIF) in Zeeland opgericht.

'Spouwscherm in chrysantenteelt is rendabel'

Akker- & Tuinbouw

Door de energiebesparing is de relatieve lage investering van een spouw in het verduisteringsscherm in een belichte chrysantenteelt terug te verdienen.

Ctgb laat negen nieuwe middelen toe

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze week besloten tot de toelating van negen nieuwe gewasbeschermingsmiddelen.

Deutz zet in op hybride en elektrische aandrijving

Mechanisatie

De Duitse motorenbouwer Deutz zet naast de dieselmotor in op hybride en elektrische aandrijvingen. Deutz wil de elektrische aandrijflijnen gaan leveren aan vooral bouwmachinefabrikanten.

Niestijl dealer Kröger Fahrzeugbau in Groningen

Mechanisatie

Niestijl Mechanisatie in Siddeburen is sinds september 2018 aangesteld als leverancier van twee- en drie-assige transportmiddelen van Kröger Fahrzeugbau.

Ctgb laat bacterie tegen schimmels en insecten toe

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft een middel op basis van een bacteriestam toegelaten. Het middel bevordert een gezonde groei van planten.

Proeftuin agro-ecologische landbouw combineert 'al het beste'

Regio Noord

De Proeftuin Agro-ecologie en Technologie gaat 'al het beste' van biologische, gangbare en geïntegreerde landbouw combineren met slimme technologie. Het moet een veerkrachtige, diverse en productieve landbouw opleveren die de bodem in stand houdt of...

Suikeropbrengst door Suiker Unie naar beneden bijgesteld

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie heeft de gemiddelde opbrengstverwachting naar beneden bijgesteld naar 14 ton suiker per hectare landelijk. Dat is ruim 10 procent lager dan de prognose eind juni voor de droogte.

Avebe bespaart water en verkleint CO2-uitstoot

Akker- & Tuinbouw

Avebe bespaart water door het hergebruik er van en realiseert tevens een forse CO2-reductie met energiebesparing. Dat kan door toepassing van membraanfiltratiesystemen van Wafilin Systems. De techniek resulteert in een vermindering van 13.000 ton...

Verlaging in nacontrole door virus op 21 procent

Akker- & Tuinbouw

Het verlagingspercentage in de nacontrole valt niet mee, meldt de NAK. De keuringsdienst moet als gevolg van virus in alle regio’s pootgoed verlagen.

Suiker Unie onderzoekt kansen biologische suiker

Akker- & Tuinbouw

De afzet van biologische suiker in Europa groeit. In verschillende Europese landen is de laatste jaren gestart met de verwerking van biologisch geteelde suikerbieten. Ook Suiker Unie onderzoekt de kansen.

Dierwelzijn in schijnwerpers op EuroTier 2018

Mechanisatie

Met de Animal Welfare Award schenkt EuroTier 2018 extra aandacht aan dierwelzijn. Een voorwaarde voor het behalen van deze nieuwe speciale prijs is het winnen van een EuroTier gouden of zilveren medaille. Driehonderd innovaties

Opslag zoetwater in grond kansrijk in Lauwersmeergebied

Akker- & Tuinbouw

Het opslaan van zoetwater in de ondergrond kan grote voordelen bieden voor de landbouw in het Lauwersmeergebied en het hele noordelijke kleigebied. Akkerbouwers krijgen hiermee de regie in eigen hand.

Beter veiligheidsbewustzijn moet aantal ongelukken verlagen

Algemeen

Een campagne moet het veiligheidsbewustzijn in de agrarische en groene sector vergroten. Doel daarvan is vermindering van het aantal ongelukken.

Trekkerverkoop scoort iets beter dan vorig jaar

Mechanisatie

In de eerste zeven maanden van het jaar zijn in Nederland 1.607 trekkers verkocht. Dat is meer dan de 1.566 stuks in dezelfde periode van 2017.

MF TH 8043 topmodel verreiker Massey Ferguson

Mechanisatie

Massey Ferguson heeft de serie verreikers uitgebreid met de MF TH.8043 als het nieuwe topmodel. De serie bestaat nu uit zes modellen.

Südzucker heeft last van moeilijke suikermarkt

Akker- & Tuinbouw

De Duitse suikerfabriek Südzucker vermindert de vooruitzichten voor het lopende boekjaar. Dit heeft te maken met de moeilijke marktomgeving voor suiker.

Onderzoekers ontrafelen celdeling van planten

Akker- & Tuinbouw

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben een antwoord gevonden op een meer dan honderd jaar oude fundamentele vraag: hoe weten plantencellen in welke richting ze moeten delen?

Vooral wintergerst reden lagere Belgische graanoogst

Akker- & Tuinbouw

Het geoogste volume graan in België ligt ongeveer 8 procent lager dan verleden jaar. Die afname is vooral toe te schrijven aan de 14 procent lagere opbrengst van wintergerst.

Mechan Groep presenteert nieuwe Holder

Mechanisatie

De Mechan Groep presenteerde onlangs nieuwe werktuigendragers van het Duitse merk Holder. Het gaat om twee nieuwe modellen: de X45 en de X45i.

'Avebe geeft hoogste voorschot ooit'

Akker- & Tuinbouw

Avebe verhoogt het voorschot voor geleverde aardappelen naar 67 euro per ton. Tegelijk gaat dit jaar het volledige resultaat van de coöperatie naar de leden. Dit is besloten door het bestuur en besproken met de ledenraad. 'We verhogen het voorschot...

Miscanthus ligt al dertig jaar in onderzoek

Akker- & Tuinbouw

De sterke punten van het gewas miscanthus werden vorige week onder de aandacht gebracht door Luisa Trindade, universitair hoofddocent aan Wageningen University & Research (WUR). Miscanthus is al dertig jaar in beeld bij onderzoekers en het gewas...

New Holland is steeds meer full-liner

Mechanisatie

Bij New Holland werd op AgroTechniek Holland de aandacht vooral getrokken door het assortiment werktuigen dat met de overname van Kongskilde in New Holland-kleuren werd getoond.

Avebe verhoogt voorschot en keert leden 'maximaal' uit

Akker- & Tuinbouw

'Avebe verhoogt het voorschot voor geleverde aardappelen naar 67 euro per ton en keert leden maximaal uit', meldt bestuursvoorzitter Bert Jansen.

Nieuwe elementen op Orbis maisvoorzetstuk van Claas

Mechanisatie

Volledig nieuw is het Orbis maisvoorzetstuk van Claas. Deze komt uit de Claas-fabriek in het Zuid-Duitse Bad Saulgau.

Grote verschillen in suikergehalte bieten

Akker- & Tuinbouw

In de eerste week van aanvoer van bieten was het suikergehalte gemiddeld 15,9 procent. De variatie tussen partijen is groot: grofweg van onder de 14 procent tot boven de 19 procent.

Forse areaalstijging Brede Weersverzekering

Akker- & Tuinbouw

Het totale verzekerde areaal voor de Brede Weersverzekering is sinds 2015 gestegen van 27.624 naar 41.994 hectare in 2018. Dat betekent een toename van 52 procent in drie jaar.

Voersysteem Innovado draait op vier bedrijven

Mechanisatie

Het volledig automatische voersysteem Innovado van Schuitemaker is bedrijfsklaar. Het wordt dit jaar in productie genomen in de fabriek in Rijssen. Vier machines draaien nu in de praktijk.

Delphy start onderzoek naar ondiepe grondbewerking

Akker- & Tuinbouw

Adviesdienst Delphy start met onderzoek naar de voor- en nadelen van ondiepe grondbewerking. In de praktijk bestaat hier steeds meer belangstelling voor.

Cercospora in suikerbieten volgens Delphy onbeheersbaar

Akker- & Tuinbouw

Bietenrassen tonen elk jaar verschillen in gevoeligheid voor bladschimmels. Cercospora is niet meer beheersbaar, constateert Delphy op basis van vier regionale proefvelden.

Betere bodemvolging Vicon frontmaaier Extra 732 FT

Mechanisatie

Kverneland kwam op de ATH met een nieuwe frontschijvenmaaier, de Vicon Extra 732 FT. Deze is er in twee werkbreedtes, 3,20 en 3,60 meter.

Horizontale en hoog staande bieten precies rooien

Akker- & Tuinbouw

Het onderzoeks- en kenniscentrum IRS ziet dit jaar veel percelen waarbij de bieten hoger dan normaal boven de grond staan. Ook de nodige horizontale bieten.

Mechan Groep verrast met Valtra Q4

Mechanisatie

Mechan Groep, de Nederlandse importeur van Valtra, maakt op Prinsjesdag een pakket substantiële stimuleringsmaatregelen bekend onder de naam Valtra Q4.

Roller-crimper slecht voor opbrengst groente

Akker- & Tuinbouw

No-till beheer van groenbemesters en toepassing van de roller-crimper is nog geen haalbare kaart in de biologische groenteteelt. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in België.

Europese aardappeloogst minder dan 24 miljoen ton

Akker- & Tuinbouw

De aardappeloogst in Noordwest-Europa wordt geschat op minder dan 24 miljoen ton. Het gaat om de totale opbrengst in Groot Brittannië, België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.

CAVMI Innovaties verbetert opname dierlijke mest

Mechanisatie

CAVMI Innovaties uit Wijchen heeft technologieën ontwikkeld die zorgen voor een betere opname van dierlijke meststoffen door het gewas. Dit reduceert de uitstoot van CO2 en draagt zo bij aan het klimaatakkoord.

TIM-platform mechaniatiesector op ATH gelanceerd

Mechanisatie

Het platform TIM is 15 september officieel feestelijk van start gegaan. Het platform moet zorgen voor voldoende goed personeel in de mechanisatiesector.

Ruim vijftigduizend bezoekers AgroTechniek Holland

Mechanisatie

AgroTechniek Holland in Biddinghuizen is succesvol verlopen en trok ruim 50.000 bezoekers. Ruim tweehonderd fabrikanten, importeurs en dealers in landbouwmechanisatie toonden meer dan drieduizend landbouwmachines van vijfhonderd merken.

Ropa vernieuwt Keiler aardappelrooier

Mechanisatie

Op PotatoEurope heeft Ropa voor het eerst de nieuwe Keiler 2L met overlaadbunker gepresenteerd. De Ropa Keiler 2L is een 2-rijige getrokken aardappelrooier met een bunker van 5,5 ton.

Reinigingscertificaat mestopslag Appel Bouw en Beutech

Mechanisatie

Kiwa heeft Appel Bouw en Beutech Agro uit Steenwijk als eerste bedrijven in Nederland gecertificeerd voor het veilig en verantwoord reinigen van mestopslagsystemen. Dat gebeurt volgens BRL K906, 'Reinigen van mestopslag'.

Reesink bouwt elektrisch aangedreven voermengwagen

Mechanisatie

Reesink Agri en Motrac Industries hebben een volledig elektrisch aangedreven voermengwagen gebouwd. De capaciteit van de batterij is op een gemiddeld bedrijf voldoende voor twee voerbeurten.

MacLouis brengt kipwagenlijn op de markt

Mechanisatie

Gebr. Weststrate gaat kipwagens verkopen onder het bestaande merk MacLouis. MacLouis is onderdeel van Gebr. Weststrate en fabriceert voornamelijk uienmachines.

Reesink Agri nieuwe naam Reesink Technische Handel

Mechanisatie

Reesink Technische Handel, importeur van landbouwmachines, heet vanaf vandaag Reesink Agri. 'De nieuwe naam maakt beter duidelijk wat we doen', zegt directeur Pieter Koeman.

John Deere 9000-serie veldhakselaars tot 970 pk

Mechanisatie

Voortbouwend op het succes van de 8000-serie heeft John Deere vier nieuwe modellen van 625 tot 970pk zelfrijdende veldhakselaars geïntroduceerd.

Gewasafhankelijk spuiten met SensiSpray 2.0

Mechanisatie

Homburg Holland in Stiens en Jan van de Zande van Wageningen University & Research (WUR) geven op AgroTechniek Holland tekst en uitleg over de onderzoeksresultaten van de SensiSpray 2.0 in op bedden geteelde gewassen als aardbeien en uien.

John Deere 8600-hakselaar met meer vermogen

Mechanisatie

John Deere komt met een uitbreiding binnen de 8000-serie modellen. Het is een antwoord op vragen uit de markt naar meer vermogen en meer productiviteit in zelfrijdende hakselaars, met een transportbreedte binnen de 3 meter.

Twee nieuwe Dewulf-machines op Potato Europe

Mechanisatie

Landbouwmachinefabrikant Dewulf presenteert naast enkele bekende machines tijdens Potato Europe 2018 ook twee nieuwe machines. Potato Europe is op 12 en 13 september in Rittergut Bockerode bij Hannover.

Precisiebemesting met de Evers rijenbemester

Mechanisatie

Evers introduceert op Agrotechniek Holland een nieuwe serie rijenbemesters. Evers toont een speciale uitvoering van de Freiberger bouwlandbemester die zowel volvelds als in rijen kan bemesten.

Trioliet zelfvoorzienend met 4.400 zonnepanelen

Mechanisatie

Op het dak van de Trioliet fabriek in Oldenzaal zijn 4.400 zonnepanelen geïnstalleerd. Hiermee is Trioliet vrijwel zelfvoorzienend in elektriciteit.

Elektronische aardappel houdt akkerbouwer op de hoogte

Akker- & Tuinbouw

'Het meten van vijf parameters hebben we samengebracht in één behuizing, een elektronische aardappel met dezelfde eigenschappen als een echte aardappel. De SolAntenna verstuurt data draadloos en de levensduur van de batterij is vijf maanden. Die...

Beregenen is fysiek en mentaal zwaar

Akker- & Tuinbouw

Beregenen is niet alleen een aanslag op de portemonnee, het heeft ook zijn weerslag op de fysieke en mentale gezondheid en het gezin. Dit blijkt uit de reacties van deelnemers aan het Nieuwe Oogst Opiniepanel.

'Contracttelers moeten niet mopperen'

Akker- & Tuinbouw

Van de circa driehonderd fritesaardappeltelers die deelnamen aan de enquête die Nieuwe Oogst onlangs hield onder telers en akkerbouwers, heeft 60 procent teeltcontracten afgesloten voor maximaal de helft van de te oogsten hoeveelheid. 15 procent...

Lelie kan met minder middel toe

Akker- & Tuinbouw

Met een meer ecologische teelt van lelies lijkt het goed mogelijk om een forse reductie in gewasbeschermingsmiddelen te realiseren. Dit blijkt uit de grootste proef van de Stichting ROL in Vledder.

Veel zorgen over laag of negatief inkomen

Akker- & Tuinbouw

Ruim de helft van de telers in de vollegrond verwacht dit jaar een financieel slechter resultaat dan de laatste vijf jaar. Zo'n een op de vijf telers rekent op ongeveer een gelijk resultaat. Voor een kwart van de telers zorgt de droogte voor een...

Haybuster H1030 strohakselaar nu ook in Nederland

Mechanisatie

Van Ommeren Machines in Lunteren introduceert een nieuwe strohakselmolen van Haybuster, de H1030. Loonwerker Grotemarsink in Stegeren werkt er sinds kort mee.

Waterschap bedenkt soms te snel wat goed is voor boer

Akker- & Tuinbouw

Overleg tussen provincie, waterschappen en LTO Nederland kan bij droogte leiden tot betere maatregelen. 'Nu bedenken waterschappen soms te snel wat goed voor ons is.'

BASF haalt groentezaadbedrijf Bayer binnen

Akker- & Tuinbouw

BASF rond donderdag de overname van Bayer's groentezaadbedrijf Nunhems af. Daarmee haalt BASF 24 gewassen en ongeveer 2.600 variëteiten in huis.

Lithium-ion accu in hoofdrol bij Jungheinrich op ATH

Mechanisatie

Fabrikant Jungheinrich richt tijdens AgroTechniek Holland (ATH) alle aandacht op elektrische lithium-ion heftrucks.

ILVO: Crispr-Cas is echt geen hocus pocus

Algemeen

In een opiniestuk in de Belgische krant De Standaard uiten onderzoekers van ILVO hun ongenoegen over de beslissing van het Europees Hof van Justitie over Crispr-Cas of gene editing. 'Het is jammer om crispr in de plantenveredeling zo onbetaalbaar...

Evers Agro toont ruggenteeltwoeler op ATH

Mechanisatie

Machinefabrikant Evers Agro uit Almelo toont in september tijdens de landbouwbeurs AgroTechniek Holland (ATH) in Biddinghuizen voor het eerst een ruggenteeltwoeler. Deze machine is gemaakt om gewassen op ruggen te telen.

Uitstel loofvernietiging Belgische pootaardappelen

Akker- & Tuinbouw

Telers in België krijgen voor de loofvernietiging van pootgoed uitstel van twee weken. Reden is het uitzonderlijke weer van de afgelopen weken.

IRS waarschuwt voor bladschimmel

Akker- & Tuinbouw

Nu er bijna overal regen is gevallen, zijn de omstandigheden voor vooral cercospora en in iets mindere mate stemphylium veel gunstiger geworden. Daarvoor waarschuwt het IRS.

Aardappelketen wil mondiale positie versterken

Akker- & Tuinbouw

Onderzoeksprogramma Holland Innovative Potato (HIP) is met de toekenning van vier onderzoeksprojecten officieel uit de startblokken. Doel is de mondiale positie van de sector te verstevigen.

Dewulf lanceert overlaadcombi Field Loader 240

Mechanisatie

Landbouwmachinefabrikant Dewulf lanceert een bijzonder overlaadcombi: de Field Loader 240. Deze compacte, standalone machine combineert een hoge reinigingscapaciteit met gebruiksgemak en productvriendelijkheid.

'Sterk aardappelras moet transparant zijn'

Akker- & Tuinbouw

'Kweekbedrijven die nieuwe robuuste aardappelrassen op de markt brengen, moeten transparant zijn over de gebruikte resistentiegenen tegen phytophthora. Telers moeten weten wat ze naast elkaar poten', vindt onderzoeker Peter Keijzer van het Louis...

Belgische aardappelsector zoekt oplossing voor aanvoer

Akker- & Tuinbouw

De Belgische landbouworganisaties en Belgapom hebben eind vorige week overleg gehad om de toestand in de aardappelsector te bespreken. Ze zoeken samen naar een oplossing voor de aanvoer van aardappelen.

Regels Crispr-Cas wreken zich al

Akker- & Tuinbouw

Het Agricultural Research Service (ARS) in Albany, Californië, heeft een technologie ontwikkeld om meerdere genen te stapelen. In Europa vallen nieuwe technieken als Crispr-Cas onder de gmo-wetgeving en dat zet veredelingsbedrjven op achterstand.

Duitse graanoogst lager dan binnenlandse consumptie

Akker- & Tuinbouw

De Duitse graanoogst is dit jaar voor de eerste keer in lange tijd lager dan de binnenlandse consumptie. Deze conclusie trekt het Duitse Raiffeisenverband (DRV) op basis van de gemaakte inschatting.

Cosun gaat soepel om met ontheffing leveringsplicht

Akker- & Tuinbouw

De extreme droogte heeft grote gevolgen voor veel bietentelers. Cosun gaat daarom dit jaar anders om met ontheffingen op de leveringsplicht.

Maaien met capaciteit tot 22,5 hectare per uur

Mechanisatie

De maaicombinatie met de SIP Silvercut Disc 1500 T FC heeft een werkbreedte van bijna 15 meter en een capaciteit tot 22,5 hectare per uur.

Wetenschappers starten petitie tegen uitspraak Crispr-Cas

Akker- & Tuinbouw

Op het Internationaal Congres van Plantenonderzoekers is een petitie gestart tegen een uitspraak van het Europees Hof van Justitie inzake Crispr-Cas. De petitie is al door zo'n 2.600 onderzoekers getekend.

Rassenproef winterkoolzaad goed voor 5,1 ton per hectare

Akker- & Tuinbouw

De opbrengst van de rassenproef winterkoolzaad op proefboerderij Ebelsheerd lag met gemiddeld 5,1 ton per hectare op een relatief mager niveau.

Rassenproef wintergerst scoort 10,1 ton per hectare

Akker- & Tuinbouw

De rassenproeven wintergerst op proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta is goed voor een gemiddelde opbrengst van 10,1 ton per hectare. Het vochtgehalte lag gemiddeld op 13,2 procent.

Risico’s ggo-koolzaad T45 'verwaarloosbaar klein’

Akker- & Tuinbouw

De Commissie Genetische Modificatie (Cogem) acht de risico's voor mens en milieu van de import van kleine hoeveelheden T45-koolzaad 'verwaarloosbaar klein'.

Drie bodemscans leggen examen af

Akker- & Tuinbouw

Het Nationale Proeftuin Precisie Landbouw gaat de kwaliteit beoordelen van drie bodemkaarten die zijn gemaakt met bodemscans. De resultaten zijn naar verwachting over een maand bekend.

Echte meeldauw is 'opbrengstvreter' in cichorei

Akker- & Tuinbouw

Telers van cichorei moeten het gewas regelmatig controleren op bladschimmels en dan vooral echte meeldauw. Overweeg een fungicidenbespuiting afhankelijk van het moment van aantasting en oogst, luidt het advies van IRS.

Nederland goed in produceren en exporteren van bier

Akker- & Tuinbouw

De productie van bier in Nederland steeg vorig jaar 48 procent tot ruim 3,9 miljard liter. Nederland staat daarmee in de Europese Unie (EU) op de vierde plaats en blijft de grootste bierexporteur van de 28 EU-landen.

Ctgb wil nieuw middel toelaten in koolzaadteelt

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besluit binnenkort over de toelating van Integral Pro in koolzaad.

Nieuwe versie van Lely Luna koeborstel

Mechanisatie

Lely introduceert na tien jaar een nieuwe versie van de Luna koeborstel. Die heeft volgens de fabrikant een langere levensduur en een lager energieverbruik.

Suikerfabriek laat restwater naar boeren stromen

Akker- & Tuinbouw

De Tiense Suikerraffinaderij stelt gezuiverd restwater ter beschikking aan landbouwers in de regio en aan de groendienst van de stad Tienen. Dat heeft de Belgische suikerfabriek eind vorige week besloten.

Veldkeuring NAK bijna ten einde

Akker- & Tuinbouw

De veldkeuring van de NAK loopt op zijn einde. De bemonstering voor de nacontrole zal waarschijnlijk volgende week (week 33) beginnen.

Matig groeiende aardappel heeft hoog onderwatergewicht

Akker- & Tuinbouw

De hoofdoogst van aardappelen in Nederland ligt qua opbrengstontwikkeling achter op andere jaren. Dat blijkt uit de meest recente proefrooiing van Aviko Potato.

Omgeving niet altijd nuttig bij natuurlijke bestrijders

Akker- & Tuinbouw

Er zijn veel enthousiaste verhalen over de waarde van natuurlijke habitats als bron voor natuurlijke plaagbestrijding in de landbouw. Rondom akkers zijn ze niet altijd nuttig, zo blijkt uit een grote studie.

NPM Captial neemt groot belang in Ploeger Oxbo Group

Mechanisatie

Landbouwmachinefabrikant Ploeger Oxbo Group heeft NPM Capital aangetrokken als nieuwe grootaandeelhouder. NPM Capital neemt een belang van 40 procent in het bedrijf.

Graanopbrengst in Zuiden 5 procent lager dan vorig jaar

Akker- & Tuinbouw

In Zuid-Nederland is de graanoogst bijna achter de rug. CZAV meldt dat voor alle regio's geldt dat meer dan 95 procent is geoogst en de opbrengsten gemiddeld circa 5 procent lager is dan vorig jaar.

Regen komt voor Fontane en Bintje te laat

Akker- & Tuinbouw

De opbrengsten van Fontane en Bintje in Vlaanderen vallen waarschijnlijk laag uit. De afrijping is ingezet, het loof sterft af en regen komt voor veel percelen te laat. Tot die conclusie komt het Belgische aardappelinstituut PCA na de eerste...

'Geen Crispr-Cas zet Europese industrie op achterstand'

Algemeen

Directeur Jordan van Vilsteren van aardappelhandelshuis HZPC in Joure vindt het ‘teleurstellend en erg jammer’ dat moderne veredelingstechnieken als Crispr-Cas volgens het Europese Hof onder de Europese gmo-wetgeving vallen.

'Meld lage opbrengst bij afnemer'

Akker- & Tuinbouw

Bestuurder Adrie Bossers van de vakgroep LTO Akkerbouw roept aardappeltelers op een brief of e-mail te sturen naar hun afnemers, om te melden dat de opbrengst veel lager is dan in het contract en de kostprijs hoger dan normaal.

Water op wielen, winst bij aardappelen weg

Akker- & Tuinbouw

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) in Kruishoutem (België) wijst er in haar nieuwsbrief op dat beregenen snel 2.500 tot 5.000 euro kost, terwijl de baten moeilijk voorspelbaar zijn.

Tarwenoteringen blijven fors stijgen

Akker- & Tuinbouw

De tarwenoteringen op de internationale markten laten een forse stijging zien. De termijnnotering in Parijs komt boven de 210 euro per ton uit.

Telers hebben 13 hectare pootgoed gerooid

Akker- & Tuinbouw

De tweede veldkeuring van de NAK is voor een belangrijk deel afgerond. Van ongeveer 8.000 hectare pootgoed is het loof vernietigd en er is ondertussen 13 hectare als gerooid gemeld.

Tarweprijs stijgt boven de 200 euro per ton

Akker- & Tuinbouw

De tarwenoteringen op de wereldmarkt en Europese markt laten forse stijgingen zien. De termijnnotering voor maaltarwe in Parijs voor levering in september van dit jaar steeg met 16,25 euro tot 203,75 euro per ton.

Claas maait ruim 141 hectare luzerne in 8 uur

Mechanisatie

Machinefabrikant Claas heeft in 8 uur tijd met een Disco 1100 RC in totaal 141,1 hectare luzerne gemaaid. Het record komt in het boek Guinness World Records.

Nieuw remsysteem voor New Holland T7 en T6

Mechanisatie

New Holland introduceert een nieuw en intelligent aanhangerremsysteem op de T7 AutoCommand- en T6 AutoCommand-trekkers. Het remsysteem regelt automatisch de luchtremmen van getrokken werktuigen en zorg voor meer stabiliteit bij het afremmen.

AH-aardappeltelers verhogen biodiversiteit

Akker- & Tuinbouw

Albert Heijn, Natuurmonumenten en de vaste AH-aardappeltelers hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om biodiversiteit te bevorderen. De samenwerking is begonnen met de inzaai van akkerranden.

Force 20CS is alternatief voor neonics in bieten

Akker- & Tuinbouw

Een zaaizaadbehandeling met Force 20CS geeft bieten een gelijkwaardige bescherming als de neonicotinoïden die zijn komen te vervallen. 'Dat geldt voor de bodeminsecten', benadrukt René Huijsmans van Syngenta.

Soepeler regels voor wasplaats veldspuit

Algemeen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de regels voor wasplaatsen voor spuitmachines versoepelen. Vanaf 2021 zouden boeren en tuinders kunnen volstaan met beton of asfalt. LTO hoopt dat de invoering van de nieuwe regels nog naar voren kan...

Akkerbouwer vreest voor doorwas

Akker- & Tuinbouw

Bij Adrie Bossers uit Langeweg staan de vroeg gepote percelen er het beste bij. 'Maar er is straks kans op doorwas en daardoor een slechte kwaliteit', vreest de akkerbouwer uit Noord-Brabant en lid van de vakgroep LTO Akkerbouw.

Plantspecifieke ridderzuring bestrijden in grasland

Mechanisatie

Loon- en aannemersbedrijf De Samenwerking in Elsloo kan plantspecifiek ridderzuring in grasland bestrijden. Het Friese bedrijf gebruikt de nieuwste dimensie op het gebied van precisielandbouw en hoogwaardige techniek in de praktijk.

'Data kan niet zonder ervaring boer'

Akker- & Tuinbouw

Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw verzamelt via de zes deelnemende akkerbouwers veel data. Om met die data goed binnen precisielandbouw te kunnen werken, is integratie met de eigen ervaringen nodig.

'Droogte geen overmacht bij contractteelt aardappelen'

Akker- & Tuinbouw

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) in België waarschuwt voor financiële catastrofes voor aardappeltelers met contractteelt. Uit de contracten blijkt dat een teler zich bij droogte niet kan beroepen op overmacht.

Lelieteelt gebruikt 75 procent biologische middelen

Akker- & Tuinbouw

In 2016 bestond de gewasbescherming in de lelieteelt voor meer dan 75 procent uit biologische middelen. In 2012 was dit nog 63 procent.

'Prei op water kan concurreren met vollegrond'

Akker- & Tuinbouw

De teelt van prei op water kan zich goed meten met teelt in de vollegrond. De kosten per 1.000 kilo bedragen 578 euro voor de vollegrondsprei en 596 euro voor de teelt op water.

Zoetwater bufferen voor druppelirrigatie

Akker- & Tuinbouw

Buiten het groeiseizoen zoetwater opvangen via de drainage en bufferen door het actief in de ondergrond te pompen. In droge perioden zou dit voldoende moeten zijn om 40 hectare met druppelirrigatie te voorzien van water. Bij voorkeur met een vast...

Energie uit zon en wind opslaan in ammoniak

Akker- & Tuinbouw

Het bedrijf Proton Ventures in Schiedam bouwt installaties die de energie van wind en zon kan opslaan in ammoniak. De ammoniak is later te gebruiken voor de productie van brandstof of kunstmest.

'Streekproduct komt lastig supermarkt binnen'

Regio West

'Supermarkten zijn verwend. Ze vinden het lastig om groente op meerdere plekken te bestellen. In grote lijnen geldt dat ook voor de horeca', zegt Jan Varekamp, bestuurslid van coöperatie De Proefschuur.

'Droogteschade zonder hogere prijzen'

Akker- & Tuinbouw

'Op de niet-beregende percelen bieten en zetmeelaardappelen houd ik rekening met 25 tot 50 procent droogteschade. Een hogere prijs zit er bij deze gewassen niet in', zegt Alko Tolner in Grolloo.

Hectolitergewichten tarwe bovengemiddeld

Akker- & Tuinbouw

De tarwe die tot nu toe is geoogst, blijkt bovengemiddeld zwaar te zijn. 'Meer dan 80 procent van de hectolitergewichten zit boven de 76 kilo per hectoliter', meldt Agrifirm.

Precisielandbouw en bodem speerpunten op ATH

Mechanisatie

Precisielandbouw en de optimale bodem staan volop in de aandacht op de vijfde AgroTechniek Holland (ATH). De jubileumeditie van de beurs in Biddinghuizen is van 12 tot en met 15 september.

Verlagingspercentage pootgoed stijgt opnieuw

Akker- & Tuinbouw

Bij de veldkeuring van pootgoed is het verlagingspercentage de afgelopen week verder opgelopen naar 15,5 procent, een stijging van 0,9 procent ten opzichte van vorige week.

Trioliet opent distributiecentrum in Noord-Amerika

Mechanisatie

Trioliet heeft een nieuw distributiecentrum geopend in Mineral Point, Wisconsin. Dit is nodig in verband met de groeiende afzetmarkt van voermengwagens in Noord-Amerika.

Holmer Terra Variant-zelfrijder rijdt altijd op 1 bar

Mechanisatie

De nieuwe generatie Holmer Terra Variant-zelfrijders kunnen op 1 bar rijden. De lage bandenspanning zorgt voor minder structuurschade.

Suiker Unie: areaalreductie nodig in 2019

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie heeft haar telers geadviseerd in het voorjaar van 2019 minder bieten te zaaien om de bietenoogst voor de campagne van 2019 met 10 tot 15 procent te verminderen.

Droogte drukt stemming onder Duitse boeren

Algemeen

De economische stemming van Duitse boeren is in juni verslechterd. De oogstverliezen als gevolg van de droogte in veel regio’s van Duitsland is de belangrijkste reden.

Druppelirrigatie is met drie jaar verlengd

Akker- & Tuinbouw

De projecten druppelirrigatie van Delphy mogen nog drie jaar doorgaan. In het Noorden gaat het om zes telers en in Noord-Brabant om één. Het doel is gelijk.

John Deere geeft maaidorsers update

Mechanisatie

John Deere breidt de reeks maaidorsers uit. Naast de nieuwe W330 en W440 compacte machines, krijgen de W- en T-serie een update met onder andere nieuwe rupsbanden.

AVR zet machinedata om voor boer en consument

Mechanisatie

Door de groeiende bevolking, behoefte aan meer traceerbaarheid en de schaarste aan landbouwgrond staat de landbouw op een keerpunt. De oplossing? De oogst per vierkante meter opdrijven met slimme landbouw, aldus machinebouwer AVR.

Ondernemers aan slag met voorjaarsploegen

Akker- & Tuinbouw

Delphy gaat in Flevoland aan de slag met het voorjaarsploegen. Dat doet ze samen met de ondernemers Carel Bouma, Hans van Beek en Wouter Klaasse Bos.

Rode biet draagt fors bij aan biologische groei

Akker- & Tuinbouw

Het areaal biologische akkerbouw steeg in Nederland met 8 procent in de periode 2012-2017. Opvallend is de groei van rode bieten door de jaren heen.

Oogst wintertarwe in zuiden goed op gang

Akker- & Tuinbouw

De oogst van wintertarwe komt nu echt op gang, meldt CZAV. In het gebied Tholen/Philipsland is ongeveer een derde van het areaal geoogst.

Droogteschade straks in heel Nederland te claimen

Algemeen

Als de droogte nog even aanhoudt, komen alle telers met een brede weersverzekering in aanmerking voor een uitkering voor droogteschade.

Kubota bouwt R&D-centrum in Frankrijk

Mechanisatie

Kubota gaat in Frankrijk een Europees R&D-centrum bouwen. De Japanse trekker- en werktuigenfabrikant investeert zo'n 55 miljoen euro in de nieuwe vestiging.

'Lage graanoogst bedreigt Duitse boeren'

Akker- & Tuinbouw

Het Deutschen Raiffeisenverband (DRV) verwacht dit jaar een graanoogst van 41,4 miljoen ton, de laagste van de afgelopen tien jaar. Volgens de vereniging bedreigt de droogte de bestaanszekerheid van boeren.

'Organische reststoffen maken grond gezonder'

Akker- & Tuinbouw

Wordt de bodem weerbaarder door schone organische reststoffen? Dat is wat Wageningen UR gaat onderzoeken in de publiek-private samenwerking 'Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen'.

Südzucker: kleiner areaal en lager resultaat

Akker- & Tuinbouw

Südzucker heeft dit seizoen een areaal suikerbieten van 435.800 hectare. Vorig jaar ging het om 445.000 hectare. Het areaal ligt onder andere in Duitsland, Frankrijk en Polen.

'Gelijk speelveld nodig bij neonicotinoïden'

Akker- & Tuinbouw

Het is niet mogelijk om een uitzondering op de toelating van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aan te vragen bij de Europese Commissie. Individuele lidstaten kunnen dat bij noodsituaties wel doen.

Bladschimmelbestrijding lastiger bij slapende bieten

Akker- & Tuinbouw

Veel bietenpercelen op met name de lichte gronden zullen de komende weken te maken krijgen met slapende bieten die ook 's nachts niet meer overeind komen.

Verlagingpercentage pootgoed loopt verder op

Akker- & Tuinbouw

Het verlagingspercentage is de afgelopen week verder opgelopen naar 14,6 procent. Een stijging van 2,5 procent ten opzichte van vorige week, meldt de NAK.

CommandPRO voor alle trekkers van 6R-serie

Mechanisatie

De CommandPRO joystick van John Deere is nu beschikbaar voor alle kleine en middelgrote trekkers van de 6R-serie.

Deutz-Fahr 5G TB-serie vervangt Agrofarm TB

Mechanisatie

Wat voorheen de Agrofarm TB-trekker was, is nu de 5G TB-serie van Deutz-Fahr. De nieuwe serie telt twee modellen met vermogens van 102 en 113 pk.

Van Meir ontevreden over prijzen in uienpool

Akker- & Tuinbouw

Van Meir Onions & Potatoes in Steenbergen is niet tevreden over de prijzen in de uienpool. Over de oogst van 2017 komt Pool C uit op 4,20 euro per 100 kilo voor de maat 60- en 9,44 euro voor 60+.

Stikstoftoevoer naar biologische grond in België uitdaging

Biologische landbouw

Het biologische areaal in België en in Frankrijk groeit sterk. Toch vertegenwoordigt biologisch slechts 1 procent van de totale oppervlakte landbouwgrond in Vlaanderen. De noodzakelijke stikstoftoevoer vormt namelijk een uitdaging.

Positie loonwerk flink verbeterd in nieuwe PlanetProof

Mechanisatie

De sectie Agrarisch loonwerk van Cumela Nederland is content dat de voorwaarden in het uiteindelijke vastgestelde certificatieschema PlanetProof met betrekking tot agrarisch loonwerk flink zijn verbeterd.

Onderzoek naar inzet spuitdrone bij precisielandbouw

Akker- & Tuinbouw

Voor het eerst is in Vlaanderen een proefvlucht uitgevoerd met een spuitdrone. Dat is een drone die gewasbeschermingsmiddelen op veldgewassen kan aanbrengen. Het gaat om de Chinese drone Agras MG1.

Helikopters ingezet bij naleving beregeningsverbod

Akker- & Tuinbouw

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren vanuit helikopters en vanaf de weg controles uit om te kijken of aardappeltelers het beregeningsverbod naleven.

Impact van 1 procent groter aardappelareaal gering

Akker- & Tuinbouw

Op basis van de nieuwste berekeningen van de NEPG komt het aardappelareaal in de vijf Noordwest-Europese landen uit op 595.587 hectare. Een stijging van 1 procent ten opzichte van vorig seizoen.

450 hectare pootgoed al vernietigd

Akker- & Tuinbouw

De veldkeuring door de NAK verloopt voorspoedig. De tweede keuring is voor 60 procent afgerond. Van ongeveer 450 hectare is het loof al vernietigd.

Extreem vroege graanoogst door droogte in Duitsland

Akker- & Tuinbouw

Door de droogte in veel delen van Duitsland verwacht de Duitse boerenvereniging DBV een graanoogst van slechts 41 miljoen ton. Dat is zo’n 15 procent lager dan het vijfjarig gemiddelde.

Bewaarloods met 11 kilometer aan heipalen

Akker- & Tuinbouw

Derk en Marjoke Gesink vertrouwen op de toekomst. Zij hebben een nieuwe aardappelbewaarloods van 80 bij 50 meter gebouwd. Twee koelcellen bieden ruimte aan 1.500 kisten. Voor de fundering zijn heipalen met een lengte van 11 kilometer de grond in...

Met hygiëne voorkomt De Kubbe contactrisico's

Akker- & Tuinbouw

Op- en overslagbedrijf De Kubbe in Biddinghuizen heeft in juni de laatste pootaardappelen afgeleverd. In twee maanden tijd maken twee medewerkers alle tienduizend kuubskisten schoon. 'Uit het oogpunt van hygiëne moet er geen contactrisico zijn met...

Pootaardappelvelddag Delphy op teeltbedrijf NAK

Akker- & Tuinbouw

Pootaardappeltelers moeten geen wonderen verwachten van middelen die de bodem en/of de aardappelplanten stimuleren. Vooral in stresssituaties kunnen ze iets extra's brengen. Dat kan belangrijk zijn bij steeds kleinere hoeveelheden kunstmest en...

Agrico-lid profiteert van hoogste afzet ooit

Akker- & Tuinbouw

Agrico heeft de uitbetalingsprijzen voor poot- en consumptieaardappelen van oogst 2017 vastgesteld en aan haar leden gepresenteerd. De coöperatie slaagde erin om hogere hoeveelheden af te zetten dan in 2016. Pootaardappelen

Onrust over invoerheffing staal doet graanprijs dalen

Akker- & Tuinbouw

Handelaren in graan wachten in spanning af of de Verenigde Staten vrijdag zal overgaan tot het vaststellen van invoerheffingen op staal uit China.

Nordzucker verwacht flinke winstdaling

Akker- & Tuinbouw

Nordzucker heeft het boekjaar 2017/18 afgesloten met een nettowinst van 118 miljoen euro. De snelle prijsdaling bij suiker overschaduwt de resultaten. In boekjaar 2018/19 wil Nordzucker een verlies voorkomen.

Nedato tafelaardappelpool komt uit op 12,03 euro

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde gerealiseerde prijzen van Nedato in de tafelaardappelpool komen uit op 12,03 euro per 100 kilo. Goede kwaliteit komt boven de 14 euro uit.

'Biologische sector gaat steeds meer teelten mengen'

Biologische landbouw

Een mengteelt van erwt en tarwe, strokenteelt met gewascombinaties en akkerbouwgewassen combineren met walnoten en hazelnoten. Als het aan onderzoekers op de Biovelddag ligt, gaan telers steeds meer gewassen mengen. Het heeft voordelen voor...

RedStar en Looye Kwekers gaan samen verder

Akker- & Tuinbouw

RedStar en Looye Kwekers zijn voornemens samen verder te gaan. Dat maakten de families Van der Kaaij en Looije als eigenaren vrijdag bekend.

Skal start onderzoek naar kopergebruik

Biologische landbouw

Skal start een onderzoek naar kopergebruik in de biologische aardappelteelt. Keurmeesters van de NAK gaan hier volgende week voor op pad.

Wiskerke Onions verpakt uien energiezuinig

Akker- & Tuinbouw

De restwarmtekoppeling tussen Lamb Weston/Meijer en Wiskerke Onions is deze week officieel in gebruik genomen.

Afzet biologisch zit in Oldambt ver weg

Akker- & Tuinbouw

Omschakelen naar biologisch vraagt op de zware klei in het Oldambt de nodige aandacht. Maar misschien geeft de afzet nog wel meer problemen. 'We zitten hier in een uithoek en dan heb je areaal nodig.'

Middel in tomaten toegelaten tegen pepinomozaïekvirus

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) laat een gewasbeschermingsmiddel toe op basis van twee laagrisico-stoffen ter bestrijding van het pepinomozaïek virus.

Bladmeststof Alimento scoort beste in test

Akker- & Tuinbouw

Opnieuw is Agrifirm als beste uit de bus gekomen met haar bladmeststof Alimento Calcium Vloeibaar in de jaarlijkse proef van Fruitconsult.

Geen topopbrengsten bij oogst wintergerst

Akker- & Tuinbouw

De wintergerstoogst vordert in het zuiden gestaag. Door het warme zomerweer zijn vele percelen oogstrijp. CZAV verwacht dat in de loop van de week de meeste percelen zijn geruimd.

EU-landbouwkoepel vreest gevolgen ernstige droogte

Akker- & Tuinbouw

De Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca trekt aan de alarmbel. Door de droogte in veel Europese landen verwacht de landbouwkoepel een 6 procent lagere graanoogst dan vorig jaar.

Na eerste NAK-keuring 9 procent in klasse verlaagd

Akker- & Tuinbouw

Van de 41.836 hectare pootgoed in Nederland is tot begin deze week 9 procent in klasse verlaagd en 1,5 procent afgekeurd.

Droogtestress ligt bij suikerbieten op de loer

Akker- & Tuinbouw

Een vroege periode van droogtestress bij suikerbieten, wanneer het bladapparaat nog in volle ontwikkeling is, kan een ernstigere opbrengstreductie geven dan een droogtestress later in het seizoen.

Beurs Oost-Nederland trok bijna 25.000 bezoekers

Mechanisatie

De Land- en Tuinbouwbeurs Oost-Nederland in Rijssen werd gehouden heeft in totaal 24.969 bezoekers getrokken.

Minder chemie in bieten met cercospora-tolerantie

Akker- & Tuinbouw

Tijdens de open dag op proefboerderij Ebelsheerd, dinsdag in Nieuw Beerta, was bij SesvanderHave het cercospora-tolerante ras Auckland te zien. De opbrengst blijft iets achter maar bij inzet van minder chemie mag dat.

2018 bij 5 procent droogste jaren

Algemeen

Met gemiddeld over het land een neerslagtekort van 155 millimeter hoort 2018 vanaf 1 juli officieel bij de 5 procent droogste jaren sinds het begin van de neerslagmetingen in 1906.

Selectiecamera pootgoed nog niet praktijkrijp

Akker- & Tuinbouw

De Smart Ziekzoeker voor pootaardappelen vraagt nog drie à vier jaar ontwikkeling voordat deze praktijkrijp is. Dat denkt WUR-onderzoeker Jan Kamp.

Regels voor wasplaatsen spuitmachines versoepeld

Akker- & Tuinbouw

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaat de regels voor wasplaatsen voor spuitmachines versoepelen. Vanaf 2021 kan worden volstaan met beton of asfalt.

Ctgb legt twee ontwerpbesluiten ter inzage

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besluit binnenkort over de toelating van de middelen DPX-QGU42 en Closer.

Zeven nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft vorige week besloten tot de toelating van zeven nieuwe gewasbeschermingsmiddelen: V10, Sisam, Difend Extra, Moddus Evo, Viva, Tellus en Mainspring.

Natte oogst poters remt opkomst

Akker- & Tuinbouw

Er zijn weer opkomstproblemen in consumptieaardappelen. De oorzaak lijkt een combinatie te zijn van de natte oogstomstandigheden vorig jaar en minder goede teeltomstandigheden dit jaar.

Telers wachten op serieuze regen

Akker- & Tuinbouw

'Overal is het droog en ook in de Achterhoek is het water op', zegt Hans Eelderink uit Zelhem. 'Van elke tien aardappelknollen per plant blijven er misschien zes of acht over. Je mist daardoor snel enkele tientallen procenten opbrengst.'

Goed schoffelen met boerenogen, gps of camera

Mechanisatie

Tijdens de Biovelddag gingen verschillende schoffels een wedstrijd aan in uien. Het schoffelresultaat van de machines verschilde minder dan de toegepaste technieken.

Bodem gebaat bij afstemming boer en loonwerker

Algemeen

Door een betere afstemming tussen boer en loonbedrijf is bij bodembeheer nog veel winst te behalen. Dat stelden de aanwezigen van kennismiddag Gouden Gronden vast.

Geslaagde demo met SIP Air 500 T zwadhark

Mechanisatie

Importeur Zonna Beilen kijkt tevreden terug op de Sip Demo Tour 2018. Bijzonder was de aanwezigheid van de Air 500 T pick-up zwadharkcombinatie.

B. Naaktgeboren nieuwe dealer VGM-kiepwagens

Mechanisatie

Nadat Mullié stopte met de productie van (Areco) kiepwagens, kwam B. Naaktgeboren Mechanisatie in Tollebeek zonder kiepers te zitten. Het mechanisatiebedrijf ondernam actie en is nu dealer van VGM-kiepwagens.

Chassis recyclebare auto bestaat uit suiker

Akker- & Tuinbouw

Noah is gemaakt van enkel recyclebare materialen. Het chassis van deze ciruculaire auto bestaat uit suiker en het carrosserie uit polymelkzuur.

Zeldzame zilverziekte in bieten gevonden

Akker- & Tuinbouw

Onderzoeks- en kenniscentrum voor de suikerbietenteelt IRS heeft bieten binnengekregen die zijn aangetast door zilverziekte.

Rondebalenpers snijdt op silagekwaliteit

Mechanisatie

De rondebalenpersen Impress 155 V Pro en Impress 125 FC Combi Pro van Pöttinger hebben maximaal 32 messen. Dit zorgt voor een snijlengte van 34 millimeter. De rondbalenpersen snijden het gras op silagekwaliteit en dat is bijzonder.

Verlaging pootaardappelen met 5,9 procent hoog

Akker- & Tuinbouw

Bijna 90 procent van de pootgoedpercelen is voor de eerste keer door de NAK gekeurd. Tot nu toe is er 2.485 hectare verlaagd.

Definitieve lijst RUB-toepassingen gepubliceerd

Algemeen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de definitieve lijst gepubliceerd met RUB-toepassingen die voorlopig toegelaten blijven.

Luda.Fence helpt om dieren in de wei te houden

Mechanisatie

Het online schrikdraadalarmsysteem Luda.Fence wordt na jaren ontwikkeling in de Benelux geïntroduceerd in samenwerking met Landbouwwinkel.nl.

Onderzoek en innovatie op open dagen SPNA

Akker- & Tuinbouw

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) houdt dit jaar wederom open dagen. Proefboerderij Ebelsheerd laat voor het eerst het 25 hectare grote biologische demoveld zien. Op proefboerderij Kollumerwaard ligt een demoveld met...

Zunhammer-tank met twee meter hoge banden

Mechanisatie

RosierGreidanus heeft de eerste mesttank van Zunhammer afgeleverd met Alliance 35.5 LR 32 (900/65R32) banden. Deze banden zijn gemonteerd onder een 14 kuubs Zunhammer-tank.

Zomerstorm speelt rol bij bruinrot

Akker- & Tuinbouw

LTO-werkgroep Pootaardappelen heeft vorige week het bruinrotbeleid onder de loep genomen. De gevolgen van de zomerstorm van 2015 geven volgens werkgroepvoorzitter Peter Berghuis aan dat preventie belangrijk blijft.

Kwaliteit van bodem staat centraal op symposium

Akker- & Tuinbouw

'Goed zorgen voor het bodemleven begint bij een juiste huisvesting. Je moet daarom zorgen voor een goede bodemstructuur. Dat beschermt het bodemleven tegen te veel vocht', zegt adviseur Pierre Cammaert van Delphy.

Meldpunt wilde haver is open

Akker- & Tuinbouw

De graangewassen zijn dit jaar vroeg in hun ontwikkeling en de wilde haver steekt er binnenkort weer bovenuit. De tijd voor bestrijding van dit schadelijke organisme is aangebroken.

Deens team wint robotwedstrijd op DLG Field Days

Mechanisatie

De Technische Universiteit van Denemarken (DTU) is de overall winnaar van het internationale veldrobotevenement tijdens de DLG Fiels Days.

Te weinig Duitse aardappelen in winkelschap

Akker- & Tuinbouw

De voedseldistributiesector in Duitsland vult de winkelschappen te veel met geïmporteerde aardappelen uit Egypte, Israël of Spanje.

Europese uitspraak over genetische modificatie dichtbij

Akker- & Tuinbouw

Naar verwachting komt het Europese Hof van Justitie met een uitspraak over de interpretatie van de EU-regelgeving rondom genetische modificatie van planten. Wageningse onderzoeker hopen op situatie-specifieke beoordelingen.

Trekkers van John Deere op evenement in Venray

Mechanisatie

John Deere Nederland organiseert samen met haar dealers een evenement in Venray. Tijdens dit gebeuren zal John Deere de laatste ontwikkelingen van de 6250R, 7310R en 8400R presenteren.

GroeNoord ook dealer van Lemken in Friesland

Mechanisatie

Dealerbedrijf GroeNoord gaat vanuit zijn filialen in Friesland machines van Lemken leveren. GroeNoord verkoopt al Lemken-machines vanuit de filialen in Drenthe en Groningen.

Inundatie maakt zeef- of tarragrond ziektevrij

Akker- & Tuinbouw

Hoe kun je zeef- of tarragrond uit de schuur op een praktische manier vrijmaken van ziekten zoals aardappelmoeheid? Door een afgedamde wijk te voorzien van plastic en daarin de zeefgrond een half jaar onder water te zetten.

Out of the box denken bij aardappelopslag

Akker- & Tuinbouw

Aardappelopslag is in de winter te bestrijden door de aardappelknollen met een autonoom voertuig te detecteren en te vernietigen. Het is slechts een van de innovatieve oplossingen uit een workshop waarin werd gezocht naar nieuwe...

AgroTechniek Holland vergroot druktegevoel

Mechanisatie

AgroTechniek Holland 2018 heeft voor de jubileumeditie enkele wijzigingen doorgevoerd die een positieve impact moeten hebben voor de exposanten. Minder diepe stands gaan het druktegevoel vergroten.

Verlagingspercentage pootgoed relatief hoog

Akker- & Tuinbouw

Het verlagingspercentage van het pootgoed ligt beduidend hoger dan afgelopen jaar. Dat blijkt uit de stand van zaken van begin deze week.

Project Fruit 4.0 genomineerd voor ICT-prijs

Akker- & Tuinbouw

Fruit 4.0 is genomineerd voor de Computable Awards 2018. Van de 27 voordrachten zijn uiteindelijk vijf projecten in de categorie 'mkb-project' genomineerd.

Boessenkool wint Nederlandse Innovatie Prijs

Mechanisatie

Machinefabriek Boessenkool heeft de Nederlandse Innovatie Prijs 2018 ontvangen voor de ontwikkeling van een landbouwdrone. De bekendmaking en overhandiging van de prijs werd verricht door André Kuipers.

Robots doen hun intrede op BioVelddag

Biologische landbouw

Niet alleen innovatieve landbouwmachines, maar ook diverse robots trekken de aandacht op de Biologische velddag. Die vind donderdag op de Broekemahoeve in Lelystad plaats.

Waterman Onions toont brede publiek uienmarkt

Akker- & Tuinbouw

De open dag bij Waterman Onions was zaterdag met drieduizend bezoekers een succes, geeft Erik Waterman aan. 'De opkomst heeft onze verwachtingen overtroffen.'

Ruim twintigduizend bezoekers DLG Feldtage

Akker- & Tuinbouw

Organisatoren en exposanten zijn erg tevreden over de DLG Feldtage. In drie dagen tijd kwamen er ruim twintigduizend bezoekers, waarvan 1.800 uit het buitenland.

Energiehout is booming in Duitsland

Mechanisatie

Energiehout is booming in de landbouw in Duitsland. Moderne verbrandingsprocessen en compacte installatieconcepten verhogen de efficiëntie.

Linde-heftruck zonder 'dode hoek'

Mechanisatie

Om ongevallen met heftrucks te voorkomen, biedt Linde Material Handling een Surround View-systeem aan. Dit omgevingscamerasysteem kijkt 360 graden rond de heftruck.

Onderzoek naar gevolgen aantasting fusarium in graan

Akker- & Tuinbouw

Onderzoeksinstituut RIKILT van Wageningen UR voert een meerjarig onderzoek uit naar het correct voorspellen van de besmetting van granen met mycotoxinen als gevolg van aantasting door fusarium.

Bieten met vroeg groeipunt naar ruim 15 ton suiker

Akker- & Tuinbouw

De opbrengstverwachting van suikerbieten is door het relatief vroege groeipunt gemiddeld ruim 15 ton suiker per hectare, meldt Suiker Unie.

Nieuwe werkwijze afvalhopen blijkt succesvol

Akker- & Tuinbouw

De NAK heeft afgelopen voorjaar in samenspraak met de NVWA een nieuwe werkwijze toegepast bij de controle op de aardappelafvalhopen. Die blijkt succesvol te zijn.

Trekkerverkoop beter dan vorig jaar

Mechanisatie

In de eerste vier maanden van het jaar zijn in Nederland 911 trekkers verkocht. Dat is meer dan de 892 stuks in dezelfde periode van 2017. In de jaren 2009-2016 zijn er in de eerste vier maanden steeds meer trekkers verkocht.

Druppelirrigatie voorziet zoete aardappel van water

Akker- & Tuinbouw

Delphy en Hendrik Luth uit Wedde gaan kijken hoe het gewas zoete bataat zich ontwikkelt onder een teeltsysteem van druppelirrigatie.

Europlant betaalt gemiddeld 30,52 euro

Akker- & Tuinbouw

Europlant Aardappel betaalt voor oogst 2017 een gemiddelde uitbetalingsprijs van 30,52 euro per 100 kilo pootgoed.

Pöttinger Impress 155 V Pro op graslanddemo Duport

Mechanisatie

Op de graslandemonstratie van Duport in Moerdijk is volgende week dinsdag onder andere de nieuwe Pöttinger Impress 155 V Pro te zien.

Vakbeurs in Opende ondanks inkuilweer toch geslaagd

Mechanisatie

Ondanks het inkuilweer zijn de Melkvee- en Akkerbouwdagen Noord Nederland toch geslaagd. Dat zijn beursorganisator Johan Wolters. 'Bij beter beursweer hadden we zeker een derde meer bezoekers kunnen trekken.'

'Biobrandstof produceert meer CO2 dan fossiele brandstof'

Akker- & Tuinbouw

'Als je naar de life cycle kijkt van biobrandstoffen, dan blijkt uit sommige studies dat meer CO2 vrijkomt bij biobrandstof dan bij fossiele brandstof', geeft hoogleraar Philipp Pattberg van de Vrije Universiteit Amsterdam aan.

ISO Robot Plug Planting genomineerd voor award

Mechanisatie

De ISO Robot Plug Planting machine is in twee categorieën genomineerd voor de GreenTech Innovation Award 2018.

AutoStix winnaar GreenTech Innovation Awards

Akker- & Tuinbouw

Het plantsysteem AutoStix met afbreekbare stekstrips van Visser Horti Systems is door de jury als winnaar van de GreenTech Innovation Award 2018 gekozen.

CZAV betaalt 148 euro per ton voor tarwe

Akker- & Tuinbouw

Coöperatie CZAV presenteert een netto-eindprijs voor maal- en zomertarwe oogst 2017 van 148 euro per 1.000 kilo exclusief btw.

Ctgb legt ontwerpbesluit Tellus ter inzage

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besluit binnenkort over de toelating van het middel Tellus op basis van werkzame stoffen die niet eerder in Nederland zijn toegelaten.

Graanoogst in Duitsland soms niet de moeite waard

Akker- & Tuinbouw

Het Duitse Raiffeisenverband (DRV) heeft de opbrengstprognose voor graan naar beneden bijgesteld. Het DRV gaat uit van 43,8 miljoen ton. Half mei werd nog uitgegaan van 45,8 miljoen ton.

Zuidelijke teler bemest niet optimaal

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers kunnen in Zuidoost-Nederland op huurgrond niet optimaal bemesten. Zo'n 80 procent van de grond huren ze van veehouders en daardoor hebben ze weinig invloed op de bemesting.

Zwitserse robot bestrijdt aardappelopslag

Akker- & Tuinbouw

De Ecorobotix is een Zwitserse onkruidbestrijdingsrobot, die bijna praktijkrijp is. Wageningen University & Research gaat de robot leren om aardappelopslag tussen bieten te herkennen en te bestrijden. De vraag is of capaciteit en prijs met...

Tarwenoteringen gaan als jojo op en neer

Akker- & Tuinbouw

De afgelopen week was er over het algemeen sprake van dalende tarwenoteringen. Afgelopen donderdag volgde een stevig herstel.

Afbreekbaar middel houdt insect op afstand

Akker- & Tuinbouw

Een team van de Technische Universiteit van München (TUM) heeft een alternatief ontwikkeld voor insecticiden. Het biologisch afbreekbare middel houdt ongedierte op afstand zonder vergiftiging.

Duits actieplan moet wolf in toom houden

Algemeen

Terugkeer van de wolf is alleen mogelijk met acceptatie en regulering. Dat stelt een brede federatie van achttien verenigingen in Duitsland.

Veel bladluizen in Flevoland bij derde afklop

Akker- & Tuinbouw

Bij de derde afklop zijn er door de NAK vooral in Flevoland veel virus overbrengende bladluizen gevonden. Er zijn wel regionale verschillen.

Mueller melkkoelsystemen verhuist naar Groenlo

Mechanisatie

Mueller melkkoelsystemen is verhuisd naar bedrijventerrein Laarberg in Groenlo. Bij de officiële opening bracht een zeearend de sleutel van het nieuwe bedrijfspand.

Pootgoedras Fontana net iets groter dan Spunta

Akker- & Tuinbouw

Het areaal pootgoed stijgt dit jaar naar 41.741 hectare, 620 hectare meer dan vorig jaar. De aangifte van Fontana is net iets meer dan van Spunta.

Suikerprijs stijgt ondanks hoge voorraad

Akker- & Tuinbouw

Ondanks de hoge wereldsuikervoorraden stijgen deze maand de prijzen voor ruwe suiker met 4,7 procent en die voor witte suiker met 2,5 procent.

Ziekteaantasting in tarwe redelijk stabiel

Akker- & Tuinbouw

De ziekteaantastingen in wintertarwe zijn ten opzichte van vorige week niet veel groter geworden.

Vrijstelling neonicotinoïden helpt bij zoeken echte alternatieven

Akker- & Tuinbouw

Het voorstel van de Europese Commissie over neonicotinoïden gaat het buitengebruik van imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam verbieden. Is een tijdelijke vrijstelling een mogelijkheid om extra tijd te krijgen voor het zoeken naar goede...

Compacte sierstruiken maken met hightech veredeling

Akker- & Tuinbouw

Compacte struiken voor compacte tuintjes, dat was het doel van vier jaar onderzoek door de Belgische ILVO/UGent-onderzoekster Hanne Denaeghel. Zij verrichtte pionierswerk met de toepassing van geavanceerde veredelingstechnieken bij houtachtige...

'Brouwgerst biedt kansen in vlakke graanmarkt'

Akker- & Tuinbouw

De prijs voor brouwgerst geleverd in de bewaarpool bedraagt 189,50 euro per ton. Het gewas biedt volgens Agrifirm perspectief in een verder vlakke graanmarkt.

Spuitdoppenkeuze.nl maakt kiezen eenvoudig

Mechanisatie

Veldspuiten moeten vanaf dit jaar voorzien zijn van 75 procent driftreducerende techniek of spuitdoppen. Met Spuitdoppenkeuze.nl maakt CLM de keus voor de optimale spuitdop eenvoudig.

Robot leert aardappelopslag herkennen en bestrijden

Akker- & Tuinbouw

De Ecorobotix is een onkruidbestrijdingsrobot uit Zwitserland. De machine is bijna praktijkrijp. Wageningen UR gaat de robot nu leren om aardappelopslag tussen bietenplanten te herkennen en bestrijden.

'Bodemscan geeft teler inzicht in oorzaak verschillen'

Akker- & Tuinbouw

Het HLB (Hilbrands Laboratorium) heeft een nieuwe techniek voor plaatsspecifiek bemesten ontwikkeld. Met een compact sensorlaboratorium zijn snel en relatief voordelig bodemanalyses uit te voeren. De methodiek is inmiddels praktijkrijp. Dit opent...

Doorlooptijd middelaanvraag wordt verkort

Algemeen

De doorlooptijden voor aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen verkorten en de ontstane achterstand weg te werken. Die ambitie heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Mais schoffelen en gelijk vanggewas zaaien

Mechanisatie

Een schoffelmachine van Hatzenbichler met camerabesturing voor in mais, was te zien op een demonstratie in Wedde. In de toekomst kan dit soort machines een rol spelen om aan de derogatie-eisen te voldoen.

Meer comfort met nieuwe AmaTron 4 van Amazone

Mechanisatie

Als noviteit introduceert Amazone met zijn nieuwe AmaTron 4 een volledig nieuwe zelfontwikkelde Isobus-terminal in tabletstijl. De vierde generatie van de AmaTron biedt extra bedieningscomfort.

Grote verschillen in aantasting gele roest in tarwe

Akker- & Tuinbouw

De aantasting van gele roest in wintertarwe wordt groter, al zijn de verschillen in de noordelijke regio groot.

Twee derde akkerbouwers machtigt RVO.nl voor heffingen

Akker- & Tuinbouw

Van de akkerbouwers heeft 60 tot 66 procent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gemachtigd om hun areaalgegevens door te geven aan de Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw).

'Hevige neerslag vraagt om vlaklegging en ontwatering'

Akker- & Tuinbouw

Laaggelegen zones in percelen kunnen steeds moeilijker overweg met hevige neerslag. Verbetering van de vlaklegging en ontwatering vormen de belangrijkste maatregelen om horizontale stroming te vermijden.

Wel of geen regen stuurt tarwenotering

Akker- & Tuinbouw

De tarwenoteringen op de internationale markten lieten vorige week een stevige stijging zien. Dat komt door de nodige onzekerheid over de oogstverwachtingen voor het seizoen 2018/2019.

Stabiele marktprijzen zorgen voor beter resultaat Nordzucker

Akker- & Tuinbouw

Nordzucker heeft boekjaar 2017/18 afgesloten met een nettowinst van 118 miljoen euro. Naast besparingen droegen vooral stabiele marktprijzen in de eerste drie kwartalen bij aan het verbeterde resultaat in het afgelopen boekjaar.

NAK vindt virusoverbrengende bladluizen

Akker- & Tuinbouw

Bij de eerste afklop zijn door de keuringsdienst NAK virusoverbrengende bladluizen in pootaardappelen gevonden.

Agrifirm betaalt bijna 530 euro per ton sojabonen

Akker- & Tuinbouw

Agrifirm betaalt 529,75 euro per ton sojabonen over de oogst van 2017. Naast de hogere poolprijs liet de oogst vorig jaar betere opbrengsten en meer eiwit zien.

Wereldpremière trekkersimulator bij Terra in Meppel

Mechanisatie

Terra MBO Meppel had eind vorige week de wereldprimeur met de onthulling van de eerste trekkersimulator. In totaal neemt Terra vier trekkersimulatoren in gebruik.

Cumela wil overgangsperiode sleepvoet na verzoek Schouten

Algemeen

De uitwerking van het verbod op de sleepvoet per 2019 is voor Cumela Nederland nog onduidelijk. De brancheorganisatie pleit voor een overgangsperiode. Die is nodig om aan alternatieven te werken.

Grondsoort bepaalt wijze van schoffelen en eggen

Akker- & Tuinbouw

Bij mechanische onkruidbestrijding zijn er bijna geen standaardmachines. Grondsoort, bouwplan en de wensen van de teler bepalen in sterke mate de soort schoffel en eg.

Belgische drones goed voor duizend extra banen

Mechanisatie

Drones kunnen de Belgische economie tegen 2020 een jaarlijkse omzet van 409 miljoen euro en duizend extra banen opleveren. Voorwaarde is wel dat het wetgevend kader snel wordt aangepast.

Droge stofverdeling beïnvloedt kwaliteit Challenger

Akker- & Tuinbouw

Partijen Challenger met een groot verschil in droge stofgehalte tussen het midden en de buitenkant van de aardappel, zijn gevoelig voor kwaliteitsvermindering die later in het bewaarseizoen kan optreden.

Grimme opent in China machinefabriek

Mechanisatie

Grimme heeft een nieuwe machinefabriek in China geopend. De Duitse fabrikant gaat er machines voor de aardappelteelt produceren.

Tomaten in verpakking van olifantsgras

Akker- & Tuinbouw

Het winkelende publiek kan vanaf deze week tomaten in verpakkingen van olifantsgras kopen. Hiermee bewijzen zij het milieu een dienst, want olifantsgras (waarvan de vezels vibers worden genoemd) heeft allerlei ecologische voordelen.

Middel tegen schimmels in graan toegelaten

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze week een middel toegelaten voor de bestrijding van schimmels in graan.

Pootgoed verrot na zware neerslag

Akker- & Tuinbouw

Door de extreme buien van de laatste tijd, hebben verzekeraars dit groeiseizoen hun handen vol aan het opnemen van gewasschade. Een deel van het pootgoed is verrot.

Vernieuwingsslag biologische glastuinbouw

Biologische landbouw

Het driejarige vernieuwingsproject Greenresilient is onlangs in acht landen van start gegaan. Het EU-onderzoeksproject zoekt naar een meer agro-ecologische benadering in de biologische glastuinbouw.

Meer rendement halen uit restproducten tuinbouw

Akker- & Tuinbouw

Negen onderzoekspartners uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk brengen hun kennis samen. Dat doen ze om nieuwe toepassingen voor de bio-economie te vinden voor de restproducten uit de tuinbouwsector.

Biologische graanprijzen plussen 5 tot 8 procent

Akker- & Tuinbouw

Agrifirm betaalt leveranciers in de biologische graanpool 335 euro per ton voor EKO haver. De basisprijs van EKO baktarwe bedraagt 364,50 euro per ton. Vergeleken met vorig jaar is dit een plus van 5 tot 8 procent.

Bietenrooier met elektrische aandrijving

Akker- & Tuinbouw

Derk Mulder uit Mussel stond eind vorige week met twee zelfgebouwde miniaturen op een regiobijeenkomst in Wedde. Alles is elektrisch aangedreven.

Groningen promoot mechanische onkruidbestrijding

Akker- & Tuinbouw

Provincie Groningen organiseert drie demonstraties in Noord-Nederland om te laten zien hoe mechanische onkruidbestrijding in de landbouw werkt.

Topcon zit dichter bij SDF-klant

Mechanisatie

Dealers van Same Deutz-Fahr (SDF) hoeven voor precisielandbouwtechnieken van Topcon niet meer aan te kloppen bij de Mechan Groep. Topcon gaat dichter bij de klant staan door de Mechan Groep er als distributeur tussenuit te halen.

Duitse boeren zaaien derde meer zomergerst

Akker- & Tuinbouw

Met ongeveer 436.000 hectare valt het areaal zomergerst in Duitsland dit seizoen aanzienlijk hoger uit dan gedacht. Er is bijna een derde meer gezaaid dan vorig jaar.

Deltaplan helpt bij herstel biodiversiteit

Algemeen

De Verenigde Naties hebben 22 mei uitgeroepen tot internationale dag van de biodiversiteit. Ook op deze dag blijft de biodiversiteit in Nederland in rap tempo afnemen. Een deltaplan moet het tij keren.

Südzucker sluit boekjaar goed af

Akker- & Tuinbouw

Südzucker heeft de geconsolideerde omzet met 7,8 procent verhoogd tot 7 miljard in het afgelopen boekjaar 2017/2018. Een boekjaar eerder ging het om 6,5 miljard euro.

Veenkoloniën nooit meer moe van aardappel

Akker- & Tuinbouw

Verschillende machines om aardappelopslag te bestrijden zijn te zien op de Veenkoloniale Aardappeldag op 31 mei in Valthermond. Ook de nieuwste technieken zoals innovatieve gerobotiseerde, zelfstandig werkende machines.

Vertrouwen van boeren en tuinders daalt opnieuw licht

Algemeen

De Agro Vertrouwensindex over het eerste kwartaal 2018 is opnieuw licht gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is voor de vierde keer op rij dat de index daalt.

'Verbind Oostvaardersplassen met Horsterwold'

Algemeen

Een groep van zeven dieren- en natuurorganisaties dringt er in een brief aan Gedeputeerde Staten van Flevoland op aan om zo snel mogelijk een verbinding te realiseren tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold.

Zes toekenningen Fonds Kleine Toepassingen

Akker- & Tuinbouw

In de zesde aanvraagronde van het Fonds Kleine Toepassingen 2015-2019 zijn zes aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoeks- en toelatingskosten gehonoreerd voor een totaalbedrag van 113.684 euro. Deze projecten dragen bij aan de...

LTO ziet kans bij derogatie neonics

Akker- & Tuinbouw

De LTO-vakgroep Akkerbouw overweegt serieus om een verzoek in te dienen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om derogatie van neonicotinoïden. 'Ik denk vooral aan bieten en cichorei', zegt vakgroepvoorzitter Jaap van Wenum.

Vietnam open voor Nederlands rund- en kalfsvlees

Veehouderij

Het definitieve akkoord over markttoegang voor Nederlands rund- en kalfsvlees in Vietnam biedt kansen voor de Nederlandse vleessector. Toename van de welvaart in het land leidt namelijk tot meer vleesconsumptie. Het imago van Nederlands vlees is erg...

Start competitie Boomproject van het Jaar 2018

Akker- & Tuinbouw

De derde editie van de landelijke wedstrijd Boomproject van het Jaar 2018 is op 17 mei van start gegaan. Branchevereniging VHG daagt boomspecialisten uit hun mooiste boomprojecten in te sturen.

Mueller concentreert activiteiten in Groenlo

Mechanisatie

Mueller voegt de Nederlandse vestigingen samen in Groenlo. De producent van onder andere melkkoelsystemen opent op vrijdag 1 juni het nieuwe bedrijfspand.

Vlot groeiende uien gevoelig voor contactherbiciden

Akker- & Tuinbouw

Het mooie weer zorgt er op het moment voor dat uien explosief kunnen groeien. Het is dan ook oppassen met de onkruidbestrijding, waarschuwt de agrarische dienst van BASF.

FrieslandCampina investeert in Holland Dairy Ethiopië

Veehouderij

Veris Investments en FrieslandCampina bundelen hun krachten door te investeren in Holland Dairy PLC in Ethiopië.

Tarwenoteringen dalen verder

Akker- & Tuinbouw

De tarwenoteringen op de internationale markten laten veelal een verdere daling zien. Dat blijkt uit het Weekbericht granen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

KCB start werving inspecteurs vanwege Brexit

Akker- & Tuinbouw

Het Kwaliteitcontrolebureau (KCB) start deze week samen met uitzendbureau AB Zuid-Holland de werving van de eerste groep van tien nieuwe inspecteurs. Daarmee bereidt het bureau zich voor op de Brexit.

Avebe sluit bijzonder lange campagne af

Akker- & Tuinbouw

Avebe beëindigt vandaag de aardappelcampagne van 2017-2018 in Gasselternijveen. Op deze locatie worden vandaag de laatste aardappelen aangeleverd.

CAO-akkoord graansector

Algemeen

Er is een akkoord bereikt over de nieuwe cao graanbe- en verwerkende bedrijven door Nevedi en de werknemersorganisaties. De onderhandelingspartijen leggen het resultaat met positief advies voor aan hun achterban.

Uienbewaarpool Agrifirm gemiddeld hoger dan marktprijs

Akker- & Tuinbouw

De uienbewaarpool oogst 2017 van Agrifirm is afgerond. De deelnemers aan deze pool ontvangen een prijs van 8,70 euro op basis van levering week 12.

Eenvoudig en kosteloos taakkaarten aanmaken

Mechanisatie

Vantage Agrometius lanceert een portal waar telers actuele satellietbeelden kunnen bekijken en zo de ontwikkeling van hun gewassen kunnen volgen. Via Taakkaart.nl kunnen telers in drie eenvoudige stappen een taakkaart maken voor variabele dosering.

Tomatenteler benut plantafval in circulair systeem

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse tomatenteler Ted Duijvestijn gebruikt plantafval van tomaten om de inzet van fossiele hulpbronnen tot een minimum te beperken.

Telers zaaien 450 hectare bieten over

Akker- & Tuinbouw

Niet alleen de verschillen in zaaidatum tussen de percelen zijn groot, ook de groeiomstandigheden variëren enorm. Inmiddels is het areaal overgezaaide suikerbieten opgelopen tot 450 hectare.

Plantum roept politici op plantpotentie te benutten

Akker- & Tuinbouw

Planten hebben de potentie om bij te dragen aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Voor het benutten van deze potentie is stimulerend beleid nodig. Dat moet mede van politici komen.

Delphy start proef in doordragers aardbeien

Akker- & Tuinbouw

Team Delphy Aardbeien bouwt hard aan een onderzoektak. De focus ligt op onderwerpen waar de sector belang bij heeft, zoals de teelt van doordragers. Hier liggen vraagstukken waarvoor onderzoek nodig is.

Elektrisch beregenen goedkoper dan dieselmotor

Akker- & Tuinbouw

Op een innovatiedag in de Veenkoloniën is vrijdag 18 mei te zien dat elektrisch beregenen goedkoper is dan een dieselmotor, zeker als akkerbouwers gebruikmaken van zonnepanelen.

Veenhuis veilt agrarische machines en onderdelen

Mechanisatie

Veenhuis Machines laat oude voorraden niet verstoffen, maar geeft ze een tweede leven. Daarom veilt het bedrijf uit Raalte diverse agrarische machines en onderdelen bij Troostwijk Auctions.

Telers PlanetProof gecertificeerd met Agrifirm-adviesmodule

Akker- & Tuinbouw

Per 1 januari 2020 moeten alle groenten, fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen die verkocht worden in het merendeel van de Nederlandse supermarkten PlanetProof geteeld zijn.

Duitse akkerbouw wil efficiënt landbeheer

Akker- & Tuinbouw

Vijf Duitse landbouwverenigingen hebben een toekomststrategie op papier gezet voor de akkerbouw richting 2030. Belangrijke aspecten zijn concurrentievermogen, klimaatverandering, biodiversiteit en digitalisering.

Pesticiden geen acuut gevaar voor boerenzwaluw

Algemeen

In boerenzwaluwen zijn veertien verschillende pesticiden gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van CLM Onderzoek en Advies. De concentraties leveren waarschijnlijk geen acuut gevaar voor de vogels op.

Omzet- en winstdaling Same Deutz-Fahr

Mechanisatie

Same Deutz-Fahr (SDF) maakte vorige week de jaarcijfers van 2017 bekend. De totale omzet van de Italiaanse trekkerfabrikant daalde naar 1.325 miljoen euro.

Festien en Avarna helpen Avebe naar einde

Akker- & Tuinbouw

Rond half mei loopt de aardappelzetmeelcampagne van Avebe af. In de laatste weken zijn vooral de rassen Festien en Avarna bovengemiddeld vertegenwoordigd. Festien beslaat zo'n 50 procent en Avarna zo'n 40 procent.

'Niet meer CO2 bij verbod neonics'

Akker- & Tuinbouw

Alternatieven voor neonicotinoïden mogen niet ten koste gaan van andere maatschappelijke doelen. Vakgroep LTO Akkerbouw denkt daarbij in eerste instantie aan meer CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door meer bewerkingen.

Boer stapt niet zomaar over op elektrische trekker

Algemeen

Zolang het accupakket van een elektrische trekker niet binnen twee uur oplaadt, blijft het gros van de boeren gebruikmaken van diesel. Dat blijkt uit een onderzoek van Agri Peilingen naar het gebruik van elektrische trekkers en autonome machines in...

'Alternatief voor neonicotinoïden kost vijf jaar'

Akker- & Tuinbouw

Een verbod van neonicotinoïden in de pil om het suikerbietenzaad zal bij 40 tot 50 procent van de telers zorgen voor een 5 tot 20 procent lagere opbrengst. 'Uitschieters naar 50 procent opbrengstderving zijn mogelijk', zegt Elma Raaijmakers van het...

Suiker Unie zaait enkele hectares in met bloemen

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie heeft ook dit jaar bloemen ingezaaid om de biodiversiteit en de bijenstand in Nederland te bevorderen.

Personele veranderingen bij Bayer en Monsanto

Algemeen

De overname van Monsanto door Bayer zorgt voor personele veranderingen. Topman Hugh Grant gaat Monsanto verlaten en Liam Condon wordt de nieuwe topman bij Bayer Crop Science.

Belg experimenteert met grasaardappelen

Akker- & Tuinbouw

Hilar Mausen uit Sankt-Vith, een stad in de Belgische provincie Luik, is leerkracht en akkerbouwer. Hij experimenteert met een laag mulchgras over aardappelruggen.

Nordzucker opnieuw bij de beste werkgevers

Akker- & Tuinbouw

In de ranglijst van het tijdschrift Focus Business staat De Duitse suikerfabriek Nordzucker opnieuw in de top 50 van werkgevers van in totaal duizend bedrijven.

Duitse verpakkers van aardappelen en uien beboet

Akker- & Tuinbouw

Twee Duitse handelsbedrijven in aardappelen en uien zijn door het Duitse Bunderskartellamt veroordeeld tot een boete van in totaal 13,2 miljoen euro.

Dealers Case IH bij elkaar op groot trainingskamp

Mechanisatie

Zo'n duizend vertegenwoordigers van Case IH-dealers in Europa, Midden-Oosten en Afrika zijn bij elkaar gekomen voor een training over nieuwe producten en updates. Op een locatie van ruim 500 hectare waren ruim zestig trekkers en machines aanwezig...

Onderbroek zegt iets over het bodemleven

Akker- & Tuinbouw

Hoe weet je of er voldoende bodemleven in de grond zit? Pak een schop, graaf een katoenen onderbroek in de grond, wacht drie maanden en als er niets van de broek is overgebleven, zit het goed met het bodemleven. 'Moeilijker is het niet', zegt André...

Trekkerverkoop eerste kwartaal vrijwel gelijk aan 2017

Algemeen

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn in Nederland 643 trekkers verkocht. Dat is iets minder dan de 653 verkochte exemplaren in dezelfde periode van 2017, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Fedecom.

Russische paardenbloem als rubberproducent

Akker- & Tuinbouw

De industrie heeft interesse in de Russische paardenbloem, omdat rubber is te produceren van het melksap. 'De vraag uit de markt zorgt ervoor dat het gewas potentie heeft', zegt projectleider Charlotte Versluis van proefboerderij Rusthoeve.

Lager resultaat eerste kwartaal Bayer Crop Science

Akker- & Tuinbouw

De omzet van de divisie Crop Science van het Duitse chemiebedrijf Bayer bedroeg over het eerste kwartaal van dit jaar 2,861 miljard euro.

Aspergerobot Cerescon krijgt 1,5 miljoen euro subsidie

Akker- & Tuinbouw

Ontwikkelaar Cerescon krijgt 1,5 miljoen euro Europese subsidie voor zijn eerste selectieve aspergeoogstmachine Sparter. Daarvoor heeft het bedrijf afgelopen week het contract met Brussel ondertekend.

Fedecom wil sneller veilig landbouwverkeer

Algemeen

Fedecom wil meer snelheid bij de inrichting van een robuust systeem voor de verkeersveiligheid van landbouwmachines. De brancheorganisatie vindt de economische en handelstechnische effecten van het nieuwe toelatingsbeleid per 1 januari 2018 voor...

Ctgb voert binnen drie maand neonics-besluit uit

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) geeft binnen drie maanden uitvoering aan het Europese besluit over neonicotinoïden (neonics).

Ziektedruk in wintertarwe neemt toe

Akker- & Tuinbouw

Met het groeien van de wintertarwe en het afsterven van het onderste blad, zijn de aantastingen van septoria en sneeuwschimmel nagenoeg gelijk gebleven of iets afgenomen.

Robotlaser verjaagt vogels bij wijnboer

Akker- & Tuinbouw

De Agrilaser Autonomic boekt succes op een wijngaard in Californië. Sinds de wijngaard de robotlaser in gebruik nam, is het aantal vogels met 99,8 procent afgenomen. Goed voor een besparing van zeker 25.000 dollar (20.700 euro).

Nagenoeg alle suikerbieten zijn gezaaid

Akker- & Tuinbouw

Begin deze week was 98 procent van de suikerbieten in Nederland gezaaid. Dit blijkt uit de bietenstatistiek van de Suiker Unie.

Uienexport loopt 90.000 ton voor op vorig jaar

Akker- & Tuinbouw

De exportteller voor Nederlandse uien staat voor dit seizoen tot en met week 14 op 930.933 ton. Dat is ruim 90.000 ton meer dan vorig jaar op hetzelfde moment.

Magneet haalt ijzer uit koeienrantsoen

Veehouderij

Veel koeien raken jaarlijks gewond door het eten van scherpe, metalen voorwerpen die in het rantsoen terecht zijn gekomen. Verschillende magneten in de voermengwagens van Trioliet kunnen deze metalen voorwerpen uit het voer filteren.

Brexit zorgt voor gedoe en extra kosten

Akker- & Tuinbouw

Wie na de Brexit plantaardig uitgangsmateriaal wil afzetten naar het Verenigd Koninkrijk, moet exporteren naar een derde land. Wie daar geen ervaring mee heeft, moet zich daarop voorbereiden. 'Het zal zeker leiden tot pijn, ongeacht hoe de Brexit...

Aantal toelatingen Ctgb houdt gelijke tred

Akker- & Tuinbouw

Het aantal door het Ctgb toegelaten, afgewezen en gewijzigde toepassingen verschilde niet significant van voorgaande jaren. Dat blijkt uit het jaarverslag van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Agrico ziet pootgoedafzet groeien

Akker- & Tuinbouw

Agrico maakte aan haar leden afgelopen week een gemiddelde indicatieprijs van 26 euro per 100 kilo bekend voor pootgoed van oogst 2017. De aardappelcoöperatie uit Emmeloord ziet de afzet in tonnen groeien.

Amazone breidt programma Cayros-ploegen uit

Mechanisatie

Om nog beter aan de verschillende wensen van de klanten te voldoen, breidt Amazone het Cayros-ploegenprogramma verder uit met andere modellen en opties voor het seizoen 2018.

LTO Akkerbouw: laatste derogatie in huidige vorm

Akker- & Tuinbouw

Als het aan LTO-vakgroep Akkerbouw ligt, is de derogatie in de huidige vorm de laatste. 'De akkerbouw kan niets met deze derogatie', zegt voorzitter Jaap van Wenum deze week in gesprek met Nieuweoogst.tv.

Makkelijker werken met Schouten Jumbo-pompcontainer

Mechanisatie

Loonbedrijf Boven in Finsterwolde heeft begin deze week een Schouten Jumbo-pompcontainer in gebruik genomen. Het is een van de eerste in Nederland.

Bakker Bierum koopt Opall-Agri-cultivator

Mechanisatie

Jan Willem Bakker uit Bierum heeft een Saturn IV-cultivator met een werkbreedte van 8 meter gekocht van de Tsjechische fabrikant Opall-Agri. Hij gebruikt de machine om het land klaar te leggen voor het zaaien van suikerbieten en uien.

Bauernverband blij dat Duitse soloactie tegen glyfosaat uitblijft

Akker- & Tuinbouw

Voorzitter Joachim Rukwied van het Duitse Bauernverband (DBV) is verheugd over het feit dat de federale minister van Landbouw geen solo-poging wil doen om het gebruik van glyfosaat te beëindigen.

'Planty Organic kan opnieuw subsidie aanvragen'

Biologische landbouw

Het akkerbouwsysteem Planty Organic kan opnieuw gebruik maken van het bestaande instrumentarium voor de financiering van landbouwkundig onderzoek, zoals bijvoorbeeld via de Topsector Agro & Food.

Vicon Extra 700-serie ontvangt Red Dot Design Award

Mechanisatie

De Extra 700-serie schijvenmaaiers met kneuzer van Vicon is gewaardeerd met de Red Dot Product Design Award 2018, een belangrijke prijs op het gebied van productontwerp.

Bieten zaaien laat fors verschil noord en zuid zien

Akker- & Tuinbouw

Landelijk was afgelopen weekeinde ruim een derde van de bieten gezaaid, maar de verschillen zijn groot. In Flevoland is ruim 90 procent gezaaid, in het Noorden de helft en in Zeeland nog maar enkele procenten.

AgroTechniek Holland al voor driekwart volgeboekt

Mechanisatie

Driekwart van het beursterrein van AgroTechniek Holland (ATH) in Biddinghuizen is al volgeboekt. De beursorganisatie heeft nog vijf maanden de tijd om de overige standruimte te vullen.

Biervolume Heineken stijgt 14,8 procent in eerste kwartaal

Akker- & Tuinbouw

Het totale verkochte volume aan bier van Heineken steeg in het eerste kwartaal van dit jaar 14,8 procent naar 50,5 miljoen hectoliter.

Grootste mouterij ter wereld komt in Antwerpen

Akker- & Tuinbouw

Het Franse Boortmalt bouwt haar vestiging in Antwerpen uit tot de grootste mouterij ter wereld. Met een vierde mouttoren stijgt de productiecapaciteit van 360.000 naar 470.000 ton mout per jaar.

Vlaanderen pakt verspreiding buxusmot aan

Akker- & Tuinbouw

De buxusmot verspreidt zich in snel tempo over Vlaanderen. De vraatschade die de rupsen aanrichten, zorgt voor grote bezorgdheid bij buxusproducenten, -handelaars, -eigenaars en -verzorgers.

Een op de acht akkerbouwers actief op social media

Akker- & Tuinbouw

Van alle akkerbouwers maakt 12,7 procent gebruik van social media om het bedrijf en/of producten te promoten. Dat blijkt uit de AkkerbouwScanner van AgriDirect.

Ziektedruk in wintertarwe zeer laag

Akker- & Tuinbouw

In alle wintertarwerassen, zowel op Ebelsheerd als op Kollumerwaard, is een aantasting van septoria zichtbaar. Veelal zit dit op de onderste bladeren. De aantasting is zeer laag.

Bonensegment groeit door innovaties van HAK

Akker- & Tuinbouw

Sinds 2014 zijn de omzetcijfers van de peulvruchtenindustrie met 25 procent gestegen. De totale omzet was vorig jaar goed voor meer dan 65 miljoen euro.

Wilde tomaat Galapagoseilanden resistent tegen veel insecten

Akker- & Tuinbouw

Een wilde tomaat van de Galapagoseilanden is resistent tegen verschillende soorten insecten. Dat hebben onderzoekers van Wageningen UR ontdekt.

Wiskerke Onions benut restwarmte Lamb Weston/Meijer

Akker- & Tuinbouw

Lamb Weston/Meijer en Wiskerke Onions bouwen aan restwarmtekoppeling. De energiebesparing staat gelijk aan het verbruik van driehonderd woningen.

Octrooiaanvraag HWodKa voor grondbewerkingsrobot

Mechanisatie

HWodKa heeft octrooi aangevraagd voor een autonome grondbewerkingsrobot. Het biedt kansen om de bewerkingskwaliteit te verbeteren.

Centrum voor fenotypering planten krijgt 22 miljoen

Akker- & Tuinbouw

Wageningen University & Research (WUR) gaat samen met de Universiteit Utrecht een nieuwe onderzoeksfaciliteit inrichten om de ontwikkeling van planten onder verschillende milieuomstandigheden te bestuderen. De faciliteit krijgt een budget van 22...

Oekraïens bedrijf sluit grote deal met Case IH

Mechanisatie

Een Oekraïens landbouwbedrijf sluit een deal van bijna 9 miljoen euro voor uitbreiding van het machinepark met nieuwe Case IH machines. De deal heeft betrekking op vijftig trekker en machines.

Variabele wortelsnoei in fruit door gebruik van drone

Akker- & Tuinbouw

Met variabele wortelsnoei in de fruitteelt is een egaler gewas mogelijk met een hogere opbrengst. Dat kan dankzij de inzet van drone-beelden.

Grootste graanbedrijf Europa brengt 200 miljoen euro op

Akker- & Tuinbouw

Het Roemeense bedrijf Agricost Braila, het grootste graanboerderij in het land en in Europa, is aangekocht door de Al Dahra-groep uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Met selectieve robot asperges oogsten

Akker- & Tuinbouw

Nadat AVL Motion in oktober 2017 berichtte dat ze werken aan een selectieve oogstrobot voor asperges, bleef het enige tijd stil. Nu is er nieuws: de eerste autonome oogstmachine ter wereld.

Snijdende en overladende wagen van Fliegl

Mechanisatie

De Duitse machinefabrikant Fliegl Agrartechnik heeft met de Büffel een nieuw type machine voor loonbedrijven op de markt gebracht. De opraap-voorraadlader is bij de oogst van kuilgras een alternatief voor de opraapwagen of de hakselaar.

'Met stijgende temperatuur groeit aspergehonger'

Akker- & Tuinbouw

Ook in Duitsland is het aspergeseizoen van start gegaan. Qua areaal is het de belangrijkste groente in Duitsland. Vorig jaar werd van ruim 23.000 hectare zo'n 131.000 ton geoogst.

Ctgb beslist binnenkort over Requiem Prime

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besluit binnenkort over het middel Requiem Prime.

Europese suikerproductie bovengemiddeld

Akker- & Tuinbouw

De suikerproductie in de Europese Unie komt in 2017/2018 naar schatting uit op 21 miljoen ton. Dat is 23 procent meer dan het gemiddelde van de voorgaande jaren. Dat staat in een recent rapport van de Europese Commissie.

BijmestMonitor vanaf mei beschikbaar

Akker- & Tuinbouw

Eurofins Agro introduceert vanaf mei de BijmestMonitor, een combinatie van bodem- en gewasonderzoek voor meer inzicht in de noodzaak van bijbemesten.

Cumela: loonwerker is geen brandweerman

Mechanisatie

Om medewerkers in de loonwerksector aan het werk te houden, is het van belang om het werk goed te kunnen plannen. 'We willen af van onze functie als brandweerman, want personeel is niet altijd op afroep beschikbaar.'

Case IH bestuurt werktuigen met bodemsensor

Mechanisatie

Case IH voegt innovatieve bodemsensor toe aan het productassortiment voor de besturing van werktuigen voor grondbewerking en zaaien. Dankzij variabele diepteregeling zorgt het voor een lager brandstofverbruik en hogere efficiëntie.

Oldambt kijkt naar ziektegevoeligheid biet

Akker- & Tuinbouw

De Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Oldambt (VvB) gaat met een proefveld het verschil in ziektegevoeligheid van suikerbietenrassen in beeld brengen. Telers constateren in de praktijk verschillen, maar cijfers ontbreken.

Met S-Stop alleen maar remmen met Steyr Multi

Mechanisatie

Steyr verrijkt het model Multi met nog meer functies. Met S-Stop hoeft de bestuurder alleen maar te remmen. De Multi schakelt automatisch uit om vervolgens bij het loslaten van de rem weer in te schakelen.

Mechan Holding blijft Agco-trekkers leveren

Mechanisatie

Mechan Holding blijft distributeur van de Agco-merken Massey Ferguson, Valtra en Fella in België en Nederland. Voor het grootste deel van Nederland geldt dat ook voor Fendt.

Ctgb laat twee nieuwe middelen toe

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft eind vorige week besloten tot de toelatingen van de middelen Sivanto Prime en Isonet T.

EU-graanhandel heeft logistieke knelpunten

Akker- & Tuinbouw

Bij hoge opbrengsten per hectare aan graan, oliezaden en eiwitgewassen hebben twintig lidstaten in de EU te weinig opslagcapaciteit. Dit blijkt uit een studie in opdracht van de Europese Commissie naar de opslagcapaciteit en de logistieke...

Lely versterkt zich op markt automatisch melken

Mechanisatie

Lely verstevigde vorig jaar zijn rol ten aanzien van robotica en farmmanagement voor het melkveebedrijf. Lely realiseerde een stijging van het marktaandeel in automatisch melken.

Onkruid beheersen met elektrisch voertuig

Mechanisatie

Mechanisatiebedrijf Gebr. Ezendam uit Borne en ontwikkelaar Hens Hinloopen uit Epe hebben een elektrisch aangedreven machine ontwikkeld voor onkruidbeheer in de boomkwekerijsector.

Case IH test autonome technieken

Mechanisatie

Case IH start het proefproject Autonomy and Automation Program om inzicht te krijgen in hoe de autonome trekker in de landbouwpraktijk is toe te passen.

50 euro voor akkerbouwers bij machtiging RVO.nl

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers die via RVO.nl hun areaalgegevens aan de Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) beschikbaar stellen, krijgen een 'beloning' van 50 euro.

'Duitse transportsector kan niet zonder biobrandstof'

Algemeen

De uitstoot van broeikasgassen door de Duitse transportsector was vorig jaar 2 procent hoger dan in 1990, ondanks emissiereducties door biobrandstoffen. Dit vraagt volgens de Duitse Boerenbond om nog meer biobrandstoffen.

Südzucker niet positief over boekjaar 2018-2019

Akker- & Tuinbouw

Südzucker heeft in het boekjaar 2017-2018 een omzet bereikt van ongeveer 7 miljard euro, tegen vorig jaar 6,5 miljard euro. De verwachtingen voor het boekjaar 2018-2019 zijn duidelijk minder.

Amazone krijgt vier iF Design Awards 2018

Mechanisatie

Tijdens de iF Design Awards van 2018 zijn vier machines van Amazone met het wereldberoemde Design-Label onderscheiden.

'Kansen aardwarmte zijn drie keer zo groot'

Akker- & Tuinbouw

De Dutch Association Geothermal Operators (DAGO) acht kansen voor aardwarmte (geothermie) binnen het Energieakkoord drie keer groter dan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Vliesdoek goed voor suikergehalte en tarra

Akker- & Tuinbouw

Het afdekken van bietenhopen met vliesdoek heeft een positieve invloed op suikergehalte en tarra. Dit komt naar voren uit de kwaliteitscijfers van het Unitip-programma over 2017.

'Raar en slecht seizoen voor kwekers tuinplanten'

Akker- & Tuinbouw

Medewerkers bij kwekerij Hubers in Gendt rapen deze week primula's. Voor Pasen hoopt Mark Hubers zijn laatste planten richting Duitsland te sturen, maar of dat lukt is nog maar de vraag.

Twee nieuwe servicepartners voor Merlo

Mechanisatie

De Lille, importeur in de Benelux van Merlo en Venieri, verstevigt de positie van Merlo in Nederland. Twee erkende firma's stappen mee in het Merlo-verhaal: J.W. Hoff in Westerhaar en Tjitte de Wolff in Tjerkgaast.

Gezegende bloemenzee op weg naar Rome

Akker- & Tuinbouw

Voor de paasviering op het Sint Pietersplein gingen vandaag, dinsdag 27 maart, gezegende bloemen op weg naar Rome.

Weekexport uien zakt in naar 12.907 ton

Akker- & Tuinbouw

De export van uien had eind februari met een flinke dip te maken. De uitvoer zakte in week 9 terug naar 12.907 ton, waarmee het totaal uitkwam op 845.783 ton.

Bayer en Monsanto vormen samen chemiereus

Akker- & Tuinbouw

Het Duitse chemieconcern Bayer mag de Amerikaanse zadenproducent Monsanto overnemen. De Europese Commissie staat de transactie onder strenge voorwaarden toe. Of de overname doorgaat, is op dit moment nog de vraag. De Amerikaanse kartelautoriteiten...

Precisielandbouw in hart van Amsterdam

Mechanisatie

Vantage Agrometius heeft vrijdag 23 maart met een Veris-bodemscanner een scan uitgevoerd op het Museumplein. Het moet helpen om het plein beter te onderhouden.

Eerste robot voor oogst asperges naar Frankrijk

Akker- & Tuinbouw

De eerste Sparter, de selectieve aspergeoogstmachine van Cerescon, is op transport naar zijn eigenaar. De Nederlandse hightech startup zwaait daarmee de allereerst verkochte selectieve aspergeoogstrobot ter wereld uit.

Vlamingen werken aan datahub voor landbouw

Algemeen

Het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) gaat de komende drie jaar samen met andere partijen een 'datahub voor agrofood' ontwikkelen.

Snel duidelijkheid over teruggave suikerheffing

Akker- & Tuinbouw

De teruggave van de te veel betaalde productieheffing suiker in het jaar 2000/2001 is vanaf 27 maart bekend, meldt Cosun.

Trekkerverkoop begint op laag niveau

Mechanisatie

In Nederland zijn in de eerste maand van dit jaar slechts 113 trekkers verkocht. Dat is ruim een derde minder dan de 155 stuks in januari 2017. Dat blijkt uit cijfers van Fedecom.

Speeddate met Ctgb leerzaam voor teler

Akker- & Tuinbouw

Om te leren van gebruikers en gebruikservaringen organiseerde het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) op 13 en 20 maart voor het eerst twee 'speeddates' met telers. Het bleek leerzaam voor iedereen.

Pilot Erwinia wordt in 2018 in huidige vorm voortgezet

Akker- & Tuinbouw

De vaste commissie pootaardappelen besloot de pilot Erwinia, de integrale toets van de klassen PB en S, voor oogst 2018 in de huidige vorm voort te zetten. Nader wordt bekeken of de mogelijkheid kan worden geboden om van de toets af te zien voor...

Joris Baecke: inlijving Monsanto remt innovatie

Akker- & Tuinbouw

'De dominantie van een klein aantal grote bedrijven is slecht voor de versnelling van innovatie. Nu Bayer het bedrijf Monsanto mag overnemen, komt er minder snel een alternatief voor glyfosaat', zegt LTO-bestuurder Joris Baecke.

'Case IH Maxxum 145 zuinigste 4-cilinder trekker'

Mechanisatie

De Case IH Maxxum 145 Multicontroller met ActiveDrive 8-transmissie heeft een laag brandstofverbruik. Dat blijkt uit een recente Powermix-test van het Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG).

Tweede generatie CX-ploegen van Överum

Mechanisatie

De Zweedse fabrikant Överum komt met de tweede generatie CX-ploegen. De CX2-ploegen vervangen de eerste generatie die in 1995 werden geïntroduceerd.

Vezelhennep na de winter gevriesdroogd geoogst

Akker- & Tuinbouw

Dun Agro uit Oude Pekla heeft bijna alle vezelhennep, die vorig jaar door het natte weer is blijven liggen, toch nog kunnen oogsten. Door de vorst en de droge oostenwind werd de vezelhennep gevriesdroogd.

Dewulf neemt nieuw logistiek centrum in gebruik

Mechanisatie

Dewulf heeft haar nieuw logistiek centrum (SLC) bij haar hoofdkantoor officieel ingehuldigd. Met het logistiek centrum van 7.800 vierkante meter bevestigt het bedrijf haar verankering in het Belgische Roeselare.

Boerenverstand missende link bij big data

Algemeen

Boerenverstand is de missende link tussen de data en het advies aan de boer. Dat is één van de conclusies die de verschillende partijen binnen AgroDataCube Sprint trekken. Samen ontwikkelen ze landbouwapplicaties op basis van big en open data.

Project teelt zonder mest zit zonder geld

Akker- & Tuinbouw

Project Planty Organic teelt biologische akkerbouwgewassen zonder aanvoer van mest. Het vraagt durf om ermee te beginnen en de resultaten dwingen respect af. Voor verlenging van het project is echter nog geen geld.

Onderzoek duurzame zeewierteelt gestart

Algemeen

Wageningen UR en Stichting Noordzeeboerderij werken sinds 1 maart samen met negen partners uit de zeewiersector aan de ontwikkeling van een volwaardige duurzame zeewiersector.

AgriVer biedt luxe variant brede weersverzekering

Akker- & Tuinbouw

AgriVer komt met een nieuwe variant van de brede weersverzekering. Boven de drempel van 30 procent schade is een uitkering mogelijk van 80 procent van de schade.

Cropshop draagt spuitmiddelen over aan spuitmiddel.nl

Akker- & Tuinbouw

Cropshop draagt de handelsactiviteiten in gewasbeschermingsmiddelen over aan spuitmiddel.nl. Dit besluit is genomen omdat het marktaandeel van de andere productgroepen sterk is gegroeid.

Cumela zet driehonderd trekkerbumpers op de weg

Mechanisatie

De trekkerbumper-campagne van Cumela is voortvarend van start gegaan. In ruim een jaar tijd zijn driehonderd trekkerbumpers gesubsidieerd.

Grondprijs gijzelt Veenkoloniaal bouwplan

Akker- & Tuinbouw

Financieel gezien is het Veenkoloniaal bouwplan redelijk gezond. Maar de hoge grondprijs is een belemmering om het bouwplan extensiever en toekomstbestendiger te maken.

Zes boeren helpen bij doorbraak precisielandbouw

Akker- & Tuinbouw

Hogere opbrengsten, minder milieubelasting, lagere kosten. In het project Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw gaan zes boeren het komend jaar anders boeren en nieuwe precisielandbouwtechnieken toepassen.

John Deere bouwt een eeuw trekkers

Mechanisatie

Deere & Companie betrad honderd jaar geleden de trekkermarkt met een model van 12 pk. Nu produceert het bedrijf 'intelligente' trekkers in twaalf fabrieken over de hele wereld.

Terrus 6250 nieuw model van Steyr

Mechanisatie

Met de 6250 Terrus CVT biedt Steyr een nieuw instapmodel met een compact en modern ontwerp. Met een maximaal toegestaan totaalgewicht van 16.800 kilo is de Terrus geschikt voor de zwaarste taken in de landbouw.

Valtra SmartTouch opnieuw bekroond

Mechanisatie

Valtra heeft met haar nieuwe armleuning en SmartTouch gebruikersinterface de iF Design Award in de wacht gesleept.

Vlaanderen en Limburg versterken kracht glastuinbouw

Akker- & Tuinbouw

Twaalf Vlaamse en Nederland-Limburgse bedrijven en kenniscentra slaan de handen in elkaar om de glastuinbouw verder te versterken. Het gaat om innovaties rondom energieverbruik, minder CO2-uitstoot en efficiënte omgang met hulpbronnen.

'Druk op graanmarkt door vleesconsumptie'

Akker- & Tuinbouw

De consumptie van pluimveevlees zal tot 2050 wereldwijd met 109 procent groeien ten opzichte van 2014, voorspelt de wereldvoedselorganisatie FAO. 'In het mengvoer voor kippen speelt graan een relatief grote rol. De druk op de graanmarkt zal daardoor...

Case IH helpt met precisielandbouw

Mechanisatie

Case IH biedt haar klanten de mogelijkheid tot realtime uitwisseling van machinegegevens met The Climate Corporation om zo de productiviteit en efficiëntie op het veld te verbeteren.

Internationale webshop Agrarada voor onderdelen

Mechanisatie

Agrarada heeft een internationale webshop gelanceerd met originele machineonderdelen voor onder andere Grimme, Asa-lift, Holaras, Ferbo en Vaia. De online onderdelenmagazijn is 24 uur per dag beschikbaar.

John Deere koopt met overname koolstofvezel in

Mechanisatie

John Deere heeft een definitieve overeenkomst getekend voor de overname van King Agro, een particuliere producent van koolstofvezeltechnologieproducten.

Ctgb laat middelen toe tegen schimmels en insecten

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft onlangs drie nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten die van belang zijn voor de land- en tuinbouw.

Hydraulische zijladders op Joskin balenwagen

Mechanisatie

Het is mogelijk om de getrokken WAGO balenwagens van Joskin uit te rusten met hydraulisch bediende zijladders. Ze zorgen voor meer veiligheid en snelheid bij het gebruik.

Goed jaar voor Lemken in herstellende markt

Mechanisatie

Met een totaal omzet van 360 miljoen euro zag Lemken haar omzet over 2017 met 11 procent groeien ten opzichte van het voorgaande jaar.

Claas Smart Push-bak lost product geleidelijk

Mechanisatie

Met de hydraulisch verstelbare achterwand van de Smart Push van Claas is de lading gelijkelijk uit de laadbak te duwen. De Smart Push-laadbak past aan de shovels, voorladers en verreikers van de machinefabrikant.

Nest bruine kiekendief in akkerland verdient bescherming

Akker- & Tuinbouw

Bruine kiekendieven bouwen steeds vaker hun nest in landbouwgewassen. Omdat er sprake is van wisselend broedsucces is nestbescherming noodzakelijk.

Eerste verlenging ratten- en muizenbestrijdingsmiddelen

Algemeen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de eerste verlengingen van rodenticiden – bestrijdingsmiddelen voor ratten en muizen - goedgekeurd.

Gewijzigde regels spuitlicentie: 5 vragen

Akker- & Tuinbouw

Bij de spuitlicentie zijn er verschillende bewijzen van vakbekwaamheid gewasbescherming (BvV). De onduidelijkheid rond de regelgeving heeft overtredingen tot gevolg. Soms heeft iemand enkel BvV uitvoeren, terwijl BvV bedrijfsvoeren nodig is.

Van den Berg Keijsers in Noord-Brabant dealer van Kröger Nutzfahrzeuge

Mechanisatie

Van den Berg Keijsers in De Rips is per 1 januari officieel dealer van de Kröger Agroline en Terraliner machines voor de landbouw en het grondverzet in Noord-Brabant.

FlexiFlor roostervloer bestand tegen beschadigingen

Akker- & Tuinbouw

Swaans Beton in Heeze heeft vandaag een nieuwe roostervloer voor bewaarplaatsen gepresenteerd. De FlexiFlor is bestand tegen mechanische beschadigingen die makkelijk ontstaan bij het laden van het product.

Ondergronds ploegen bij maisteelt onderzocht

Mechanisatie

Het Louis Bolk Instituut gaat dit jaar en volgend jaar de effecten van de ondergrondse strokenploeg bij de teelt van mais onderzoeken. De ploeg is ontwikkeld door oud-melkveehouder Henk Pol uit Uffelte.

Amazone zaaimachine AD-P 01 Special met QuickLink

Mechanisatie

Voor de combinatie met de nieuwe rotorkopeg KE 01 en de nieuwe rotorcultivatoren KG/KX 01 biedt Amazone nu een nieuwe pneumatische opbouwzaaimachine. Het gaat om de AD-P 01 Special met een werkbreedte van 3 meter.

Weinig stikstof in de bodem aan het begin van het jaar

Algemeen

De stikstofcijfers vallen in de eerste periode van 2018 met tussen de 2 tot 45 kilo stikstof (N) per hectare beduidend lager uit dan de 15 tot 100 kilo stikstof in andere jaren.

Avebe rekt zetmeelcampagne voor aardappeleiwit

Akker- & Tuinbouw

Avebe gaat de zetmeelcampagne in de fabriek in Gasselternijveen met waarschijnlijk een maand verlengen tot in mei. Zo is de tweede productielijn van dochterbedrijf Solanic te gebruiken voor de winning van extra aardappeleiwit.

W.N. Kramer importeert Italiaaanse ecoploeg

Mechanisatie

Importeur en dealer W.N. Kramer uit Burgerbrug brengt een nieuw merk ecoploeg op de markt voor Nederland en België. De ploeg is afkomstig uit Italië, net als de witte Ermo-ploegen die het bedrijf al importeert.

Giant skid steers zijn onderhuids veranderd

Mechanisatie

Tobroco heeft de Giant skid steers vooral onderhuids vernieuwd. De compacte machines zijn allround inzetbaar: ze ruimen, vegen, transporteren en voeren dieren bij bijvoorbeeld boeren en maneges.

GEA installeert honderdste Monobox-melkrobot

Veehouderij

GEA heeft de honderdste Monobox-melkrobot in Nederland geïnstalleerd. Dat gebeurde bij de Friese maatschap Arendz-Pratley in De Veenhoop.

New Holland test autonome trekker

Mechanisatie

New Holland test enkele autonome T4.110F trekkers in de wijngaarden van E. & J Gallo Winery, een grote Amerikaanse producent en exporteur van wijnen.

Brussel betaalt suikerheffing terug aan Suiker Unie

Akker- & Tuinbouw

De Europese Raad is akkoord met het terugbetalen van te veel betaalde productieheffing tussen 1999 en 2001 aan bietentelers en suikerfabrieken.

Effect pootgoed uit zaad op termijn onzeker

Akker- & Tuinbouw

Voor de Nederlandse pootgoedsector zitten er geen voordelen aan pootgoed uit zaad. Op de korte termijn ook geen nadelen. Op de lange termijn zou er wel eens een container pootgoed minder naar Afrika kunnen gaan.

Mechan Holding neemt Steenbergen Mechanisatie over

Mechanisatie

Het dealerschap van Steenbergen Mechanisatie in Numansdorp is sinds 1 januari toegevoegd aan Mechan Holding. De overname past in de groeistrategie van de holding.

Güttler waardeert basismachine op tot Mayor 820

Mechanisatie

Güttler heeft besloten om de basismachine Mayor 640 met een werkbreedte van 6,40 meter te verbreden naar 8,20 meter, de Mayor 820.

Precisielandbouw groeit in breedte en diepte

Akker- & Tuinbouw

Precisielandbouw staat nog in de kinderschoenen en tegelijk maakt het een stormachtige ontwikkeling door. Nieuwe sensoren kunnen de temperatuur van een gewas aardappelen meten en zo is vast te stellen of er sprake is van stress. Met sensoren in de...

Rapide dubbeldoelwagen 8400 Plus met 48 kuub inhoud

Mechanisatie

Schuitemaker is al ruim dertig jaar bekend om zijn Rapide dubbeldoelwagen. Met de Rapide 8400 Plus komt er nu een wagen bij met een totaal inhoud van 48 kuub.

Technische eisen doen Europese trekkermarkt groeien

Mechanisatie

Nieuwe technische eisen voor trekkers hebben geresulteerd in een piek in de verkoop in december 2017. Dat blijkt uit cijfers van de CEMA, de Europese organisatie van landbouwmachines.

Twee loonwerkers kopen samen mesthaspelsysteem

Mechanisatie

De loonwerkers Gerard Schnieders en Jos Muller hebben samen een gebruikte Veenhuis Rotomax mesthaspelsysteem gekocht. De machine moet achthonderd draaiuren per jaar maken. Dat is een hele uitdaging.

Drie middelen nodig bij bladschimmels in bieten

Akker- & Tuinbouw

Bij de bestrijding van bladschimmels in suikerbieten moeten telers minimaal drie verschillende middelen gebruiken om verminderde gevoeligheid voor fungiciden te voorkomen. 'Als je eenzijdig hetzelfde middel gebruikt, kan het fout gaan', zegt...

Denemarken en Duitsland in trek bij agrarische emigrant

Algemeen

Vooral Denemarken en Duitsland staan in de belangstelling bij agrarische emigranten. Dat zegt emigratiespecialist Farms4Sale, die vorige week haar eerste emigratiebeurs hield in de IJsselhallen in Zwolle.

Boost voor Nederlandse eiwitteelt met veldbonen

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse eiwitteelt krijgt met project 'Veldbonen keten praktijk innovatie project' een grote stimulans. In het project werken vijf partijen uit de keten samen aan de opmars van de Nederlandse veldboon.

Demo precies bemesten van grasland in voorjaar

Veehouderij

Beter verdelen van de mest op grasland is één van de sleutels bij de huidige lagere bemestingsnormen. Met een bijeenkomst op 27 februari wil het project Precisiebemesting in de open teelten in Zuid-Holland dit duidelijk maken.

Berend de Farmbot wiedt onkruid bij Van Hall Larenstein

Akker- & Tuinbouw

In de kassen op het dak van hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden werkt sinds kort Berend de Farmbot. Hij geeft onder meer water, zaait en wiedt onkruid.

Jan Veenink kent aardappelrassen het beste

Akker- & Tuinbouw

Jan Veenink uit Zeewolde had op de themadag aardappelen in Dronten de meeste kennis op het gebied van aardappelrassen. Hij kreeg woensdag de eerste prijs uitgereikt.

Grond minder bewerken is vaak beter

Akker- & Tuinbouw

'Als je nul bodemleven hebt, krijg je het niet zo maar terug. Ook bij toepassing van niet-kerende grondbewerking moet je van het bodemleven niet snel veel verwachten', zegt akkerbouwer Co'nn Rennen uit Zeewolde, die in 2012 zijn ploeg verkocht en is...

Hoogleraar vindt agri- en foodsector conservatief

Mechanisatie

De Nederlandse agri- en foodsector is relatief sterk technologisch georiënteerd. Met de sociale innovatie is het volgens hoogleraar Henk Volberda slecht gesteld. 'De sector is wat dat betreft behoorlijk conservatief.'

Mega-installatie voor mixen en pompen van mest

Mechanisatie

Loonbedrijf en mestdistributeur Gebr. Verkooyen uit Langeweg neemt een bijzondere mobiele mix- en pompinstallatie in gebruik. De installatie is in de veehouderij en industrie te gebruiken.

'Aardappelmarkt heeft ijzersterk geheugen'

Akker- & Tuinbouw

Een aardappelprijs van onder de 10 euro per 100 kilo zakt snel naar 6 euro of lager. Een prijs van 15 euro kan (tussentijds) naar 20 euro stijgen, maar het is niet zeker dat die prijs blijft staan. 'De markt heeft een ijzersterk geheugen',...

'Resistente tarwerassen houden extra lang stand'

Akker- & Tuinbouw

Lesboeken in plantenziektenkunde moeten volgens Wageningen University & Research op de schop. Uit nieuwe inzichten blijkt dat resistente plantenrassen minder snel zullen doorbreken dan eerder werd gedacht.

'Dubex strandt in het zicht van de haven'

Mechanisatie

Veldspuitenfabrikant Dubex in Standskanaal is failliet. Directeur Nico Dubbelboer noemt de teruglopende markt als belangrijkste oorzaak.

Malone hooibouwmachines komen naar Nederland

Mechanisatie

Naast opraapwagens van Malone importeert mechanisatiebedrijf RosierGreidanus uit Winsum (Friesland) nu ook de maaiers en schudders van het Ierse merk naar Nederland.

Vroeg werken in rijgewassen met Alliance 363 VF-band

Mechanisatie

De 363 VF-band van Alliance rijdt comfortabel over de weg en geeft minder bodemverdichting in het veld. Volgens de fabrikant heeft de band daarnaast een goede zelfreiniging en een betere tractie.

Agrico gaat voor hoge resistentie tegen phytophthora

Akker- & Tuinbouw

Agrico heeft deze week tijdens de beurs Fruit Logistica in Berlijn 'the next generation potatoes' voor de toekomst gepresenteerd. Deze hebben een hoge resistentie tegen phytophthora.

Vertical farming helpt om 9 miljard mensen te voeden

Akker- & Tuinbouw

De wereldpopulatie bestaat in 2050 uit ruim 9 miljard mensen. De meeste mensen zullen in metropolen leven. Om deze mensen te voeden, zijn slimmere voedselsystemen nodig. Vertical farming is een mogelijkheid.

Omzet Amazone stijgt naar record van 457 miljoen euro

Mechanisatie

In boekjaar 2017 steeg de omzet van de Amazone naar een record van 457 miljoen euro. In vergelijking met een jaar eerder (406 miljoen euro) groeide de omzet met 12,6 procent.

Trekkerverkoop 12 procent gestegen

Algemeen

In Nederland zijn vorig jaar 3.030 trekkers verkocht, bijna 12 procent meer dan in 2016. De verkopen in december hebben daar goed aan bijgedragen, blijkt uit cijfers van Fedecom.

Suiker Unie scoort internationaal goed

Akker- & Tuinbouw

Met een gemiddelde opbrengst van 93 ton bieten per hectare en zo'n 16,7 procent suiker komt Suiker Unie deze campagne uit op circa 15,5 ton suiker per hectare. Internationaal een goede score, blijkt uit een rondgang door Europa.

Krachtenbundeling verbetert vakopleiding Fedecom

Algemeen

Fedecom gaat de vakopleidingen voor monteurs van mobiele werktuigen professionaliseren door een krachtenbundeling van onderwijsinstellingen en bedrijven. De brancheorganisatie maakte dit deze week bekend.

'Goede regelgeving leidt tot minder overtredingen'

Akker- & Tuinbouw

Jaap van Wenum uit Kootwijkerbroek is sinds begin 2016 voorzitter van de landelijke vakgroep LTO Akkerbouw. Daarvoor was hij jarenlang werkzaam als beleidsadviseur van LTO Nederland en hield hij zich vooral bezig met gewasbescherming.

Annaburger kipper rijdt constant op lage bandenspanning

Mechanisatie

RosierGreidanus in Winsum (Friesland) heeft een landbouwkipper van Annaburger in de productlijn die constant op lage bandenspanning kan rijden.

'Het blijft opletten met aardappelen in bewaring'

Akker- & Tuinbouw

Zelfs maanden na de oogst steken er in sommige bewaarplaatsen met aardappelen nog problemen de kop op met rot. Die waarschuwing komt van de buitendienst van Aviko Potato.

'Zomergerst vaak betere keus dan zomertarwe'

Akker- & Tuinbouw

Als de inzaai van wintergaan dit najaar niet is gelukt, kunnen telers overwegen om zomerbrouwgerst te telen. Volgens Agrifirm een goed alternatief in plaats van zomertarwe.

Aviko verdubbelt frietcapaciteit in China

Akker- & Tuinbouw

Aviko schroeft de verwerkingscapaciteit van de frietfabriek in het Chinese Chabei fors op. Met de installatie van een nieuwe verwerkingslijn wordt de capaciteit meer dan verdubbeld en komt deze uit boven de 100.000 ton friet per jaar.

Tomaten telen met weinig water in Saoedi-Arabië

Akker- & Tuinbouw

Bij de teelt van kastomaten in Saoedi-Arabië is een waterbesparing van meer dan 90 procent te behalen. Dat is de uitkomst van de eerste experimenten in het nieuwe onderzoekscentrum voor glastuinbouw in Riyad, de grootste stad van Saoedi-Arabië.

Warmtecoöperatie Polanen opgericht

Akker- & Tuinbouw

Een groep glastuinbouwbedrijven in het gebied Boomawetering en Gantel gaat samenwerken op het gebied van duurzaam opgewekte warmte. In januari is hiertoe de Warmtecoöperatie Polanen opgericht.

Claas realiseert in 2017 meer omzet en winst

Mechanisatie

Claas wist zijn omzet in het boekjaar 2017 licht te verhogen met 3,6 procent naar 3,76 miljard euro. De winst voor belastingen verdubbelde bijna van 93 miljoen euro in 2016 tot 184 miljoen euro vorig jaar. Onderzoek en ontwikkeling

'Prijs van cichorei belangrijker dan areaal'

Akker- & Tuinbouw

Telers van cichorei zijn tevreden met de basisprijs van 73,50 euro per ton die Sensus dit jaar betaalt. Voor die prijs is goed te telen, zo blijkt uit reacties van akkerbouwers op de telersvergaderingen. Een groter areaal cichorei zou mooier zijn,...

Recordaantal bezoekers op open dagen Joskin

Mechanisatie

De open dagen van Joskin in de vestiging Soumagne in België werden bezocht door 10.000 landbouwers, loonwerkers en liefhebbers. Daarmee werd een record gebroken.

Handel in Limburg kan efficiënter

Akker- & Tuinbouw

Het 4C Spring Platform moet de regionale daghandel in Noord-Limburg efficiënter maken. Tien kwekers en twee transporteurs gaan ermee aan de slag. De hoop is dat velen zullen volgen.

Grimme viert 60-jarig bestaan dochterbedrijf Spudnik

Mechanisatie

De Amerikaanse machinefabrikant Spudnik vierde in januari van dit jaar zijn 60-jarig jubileum op het hoofdkantoor in Flackfoot/Idaho. De dochteronderneming van familiebedrijf Grimme werd in 1958 opgericht.

Precisielandbouw wekt interesse bij boeren

Akker- & Tuinbouw

Van de Vlaamse boeren past 57 procent zelf of via een loonwerker precisielandbouwtechnieken toe op zijn bedrijf, of zal dat waarschijnlijk binnen vijf jaar doen. Tegelijk blijkt dat de meeste boeren geen duidelijk beeld hebben van wat...

Akkerbouwers meer bezig met erfemissiescan

Akker- & Tuinbouw

Van de telers die afgelopen maand de Teelt- en Gewasbeschermingsbijeenkomsten Akkerbouw van CZAV bijwoonden, heeft al 40 procent de erfemissiescan ingevuld. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 30 procent de scan had gedaan.

Bacteriën zijn dominant in de akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Het creëren van een optimaal evenwicht tussen bacteriën en schimmels is in de akkerbouw een grote uitdaging. Tot die conclusie komt CZAV.

Illegale verkoop glyfosaat op website Marktplaats

Algemeen

Vorig jaar zijn 45 aanbieders via de website Marktplaats van illegale glyfosaathoudende middelen aangeschreven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Op twee aanbieders na had deze aanpak het gewenste resultaat.

Akkerbouw maakte eindsprint richting eindejaar

Akker- & Tuinbouw

De rekening-courant positie van akkerbouwbedrijven ontwikkelde zich in 2017 beter dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de Liquiditeitsmonitor akkerbouw 2017 van ABN Amro.

Platform biedt gereedschapskist bij plantenziektenherkenning

Akker- & Tuinbouw

Voor het eerst is er een totaaloverzicht van de verschillende technieken voor het tijdig opsporen, identificeren en monitoren van plantenziekten en -plagen. 'Je moet dit overzicht zien als een gereedschapskist.'

Opening De Ruiter Tomato Experience Centre 2.0

Akker- & Tuinbouw

De Ruiter Seeds opent op 1 februari het Tomato Experience Centre 2.0 in Bergschenhoek. In de kas van 8.000 vierkante meter staan driehonderd verschillende tomatenrassen.

NVWA treedt strenger op tegen ongekeurde veldspuiten

Akker- & Tuinbouw

De NVWA gaat de keuringsplicht van professionele apparatuur voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger handhaven. De aandacht gaat onder andere uit naar de uitbreiding van de keuringsplicht.

Klantportaal van NAK gaat donderdag live

Akker- & Tuinbouw

Het nieuwe Klantportaal van de NAK gaat donderdag om 9 uur live. Tijdens de telersvergadering is een promotiefilm getoond.

Koningin Máxima opent World Horti Center

Akker- & Tuinbouw

Koningin Máxima opent woensdag 7 maart het mondiale kennis- en innovatiecentrum voor de glastuinbouw, het World Horti Center in Naaldwijk. Bij de opening geeft landbouwminister Carola Schouten haar visie op de sector.

Smartflower van Suiker Unie vangt zonlicht op

Akker- & Tuinbouw

De zonne-energie modulewaaier Smartflower is vorige week donderdag op het terrein van Suiker Unie in Dinteloord geplaatst. De realisatie is mogelijk dankzij een cheque die is verbonden aan de Energy Award 2016.

De Lille importeur van compacte Venieri wielladers

Mechanisatie

Het Belgische De Lille is sinds vorig jaar december naast van Merlo verreikers ook distributeur van Venieri wielladers.

Aanpassing Regeling uitvoering GMO groenten en fruit

Akker- & Tuinbouw

De ontheffing van leveringsplicht in de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2017 is verhoogd. Dit meldt landbouwminister Carola Schouten in de Staatscourant.

CO2-rekenmodule in Groen Label Kas aangepast

Akker- & Tuinbouw

In de CO2-rekenmodule van Groen Label Kas werd duurzame energie, die aan derden wordt geleverd, niet correct verwerkt in de berekening van het energieverbruik. Deze is recent aangepast.

'Trekker in akkerbouw heeft beste tijd gehad'

Akker- & Tuinbouw

De trekker als universele krachtbron krijgt in de akkerbouwsector steeds meer concurrentie van werktuigen met een eigen krachtbron. De trekker heeft zijn beste tijd gehad, stelt de Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart (HWodKa).

Nachthuur FloraHolland vergroot beschikbaarheid wagens

Akker- & Tuinbouw

In de drukste perioden van het jaar zet FloraHolland interne nachthuur in om de beschikbaarheid van stapelwagens te vergroten.

Geen gemodificeerde gewasteelt in Nederland

Akker- & Tuinbouw

Bij Dienst Regelingen zijn in 2017 geen meldingen gedaan van de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen (ggo).

Satelliettechniek helpt kleine boer en bank

Algemeen

Wageningen UR werkt samen met de Rabobank aan een digitale tool om gewassen van kleine boeren te monitoren. Deze informatie kan het risicoprofiel van boeren verkleinen en hun toegang tot financiering vergroten.

Studenten lovend over praktijkdag Cumela

Mechanisatie

Zowel studenten als loonwerkdocent Cor Fockens van Terra Groningen hebben goede ervaringen met het project 'Leren door de praktijk te ervaren' van Cumela. 'De studenten, de loonbedrijven en de medewerkers zijn enthousiast en de sfeer is prima', zegt...

Ctgb laat vooral schimmelbestrijders toe

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft een toelating verleend aan zeven gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat vooral om schimmelbestrijdingsmiddelen.

In één minuut van big data naar taakkaart

Akker- & Tuinbouw

De acht deelnemers aan Dronewerkers kunnen in ongeveer een minuut van big data een taakkaart maken. Ze hebben daarvoor een taakkaartgenerator ontwikkeld.

Ebelsheerd met breedspoor klaar voor biologisch

Biologische landbouw

Proefboerderij Ebelsheerd heeft vorig jaar 27 hectare grond in omschakeling gelegd naar biologische landbouw. In het kader van deze omschakeling is er geïnvesteerd in nieuwe machines.

Bio-beurs goed voor 9.500 bezoekers

Biologische landbouw

De Bio-beurs in Zwolle heeft vorge week woensdag en donderdag in totaal rond de 9.500 bezoekers en deelnemers getrokken.

App bij gewasbeschermingsgids Fruitteelt 2018

Akker- & Tuinbouw

De nieuwe gewasbeschermingsgids voor de Fruitteelt van Delphy komt begin februari uit. Daarbij hoort nu ook een gewasbeschermingsapp.

'Biosector kan profiteren van sensoren uit auto'

Biologische landbouw

Sensoren en camera's die data verzamelen over de stand van het gewas en het onkruid, spelen een steeds grotere rol in de biologische sector. 'De sector kan profiteren van de ontwikkeling van sensoren voor autonoom rijdende auto's', zegt Gerrit...

Väderstad investeert fors in automatisering

Mechanisatie

Väderstad breidt de fabriek in de Zweedse stad Väderstad opnieuw uit. Het is volgens de fabrikant een gevolg van de positieve marktontwikkeling en de sterke vooruitzichten voor de toekomst.

Nog 170 hectare bieten niet gerooid

Akker- & Tuinbouw

Begin deze week zat nog 170 hectare suikerbieten in de grond. Procentueel gezien gaat het vooral om de Noordoostpolder, Noord- en Zuid-Holland en het noordelijk zandgebied.

Lovende woorden voor Wageningen Plant Research

Akker- & Tuinbouw

Een commissie van experts is lovend over de kwaliteit, het enthousiasme, de professionaliteit en de werkwijze binnen Wageningen Plant Research.

Voorlichting over faunaschademelding

Regio Noord

De procedure rondom het melden en aanvragen van faunaschade is ingewikkeld. Reden voor Vereniging Drentse Boermarken (VDB) en LTO Noord om daarover drie voorlichtingsbijeenkomsten te houden.

Duitse boer kan bijdragen aan klimaatbescherming

Algemeen

De Duitse landbouw breidt zijn klimaatbeschermingsdoelstellingen tegen 2030 uit. 'Boeren worden rechtstreeks getroffen door de klimaatverandering, maar ze kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het klimaat', stelt...

Gewasrotatie voorkomt Duitse akkerbouwproblemen

Akker- & Tuinbouw

Met een andere en/of ruimere vruchtopvolging voorkomen Duitse akkerbouwers problemen in het bouwplan en beperken ze de inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Krone behaalt omzetrecord van 1,9 miljard euro

Mechanisatie

Krone behaalde in het afgelopen boekjaar een omzetrecord van 1,9 miljard euro. Het ging daarbij om landbouwmachines en trailerbouw.

55 aanmeldingen proeftuin precisielandbouw

Akker- & Tuinbouw

Voor de Nationale Proeftuin Precisielandbouw hebben zich 55 kandidaten gemeld. Begin maart is bekend welke zes akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers zijn geselecteerd en met welke zes precisietoepassingen zij aan het werk gaan.

Elektrische aandrijving is nog marginaal

Mechanisatie

Fossiele brandstoffen, zoals diesel en benzine, zijn eindig. Het gebruik ervan draagt bij aan de opwarming van de aarde. Twee argumenten om te zoeken naar alternatieve energiebronnen.

Veenhuis Nutri-flow genomineerd voor innovatieprijs

Mechanisatie

Nutri-flow van Veenhuis Machines is één van de tien genomineerde innovaties die meedingt naar de Rabobank Duurzame Innovatieprijs 2018 in de categorie Food & Agri.

Melkveehouders doen alles met elektrische auto

Mechanisatie

Melkveehouders Ronald en Erik Enting uit het Drentse Zuidveld gebruiken al een jaar of vijf een elektrische transporter. 'Wij noemen het onze elektrische auto en wij doen er van alles mee. Van de koeien ophalen en de afrastering controleren tot even...

Vooral in voorjaar vraag naar kappenspuiten

Mechanisatie

Een vorstperiode werkt goed tegen aardappelopslag en daar wachten akkerbouwers veelal op. Als deze oplossing uitblijft, neemt de vraag naar kappenspuiten in het voorjaar toe. Fabrikanten hebben echter slechts een beperkt aantal machines in voorraad.

Koningin Máxima heeft Bio-beurs in Zwolle geopend

Biologische landbouw

Koningin Máxima heeft vandaag de tweedaagse Bio-beurs in de IJsselhallen in Zwolle officieel geopend. De Koningin bezocht de eerste dag van deze vakbeurs voor de biologische sector die jaarlijks ruim 10.000 zakelijke bezoekers trekt.

CWV Barlo wacht niet langer met drone

Mechanisatie

Als het gaat om precisielandbouwtechnieken, lijken loonwerkers op boeren. Ze zijn veelal afwachtend. Niet CWV Barlo in Aalten. 'Als je blijft wachten, loop je op een gegeven moment achter', zegt bedrijfsleider Jaco Gerritsen van de coöperatieve...

Luzerne belangrijke waardplant voor trips in uien

Akker- & Tuinbouw

Luzerne blijkt een belangrijke waardplant voor trips te zijn. Een inzicht dat kan helpen om de plaag beheersbaar te maken.

Suikerstroop krijgt beschermde status

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie heeft vrijdag 12 januari bekend gemaakt dat het typische Nederlandse product Suikerstroop een beschermde status 'Gegarandeerde Traditionele Specialiteit'(GTS) heeft gekregen.

Cichorei-campagne levert 8,5 ton inuline per hectare

Akker- & Tuinbouw

Sensus denkt eind volgende week de cichorei-campagne te beëindigen. Met gemiddeld 54 à 55 ton cichorei en zo'n 8,5 ton inuline per hectare is het een goed groeiseizoen geweest.

Rikilt hét Europees giftige planten onderzoekinstituut

Algemeen

Onderzoeksinstituut Rikilt van Wageningen UR krijgt een belangrijke taak in Europa als het gaat om onderzoek naar giftige plantstoffen en schimmelgiffen in relatie tot voedselveiligheid.

Tobroco-Giant breidt uit in Oisterwijk

Mechanisatie

Door een groeiende vraag naar knikladers, verreikers en skid steers gaat machinefabrikant Tobroco-Giant de huidige productielocatie in Oisterwijk verder uitbreiden.

Allereerste Triotrac met pensioen

Mechanisatie

De eerste Triotrac zelfrijder van Agrargenossenschaft Niederseidewitz ging onlangs na 9,5 jaar trouwe dienst en met 20.797 arbeidsuren op de teller met pensioen.

Nordzucker voorziet prijserosie en concurrentiedruk

Akker- & Tuinbouw

In de eerste negen maanden van boekjaar 2017/18 verbeterde Nordzucker de winst verder. De bietenverwerker is minder optimistisch over de resterende drie maanden en de suikermarkt.

Lesmateriaal helpt bij nieuwe plantenveredelingstechniek

Akker- & Tuinbouw

Onderzoekers van Wageningen UR hebben samen met leraren een lessenpakket ontwikkeld. Daarmee kunnen docenten in MBO en HBO en op Universiteiten beter les geven over nieuwe technieken in de plantenveredeling.

SMS-licenties van Ag Leader voor maken taakkaarten

Mechanisatie

Homburg Holland en Ag Leader lenen dit jaar, in combinatie met een drietal trainingen, 25 licenties SMS basic uit. De gebruiker kan een jaar lang SMS onbeperkt gebruiken, zonder enige aankoop- of financiële verplichting.

Vijfde editie AgroTechniek Holland in de startblokken

Mechanisatie

De vijfde editie van AgroTechniek Holland is dit jaar van 12 tot en met 15 september in Biddinghuizen.

'Strenge bemestingsnormen verstoren kringloop'

Algemeen

De strengere bemestingsnormen verstoren de kringlooplandbouw en stimuleren het gebruik van kunstmest. Dat blijkt uit het jongste rapport van de Mestbank in Vlaanderen.

Flink areaal bieten deze week nog gerooid

Akker- & Tuinbouw

'Hoeveel hectare bieten er deze week is gerooid, durf ik niet te zeggen. Ik denk een flinke areaal, maar elk getal is een slag in de lucht', zegt Gert Sikken van Suiker Unie.

Südzucker verhoogt omzet- en winstprognose

Akker- & Tuinbouw

Südzucker verhoogt voor het volledige boekjaar 2017/2018 de omzet- en winstprognose. Het bedrijf verwacht nu een omzet van 6,9 tot 7,1 miljard euro en winst van 425 tot 500 miljoen euro.

Tips om emissie van bollenerf te verminderen

Akker- & Tuinbouw

De KAVB, het Milieuplatform Bloembollen en CLM hebben praktische maatregelen, die bollentelers kunnen nemen, uitgewerkt in drie factsheets: ontsmetten/transport, spoelen en emissie-arm erf.

Grote drone geschikt voor gewasbescherming

Mechanisatie

Het Russische bedrijf ARDN heeft een grote drone gebouwd die onder meer is te gebruiken voor gewasbescherming. De drone kan volledig autonoom vliegen.

Nieuwe trekker op verlanglijst Europese boer

Algemeen

Europese boeren willen vooral investeren in trekkers. Dat blijkt uit DLG-Agrifuture Insights met informatie over Duitsland, Nederland, Polen, Groot-Brittannië en Rusland.

Areaal suikerbieten praktisch gelijk aan vorig jaar

Akker- & Tuinbouw

De teelt van suikerbieten zal komend jaar qua aantal hectares niet veel afwijken van vorig jaar. Op basis van de bestelling van bietenzaad zal het naar verwachting uitkomen op zo'n 86.000 hectare.

Lichte vorst vergemakkelijkt rooien laatste suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Loonbedrijf Hopmans in Wieringerwerf is maandag na de vorst gelijk begonnen met het rooien van de laatste suikerbieten. 'Als het droog blijft, zijn eind van de week alle bieten er uit', zegt Tinus Sturm van het loonbedrijf.

FloraHolland wil 88 procent afval recyclen

Akker- & Tuinbouw

Goede voornemens horen bij de start van een nieuw jaar. Veiling FloraHolland wil de komende jaren onder andere het recyclepercentage verhogen naar 88 procent.

Waterschappen druk met inspectie van dijken

Algemeen

De waterschappen en Rijkswaterstaat zijn alert op de verhoogde waterstanden en treffen waar nodig voorzorgsmaatregelen.

Herstructurering en groei Chinese varkenssector

Veehouderij

De Rabobank handhaaft haar verwachting dat de Chinese vleesproductie vorig jaar met 2 procent is toegenomen. Dit valt te lezen in het laatste kwartaalbericht van de bank.

Joskin Trans-Space 9200 kieper met lager zijschot

Mechanisatie

Met de nieuwe Trans-Space 9200 kiepwagen van Joskin is het mogelijk om met een maximum aan volume aardappelen te transporteren.

Vitens onderzoekt nieuwe waterwinlocatie Friesland

Regio Noord

Drinkwaterbedrijf Vitens start in februari met een bodemonderzoek voor een potentiële nieuwe waterwinlocatie in het gebied tussen Gorredijk en Heerenveen.

Deutsche Bank kan geen boete claimen bij fruitteler

Akker- & Tuinbouw

Een fruitteler uit het midden van het Nederland hoeft geen boete te betalen aan Deutsche Bank na een overstap naar de ABN Amro.

Tanco 1400-V wikkelaar laadt balen zelf

Mechanisatie

De Ierse machinefabrikant Tanco heeft een automatisch ladende 1400-V rondebalenwikkelaar in het programma. De laadarm van de wikkelaar herkent de balen.

In 2018 zet POV in op gunstig ondernemersklimaat

Veehouderij

Dit jaar zet de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) in op samenwerking om te komen tot een gunstig ondernemersklimaat en een maatschappelijk gewaardeerde sector.

CZAV tevreden met winst van 3,6 miljoen euro

Akker- & Tuinbouw

CZAV sluit haar boekjaar 2016-2017 af met een winst van 3,6 miljoen euro. Dit goede en evenwichtige resultaat stemt de coöperatie tot tevredenheid.

Kverneland investeert in Noorse ploegenfabriek

Mechanisatie

Kverneland Group investeert verder in de toekomst van de ploegenfabriek in Noorwegen. Dat doet het bedrijf door de lokale vastgoedmaatschappij Øksnevad Eiendom AS te kopen, die eigenaar is van grond en gebouwen.

BZG-lijst uitgebreid met zuiveringsinstallaties

Akker- & Tuinbouw

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) heeft de lijst met zuiveringsinstallaties uitgebreid met de PB-Uvox en PB-UV Plus.

Stijging tarwenotering bij weinig handel

Akker- & Tuinbouw

De feestdagen zijn voorbij, maar op de internationale graanmarkten is het nog rustig met de handelsactiviteiten. In Europa zijn nog maar weinig spotnoteringen, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Toch wat vorstschade in zetmeelaardappelen

Akker- & Tuinbouw

De aardappelzetmeelcampagne loopt volgens Avebe naar verwachting. Op dit moment is ruim 65 procent van de zetmeelaardappelen verwerkt. Bij in de bult opgeslagen aardappelen ziet Avebe toch wat vorstschade.

LTO wil lagere drempel brede weersverzekering

Algemeen

Zet een lagere schadedrempel de deelname aan de brede weersverzekering onder druk? 'Ja', zegt minister Carola Schouten (LNV). 'Nee', zeggen voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw en directeur Jan Schreuder van Vereinigte Hagel.

Gemodificeerd koolzaad komt land niet in

Akker- & Tuinbouw

De vergunning voor de import van de genetisch gemodificeerde (ggo) koolzaadlijnen MS8, RF3 en MS8xRF3 geeft de Commissie Genetische Modificatie (Cogem) nu niet af.

Fendt produceert duizendste 1000-Vario trekker

Mechanisatie

Fendt heeft woensdag 20 december de duizendste 1000-Vario geproduceerd. Deze trekker wordt in Canada afgeleverd.

Slimme irrigatie vermindert Spaans waterverbruik

Akker- & Tuinbouw

Met intelligente irrigatiesystemen is het mogelijk om het waterverbruik in Spanje met 30 procent te verminderen. De uitstoot van CO2 uit de bodem gaat daardoor met 40 procent naar beneden en dat verzacht de klimaatverandering.

Variabele kosten verlagen inkomen

Akker- & Tuinbouw

De landbouwinkomens in de EU zullen in de periode 2017-2030 dalen. Dit komt omdat de variabele kosten per jaar sneller stijgen (plus 2,5 procent) dan de waarde van de landbouwproductie (plus 2 procent).

Nog veel bieten in de grond in het Westen

Akker- & Tuinbouw

Omdat 2018 erg nat begint, blijkt het steeds lastiger om de laatste bieten nog te rooien. Het gaat om een kleine 2000 hectare.

Noviteiten Agritechnica op show Mechan Groep

Mechanisatie

De Mechan Groep in Achterveld sluit volgens goed gebruik het jaar af met een wintershow. Vorige week zagen de circa zesduizend bezoekers de nodige noviteiten.

Aanmelden stikstofdifferentiatie kan tot half mei

Akker- & Tuinbouw

Bedrijven die gebruik willen maken van stikstofdifferentiatie kunnen zich tot en met 15 mei aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Uienexport moet het niet hebben van Europa

Akker- & Tuinbouw

Met de export van uien gaat het toe nu toe goed, in het bijzonder naar Senegal en Ivoorkust. De afzet naar Europese bestemmingen laat nog wel te wensen over.

Duitse boeren werken drijfmest steeds sneller in

Akker- & Tuinbouw

Vooruitgang bij de milieuvriendelijke toepassing van drijfmest en digestaat zorgt voor minder emissies. Tegelijk neemt het gebruik van kunstmest in Duitsland af.

'Onrecht moet uit regels rond chitwoodi'

Akker- & Tuinbouw

Door het groeiende aantal cirkels krijgen meer bedrijven te maken met verplichte partijbemonstering, terwijl ze nooit een besmetting met chitwoodi hebben gehad. LTO-werkgroep Pootaardappelen vindt het tijd om het cirkelbeleid ter discussie te...

Onderzoek naar ziektekiemen in reststromen uienteelt

Akker- & Tuinbouw

Een werkgroep gaat onderzoeken of er residuen van ziekteverwekkers zoals schimmels en/of aaltjes in de reststromen van uien zitten. Als dit zo is, zal de werkgroep naar een oplossing voor dit probleem zoeken.

Duitse suikerbieten ontvangen 'gouden' status

Akker- & Tuinbouw

De telers van de suikerfabriek Südzucker in Duitsland ontvangen de 'gouden' status voor een duurzame teelt van suikerbieten.

Suikerbieten bijna allemaal gerooid

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie denkt dat bijna alle suikerbieten zijn gerooid. Vanaf afgelopen weekend zat nog een kleine 3.000 hectare bieten in de grond, zo'n 3 procent van het totaal.

Boer stelt draincleaner zelf online samen

Mechanisatie

Homburg Holland in Stiens heeft, in combinatie met Elfskot uit Drachten, een configurator gebouwd waardoor klanten hun eigen draincleaner op maat kunnen samenstellen.

Recordoogst tarwe in Rusland

Akker- & Tuinbouw

De Russische landbouw heeft een recordoogst van netto 85,8 miljoen ton tarwe binnengehaald in seizoen 2017/18. Dat meldt het ministerie van Landbouw in Rusland.

Lely verkoopt Trioliet TU 180 XL kuilvoersnijders

Mechanisatie

Lely in Maassluis (Zuid-Holland) gaat onder eigen merknaam de Trioliet TU 180 XL-kuilvoersnijders verkopen. De verkoop start vanaf 1 januari 2018.

KCB verhoogt tarieven met 1,3 procent

Akker- & Tuinbouw

Het bestuur van het Kwaliteitscontrolebureau (KCB) heeft de tarieven voor 2018 vastgesteld. Vanwege de verwachte prijs- en loonstijgingen in 2018 is het noodzakelijk de tarieven voor 2018 met 1,3 procent te verhogen.

Ctgb laat vier middelen toe in land- en tuinbouw

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft op 20 december besloten tot de toelating van vier nieuwe gewasbeschermingsmiddelen.

Europees besluit slecht voor brede weersverzekering

Algemeen

Minister Carola Schouten (LNV) maakt zich zorgen over een besluit van de Europese Raad van landbouwministers, waardoor de schadedrempel van de brede weersverzekering van 30 naar 20 procent zou moeten.

Greenpeace: residuen van middelen op kerstplanten

Akker- & Tuinbouw

Op tien planten vond Greenpeace met kerst in totaal zeventien restanten van gewasbeschermingsmiddelen, dat is gemiddeld 1,4 per plant.

Wisselende naleving regels gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

Bij Nederlandse telers is de naleving van de regels voor gewasbescherming in 2016 wisselend geweest. Dat blijkt uit het Rapport gewasbescherming 2016 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Meer uien afgeleverd, maar hogere voorraad

Akker- & Tuinbouw

Op dit moment zijn er flink meer uien afgeleverd in vergelijking met andere jaren. Tegelijkertijd liggen de voorraden op een gemiddeld hoger niveau dan de afgelopen vijf jaar.

Groeiseizoen zorgt voor opkomstprobleem aardappel

Akker- & Tuinbouw

Vooral ongunstige omstandigheden tijdens het groeiseizoen hebben in 2016 voor opkomstproblemen bij de aardappelen gezorgd. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit.

Machines Agritechnica op Wintershow Mechan Groep

Mechanisatie

Het programma van Fendt en Massey Ferguson dat op Agritechnica werd gepresenteerd, staat voor een groot deel op de Wintershow van de Mechan Groep in Achterveld.

Pilot mineralenconcentraat met twee jaar verlengd

Algemeen

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de pilot mineralenconcentraat met twee jaar verlengd tot 31 december 2019.

'Druppelirrigatie is dure verzekering tegen droogte'

Akker- & Tuinbouw

Druppelirrigatie is in de akkerbouw een dure verzekering tegen droogte. In combinatie met bemesting en/of gewasbescherming liggen er kansen om de emissie te beperken. Het ontbreekt echter aan harde cijfers.

Landbouwers in de fout met kwekersrecht Agria

Akker- & Tuinbouw

Breeders Trust heeft vastgesteld dat een zestal Nederlandse landbouwers het kwekersrecht van het ras Agria hebben geschonden. De bedrijven zijn deze week door de waakhond aangeschreven.

Bietencampagne duurt ongeveer 150 dagen

Akker- & Tuinbouw

De campagne van Suiker Unie is de honderd dagen net gepasseerd. Twee derde van de bieten is inmiddels verwerkt. De verwachting is dat de campagne ongeveer 150 dagen duurt, dus tot rond 8 februari.

Agrico zet record hoeveelheid pootaardappelen af

Akker- & Tuinbouw

Boekjaar 2016/2017 gaat voor Agrico de boeken in als één van de meest succesvolste jaren in de geschiedenis van de aardappelcoöperatie.

Grootste zelfrijdende John Deere trekker in Europa

Mechanisatie

Het Nederlandse bedrijf Precision Makers heeft een John Deere 8R uitgerust met robottechnologie. Zo is de grootste zelfrijdende John Deere trekker ontstaan.

Variatie knolcyperus maakt aanpak lastig

Akker- & Tuinbouw

Klonen van knolcyperus vertonen een grote variatie in kenmerken en gevoeligheid voor herbiciden. Het succes waarmee klonen zijn terug te dringen, varieert daardoor van perceel tot perceel, blijkt uit onderzoek door de Universiteit Gent. Dat maakt de...

Graanacademie gaat volgend jaar verder

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers zijn enthousiast over de Graanacademie. De klankbordgroep heeft daarom samen met SPNA en Delphy besloten volgend jaar door te gaan.

Väderstad geeft levenslange garantie op schijven

Mechanisatie

Väderstad introduceert een levenslange garantie op originele schijven. Als een schijf tijdens zijn levensduur gebreken vertoont, vervangt Väderstad deze gratis.

Areaal industriegroenten in Flevoland kan groeien

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse verwerkende bedrijven van industriegroenten, zoals erwten en bonen, willen in 2018 meer Flevolands product verwerken. De afzetmarkt heeft die ruimte, stelt het bedrijf GreenAcker in Dronten.

Maximale residulimiet sojaboon kan veranderen

Akker- & Tuinbouw

Voor sojabonen kan de maximale residulimiet gaan veranderen. Dat meldt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Iets meer trekkers verkocht

Algemeen

In de eerste tien maanden van dit jaar zijn 2196 trekkers verkocht. Dat is ruim 3 procent meer dan de 2126 in dezelfde periode van vorig jaar.

Onkruid martelt cichorei op lichte grond

Akker- & Tuinbouw

Onkruidbeheersing is lastig in cichorei, vooral op de lichte gronden. Telers beschikken over te weinig effectieve middelen tegen melde en melganzevoet. Een nieuwe contactherbicide kan de martelgang verkleinen.

Beheerste lange bewaring bieten heeft prioriteit

Akker- & Tuinbouw

Een meer gecontroleerde lange bewaring is één van de prioriteiten bij het suikerbietenonderzoek voor de komende jaren. Mechanische ventilatie is daarbij een ontwikkelingsrichting.

Fernhout teelt residuvrije kerstbomen met X-Weeder

Akker- & Tuinbouw

Landbouwbedrijf Fernhout in Smilde teelt 27 hectare Nordmann kerstbomen. Door de inzet van de X-Weeder zijn de percelen zonder gewasbeschermingsmiddelen schoon te houden. 'De buitenlandse markt wil kerstbomen zonder residu.'

AgroVision strijdt met Belgen tegen aardappelziekte

Akker- & Tuinbouw

AgroVision uit Nederland en het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) uit België gaan samenwerken. Ze bundelen hun krachten tegen aardappelziekte.

In één werkgang twee soorten kunstmest strooien

Mechanisatie

Amazone presenteert als eerste het gebruik van dubbele kunstmeststrooiers. Door een ZA-V of ZA-TS kunstmeststrooier in frontaanbouw zijn twee verschillende soorten kunstmest in één werkgang toe te dienen.

'Belgische landbouw gaat gevaarlijk bergaf'

Mechanisatie

De leden van de Belgische sectorfederatie Fedagrim verkopen gemiddeld een derde minder landbouwwerktuigen dan tien jaar geleden. 'Het gaat met de landbouw in België gevaarlijk bergaf', zegt Fedegrim-voorzitter Johan Colpaert.

Lely Grazeway R registreert weidegang koeien

Mechanisatie

Lely introduceert de Grazeway R, een nieuw goedgekeurd registratiesysteem voor bedrijven die weidemelk produceren. Het systeem registreert automatisch de weidegang per koe.

Agrometius gaat verder als Vantage Agrometius

Mechanisatie

Agrometius gaat vanaf 1 januari 2018 verder onder de nieuwe naam Vantage Agrometius. Dat gebeurt omdat het bedrijf onlangs Vantage partner is geworden.

Europees bos kan meer broeikasgas compenseren

Algemeen

Europees bos compenseert nu 12 procent van de totale EU-broeikasgasuitstoot. Door slim bosbeheer kan dat stijgen naar 20 procent.

Yanmar robottrekkers opereren als zwerm

Mechanisatie

Vier kleine trekkers die met één chauffeur hetzelfde werk doen als een grote trekker. De Japanse universiteit van Hokkaido werkt er aan.

Aardappel klimaatbestendiger door betere beworteling

Akker- & Tuinbouw

Bij het onderzoekscluster Plantenfysiologie van de Rijksuniversiteit Groningen is het project 'Ontwikkeling van duurzame en klimaatbestendige robuuste aardappelrassen door betere beworteling' van start gegaan.

Optimalisatie watergift in potplantenteelten

Akker- & Tuinbouw

Delphy, Florinco en B-Mex gaan een samenwerking aan dat zicht richt op de ontwikkeling van een softwareapplicatie om de watergift in potplantenteelten verder te optimaliseren.

Knikmops volledig elektrische kniklader 130E

Mechanisatie

Knikmops breidt het programma verder uit met de volledig elektrische kniklader 130E. Qua prestaties en gewicht is de 130E nagenoeg identiek aan de Knikmops KM130.

Tweede BIOtechniekdag professioneler

Akker- & Tuinbouw

De BIOtechniekdag in de Noordoostpolder was vorige week donderdag een stuk professioneler, internationaler en meer toegespitst op de biologische teelt. Tegelijk had de organisatie het publiek strenger geselecteerd.

'Het Grote Bodemonderzoek' in de startblokken

Algemeen

Wat weten Nederlandse boeren van de bodem, wat willen ze bereiken en wat hebben ze daarvoor nodig? Deze vragen staan centraal in 'Het Grote Bodemonderzoek', dat begin volgend jaar wordt uitgevoerd.

Recordoogst aardappelen Noordwest-Europa

Akker- & Tuinbouw

De landen in Noordwest-Europa verwachten een recordoogst consumptieaardappelen van 29,339 miljoen ton. De oogst ligt 17,2 procent boven het vijfjarig gemiddelde.

Suikerproductieheffing goed voor 100 euro per teler

Akker- & Tuinbouw

Bietentelers moeten zich niet rijk rekenen bij een mogelijke teruggaaf van de 7 miljoen euro suikerproductieheffing. Hiervan is 1,8 miljoen euro van de telers, gemiddeld zo'n 100 euro per boer, stelt Cosun.

CliniClowns nemen perencheque in ontvangst

Akker- & Tuinbouw

CliniClowns mocht vandaag een cheque ter waarde van 14.875 euro in ontvangst nemen uit handen van Migo. Dat is een perenras dat wordt geleverd door FruitMasters.

'Landbouwsector heeft serieuze knauw gehad'

Mechanisatie

De landbouwsector heeft de voorbije jaren een serieuze knauw gehad en dat zie je in de cijfers. Dat stelt organisator Fedagrim van de Agribex-beurs in Brussel.

Afrikaantje is Veenkoloniale bodemdokter

Akker- & Tuinbouw

Uit onderzoek van studenten van Terra MBO Emmen blijkt dat Tagetes Patula (afrikaantje) op dit moment de meest gebruikte groenbemester in de Veenkoloniën is, gevolgd door Japanse haver, bladrammenas, gele mosterd en Engels raaigras. Het beperkt...

Peecon brengt met vijzel voer voor voerhek

Mechanisatie

Peeters landbouwmachines levert met de Peecon Butler XL een zelfstandig werkende voeraanschuifrobot. Die brengt met behulp van een vijzel het voer opnieuw voor het voerrek.

'Kies cichorei-ras dat bij de situatie past'

Akker- & Tuinbouw

Onlangs is de aanbevelende rassenlijst voor de cichoreirassen gepubliceerd op de site van de Commissie samenstelling aanbevelende rassenlijst landbouwgewassen. Er één nieuw ras opgenomen: Barite.

Väderstad introduceert BreakMix beitel

Mechanisatie

De nieuwe BreakMix-beitel combineert de voordelen van het breken van verdichte grondlagen met een zeer intensieve menging. De BreakMix-beitel is een innovatie van Väderstad.

Samenwerking Case IH en Microsoft voor onderhoud op afstand

Mechanisatie

Case IH en Microsoft werken voor de toekomst samen op het gebied van onderhoud op afstand. Het doel is optimale service voor de klanten te verkrijgen door machinestilstand terug te brengen en de efficiëntie te verbeteren.

NVWA mag opeenstapeling middelen niet beoordelen

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft geen wettelijke basis om te kijken naar de cumulatieve (opgetelde) blootstelling van gewasbeschermingsmiddelen.

Nieuwe instapmodellen voor Puma trekkerserie

Mechanisatie

Case IH komt met drie eenvoudige modellen voor de Puma-reeks. De motoren van de modellen 140X, 150X en 165 X voldoen met behulp van scr-techniek aan de stage 4 emissie-eisen.

Suikerbietensector krijgt miljoenen terug van Brussel

Akker- & Tuinbouw

Nederland krijgt 7 miljoen euro aan te veel betaalde suikerproductieheffingen in de marktjaren 1999/2000 en 2000/2001 terug.

Recordaantal bezoekers vakbeurs Sitevi

Mechanisatie

Vakbeurs Sitevi voor de wijn- en olijfolieproductie en fruit- en groenteteelt is bezocht door ongeveer 57.000 mensen. Dat is 5 procent meer dan de voorgaande editie in 2015.

De Bruin beste Trioliet-dealer zelflaadtechniek

Mechanisatie

Mechanisatiebedrijf De Bruijn uit Lexmond in Zuid-Holland is de beste dealer van Trioliet zelflaadtechniek.

Bijna helft boeren wacht met nieuwe trekker

Algemeen

Veel boeren hoeven of willen op dit moment niet investeren in een trekker. Wie wel een nieuwe trekker koopt, kiest voor een vierwiel-aangedreven trekker van maximaal 150 pk. Dit blijkt uit onderzoek door Agri Peilingen.

Roofmijten geselecteerd voor bestrijding kleine mijt

Akker- & Tuinbouw

Wageningen UR heeft een aantal kleinere roofmijten geselecteerd die beter zijn aangepast aan de schuilplekken van kleine mijten die schadelijk zijn.

Compacte en sterke verreiker van Massey Ferguson

Mechanisatie

De nieuwe MF TH.7030 gaat de positie van Massey Ferguson op de markt van semi-compacte verreikers versterken. De machine heeft een hefvermogen van 3 ton tot 7 meter.

Smart farming in de kijker op beurs Agribex

Mechanisatie

De internationale landbouwbeurs Agribex heeft als hoofdthema smart farming. De beurs is van 5 tot 10 december in BrusselsExpo.

Drie nieuwe rassen op Aanbevelende Rassenlijst

Akker- & Tuinbouw

Van cichorei, zomertarwe en zomergerst komt een nieuw ras op de Aanbevelende Rassenlijst 2018.

Boerenbond vreest onzekerheid na glyfosaatbesluit

Algemeen

Verlengen van het gebruik van glyfosaat door de Europese Unie met nog eens vijf jaar, is een minimale oplossing. 'Die blijft zorgen voor onzekerheid', vindt voorzitter Joachim Rukwied van de Duitse Boerenbond.

Eerste zoete aardappelen van Belgische bodem

Akker- & Tuinbouw

De eerste Belgische zoete aardappelen liggen vanaf afgelopen dinsdag in de rekken bij Colruyt en OKay. Dat is een primeur.

Nationaal neonicotinoïdenverbod haalt het niet

Akker- & Tuinbouw

Minister Carola Schouten (LNV) kan de voorgenomen wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden niet aangrijpen om een nationaal verbod op neonicotinoïden mogelijk te maken.

CZAV betaalt 1,3 miljoen euro terug aan leden

Akker- & Tuinbouw

CZAV gaat over het boekjaar 2016-2017 een bedrag van 1,3 miljoen euro terug betalen aan de leden.

Robuust aardappelras is boervriendelijk

Akker- & Tuinbouw

De biologische aardappelketen wil in 2020 volledig robuuste rassen. Veredelaars werken daar nu al hard aan. De eerste aandacht gaat uit phytophthoraresistentie, maar er zijn meer aspecten. Alle robuuste eigenschappen samen maken een ras...

Kwart suikerbietenareaal nog in de grond

Akker- & Tuinbouw

Ondanks de neerslag is afgelopen week ruim 10 procent van de bieten gerooid. Het nog te rooien areaal staat nu op 26 procent, meldt Suiker Unie.

Regenworm plant zich voort op 'Mars'

Algemeen

Regenwormen zijn tot voortplanting gekomen op een nagemaakte Marsbodem. Onderzoeker Wieger Wamelink van Wageningen UR trof twee jonge wormen aan in de grondsoort afkomstig van NASA.

Zadencollectie moet inheemse wilde planten redden

Algemeen

Wageningse en Nijmeegse onderzoekers zetten samen een zadenbank op om bedreigde inheemse wilde planten genetisch veilig te stellen.

Helft van alle uien komt uit Flevoland

Akker- & Tuinbouw

Bijna de helft van alle Nederlandse uien komt dit jaar uit Flevoland. Dat was vorig jaar nog 43 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wintertarwe brengt minder op dan groeimodel voorspelt

Akker- & Tuinbouw

In de praktijk brengt wintertarwe amper de helft op, dan wat volgens groeimodellen mogelijk is. Dat concludeert het Britse Yield Enhancement Network (YEN) na analyse van de graanteeltcompetitie.

Melkveehouder bemest exacter met vloeibare urean

Veehouderij

Melkveehouder Wibe van Vliet uit Kamerik bemest zijn grasland met vloeibare urean en met een zelfgebouwde machine. 'Het gaat niet sneller dan met een kunstmeststrooier, maar wel exacter.'

Krone Big X 880 hakselaar met cabinelift

Mechanisatie

Tijdens de maisoogst kijkt de chauffeur van de hakselaar continu tegen een muur van maisplanten aan. Met de nieuwe cabinelift op de nieuwe Big X 880 van Krone is dat niet meer het geval.

Lely Smarttag geeft meer grip op koegezondheid

Mechanisatie

Lely introduceert met de ISO LD SmartTag Neck een nieuwe hals-tag met vijf functionaliteiten. Naast de functionaliteiten identificatie, tochtdetectie en vreetminuten zijn nu ook herkauwactiviteit en lokalisatie beschikbaar.

'Avebe niet in rechte lijn naar prestatieprijs van 90 euro'

Akker- & Tuinbouw

Bestuursvoorzitter Bert Jansen van Avebe is blij met de prestatieprijs van 82,16 euro in boekjaar 2016-2017. Tevreden is hij niet. 'Dat zijn we in een coöperatie natuurlijk niet zo snel.' Het doel is een prestatieprijs van 90 euro. 'We hebben nu een...

Sectieafsluiting op Zibo granulaatstrooiers

Mechanisatie

Het gebruik van relatief dure middelen als granulaten en startmeststoffen in de sproeisporen en bij geren is onrendabel. Met sectieafsluiting op de uitlopen van granulaatstrooiers, maakt Zinger Mechanisatie daar een einde aan.

Derogatieverzoek voor 5640 ton vezelvlas in Frankrijk

Akker- & Tuinbouw

Frankrijk heeft van de EU-commissie toestemming (derogatie) gekregen om 5.640 ton zaaizaad van vezelvlas met een verlaagde kiemkracht in het verkeer te brengen.

Drie nieuwe middelen toegelaten in granen

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze week drie middelen toegelaten in granen.

Veel brandertechniek op tweede BIOtechniekdag

Biologische landbouw

Delphy, Hagranop en HAK Schoffeltechniek houden op donderdag 30 november de tweede BIOtechniekdag. Bedrijven tonen er echte machines met noviteitswaarde voor de biologisch akkerbouw en/of groenteteelt.

Verlaging nacontrole daalt licht

Akker- & Tuinbouw

Het verlagingspercentage van de nacontrole is ten opzichte van vorige week met 0,4 procent gedaald en staat nu op 17,4 procent.

Coöperaties maken werk van veilige data-uitwisseling

Akker- & Tuinbouw

Om veilige en efficiënte data-uitwisseling in de akkerbouw te bevorderen, slaan Cosun, Avebe en Agrifirm de handen in een. 'Een hele goede zaak', zegt Jaap van Wenum, voorzitter van de LTO-vakgroep Akkerbouw.

Halverwege campagne nog veel bieten in grond

Akker- & Tuinbouw

De eerste helft van de bietencampagne zit er op. Het suikergehalte is vrij stabiel en ligt nu gemiddeld op 17,2 procent. De tarra varieert van circa 7,5 tot 17,5 procent, terwijl het gemiddelde 12,39 procent is.

Bierema gebruikt bewaarschuur ook voor suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Jan Pieter Bierema uit Usquert heeft een nieuwe bewaarschuur gebouwd. Bijzonder is dat hij de schuur, naast opslag van graan en aardappelen, ook gebruikt om suikerbieten te bewaren.

Agrarische machinemarkt heeft piek bereikt

Mechanisatie

Het zakelijke ondernemersklimaat van de agrarische industrie van landbouwmachines in Europa lijkt de piek te hebben bereikt, maar bevindt zich nog steeds op een hoog niveau.

Bieten rooien grote uitdaging bij beddenteelt

Akker- & Tuinbouw

Beddenteelt in combinatie met meerdere gewassen in stroken op een perceel biedt kansen om de productie te verhogen, bij voorkeur met gebruik van lichte machines. Niet alleen in de biologische teelt, maar ook in de gangbare akkerbouw. Het rooien en...

Nieuwe boeren op nieuwe gronden in Vlaanderen

Algemeen

In Vlaanderen en Brussel duiken nieuwe boeren op nieuwe gronden op. Hun gemene deler: ze maken (bijna) geen gebruik van landbouwgrond.

Stemming onder Vlaamse landbouwers blijft gelijk

Algemeen

De stemming onder Vlaamse boeren en tuinders blijft nagenoeg gelijk, blijkt uit een tweejaarlijkse enquête.

Imants 58-serie spitmachine te zien op beurs in Assen

Mechanisatie

Imants voegt met de 58-serie compleet nieuwe spitmachines toe aan het leveringsprogramma. De 58-serie heeft capaciteit en is geschikt voor lichte tot middelzware grond.

Veldrobot maakt landbouw milieuvriendelijker

Mechanisatie

Veldrobottechnologie, met een perfecte samenwerking tussen digitale en mechanisatie technologie, kan helpen bij een milieuvriendelijke land- en tuinbouw. Kennis is de sleutel tot dit soort processen.

'Inzaai wintertarwe gaat volgens planning'

Akker- & Tuinbouw

Adjunctdirecteur Ko Francke van CZAV schat dat 75 tot 80 procent van het areaal wintertarwe in het zuidwesten van het land inmiddels is gezaaid.

Drone4Agro maakt drone voor spuiten en bemesten

Mechanisatie

Tijdens Agritechnica 2017 toonde Drone4Agro een megadrone geschikt om plaatselijk te bemesten of gewasbeschermingsmiddelen te spuiten.

Väderstad Carrier CrossCuttur Disc machine van het jaar

Mechanisatie

Väderstad lanceerde tijdens Agritechnica 2017 de Väderstad Carrier met CrossCutter Disc. De machine werd bekroond met de Award 'Machine of the Year 2018' in de categorie grondbewerking.

Bijten in eerste genetisch gemodificeerde appel

Akker- & Tuinbouw

In de Verenigde Staten kan je vanaf nu appels kopen die niet bruin worden. De appels zijn genetisch gemodificeerd, bericht EOS Wetenschap.

Prestatieprijs Avebe naar record van 82,16 euro

Akker- & Tuinbouw

Avebe realiseerde een prestatieprijs van ruim 82 euro. Dit is bijna 7 procent hoger dan vorig jaar, toen de prestatieprijs net boven de 77 euro uitkwam.

Agritechnica 2017 goed voor 450.000 bezoekers

Mechanisatie

'Met 2.803 exposanten, 450.000 bezoekers en meer dan 100.000 uit het buitenland, heeft Agritechnica haar leidende rol als de wereldwijde beurs voor de landbouw en landbouwmachines verder uitgebreid.'

Panamaziekte heeft geen vat op gemodificeerde banaan

Akker- & Tuinbouw

Australische onderzoekers hebben via genetische modificatie Cavendish bananen ontwikkeld die resistent zijn tegen de gevreesde Panamaziekte.

Zijdeling lossen met Joskin Trans-Cap wagens

Mechanisatie

De Joskin laadbakken van de Trans-CAP 6000/20BC150 en 6500/22BC150 kunnen nu zijdelings de lading lossen.

Imants Cultermatic heft bodemverdichting op

Mechanisatie

De Cultermatic van Imants is een nieuwe aangedreven woeler om bodemverdichting dieper dan 50 centimeter open te breken. De machinefabrikant uit het Brabantse Reussel presenteerde deze machine voor het eerst op Agritechnica.

Samenwerking tussen Lemken en AppsforAgri

Mechanisatie

Lemken uit Duitsland en software- en app-ontwikkelaar AppsforAgri uit Nederland gaan samenwerken. Het doel is om samen slimme producten en diensten aan te gaan bieden.

Trekkerverkoop trekt aan

Algemeen

In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn in totaal 1981 trekkers verkocht. Dit zijn er meer dan in dezelfde periode van 2016.

Vlotte oogst kool dankzij rupsvoertuig

Akker- & Tuinbouw

Ondanks dat het land nat is, gaat de oogst van kool bij de gebroeders Jan en Nico Mol in Oudkarspel gewoon door. Een zelfontwikkeld rupsvoertuig biedt uitkomst.

Draadloze kunstappel moet bewaring verbeteren

Akker- & Tuinbouw

Een groep wetenschappers werkt op dit moment aan een draadloze kunstappel die de bewaring van verse appelen moet verbeteren.

Exportstijging bloemen en planten valt licht terug

Akker- & Tuinbouw

De totale exportstijging van bloemen en planten vanuit Nederland is teruggevallen naar ruim 5 procent en komt uit op 5,1 miljard euro. Dit ondanks een kleine toename van 2 procent in oktober.

Proeftuin Randwijk levert fruit aan Wageningen UR

Akker- & Tuinbouw

Onder de noemer Fruit@work is afgelopen week gestart met een project waarin Wageningen UR haar personeel gratis fruit aanbiedt. Proeftuin Randwijk levert het fruit.

Ploeg voor beddenteelt vult de eindvoor

Akker- & Tuinbouw

Machinebouwer Wim Steverink uit Tollebeek heeft een ploeg ontwikkeld speciaal voor beddenteelt. De ploeg houdt de rijsporen in tact en gooit de eindvoor weer dicht met grond.

'Moeilijke export pootgoed laat littekens na'

Akker- & Tuinbouw

Boeren en aardappelhandelshuizen moeten alle zeilen bijzetten om klanten op tijd te kunnen voorzien van pootgoed. Door de slechte oogstomstandigheden lukt dat niet altijd. 'Het huidige seizoen laat littekens na', zegt directeur Gerard Backx van HZPC...

Netwerken belangrijk onderdeel Agritechnica

Algemeen

Netwerken is de belangrijkste reden voor boeren om naar Agritechnica te gaan. Daarnaast blijft noviteiten bekijken en inspiratie opdoen belangrijk. Dat blijkt uit onderzoek door Agri Peilingen.

Glyfosaat werkt beste tegen aardappelopslag

Akker- & Tuinbouw

Een goede bestrijding van aardappelopslag is van belang voor de beheersing van aardappelmoeheid (AM). Inzet van glyfosaat in een gewas bieten lijkt de beste strategie. Als de goedkeuringsperiode van glyfosaat beperkt blijft tot vijf jaar, is er...

Verlaging nacontrole pootgoed daalt naar 17,8 procent

Akker- & Tuinbouw

Het verlagingspercentage van de nacontrole van het pootgoed is ten opzichte van vorige week met 0,2 procent gedaald en staat nu op 17,8 procent.

Gratis schoolfruit voor ruim half miljoen kinderen

Akker- & Tuinbouw

Minister Carola Schouten (LNV) bezorgde maandag de eerste doos gratis schoolfruit van een Europees-programma bij basisschool De Springbok in Den Haag. Ruim een half miljoenen kinderen wordt met deze actie bereikt.

Areaal winterveldbonen blijft groeien

Akker- & Tuinbouw

De groei van het Nederlandse winterveldbonenareaal zet zich onverminderd door. In drie jaar tijd is het areaal vervijfvoudigd.

Dewulf sluit partnerschap met Indiaas bedrijf

Mechanisatie

Dewulf heeft een licentieovereenkomst afgesloten met Mahindra & Mahindra Ltd voor de productie en marketing van aardappelpootmachines in India.

Gevolgen gebruik biobrandstoffen nog onduidelijk

Algemeen

De indirecte gevolgen van grootschalig gebruik van biotransportbrandstoffen zijn nog onduidelijk. De uitkomsten van studies zijn weinig consistent.

Invloed schermkier in kas beperkt

Akker- & Tuinbouw

De impact van een (regelbare) kier op het middenpad bij belichte teelten met een Ventilation Jet systeem om de overtollige warmte en vocht af te voeren, is gering. Dat blijkt uit onderzoek door Wageningen UR.

Jubilerende Herder presenteert de One

Mechanisatie

Machinefabrikant Herder vierde vorige week dat zeventig jaar geleden de basis werd gelegd door de Gebroeders Herder. Het bedrijf ontwikkelde zich sterk op het gebied van sloot- en bermonderhoud, een bedrijfstak waarin ze nog steeds sterk zijn.

'Wisselende kwaliteit peen in kuubskisten'

Akker- & Tuinbouw

'De kwaliteit van peen is dit jaar wisselend: van mooi tot krap aan', zegt Hendrik Eerkens van Agrifirm. 'Door de regen komt de peen niet ongeschonden in de kuubskisten.'

Eerste Cerescon aspergeoogstrobot op Duitse beurs

Mechanisatie

Het Nederlandse bedrijf Cerescon presenteert op de Duitse aspergebeurs Expo-SE 2017 de eerste 3-rijige aspergeoogstrobot ter wereld.

Akkerbouwsector komt met plan van aanpak chitwoodi

Akker- & Tuinbouw

Brancheorganisatie Akkerbouw heeft donderdag besloten om 1 miljoen euro vrij te maken voor een Plan van Aanpak Meloidogyne chitwoodi/fallax 2017-2020.

Compacte en slimme Kverneland iXtrack T3 veldspuit

Mechanisatie

De iXtrack T3 is een nieuwe getrokken veldspuit, die Kverneland op Agritechnica lanceert. De veldspuit combineert hoogwaardige technologie met een compacte vormgeving en volumes van 2.600 en 3.200 liter.

Directeur neemt meerderheidsbelang Tolsma-Grisnich

Mechanisatie

Commercieel directeur Dim-Jan de Visser heeft een meerderheidsbelang verkregen in de Tolsma-Grisnich Group uit Emmeloord.

Ondanks Xylella-bacterie goede olijvenoogst

Akker- & Tuinbouw

Ondanks de schadelijk Xylella-bacterie, die steeds verder oprukt, is de productie van olijfolie in veel Zuid-Europese landen dit jaar gestegen. De Europese landbouwkoepel Copa denkt aan een groei die varieert van 46 tot 75 procent.

Europese inspectiezegel helpt bij handel in veldspuiten

Mechanisatie

De Europese vereniging van landbouwmachinefabrikanten CEMA komt met een nieuw inspectiezegel voor landbouwveldpuiten. Het zegel geeft aan dat de machine klaar is voor gebruik in alle EU-landen en er geen verdere inspectietests nodig zijn.

Twee compacte harken met middenafleg van Vicon

Mechanisatie

Vicon breidt de Compact serie harken uit met de nieuwe Andex 644, leverbaar in een getrokken of gedragen uitvoering. Beide compacte harken hebben een werkbreedte van 6,40 meter en zijn eenvoudig in gebruik.

Biobrandstoffen in Duitsland helpen klimaat

Algemeen

Alle biobrandstoffen die in 2016 in Duitsland op de markt zijn gebracht, zorgen voor 77 procent emissiebeperking. Dit is een stijging van 7 procentpunten ten opzichte van 2015.

Yara neemt Amerikaanse adviesplatform ATC over

Algemeen

Kunstmestproducent Yara International neemt het Amerikaanse adviesplatform voor stikstofbemesting Agronomic Technology (ATC) over.

Campagne gestart voor beroep patent wilde sojarassen

Akker- & Tuinbouw

Bionext is in samenwerking met Triodos Foundation een crowdgivingscampagne gestart. Met het geld willen ze het beroep tegen het patent op wilde sojarassen betalen.

Plaatsen van kisten effectiever met WIFO-kantelaar

Mechanisatie

WIFO introduceert per 1 januari de nieuwe K95 voorover-kantelaar. Het kantelmechanisme houdt de zijkant van de kist volledig vrij.

Vakbeurs Agritechnica gaat zondag van start

Mechanisatie

Agritechnica gaat zondag van start met 2.800 exposanten uit 53 landen. Het thema is 'Green Future – Smart Technology': gewasproductie nog efficiënter en preciezer.

Smart farming levert groot Braziliaans bedrijf geld op

Mechanisatie

Het grootschalige Braziliaanse bedrijf SLC Agricola is niet bang om slimme landbouwtechnologieën uit te proberen. Toch investeert het bedrijf alleen in nieuwe producten die financieel rendement opleveren. Dat zorgt voor 3 procent hogere opbrengsten...

Dewulf komt met Structural 30 snarenbedpootmachine

Mechanisatie

Dewulf zal de nieuwe snarenbedpootmachine Structural 30 op Agritechnica onthullen. De 3-rijige pootmachine werkt volgens de machinefabrikant snel, precies en aardappelvriendelijk.

Netwerksysteem zorgt voor efficiënte suikerbietenoogst

Mechanisatie

Ropa en Farmpilot presenteren op Agritechnica in Hannover een uitgebreid netwerksysteem voor iedereen die betrokken is bij de oogst en verwerking van suikerbieten.

Uitwisselen van data versterkt agrofoodketen

Algemeen

Een transparant decentraal datanetwerk kan voordelen opleveren voor agrofoodketens. Wageningen Economic Research en TNO zijn daarom een pilotproject gestart.

Ctgb legt drie ontwerpbesluiten ter inzage

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besluit binnenkort over de toelating van drie middelen op basis van een werkzame stof die niet eerder in Nederland is toegelaten.

Verlagingspercentage pootgoed loopt iets op

Akker- & Tuinbouw

De buitendienst van de NAK heeft tot nu toe in de 18.500 monsters bemonsterd. Daarmee loopt de nacontrole van het pootgoed tegen het einde.

Carré schoffelmachine bij importeur Pool Agri

Mechanisatie

Op de stand van importeur Pool Agri staan op Agritechnica twee primeurs. Naast de première van de nieuwe McConnel Agribuggy zelfrijdende veldspuit, stelt Pool Agri zich voor als de nieuwe importeur van het Franse Carré.

Akkerbouwer maakt zelf hoge resolutie bodemkaart

Mechanisatie

Agrometius introduceert voor de Europese markt de Veris iScan waarmee boeren zelf hoge resolutie bodemkaarten kunnen maken. Dit kan in combinatie met een andere bewerking.

Syngenta koopt Chinese Nidera Seeds

Akker- & Tuinbouw

Syngenta heeft een overeenkomst gesloten met het Chinese staatsbedrijf Cofco International voor de overname van Nidera Seeds.

Fendt 514 met grote bodemvrijheid

Mechanisatie

Fendt-dealer Vohamij Heythuysen uit Heythuysen heeft een Fendt 514 aangepast naar een gemeten bodemvrijheid van 67 centimeter. De trekker is zo goed in te zetten voor gewassen als asperge.

Tapken wil weten wat er bij AM-besmetting speelt

Akker- & Tuinbouw

Theo Tapken uit Musselkanaal neemt deel aan het project 'Veenkoloniale AM precies in beeld'. Hij deed al veel om aardappelmoeheid onder controle te houden, maar wil er nog meer over weten. 'Want je bent nooit te oud om te leren.'

Doorontwikkeling Zeeuwse sojateelt

Akker- & Tuinbouw

Provincie Zeeland verleent een bijdrage van 10.000 euro aan een praktijkproef voor de teelt van soja in Zeeuws-Vlaanderen.

Dewulf-Miedema gaat verder als Dewulf

Mechanisatie

Dewulf-Miedema gaat verder onder de bedrijfsnaam Dewulf. De fabrikant van machines voor de teelt van aardappelen en wortels zet daarmee de volgende stap in het fusieproces dat beide bedrijven hebben gezet.

KMK introduceert nieuwe websorteerder

Mechanisatie

KMK in Poortvliet introduceert een nieuwe websorteerder. De machine is ontwikkeld om aardappelen en uien met een grote capaciteit productvriendelijk en nauwkeurig op maat te kunnen sorteren.

Camera helpt bij schoffelen en data verzamelen

Akker- & Tuinbouw

Onderzoekers van Wageningen UR hebben automatische schoffelmachines ontwikkeld waarmee naast in de rij, ook tussen de planten in de rij kan worden geschoffeld. De machine verzamelt tegelijk data.

Vier nieuwe machines van AVR in een jaar tijd

Mechanisatie

Ceres 450 met GE-Force Compact, Spirit 5200, Cobra, Falcon en de ACC-rooibek op de Puma 3. De AVR-stand op Agritechnica toont een volledig nieuw gamma.

Varkens koudebestendiger met gen van muizen

Veehouderij

Met behulp van een gen van muizen is het Chinese wetenschappers gelukt om varkens te kweken die beter tegen de kou kunnen.

Ctgb laat twee nieuwe middelen toe

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze week twee nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten: Sulcotrek en Kumulus.

Leerzame filmpjes over bloembollen voor basisscholen

Akker- & Tuinbouw

Hoe groeien en bloeien bloembollen eigenlijk? En hoe worden nieuwe tulpen gemaakt? Deze vragen komen voorbij in filmpjes die de Bollenacademie deze week heeft gelanceerd op basisschool De Regenboog in Voorhout.

M. van den Oever gecertificeerd voor CO2-prestatieladder

Akker- & Tuinbouw

Boomkwekerij M. van den Oever in Haaren is als eerste grote boomkwekerij van Nederland officieel gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3.

Betere oogst bij planten onder led-lampen

Akker- & Tuinbouw

Urban Crop Solutions is uitgeroepen tot Vlaamse start-up van het jaar in de agro-voedingssector. Het bedrijf laat planten verticaal groeien onder led-lampen en zorgt zo voor een in alle opzichten betere oogst.

Druk op areaal door goede opbrengst cichorei

Algemeen

De goede opbrengsten cichorei zorgen voor wat vertraging bij de afname van de wortels. Om productie en verkoop in balans te brengen, gaat het areaal volgend jaar iets naar beneden.

Hazera opent nieuw zaadveredelingsstation

Akker- & Tuinbouw

Het nieuwe zaadveredelingsstation van Hazera Seeds in Warmenhuizen wordt op 6 maart 2018 geopend. 'Daarmee zijn we klaar voor de toekomst', zegt veredelingsdirecteur Rik van Wijk.

Tarwenoteringen iets de goede kant op

Akker- & Tuinbouw

De tarwenoteringen op de wereldmarkt en op de Europese marken laten veelal iets hogere prijzen zien. Dat blijkt uit het Weekbericht Granen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ambachtelijk bier bevat vaker schimmelgif

Akker- & Tuinbouw

Ambachtelijk gebrouwen bieren bevatten gemiddeld meer schimmelgifstoffen dan industrieel bier. Dat kan bij dagelijkse inname een risico vormen voor de gezondheid.

Güttler toont twee noviteiten op Agritechnica

Mechanisatie

Op Agritechnica in Hannover presenteert Güttler twee noviteiten: de vernieuwde Mayor 640 prismawals en de SuperMaxx Bio Edition voor stoppelbewerking.

Lage suikerproductie Brazilië laat prijzen stijgen

Akker- & Tuinbouw

De suikernoteringen op de internationale markten zijn de laatste dagen iets gestegen, voornamelijk het gevolg van tegenvallende productie in Brazilië. Dit melden deskundigen uit een Brussels suikeroverleg.

Opbrengst van 100 ton bieten geen uitzondering

Akker- & Tuinbouw

Opbrengsten van meer dan 100 ton suikerbieten netto zijn dit jaar geen uitzondering. Per teler of per perceel krijgt Suiker Unie dit vanuit alle regio's te horen.

Maalderij Dossche Mills neemt Meneba over

Akker- & Tuinbouw

Dossche Mills in Deinze heeft overeenstemming bereikt inzake de voorgenomen overname van Meneba Holding in Rotterdam. Dat heeft het Belgische bedrijf vandaag bekend gemaakt.

Specifiek gen ontdekt voor maken hybridetarwe

Akker- & Tuinbouw

Australische onderzoekers hebben een natuurlijk voorkomend gen in tarwe ontdekt dat, wanneer deze wordt uitgeschakeld, zelfbestuiving voorkomt, maar nog wel kruisbestuiving toelaat. Door daar gebruik van te maken, kan de ontwikkeling van...

Ctgb geeft uitleg over aanmelden RUB-middelen

Algemeen

Het Ctgb houdt op donderdagmiddag 23 november in Ede een informatiebijeenkomst over de aanmelding van RUB-middelen.

NAK moet nog kwart nacontrole bemonsteren

Akker- & Tuinbouw

De buitendienst van de NAK heeft tot nu toe 17.500 monsters, in totaal 3,5 miljoen knollen bemonsterd.

Boerenbond pleit voor handhaving bemestingsregels

Algemeen

De Belgische Boerenbond pleit voor consequente handhaving van de bemestingsregelgeving. De gebiedsgerichte aanpak moet behouden blijven.

Boer investeert weer in graslandmachine

Mechanisatie

Fabrikanten van graslandmachines zijn optimistisch over de markt en verwachten een matige groei van 3 procent voor het seizoen 2017-2018. Door hogere melkprijzen kunnen veehouders investeren in machines.

'Beter inzicht nodig in lokale inzet gewasbescherming'

Algemeen

Gegevens over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn niet beschikbaar. Daardoor kunnen lokale effecten op insecten niet worden vastgesteld, zoblijkt uit onderzoek van CLM en Nederlands Centrum Bijenonderzoek.

Lely presenteert modulaire voerkeuken

Mechanisatie

ID Agro en Lely introduceren dit najaar de eerste modulaire voerkeuken tijdens de RMV vakdagen in Hardenberg en Gorinchem.

'Soja veelbelovend voor gering aantal boeren'

Akker- & Tuinbouw

Bij een gemiddelde opbrengst van 3 ton per hectare en een prijs van 500 euro per ton is soja een interessant gewas voor een vrij beperkt aantal landbouwers. Dat zegt Jef van Meensel van het Belgische onderzoeksinstituut ILVO.

Suikerbietenactiviteiten Syngenta naar Deense DLF

Akker- & Tuinbouw

Het Deense DLF heeft op 1 oktober de suikerbietenactiviteiten van het Zwitserse chemie- en zadenconcern Syngenta overgenomen.

Zebra chip pathogeen gevonden in Canada

Akker- & Tuinbouw

Voor het eerst is bewijs van het zebra chip pathogeen gevonden in aardappelvelden in het zuiden van Alberta, in West-Canada.

Gewasbescherming kan met bier en mosterdzaad

Akker- & Tuinbouw

Bier en gemalen mosterdzaad zijn deze maand toegevoegd aan de Europese lijst van basisstoffen voor gewasbescherming.

Agritechnica zet spotlight op Iran en Afrika

Mechanisatie

Fabrikanten en exporteurs van landbouwmachines kunnen tijdens Agritechnica in Hannover meer te weten komen over de mogelijkheden van Iran en Afrikaanse landen. Met een conferentie informeert Ag Machinery International 2017 over interessante markten...

'Klimaatdoelstellingen voor akkerbouw haalbaar'

Akker- & Tuinbouw

De klimaatdoelstellingen voor de akkerbouwsector zijn met doelgerichte maatregelen realiseerbaar. Dit blijkt uit berekeningen van Spruijt Consultancy op basis van een Flevolands voorbeeldbedrijf.

Methode om bieten beter bewaarbaar te maken beschermd

Akker- & Tuinbouw

SESVanderHave publiceert een patent dat bieten beter bewaarbaarder maakt. Het patent omvat een methode om de bewaarcapaciteit van suikerbieten te bepalen en om rassen met een verbeterde opslagcapaciteit te selecteren.

Juiste mengsel kan kunstmest vervangen

Veehouderij

Door kunstmestvervangers uit mest en zuiveringsslib te maken, willen boeren in de Achterhoek het gebruik van kunstmest tot een minimum reduceren. Het plan is om tot producten te komen die qua gehalten voldoen aan de behoefte.

Winterveldbonen alternatief voor import soja

Akker- & Tuinbouw

CropSolutions is samen met Limagrain een project gestart om de teelt van winterveldbonen te herintroduceren in Nederland. De in Nederland geteelde winterveldbonen bieden een goed alternatief voor een deel van de geïmporteerde soja.

Duitse boer wil vinger aan de pols insectenstand

Akker- & Tuinbouw

De Duitse Boerenbond (DBV) wil graag representatieve monitoring van het aantal insecten. Dat naar aanleiding van een onderzoek naar de achteruitgang van insecten in Duitsland.

Nieuwe topman voor FloraHolland

Akker- & Tuinbouw

Lucas Vos kiest ervoor zijn functie als bestuursvoorzitter van Royal FloraHolland te beëindigen. Steven van Schilfgaarde neemt zijn taken over.

Pirelli trekkerband voor lelie- en kerstbomenkweker

Mechanisatie

Landbouwbedrijf Fernhout in Smilde koos als klant van Profile Tyrecenter Heuver direct na de introductie voor de nieuwe Pirelli PHP trekkerband.

'Minder insecten vraagt om onderzoek'

Algemeen

'Insecten zijn belangrijk voor de voedselkringloop en de bestuiving van landbouwgewassen. Als het aantal insecten afneemt, ben ik benieuwd naar de oorzaken. Daarvoor is gedegen onderzoek nodig', zegt LTO-bestuurder Joris Baecke.

Bredal strooit kalk 30 meter breed en precies

Mechanisatie

Het Deense bedrijf Bredal laat op Agritechnica een nieuwe precisiestrooier zien voor het verspreiden van kalk en minerale meststoffen met een werkbreedte van respectievelijk 30 en 48 meter.

'Boeren omarmen techniek traag'

Akker- & Tuinbouw

De ontwikkeling en het gebruik van precisielandbouw gaan te langzaam. Bewezen technieken ondersteunen, bijvoorbeeld met EU-beleid, is volgens Europese machinefabrikanten nodig.

Lokmiddelenverbod zorgt voor meer fruitschade

Akker- & Tuinbouw

Doordat juist in de laatste weken voor de oogst van fruit geen afdoende bejaging mogelijk was, is 10 tot 20 procent meer kraaienschade ontstaan. Dat meldt de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).

Helft best presterende bedrijven melkt automatisch

Veehouderij

Van de duizend best presterende melkveebedrijven in Nederland melkt bijna de helft (48 procent) met een melkrobot.

Herder viert jubileum met introductie Herder 1

Mechanisatie

Machinefabrikant Herder is in 1947 opgericht. Bij de viering van het 70-jarig jubileum introduceert de fabrikant van sloot-, beplantings- en bermonderhoud dit jaar de Herder 1.

Bieten afgeleverd met meer suiker en tarra

Akker- & Tuinbouw

De kwaliteit van de suikerbieten is ook afgelopen week nog verder toegenomen, meldt Suiker Unie.

Trioliet kiest voor het mes bij voermengwagens

Mechanisatie

Trioliet kiest bij de voermengwagens voor snijlaadsystemen met een mes. Deze hebben een relatief lage vermogensbehoefte, zorgen voor structuurbehoud van de grassilage en door het strakke snijvlak is er minder kans op broei.

Nordzucker boekt meer winst

Akker- & Tuinbouw

Nordzucker heeft in het eerste halfjaar van boekjaar 2017/2018 meer winst behaald. Voor het hele boekjaar wordt een winst verwacht op het niveau van vorig jaar.

Augustus goede maand voor trekkerverkoop

Mechanisatie

In Nederland zijn tot en met de maand augustus 1745 trekkers verkocht. Dit is ongeveer 3 procent meer dan de 1694 verkochte trekkers in dezelfde periode vorig jaar.

Omzet- en winstgroei in eerste halfjaar Südzucker

Akker- & Tuinbouw

In het eerste halfjaar van het lopende boekjaar 2017/18, dat loopt van 1 maart tot 31 augustus 2017, steeg de omzet van Südzucker met 9 procent tot 3.493 miljoen euro.

Updates John Deere voor getrokken veldspuit

Mechanisatie

John Deere onthult op de komende Agritechnica in Hannover updates voor de M900(i)- en R900i-serie getrokken veldspuiten.

Nacontrole NAK over de helft

Akker- & Tuinbouw

De NAK heeft tot nu toe 53 procent van het totaal te onderzoeken aantal knollen onderzocht, blijkt uit cijfers van de keuringsdienst.

Bollentelers aan de slag met organisch bemesten

Akker- & Tuinbouw

In de bollenstreek van Zuid-Holland gaan bollen- en vaste plantentelers aan de slag met organische bemesting om in de teelt de emissies van met name fosfaat structureel te voorkomen.

Meer plantaardig eiwit op bord stelt voedselvoorziening veilig

Akker- & Tuinbouw

Onderzoek naar erwt, veldboon en lupine in het kader van het project Pulse geeft moet het aandeel plantaardige eiwitten in onze voeding vergroten.

Fedecom faciliteert landbouwvakbeurs Assen

Mechanisatie

Fedecom, Expomanagement en Libéma werken samen om de komende editie van de Landbouwvakbeurs Assen tot een succesvolle presentatie van de agrarische sector te brengen.

Nederland exporteert bloemen en planten naar meer landen

Akker- & Tuinbouw

De exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland steeg tot en met september 6 procent tot bijna 4,7 miljard euro. Trends als een sterkere spreiding over meer landen, een snellere groei bij bloemen en de forse toename naar Duitsland zetten...

Gouden awards Sitevi voor de wijnbouw

Akker- & Tuinbouw

De beurs Sitevi bestaat veertig jaar en richt zich op drie sectoren: wijn, olijven en groente- en fruit. Van de twintig awards gaan de belangrijkste naar innovaties in de wijnbouw.

Ctgb kijkt bij toelating meer naar grondwater

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gaat de data in de Grondwateratlas in toenemende gebruiken voor de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen.

Aangepaste aandrijving voor FarmaX-spitmachine

Mechanisatie

Op Agritechnica presenteert FarmaX de vernieuwde DRP Perfect spitmachines. Het meest opvallend is de aangepaste aandrijflijn.

Zilveren mediale voor rechte kopakker Kuhn-ploeg

Mechanisatie

Kuhn krijgt op de komende Agritechnica een zilveren medaille voor de Smart-Ploughing. De scharen van deze ploeg gaan individueel in en uit de grond, waardoor een rechte kopakker ontstaat.

Meer kennis houdt producten langer vers

Akker- & Tuinbouw

Op het terrein van Wageningen University & Research is vorige week vrijdag een onderzoeksfaciliteit geopend voor kwaliteitsbeheersing in de groente-, fruit- en bloemensector. In deze faciliteit zijn kennis en expertise over naoogsttechnologie en...

Boer maakt zich zorgen om trekkerdiefstal

Algemeen

Bijna driekwart van de Nederlandse akkerbouwers en melkveehouders ervaart diefstal of vernieling van hun trekker en bijbehorende werktuigen als een reëel risico.

Onderzoek naar effect planten op binnenklimaat

Akker- & Tuinbouw

Planten verbeteren het binnenklimaat. Je hoort het vaak zeggen. 'Wetenschappelijk is dat nooit goed onderzocht', zegt Tia Hermans van Wageningen UR.

Verlaging nacontrole gestegen naar 18,8 procent

Akker- & Tuinbouw

Het verlagingspercentage van de nacontrole door de NAK is ten opzichte van vorige week met 0,7 procent gestegen en staat nu op 18,8 procent.

Noordelijke dealerstructuur Krone aangepast

Mechanisatie

Per direct zijn er door Bromach, Krone-importeur voor Noord-Nederland, een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de Krone dealerstructuren.

Planten leren begrijpen met infraroodbeelden

Akker- & Tuinbouw

Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw heeft een infrarood camera in gebruik om te helpen plantprocessen te begrijpen.

Bezwaren tegen 'absurd' sojapatent afgewezen

Akker- & Tuinbouw

De bezwaarcommisie van het Europees Octrooi Bureau heeft de bezwaren tegen het verleende sojapatent van tafel geveegd. 'Het is echt absurd dat dit patent ooit verleend is', aldus Bionext.

Plantaardige Milieukeur gaat op de schop

Akker- & Tuinbouw

De Milieukeur criteria worden jaarlijks herzien en per 1 januari 2018 zijn de nieuwe eisen geldig. Het gaat deze keer om een uitvoerige herziening, vooral bij plantaardige producten.

Subsidieplafond 2017 brede weersverzekering omhoog

Akker- & Tuinbouw

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft het subsidieplafond voor 2017 van de subsidie van de brede weersverzekering verhoogd van 9 naar 11,2 miljoen euro.

Minder chemie in de land- en tuinbouw

Akker- & Tuinbouw

'De land- en tuinbouw moet naar minder chemie. Het gebruik van kunstmest moet terug naar een hulpstof. Het moet niet de bepalende stof zijn', vindt Hans Huyberts, LTO-portefeuillehouder Duurzaamheid. Hij zei dit op de Dag van de Duurzaamheid,...

'Suikerproductie concentreert zich op de beetbelt'

Akker- & Tuinbouw

Door de verwachte toename van de suikerproductie in het quotumloze tijdperk zal na 2017 de beetbelt in West-Europa verantwoordelijk zijn voor 80 à 85 procent van de productie in de Europese Unie (EU).

Slakkenprobleem in Alstroemeria en Cymbidium

Akker- & Tuinbouw

In de teelt van Alstroemeria komt de Zuidelijke akkerslak voor en in Cymbidium de Spaanse aardslak. Een laboratoriumtest kan telers helpen bij de bestrijding.

Bomech verdeelt mest precies

Mechanisatie

Bomech uit Albergen presenteert in november op Agritechnica in Hannover drie noviteiten: de Exact-verdeler met roterende messen en de Compact Sleepvoetbemester voor de zelfrijder of sleepslangsysteem.

Votex vindt Hillmaster opnieuw uit

Mechanisatie

De ingenieurs van Votex hebben de Hillmaster 210 en 230 onder handen genomen. Het resultaat is de Hillmaster 220, een klepelmaaier die voldoet aan de eisen van de veeleisende gebruiker.

Claas opent elektronisch ontwikkelcentrum

Mechanisatie

Claas heeft in het Zuid-Duitse Dissen een nieuw elektronisch ontwikkelingscentrum geopend. De investering is belangrijk voor de toekomst van Claas en versterkt de landbouweconomie in de regio.

Agritechnica-goud voor Kemper en Claas

Mechanisatie

Claas en Kemper hebben de gouden innovatiemedaille op Agritechnica in de wacht gesleept. Bij Kemper gaat het om de StalkBuster. Bij Claas om de Cemos autonome instelling voor schudder- en hybride maaidorsers.

Veiligheid bij loonwerk en grondverzet stelt ministerie teleur

Algemeen

Bij 80 procent van de bedrijven die zich bezig houdt met cultuurtechnisch werk, grondverzet en agrarisch loonwerk is iets niet in orde op het gebied van veiligheid. Het ministerie van SZW is teleurgesteld in de sector.

Opbrengst maiszaad voldoet aan verwachting

Veehouderij

De opbrengst van de Europese maiszaadoogst voldoet in Frankrijk, als belangrijke producent en de Europese Unie (EU) als geheel zo goed als aan de verwachting.

Samenvoeging onderzoek naar voedsel en biobased

Algemeen

TNO en Wageningen UR gaan het voedselonderzoek (voedseltechnologie, voedselconsumptie en gezonde voeding) en het biobased onderzoek samenvoegen in één onderzoekcentrum.

Smaakonderzoek in Markthal van Rotterdam

Akker- & Tuinbouw

Wageningen UR doet van 9 tot en met 15 oktober smaakonderzoek in de Martkhal in Rotterdam onder de (internationale) bezoekers. Ze kunnen nieuwe en verbeterde groenten en fruit proeven.

Opbrengst tarwe 20 procent hoger dan vorig jaar

Akker- & Tuinbouw

De 116.448 hectare tarwe komt dit jaar uit op een gemiddelde bruto opbrengst van 9,5 ton per hectare. Dat is ongeveer 20 procent meer dan de 8 ton van vorig jaar.

Akkerbouwer wil het liefst chitwoodi-onderzoek

Akker- & Tuinbouw

In de top 10 van onderzoekwensen voor de programmering 2017-2018 staat Meloidogyne chitwoodi bij de akkerbouwers op de eerste plaats.

Controleer percelen cichorei op wortelrot

Akker- & Tuinbouw

Cichorei-verwerker Sensus adviseert telers om de percelen cichorei grondig te inspecteren op wortelrot.

Verlagingspercentage pootgoed daalt licht

Akker- & Tuinbouw

Het verlagingspercentage van pootgoed bij de nacontrole is ten opzichte van vorige week met 0,6 procent gedaald en staat nu op 18,1 procent.

Componenten uit appel verlengen houdbaarheid vlees

Akker- & Tuinbouw

Componenten van appel(schillen) kunnen vleesbederf door eiwitoxidatie mogelijk afremmen. Dat blijkt uit onderzoek van ILVO-UGent wetenschapster Tine Rysman.

'CLM-rapport bevestigt belang neonicotinoïden'

Akker- & Tuinbouw

Het onderzoek van het CLM naar het belang van neonicotinoïden voor de Europese land- en tuinbouw onderstreept voor veel situaties het grote belang van het behoud van neonicotinoïden.

Debutrac maakt zelfrijdende voermengwagen MIXTrac I

Mechanisatie

Debutrac Technics is recent gestart met het ontwikkelen en produceren van de eerste zelfrijdende voermengwagen MIXTrac I. Bij de constructie is de nadruk gelegd op behoud van de structuur van de voedermiddelen.

Ctgb laat vijf nieuwe middelen toe

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft vorige week vijf nieuwe middelen toegelaten die van belang zijn voor de land- en tuinbouw.

Syngenta geeft onderzoekscapaciteit extra boost

Akker- & Tuinbouw

Syngenta investeert opnieuw in de onderzoekscapaciteit voor hoogwaardige groentezaden in Enkhuizen. Het is de tweede grote investering als onderdeel van een meerjarig investeringsprogramma.

Trekkerfabriek Steyr viert feest

Mechanisatie

Steyr, de Oostenrijkste trekkerfabrikant, bestaat zeventig jaar. De geschiedenis begon op 29 september 1947. Ter ere van dit jubileum organiseerde Steyr een feestje.

'Voordelen organische stof niet vanzelfsprekend'

Akker- & Tuinbouw

De voordelen van organische stof voor de gewasproductie in de akkerbouw zijn niet vanzelfsprekend. Dat blijkt uit een proefschrift van Renske Hijbeek van Wageningen University & Research, die op 4 oktober promoveert.

Nedersoja breekt opbrengstrecord

Akker- & Tuinbouw

De opbrengst van Nedersoja varieert tot nu toe van 3,4 tot 4 ton per hectare. Daarmee lijkt het erop dat die teelt een opbrengstrecord breekt.

Experimenteren met mengteelt

Akker- & Tuinbouw

Lupine met tarwe telen, tarwe met veldboon of droge erwt met gerst. De vraag is of mengteelten leidden tot de inzet van minder gewasbeschermingsmiddelen en zijn ze beter bestand tegen klimaatverandering?

'Tekort collectief geld gaat ten koste van innovatie'

Akker- & Tuinbouw

Het collectief praktijkonderzoek in de akkerbouw ligt al jaren aan het infuus. Er stroomt alleen wat geld uit oude potjes van het Productschap Akkerbouw door. 'Als er geen nieuw collectief geld komt, gaat dat ten koste van de innovatie', zegt Ernst...

Akkerbouwonderzoek gaat vaak sneller en goedkoper

Akker- & Tuinbouw

Door minder collectieve middelen verandert het akkerbouwpraktijkonderzoek. 'Nu er geen geld meer is, gaan telers voor goedkoop of helemaal niet', constateert directeur Ernst van den Ende van de Plant Sciences Group van Wageningen University &...

Together2Grow breidt uit met locatie in Kwintsheul

Akker- & Tuinbouw

Om aan de groeiende vraag naar Alstroemeria te kunnen voldoen, heeft Together2Grow een derde locatie aangekocht in Kwintsheul.

'Bitterstoffen in witlofwortels bruikbaar als medicijn'

Akker- & Tuinbouw

Het Belgisch Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Veevoedingsonderzoek (ILVO) zoekt naar de toepassingen van de in de wortels van witlof en cichorei aanwezige bitterstoffen.

Kwart bruine bonen geoogst

Akker- & Tuinbouw

CZAV schat dat een kwart van de oogst van bruine bonen binnen is. Veel percelen zijn nog niet dorsrijp.

Te water gelaten voedsel geoogst en geproefd

Akker- & Tuinbouw

Op de testlocatie van Praktijkonderzoek AGV van Wageningen UR in Lelystad is gisteren de eerste groente van drijvende eilanden geoogst en geproefd. Half mei is het kleinschalig testeiland te water gelaten.

Pootgoed en bodem krijgen aandacht bij Schenk

Akker- & Tuinbouw

Op het bedrijf van Klaas Schenk in Anna Paulowna zijn twee zaken belangrijk: de teelt van pootgoed en de zorg voor de bodem. De helft van de grond krijgt jaarlijks 25 à 30 ton compost per hectare en daarnaast vaste geitenmest.

Zeven nieuw aanbevolen rassen wintertarwe

Akker- & Tuinbouw

Er zijn zeven nieuwe rassen van wintertarwe opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst voor 2018.

Gps-systemen op trekkers in trek bij dieven

Mechanisatie

Boeren moeten alert zijn op diefstal van gps-systemen uit trekkers. In Zuidwest-Nederland zijn bij een aantal akkerbouwers de apparaten gestolen.

Nieuwe Claas Axion 800 met 205 tot 295 pk

Mechanisatie

Claas presenteert de nieuwe Axion 800-trekker. Het vermogen in de nieuwe serie loopt van 205 tot 295 pk. Veel opties zijn gelijk aan die op de nieuwe Arion 600 en 500 en de Axion 900.

Middelverbod bij vergroening niet zomaar van tafel

Akker- & Tuinbouw

Telers die vanggewassen en eiwitgewassen willen laten meetellen voor de vergroening mogen geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Het verbod geldt alleen voor de 5 procent ecologische aandachtsgebieden.

Effect van chloorhoudend product in kas onduidelijk

Akker- & Tuinbouw

Het gebruik van chloorhoudende producten staat in diverse teelten in de glastuinbouw in de belangstelling. Veel is nog onduidelijk over de claims ten aanzien van de werking en effecten op pathogenen.

Betaseed levert voor groot areaal bietenzaad

Akker- & Tuinbouw

BTS 5270 en BTS 7105 RHC zijn de twee rassen waarvan bij de vroegbestelling het meeste suikerbietenzaad is besteld. 'Die twee lijken qua areaal volgend jaar de grootste rassen te worden', zegt Gert Sikken van Suiker Unie.

Elf nominaties voor Gouden Klavertje Vier

Mechanisatie

'Elektrisch, duurzaam en een verbetering qua arbeidsomstandigheden, dat zijn de opvallende trends in de innovaties.' Dat zegt de vakjury van de innovatieprijs Gouden Klavertje Vier.

NAK verlaagt meer pootgoed in klasse

Akker- & Tuinbouw

De NAK heeft in de nacontrole tot nu toe met 21,5 procent een hoger percentage pootgoed in klasse verlaagd dan gemiddeld.

Tarwenoteringen blijven onder druk

Akker- & Tuinbouw

Redelijk stabiele tarwenoteringen in de Verenigde Staten en Canada bij een daling van de voertarwenoteringen in de landen van het Zwarte Zeegebied en Australië. De Europese tarwe noteringen laten een verdere daling zien.

Radiospot trapt Elstar-campagne af

Akker- & Tuinbouw

Ondersteund door een radiospot gaat de nieuwe campagne voor de Hollandse Elstar zaterdag 16 september tijdens de Landelijke Appelplukdag van start.

Foreman Capital neemt belang in Van den Bos Flowerbulbs

Akker- & Tuinbouw

De Amsterdamse investeringsmaatschappij Foreman Capital neemt een meerderheidsbelang in bollenhandelaar Van den Bos Flowerbulbs.

Cosun zoekt in vier kringen nieuwe bestuurders

Akker- & Tuinbouw

Royal Cosun zoekt nieuwe kringbestuursleden voor vier kringen. Belangstellenden kunnen zicht tot 15 oktober melden.

Recordaantal innovaties voor award PotatoEurope

Akker- & Tuinbouw

Voor de PotatoEurope 2017 Innovation Award is een recordaantal van 26 innovaties ingediend. Daaruit blijkt hoe innovatief de aardappelsector is. De winnende inzendingen worden op PotatoEurope 2017 in Emmeloord bekendgemaakt.

PotatoEurope duikt in precisielandbouw

Akker- & Tuinbouw

Trekkerfabrikant Case IH presenteert tijdens PotatoEurope 2017 in Emmeloord de resultaten van een nieuw precisielandbouwconcept. Een demoperceel is het hele jaar nauwkeurig gevolgd met een onbemand vliegtuigje, de Precision Hawk. Op PotatoEurope...

Claas verkoopt ruim dertigduizend Corto-maaiers

Mechanisatie

Claas heeft in het lopende boekjaar de dertigduizendste Corto-trommelfrontmaaiers aan veehouders verkocht. Deze Claas bouwt al meer dan 45 jaar Corto-maaiers.

Overname waterbedden BUC door Spinder

Mechanisatie

Spinder Dairy Housing Concepts uit Harkema neemt per 1 september BUC-Holland uit Leek over. BUC wordt een merk van Spinder.

Duitse bietentelers realiseren mega suikeropbrengst

Akker- & Tuinbouw

Met een areaal van 384.922 hectare, een verwachte bietenopbrengst van gemiddeld 81,8 ton en gemiddeld 17,78 procent suiker stevent Duitsland af op een megagrote bietenoogst.

Holmer op tournee met 21.000 liter Zunhammer tank

Mechanisatie

Een Holmer Terra Variant 585 met 21.000 liter tankopbouw van Zunhammer is voor het eerst op demotoer in Nederland. Meerdere loonwerkers proberen de combinatie uit.

'Problemen in bieten met rassenkeuze voorkomen'

Akker- & Tuinbouw

Telers van suikerbieten hebben inmiddels voor ruim 20 procent van het areaal in 2018 bietenzaad besteld, meldt Suiker Unie. De rassenkeuze vraagt de nodige aandacht, want bij rhizoctonia, rhizomanie en aaltjes is de juiste resistentie belangrijk.

Giant D337T-shovel met lager voorframe

Mechanisatie

Tobroco komt met de X-Tra uitvoering van de bestaande Giant D337T-shovel. Dit model is voorzien van een lager voorframe, wat zorgt voor een lager zwaartepunt.

Zeven nieuwe bietenrassen strijden op areaal

Akker- & Tuinbouw

Voor de teelt van suikerbieten in 2018 komen er nieuwe rassen met verbeterde financiële opbrengst in de segmenten rhizomanie, bietencysteaaltje en/of rhizoctonia.

Verzilting te lijf met systeemgerichte drainage

Algemeen

Met een systeemgerichte drainage kunnen agrariërs verzilting in de toekomst tegen gaan en zelfs de zoetwatervoorraad onder hun percelen vergroten.

Franse beurs Sitevi denkt groot op 40ste verjaardag

Akker- & Tuinbouw

De internationale beurs Sitevi voor de wijnbouw, olijf-, groente- en fruittelers is dit jaar van 28 tot 30 november in het Parc des Expositions in Montpellier, in Zuid-Frankrijk. Het gaat dit jaar om de veertigste editie.

Tarwenoteringen opnieuw naar beneden

Akker- & Tuinbouw

De wereldmarkt- en EU-noteringen voor graan laten opnieuw een daling van de tarwenoteringen zien, zo blijkt uit de Weeknotering Granen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

'Temperatuurstijging geeft lagere graanopbrengsten'

Algemeen

Bij elke graad temperatuurstijging daalt de wereldwijde opbrengst van tarwe 7,4 procent en die van mais 6 procent, zo blijkt uit berekeningen van Amerikaanse onderzoekers.

Ctgb laat twee nieuwe toe in (suiker)mais

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in de vergadering van 23 augustus besloten tot de toelating van twee nieuwe middelen.

'Koeien op stal houden na brand Esso in Rotterdam'

Algemeen

De brand bij de Esso aan de Botlekweg in Rotterdam heeft ook gevolgen voor de land- en tuinbouw. Het advies is om het melkvee tot na een flinke regenbui op stal te houden, zodat de roetdeeltjes van het gras afspoelen.

Opbrengst aardappelen nu gemiddeld ruim 46 ton

Akker- & Tuinbouw

De opbrengst van de proefrooiingen van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) is met ruim 46 ton per hectare hoger dan het vijfjarig gemiddelde.

Vlaming Agri importeur van Landquip veldspuiten

Mechanisatie

Vlaming Agri importeert sinds kort Landquip veldspuiten uit Engeland. De eerste Landquip veldspuit zal de importeur op Potato Europe presenteren.

Agrifirm: Brouwgerst telen wint aan populariteit

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de hoge premies is brouwgerst al het meest geteelde zomergraan in het noordelijke deel van Nederland. Agrifirm is de enige partij in Nederland die jaar op jaar deze premie uitbetaald.

Solynta bouwt naar wens nieuw aardappelras

Akker- & Tuinbouw

Het kweken van een aardappel met een tweevoudige resistentie tegen phytophthora is voor Solynta nog maar het begin. Met hybrideveredeling zijn naar wens eigenschappen in te bouwen en te stapelen.

Vocht knelpunt bij ondergronds ploegen maisland

Veehouderij

Het nieuwe systeem van ondergronds ploegen en daarna mais zaaien is dit jaar minder goed gelukt. Onvoldoende vocht na het zaaien is het knelpunt.

Bietencampagne Suiker Unie start op 11 september

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie begint de aanvoer en de verwerking van de bieten dit jaar op maandag 11 september.

'Laatste percelen graan deze week van het land'

Akker- & Tuinbouw

Agrifirm en CZAV denken dat met het mooie weer van deze week de allerlaatste percelen graan zijn te oogsten. Bij de laatste percelen gaat het voornamelijk om zomergraan.

Meld gevaarlijke spoorwegovergangen bij Cumela

Algemeen

Het Cumela-Cursuscentrum gaat de e-learning Veiliger (land)bouwverkeer uitbreiden met enkele modules over het passeren van spoorwegovergangen met (land)bouwvoertuigen.

Akkerbouwers delen weersinformatie met elkaar

Akker- & Tuinbouw

Bij het online weerstation van Sencrop delen telers weersinformatie met elkaar uit. Zo creëren ze samen een nauwkeurig en modern meteo-netwerk.

Solynta maakt aardappel resistent tegen phytophthora

Akker- & Tuinbouw

Het Nederlandse bedrijf Solynta presenteert woensdag aardappelen met tweevoudige weerstanden tegen phytophthora, waarbij geen gebruik is gemaakt van genetische modificatietechnieken.

Texelse zoektocht naar zouttolerante kool voor Bangladesh

Akker- & Tuinbouw

Op het innovatie Texelse Zilt Proefbedrijf vindt op dit moment een bijzondere zoektocht plaats: het testen van zouttolerante koolsoorten voor Bangladesh.

Kobelco's feestelijk overgedragen aan Van Oostrum

Mechanisatie

Van Oostrum Westbroek heeft vijf nieuwe Kobelco rupsgraafmachines aangeschaft. Bij Kemp in De Meern werden de machines op feestelijke wijze overgedragen.

Campagne Avebe start met gemiddelde opbrenst

Akker- & Tuinbouw

Bij coöperatie Avebe is de aardappelcampagne vandaag van start gegaan. Naar verwachting ligt de oogst in lijn met andere jaren.

Delphy presenteert QMS Boomteelt 2.0 op Planetarium

Akker- & Tuinbouw

Delphy presenteert de vernieuwde versie van haar weer- en adviessysteem QMS Boomteelt 2.0 op het Technopark van Plantarium. QMS Boomteelt bevat nu vijftien verschillende waarschuwingsmodellen.

'Slecht onderzoek effect steenmeel'

Akker- & Tuinbouw

De opdrachtgevers van een steenmeelproject in de Veenkoloniën zijn het niet eens met de wijze waarop Wageningen University & Research onderzoek heeft gedaan. De effecten van de verschillende soorten steenmeel zouden groter zijn dan uit de studie...

Pagliari met 30 kuub voor maatschap Wiltink

Mechanisatie

Het melkveebedrijf van maatschap Wiltink in Toldijk heeft een Pagliari-voermengwagen met een capaciteit van 30 kuub in gebruik genomen. Behalve voor het voeren van de koeien gebruikt Wiltink de wagen ook om mengsels voor ligboxen te maken.

'Verwerking van fipronil-mest vergt meer tijd'

Veehouderij

Pluimveehouders kunnen vanaf 21 augustus op werkdagen maximaal 200 ton pluimveemest per dag naar BMC Moerdijk laten afvoeren. Dit omdat BMC Moerdijk de dagelijkse hoeveelheid te verwerken fipronil-mest gaat verminderen.

Succesvolle open dag Proeftuin Randwijk

Akker- & Tuinbouw

De open dag op Proeftuin Randwijk was donderdag goed voor naar schatting 450 bezoekers. De organisatie spreekt over een leerzame en succesvolle dag.

Duitsland wil minder zeugen in boxen

Veehouderij

In Duitsland komen meer beperkingen voor het houden van zeugen in boxen.

Daling tarwenoteringen nog niet ten einde

Akker- & Tuinbouw

De wereldmarktnoteringen voor tarwe blijven dalen. De EU-noteringen laten veelal een geringe daling zien, zo blijkt uit het Weekbericht Granen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Oogst biogranen bij Agrifirm bijna afgerond

Akker- & Tuinbouw

Ruim 90 procent van de biologische granen is geoogst. Over de opbrengsten per hectare ontvangt Agrifirm wisselende geluiden als gevolg van droogte en percelen met veel onkruid.

Geur vers gemaaid gras bestrijdt plantenziektes

Algemeen

Bio-ingenieurs van de Universiteit Gent zijn erin geslaagd tarwe en rijst te beschermen tegen ziektes door stoffen die planten zelf aanmaken en die de geur van vers gemaaid gras verspreiden.

Ctgb: geen uitbreiding nieuwe kleine toepassingen

Akker- & Tuinbouw

Er is geen uitbreiding met nieuwe kleine toepassingen meer mogelijk bij lopende herregistratie van gewasbeschermingsmiddelen. Dat meldt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Stemphylium en alternaria in cichorei

Akker- & Tuinbouw

De laatste weken wordt er op veel percelen cichorei stemphylium en alternaria aangetroffen, meldt cichorei-verwerker Sensus.

Probleem trips onderwerp op Landelijke Uiendag

Akker- & Tuinbouw

Trips in uien is dit jaar een groot probleem en komt volgende week donderdag aan de orde tijdens de Landelijke Uiendag op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat.

Onderzoek naar trends in organischestofgehalte

Akker- & Tuinbouw

Wie de bodemvruchtbaarheid op niveau wil houden, moet de grond op perceelsniveau regelmatig laten bemonsteren. 'Samenvoegen van percelen is fout nummer 1. Je weet dan niet meer wat er op perceelsniveau gebeurt. Bemonster maximaal een oppervlakte van...

Telers sprokkelen laatste graan bij elkaar

Akker- & Tuinbouw

In het zuiden van het land hebben de boeren nog één à twee dagen nodig om de graanoogst af te ronden. Telers sprokkelen de goede momenten bij elkaar.

Amazone Pantera+ met nog meer klimvermogen

Mechanisatie

De zelfrijdende Pantera spuitmachine van Amazone kan hellingen aan tot 34 procent, ongeveer 25 procent meer dan de standaardmachine.

Vroegbestelling bietenzaad dit jaar extra interessant

Akker- & Tuinbouw

Voor bietentelers die aanvullende rhizomanieresistentie nodig hebben, kan het lonen om te wachten op de hoofdbestelling. In zowel in het rhizoctonia-, bietencysteaaltjes- als rhizomaniesegment verwacht het IRS een ras met verbeterde financiële...

Lancering van Onion Today op Landelijke Uiendag

Akker- & Tuinbouw

Na anderhalf jaar van voorbereiden is het zover. De app Onion Today is klaar en wordt officieel gelanceerd tijdens de Landelijke Uiendag in Colijnsplaat op donderdag 24 augustus.

Nederland exporteert ruim 1,07 miljoen ton uien

Akker- & Tuinbouw

In seizoen 2016/2017 zijn in totaal ruim 1,07 miljoen ton uien naar 130 verschillende landen geëxporteerd. Dat blijkt uit de eindstand van KCB/GroenteFruit Huis. Nooit eerder werden zoveel Nederlandse uien uitgevoerd.

'Startgift nodig voor ontwikkeling vanggewas'

Akker- & Tuinbouw

Door de droogte en de lagere gewasopbrengsten vraagt de Vlaamse Mestbank aan Belgische telers om terughoudend te zijn met het bemesten van een vanggewas. Sigrid Arends van Delphy denkt daar voor Nederland anders over.

Claas en Liebherr tonen nieuwe Scorpion-verreiker

Mechanisatie

Claas toont in november op Agritechnica in Hannover een compleet nieuwe Scorpion-verreiker. De machine is samen met de nieuwe partner Liebherr ontwikkeld.

Belgische appeloogst 68 procent minder

Akker- & Tuinbouw

De Belgen verwachten in seizoen 2017-2018 zo'n 68 procent minder appelen en 7 procent minder peren te oogsten.

Rustige graanhandel met wisselende noteringen

Akker- & Tuinbouw

Bij de granen is sprake geweest van een redelijk rustige handelsweek met wisselende (lage) tarwenoteringen op de internationale markten.

Honderd jaar landbouwtechniek uit Feucht

Mechanisatie

Agco Feucht uit het Duitse Franken bestaat in seizoen 2017/18 honderd jaar. Wat begon als Fella Werke heeft nu de merken Fella, Fendt en Massey Ferguson in portefeuille.

Opbrengst en kwaliteit graan goed

Akker- & Tuinbouw

De graanopbrengsten zijn over het algemeen goed, zegt Aart den Bakker van Agrifirm. 'Wintergerst begon al goed met opbrengsten van 9 tot 11 ton per hectare. Op de klei in Midden- en Noord-Nederland meldden telers tarweopbrengsten van 9,5 tot 11 ton...

Meer keuze New Holland trekkerseries T6 en T7

Mechanisatie

New Holland heeft haar T6-trekkerserie uitgebreid met de Dynamic Command, een half automatische achttraps powershift. Deze is leverbaar op de vier zwaarste modellen, met een maximumvermogen van 145 tot 175 pk.

Sensus start dit najaar met cichoreimuis

Akker- & Tuinbouw

Sensus verlaadt de cichorei in Zuidwest-Nederland vanaf dit najaar met een zogenaamde cichoreimuis. Telers zijn verplicht om alle cichorei in de regio te verladen met de muis.

In zuiden wacht laatste graan op beter weer

Akker- & Tuinbouw

De graanoogst in het zuiden van het land nadert zo langzamerhand een afronding met de laatste percelen wintertarwe, zo blijkt het laatste overzicht van CZAV.

Graanoogst: race tegen de klok en Buienradar

Akker- & Tuinbouw

De regen trok dinsdag langzaam over het land. In het noorden van het land haalden de akkerbouwers tot circa 16.30 uur met man en macht het graan binnen. De oogst was een race tegen de klok en Buienradar.

Deutz-Fahr breidt 6-serie uit met drie modellen

Mechanisatie

Deutz-Fahr presenteerde een klein jaar geleden de 6-serie trekkers, bestaande uit twaalf nieuwe zescilinder trekkers van 156 tot 226 pk. De serie krijgt er nu drie nieuwe viercilinder trekkers bij: de 6155.5 (156 pk), de 6165.4 (164 pk) en de 6175.4...

Veldkeuring percelen pootgoed loopt naar einde

Akker- & Tuinbouw

De veldkeuring van de pootgoedpercelen door de NAK loopt op zijn einde. Het percentage is verlaagd en afgekeurd valt lager uit dan de twee voorgaande jaren.

Cebis Mobile voor Lexion 700/600 maaidorsers

Mechanisatie

Claas presenteert een nieuwe Cebis Mobile met touchdisplay voor alle Lexion 700/600-modellen maaidorsers. Op het kleurenscherm is met een druk op de knop de beschikbare hulpsystemen op te roepen.

Graanoogst in zuiden vroeg, rest van land normaal

Akker- & Tuinbouw

Uit een tussenstand van Agrifirm blijk dat de graanoogst in Zuid-Nederland vroeg is en in de rest van het land op een normaal tijdstip.

LTO wil gratis toelatingsprocedure RUB-lijst

Algemeen

LTO Nederland en LTO Glaskracht roepen de regering op om een regeling te treffen zodat de belangrijkste huis-, tuin- en keukenmiddelen van de RUB-lijst zo snel mogelijk gratis de toelatingsprocedure kunnen doorlopen. 'Dit is echt een zaak van...

Gemiddeld 7,76 ton tarwe per hectare in Duitsland

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde opbrengst van wintertarwe in Duitsland ligt op dit moment op gemiddeld 7,76 ton per hectare. Wintergerst komt uit op 8,48 ton per hectare.

Valtra en Kubota goed bezig in matige trekkermarkt

Mechanisatie

In de eerste zes maanden zijn 1.393 trekkers verkocht, iets meer dan de 1.387 stuks in dezelfde periode van vorig jaar. De verkoop van Valtra- en Kubota-trekkers gaat relatief gezien goed.

Garantiepluscontract voor tarwe spreekt telers aan

Akker- & Tuinbouw

Het Garantiepluscontract van Agrifirm voor de verkoop van tarwe is een succes. Deze innovatie spreekt veel telers aan, blijkt een paar maanden na de introductie.

Honderden innovaties Agritechnica 2017

Mechanisatie

Standhouders voor de komende Agritechnica komen met meer dan driehonderd nieuwe producten naar de beurs in Hannover.

Akkerbouwindex in vrije val

Akker- & Tuinbouw

Ondanks een kleine opleving halverwege juni, moet de Countus akkerbouwindex in juli de teugels toch echt laten vieren. Het indexcijfer raakte in een vrije val.

Challenger krijgt groene lak van Fendt

Mechanisatie

Fendt gaat de rupstrekkers en veldspuiten van Challenger in Europa en het Midden-Oosten in de eigen groene merkkleur verkopen.

'Vertraging biotechgewassen eist duizenden levens'

Algemeen

Onverantwoorde vertraging bij de toelating biotechgewassen eist in theorie duizenden mensen vroegtijdig het leven.

Grondprijs verschilt per type grondgebruik

Algemeen

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland bleef in het tweede kwartaal van 2017 gelijk aan die in het eerste kwartaal: 57.800 euro per hectare.

Eerste 35 hectare pootgoed gerooid

Akker- & Tuinbouw

De eerste 35 hectare pootaardappelen is bij de NAK inmiddels als gerooid gemeld.

Ctgb laat Property 180SC en Metric toe

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft vorige week besloten tot de toelating van de nieuwe middelen Property 180SC en Metric.

Druppelirrigatie is ook precisielandbouw

Akker- & Tuinbouw

Druppelirrigatie is meer dan alleen nauwkeuring toedienen van water. In combinatie met het toedienen van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en plantversterkende middelen is het een mooie vorm van precisielandbouw.

Machinefabrikant Agco koopt zaaispecialist

Mechanisatie

Machinefabrikant Agco koopt hightech zaaispecialist Precision Planting van Monsanto. Met de overname denkt Agco vooral grotere akkerbouwbedrijven beter te kunnen bedienen.

'Basaltmeel zorgt voor gezonde en vruchtbare bodem'

Akker- & Tuinbouw

BalkanBasalt in Vlaardingen produceert basaltmeel uit haar mijn in Albanië. In september brengt Hans Meeuwisse het steenmeelproduct in Nederland op de markt als middel om de bodem te verbeteren.

Väderstad met John Deere naar Rusland en Oekraïne

Mechanisatie

Väderstad is in Rusland en Oekraïne een regionaal dealerpartnerschap aangegaan met John Deere. Daardoor staat Väderstad nog dichter bij de klanten en versterkt het de aanwezigheid.

Torro verstekrooier van Dewulf te zien op Potato Europe

Mechanisatie

Dewulf breidt zijn gamma uit met een tweerijige getrokken bunkerverstekrooier die luistert naar de naam Torro. De nieuwe rooier wordt officieel onthuld op Potato Europe 2017.

Koopmans voorziet goed eiwitgehalte graanoogst

Akker- & Tuinbouw

Koopmans Meel in Leeuwarden verwacht voor de lopende graanoogst goede eiwitgehalten. De hectolitergewichten zouden wel eens achter kunnen blijven.

Werk combineren met XTender-T aanhangertank

Mechanisatie

Nieuw bij Amazone is de XTender-T, een flexibel inzetbare aanhangertank op onderstel met enkele as en een inhoud van 4.200 liter. Grondbewerking is zo efficiënt te combineren met zaaien of een kunstmestgift.

Stroblazer voor- of achterop de voermengwagen

Mechanisatie

De V-Comfort Turbo stroblazer van het Duitse bedrijf BvL is aan de voor- of achterkant van een V-Mix voermengwagen te monteren.

Drone en plantsapmetingen voor precies bemesten

Akker- & Tuinbouw

Met een drone en plantsapmetingen zoeken vollegrondsgroentetelers in Limburg naar een systematiek om nog efficiënter te bemesten. De telers gaan van vijf gewassen in kaart brengen hoe scherp ze kunnen bemesten met behoud van kwaliteit en kwantiteit....

New Holland komt met T6 Dynamic Command

Mechanisatie

New Holland laat in november tijdens Agritechnica in Hannover een T6-trekker met Dynamic Command transmissie zien. De bak heeft 24 versnellingen verdeeld over drie groepen.

Afwisselen middelen must bij bladschimmels bieten

Akker- & Tuinbouw

Belangrijk voor het voorkomen van resistentievorming bij bladschimmels in suikerbieten tegen de gebruikte actieve stoffen is het afwisselen van middelen.

Weinig verlagingen bij veldkeuring pootgoed

Akker- & Tuinbouw

In de afgelopen week hebben er weinig verlagingen in de veldkeuring van pootgoed plaatsgevonden. Landelijk is 6,6 procent van het areaal verlaagd.

Douane controleert in zuidwesten op rode diesel

Algemeen

De douane in Zuidwest-Nederland is bezig met een handhavingsactie op rode diesel in voertuigen en voorraadtanks. Rode diesel mag in de brandstoftank van een (land)bouwvoertuig zitten, mits de diesel aantoonbaar in België is getankt.

In Zuid-Nederland is vijfde deel tarwe geoogst

Akker- & Tuinbouw

In Zuid-Nederland is naar schatting rond de 20 procent van de tarwe geoogst. De kwaliteit lijkt goed, meldt CZAV.

Vervolgacties LTO Glaskracht op intrekken RUB-lijst

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Nederland wil van telers graag weten of er nog specifieke middelen op de RUB-lijst staan die van belang zijn voor de sector. Op deze lijst staan biociden en gewasbeschermingsmiddelen die tot nu toe zonder beoordeling tot de markt zijn...

'Provincie Utrecht voor helft nodig voor zonnepanelen'

Algemeen

De productie van hernieuwbare energie vraagt om een andere inrichting van het landschap, want alleen al voor zonneparken is ruimte nodig zo groot als de halve provincie Utrecht.

Südzucker optimistisch over suikermarkt

Akker- & Tuinbouw

Südzucker is optimistisch over de suikermarkt. In het eerste kwartaal van seizoen 2017/18 realiseerde de Duitse bietenverwerker een stijging van het operationele resultaat in het suikersegment van 191 procent.

'Belgische glyfosaatregels verwarrend voor burger'

Algemeen

Vlaanderen, Brussel en Wallonië leggen voor burgers verschillende regels op bij het gebruik van glyfosaat. Phytofar, de Belgisch vereniging van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, vindt dat verwarrend.

Opbrengst Duitse gerst gemiddeld 8,2 ton per hectare

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde opbrengst van wintergerst in Duitsland ligt op dit moment op 8,2 ton per hectare. Het gaat om het gemiddelde van 71 meldingen van boeren.

Schuitemaker Amigo 30W voor vaste rijkuilen

Mechanisatie

Met de komst van de Amigo 30W van Schuitemaker is een machine beschikbaar die uit de voeten kan gaan met zeer vast aangereden rijkuilen.

Ploeger heeft driewielige zelfrijder AT4103 af

Mechanisatie

Ploeger heeft de mechanisch aangedreven AT4103 driewielige zelfrijder af. De Nederlandse fabrikant toont de machine op de beurs Agritechnica, in november in Hannover.

Flevolandse loonwerker wil meer zicht op bodem

Mechanisatie

In provincie Flevoland komt binnen project 'Zicht op de Bodemstructuur' een pilot gericht op loonwerkers en akkerbouwers. Samen willen ze meer inzicht krijgen in de bodemstructuur.

Suiker Unie merkt veel interesse in extra LLB's

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie blijft niet zitten met ledenleveringsbewijzen (LLB's) als een deel van de suikerbietentelers vergeet te reageren. 'We raken de 8 procent extra LLB's ruimschoots kwijt. Geen enkel probleem', zegt Gert Sikken, directeur agrarische zaken...

Slakken juichen als bier straks verdwijnt

Algemeen

Slakken bestrijden met bier en zout gebruiken als onkruidbestrijdingsmiddel. Nu kan het nog. Vanaf begin volgend jaar bestaat de kans dat dit soort mogelijkheden wordt verboden.

Dewulf rooit op poolcirkel in het Finse Lapland

Mechanisatie

Een 22 jaar oude 2-rijige zelfrijdende R3000S-zeefbandrooier van Dewulf, is sinds kort actief in het Finse Lapland. De machine rooit op 70 kilometer ten zuiden van de Noordpoolcirkel.

Gezonder pootgoed met garnalendoppen

Akker- & Tuinbouw

De eerste resultaten met garnalendoppen in pootgoed vallen wat tegen, moet Gerard Korthals van Wageningen University & Research toegeven. Maar hij is ervan overtuigd dat de doppen veel potentie hebben op het gebied van plantversterking en...

'Smart Ziekzoeker moet ziekten eerder zien dan teler'

Akker- & Tuinbouw

De Smart Ziekzoeker kan met speciale camera's virus- en Erwinia-zieke planten in pootaardappelen herkennen. Projectleider Jan Kamp van Wageningen University & Research ziet kansen.

Slechts 1800 hectare Nederlands energiegewas

Akker- & Tuinbouw

In Nederland is zo'n 1800 hectare in gebruik voor de teelt van energiegewassen. 'In tegenstelling tot Duitsland is hier energieteelt nooit heel prevalent geweest', schrijft staatssecretaris Martijn van Dam aan de Tweede Kamer.

Alsnog cao-resultaat bij Suiker Unie

Akker- & Tuinbouw

Het is vandaag alsnog gelukt om een cao-resultaat te bereiken voor de 780 werknemers bij Suiker Unie.

Veldkeuring verlaagt 5 procent pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Bij de veldkeuring van pootgoed door de NAK is tot nu toe 5 procent verlaagd en 0,6 procent afgekeurd.

Nordzucker heeft vertrouwen in de toekomst

Akker- & Tuinbouw

Nordzucker is goed voorbereid op een tijd zonder suikerquotum en minimumprijzen voor bieten. Dat werd benadrukt op de jaarlijkse algemene vergadering van de Duitse suikerfabriek.

Gemiddeld 7,83 ton gerst per hectare in Duitsland

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde opbrengst van wintergerst in Duitsland ligt op dit moment op 7,83 ton per hectare. Dat blijkt uit de oogstbarometer van de Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG).

Schimmel doorbreekt resistentie in tarwe

Akker- & Tuinbouw

De teelt van tarwe wordt mogelijk bedreigd door de opmars van een plantenschimmel waarvoor tarwe aanvankelijk resistent leek.

Distributie Precision Makers naar Agrometius

Mechanisatie

Precision Makers, bekend van de Greenbot, draagt de verkoop- en serviceactiviteiten over aan Agrometius.

Helft bietentelers reageert op uitgifte LLB's

Akker- & Tuinbouw

Ruim de helft van de bietentelers heeft gereageerd op de uitgifte van extra ledenleveringsbewijzen (LLB's). Degene die nog niet hebben gereageerd, ontvangen deze week een herinnering.

Gestuurde en lichte kippers van D-TEC

Mechanisatie

Op de MobiliteitsRAI in oktober introduceert D-TEC haar eerste gestuurde kipper. In november is de kipper te zien op Agritechnica in Hannover.

Lemken geeft Primus en Albatros facelift

Mechanisatie

Lemken heeft de getrokken veldspuiten Primus en Albatros voorzien van een update. Naast een moderner uiterlijk krijgen ze een verbeterde technische uitrusting.

Trekkerverkoop blijft op laag pitje

Mechanisatie

De trekkerverkoop in Nederland blijft op een laag pitje. Tot en met mei zijn 1122 landbouw- en smalspoortrekkers afgeleverd. Dat zijn er dertig minder dan 2016 en dat was al een slecht verkoopjaar.

Smart Ziekzoeker pikt zieke pootaardappel er uit

Akker- & Tuinbouw

Na twee jaar stoeien in een laboratoriumomgeving, maakt de Smart Ziekzoeker dit jaar de stap naar het veld. Een prototype herkent daar de zieke planten in pootaardappelen.

Precisielandbouw moet kloof overbruggen

Akker- & Tuinbouw

De belangrijkste belemmeringen bij de doorontwikkeling van precisielandbouw zijn de complexiteit, de verhouding tussen kosten en rendement en het ontbreken van geaccepteerde modellen voor databeheer.

Symbiose loonbedrijf en akkerbouw bij Sandee

Mechanisatie

Adriaan Sandee heeft in Oost-Groningen een loon- en akkerbouwbedrijf. Beide takken van sport zijn de afgelopen jaren flink in omvang gegroeid. Het is een symbiose. 'Je kunt mensen en machines op deze manier zo goed mogelijk inzetten.'

CNV stelt ultimatum aan Suiker Unie

Akker- & Tuinbouw

CNV Vakmensen eist van Suiker Unie een loonsverhoging van 2,5 procent per jaar en afspraken over de verhouding flex-vast.

'Aantal loonbedrijven blijft stabiel'

Mechanisatie

De omzet van een agrarisch loonbedrijf bestaat gemiddeld nog voor zo'n 35 procent uit werkzaamheden in de land- en tuinbouw. In 1995 was dat nog meer dan 50 procent. Mestverwerking en grond-, weg- en waterbouw nemen een steeds prominentere plek in.

Bladziekten in bieten detecteren met je smartphone

Akker- & Tuinbouw

Online platform ISIP heeft een app voor de smartphone ontwikkeld. Die detecteert automatisch de belangrijkste bladziekten op suikerbieten.

John Deere zoekt Nederlandse 'Haksel Koning'

Mechanisatie

John Deere is op zoek naar de 'Haksel Koning' van Nederland. De winnaar krijgt een photoshoot en is in zijn woonplaats en regio te zien op billboards.

Aardappelareaal in Noordwest-Europa groeit 4,6 procent

Akker- & Tuinbouw

Het totale aardappelareaal in Noordwest-Europa wordt geschat op 578.821 hectare. Dit is 4,6 procent meer dan vorig seizoen en 8,3 procent hoger dan het 5-jarig gemiddelde.

Bodemgegevens Nederland gratis beschikbaar

Algemeen

Wageningen Environmental Research (Alterra) stelt alle bodemgegevens van Nederland voortaan als open data beschikbaar voor gebruik.

Zes middelen krijgen groen licht van Ctgb

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft eind vorige week zes gewasbeschermingsmiddelen toegelaten.

Open dag Proeftuin Zwaagdijk en loonbedrijf

Akker- & Tuinbouw

Proeftuin Zwaagdijk en Loonbedrijf Verbruggen houden op donderdag 13 juli samen een open dag met een beurs, mechanisatie en proeven. 'Het resultaat van een unieke samenwerking', zegt directeur Johan Kos van Proeftuin Zwaagdijk.

Vlinderbloemig vanggewas goed voor bodemvruchtbaarheid

Veehouderij

Inzet van vlinderbloemige vanggewassen komt de stikstofbenutting ten goede en verbetert de bodemvruchtbaarheid. Dat blijkt uit een duurzaamheidsproject van ForFarmers.

Eerste Vlaamse soja binnenkort geoogst

Akker- & Tuinbouw

Een vijftal Vlaamse landbouwers behoren tot de pioniers die van start gaan met de professionele sojateelt. Voor dit jaar wordt hun gezamenlijke sojaoogst al geschat op 100 ton.

Certificering pootgoed oogst 2016 gelijk aan 2015

Akker- & Tuinbouw

De certificering van het pootgoed over oogst 2016 is bijna gelijk is aan die van oogst 2015, zo blijkt uit cijfers van de NAK.

Heuver anticipeert met extra heftrucks op nieuwbouw

Mechanisatie

Waar bij Heuver Bandengroothandel volop gewerkt wordt aan de enorme nieuwbouw, anticipeert het bedrijf zelf alvast op de extra ruimte door nogmaals drie nieuwe heftrucks te kopen.

BartsParts biedt hulp bij incourante onderdelen

Mechanisatie

BartsParts biedt mechanisatiebedrijven in de landbouw, tuin en park en intern transport hulp bij het verkopen van hun incourante onderdelen.

Meer keuze bij zaaicombinatie Cataya Super

Mechanisatie

Amazone heeft vorig jaar de nieuwe mechanische zaaicombinatie Cataya Super met TwinTeC-dubbele schijfkouters op de markt gebracht. Nu is deze machine ook met RoTeC-Control-enkelvoudige schijfkouters te leveren.

Kuilverdeler van Holaras werkt snel

Mechanisatie

Holaras heeft een kuilverdeler waarbij de twee hydromotoren onafhankelijk van elkaar kunnen draaien. Afhankelijk van de situatie op de kuil kan de chauffeur de draairichting van de rotoren individueel kiezen. Zo kan de machine het gras snel verdelen...

Minder emissies door inzet druppelirrigatie

Akker- & Tuinbouw

Met druppelirrigatie geven telers in één keer relatief weinig water. De kans op emissie naar grond- en oppervlaktewater van mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en plantversterkende middelen - mee te geven met druppelirrigatie - is daardoor klein.

Keenan brengt voermengwagens voortaan zelf aan de man

Mechanisatie

Keenan gaat in Nederland en Vlaanderen zelf direct haar voermengwagens en bijbehorende InTouch technologie aan melkveehouders verkopen.

Geld verdienen met lagere bandenspanning

Algemeen

De open dag van proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta was niet alleen bedoeld voor het bezichtigen van de proeven. Er was dinsdag ook aandacht voor bodemverdichting en brandstofbesparing. De conclusie: een nieuwe band met slechts 1 bar druk...

John Deere komt met nieuwe lijn oprolpersen

Mechanisatie

John Deere introduceert een volledig assortiment nieuwe oprolpersen met variabele perskamer als opvolging voor de vorige modellen van de 800 en 900-serie.

John Deere koopt Italiaanse veldspuitfabrikant

Mechanisatie

John Deere heeft Mazzotti gekocht, een particuliere veldspuitfabrikant gevestigd in Revenna, Italië. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf deze week bekendgemaakt.

App voor beheersing phytophthora in aardappel

Akker- & Tuinbouw

Wageningen UR en Agrifirm hebben samengewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw phytophthora-adviessysteem dat recent op het Akkerweb-platform aan telers beschikbaar is gesteld.

Agrifirm probeert verschillen spuittechniek bloot te leggen

Akker- & Tuinbouw

Vijf verschillende veldspuiten hebben in Noordoost-Groningen op hetzelfde moment behandelingen in wintertarwe uitgevoerd. Deskundigen bekijken de verschillen.

Verlaging pootgoed iets hoger dan vorig jaar

Akker- & Tuinbouw

Het verlagingspercentage bij de veldkeuring van pootgoed licht hoger dan vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van de NAK.

Onderzoekers begrijpen hoe planten schaduw 'zien'

Algemeen

Planten zijn zonaanbidders en schaduw-mijdend. Zodra een blad schaduw 'ziet', richt het zijn punt omhoog, laat het de steel verder naar het licht toegroeien of doet van allebei een beetje.

Groei Milieukeur in bedekte teelt zelfs 75 procent

Akker- & Tuinbouw

Het areaal Milieukeur in de plantaardige sector is vorig jaar gegroeid met 13 procent. De oppervlakte nam toe tot 6.093 hectare.

Energie en landbouw concurreren om water

Algemeen

Klimaatverandering kan tot concurrentie om het beschikbare water leiden tussen de verschillende sectoren: de energiesector en de landbouwsector. De beschikbaarheid van water voor natuur zou dan snel in de knel kunnen komen.

RVO ontvangt 136 aanmeldingen equivalente maatregelen

Algemeen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft 136 aanmeldingen voor equivalente maatregelen ontvangen.

Vredo biedt Duitse markt oppompbare Flex Tank

Mechanisatie

Speciaal voor de Duitse markt heeft Vredo voor de 32 kuubs VT7028-3 een oppompbare Flex Tank tank ontwikkeld met een inhoud van 6 kuub.

Michelin Roadbib voor trekkers vanaf 200 pk

Mechanisatie

Michelin presenteert de Michelin Roadbib. Deze nieuwe landbouwband is samen met loonwerkers ontworpen en is bedoeld voor een nieuw marktsegment: trekkers vanaf 200 pk die speciaal zijn ontwikkeld voor intensief gebruik op de weg.

'Extra gebruiksruimte voor compost nuttig'

Akker- & Tuinbouw

De aanvoer van effectieve organische stof kan worden verhoogd door het creëren van een extra fosfaatgebruiksruimte van 5 kilo P2O5 per hectare voor compost. Dit blijkt uit een verkenning die onderzoek- en adviesbureau NMI uitvoerde in opdracht van...

Camera telt appels voor uniforme vruchtzetting

Akker- & Tuinbouw

Met de camera's van een IFV meetinstrument is het aantal vruchten en de maatverdeling in de boomgaard te tellen. 'Op termijn willen we het aantal bloemen per boom bepalen en deze individueel behandelen voor een uniforme vruchtzetting', zegt René Bal...

Habitatmanagement maakt middelenetiket complex

Akker- & Tuinbouw

'Habitatmanagement kan zinvol zijn bij de inzet van natuurlijke vijanden of gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Maar de kans bestaat dat daardoor het etiket ingewikkelder wordt. Op veel mitsen en maren op het etiket zit niemand te wachten.'

Nieuwe kuilverdeler Holaras verdeelt gras snel

Mechanisatie

Op de Loonwerk Velddagen in Rijssen toont Holaras een primeur: een kuilverdeler waarbij de twee rotoren onafhankelijk van elkaar kunnen draaien.

Zibo Valmat voorkomt kwaliteitsverlies

Mechanisatie

Met de Zibo Valmat valt kwaliteitsverlies door valbeschadiging bij het rooien van aardappelen, uien, cichorei, wortelen en dergelijke te voorkomen.

Overal is het droog, maar vooral in het Zuiden

Algemeen

Granen rijpen versneld af, bieten hangen slap en de knolzetting bij aardappelen loopt gevaar. De akkerbouwers zijn nog niet in paniek, maar ze kijken wel angstvallig naar de weersverwachting. 'Het moet twee keer 25 millimeter regenen.'

Graanoogst van start op Tholen

Akker- & Tuinbouw

De graanoogst is dinsdag gestart met de oogst van wintergerst op Tholen. De gerst werd aangeleverd met een laag vochtgehalte van rond de 12,5 procent, meldt CZAV.

Cosun geeft meer leveringsbewijzen uit

Akker- & Tuinbouw

Cosun heeft besloten om het aantal uitstaande leveringsbewijzen (LLB's) met 8 procent te verhogen. Daarmee is dat aantal bij de leden beter in overeenstemming met de structurele afzet van bietsuiker.

NVWA ziet toe op beregeningsverbod aardappelen

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet toe op het beregeningsverbod met oppervlaktewater van aardappelen. Dat gebeurt vanaf de weg en vanuit de lucht.

Voorkom verspreiding van wilde haver

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers moeten de aanwezigheid van wilde haver melden bij de NAK. Wilde haver moet worden verwijderd en vernietigd voordat het zaad uitvalt, meldt de NVWA.

Väderstad Tempo bereikt betere zaairesultaten

Mechanisatie

Dankzij twee nieuwe functies, hydraulische gewichtsoverdracht en zwevende kluitenruimers bereikt de Väderstad Tempo nu nog betere zaairesultaten.

Van den Borne Aardappelen vlaggenschip McDonald's

Akker- & Tuinbouw

Van den Borne Aardappelen in Reusel is door McDonald's officieel tot 'Flagship Farm' gekozen. Samenwerking met de industrie (Farm Frites) en enthousiast de beste landbouwpraktijk toepassen, zijn bij die verkiezing de belangrijkste elementen.

Onderzoek en innovatie tijdens open dagen SPNA

Akker- & Tuinbouw

De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) houdt binnenkort twee open dagen. Op dinsdag 27 juni op proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta en donderdag 6 juli op Kollumerwaard in Munnekezijl. Lichte klei

RT Respiro bandhark mist nog breedte

Mechanisatie

De RT Respiro bandhark levert mooi werk en een schoner gewas. Echt enthousiast waren de boeren tijdens een demonstratie niet. Met een werkbreedte van 3 meter is de capaciteit beperkt, ook bij een rijsnelheid van 22 kilometer per uur.

Landbouwbeurs Vlagtwedde goed voor 12.000 bezoekers

Mechanisatie

De Landbouwbeurs Vlagtwedde heeft in drie dagen tijd 12.000 bezoekers voorbij de kassa zien komen. De beursorganisatie is daar zeer tevreden mee.

Suiker Unie verwacht bovengemiddelde opbrengst

Akker- & Tuinbouw

Op basis van de gemiddelde groeipuntsdatum bij suikerbieten verwacht Suiker Unie een bovengemiddelde opbrengst van gemiddeld 14,5 ton suiker per hectare.

HZPC betaalt 34,40 euro voor pootgoed

Akker- & Tuinbouw

HZPC in Joure heeft de definitieve uitbetalingsprijs voor zijn Nederlandse pootaardappel-pool over oogst 2016 vastgesteld op 34,40 euro per 100 kilo. Deze prijs overstijgt de verwachtingen van het aardappelhandelshuis.

ABN Amro: suikerprijs onder druk

Akker- & Tuinbouw

De suikerprijs staat onder druk, constateert ABN Amro. De prijs wordt beïnvloed door de politieke agenda's van zowel exporteurs als importeurs.

Uitbetalingsprijs Europlant gemiddeld 34,35 euro

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde uitbetalingsprijs van Europlant voor alle pootgoedmaten komt uit op 34,35 euro per 100 kilo.

Groen licht voor graanonderzoek

Akker- & Tuinbouw

Het bestuur van de Brancheorganisatie Akkerbouw heeft groen licht gegeven voor het opstarten van een onderzoeksprogramma voor granen.

Syngenta verkoopt bietenzaaddivisie

Akker- & Tuinbouw

Syngenta verkoopt de suikerbietenzaaddivisie aan de Deense coöperatie DLF Seeds. Het vergroot de portfolio van DLF Seeds en daarmee de groeikansen.

UV-licht tegen bewaarziekten niet praktijkrijp

Akker- & Tuinbouw

De Cleanlight UV-kap kan een bijdrage leveren aan de bestrijding van bewaarziekten in pootaardappelen. Uit de resultaten blijkt echter dat de techniek nog niet 100 procent praktijkrijp is.

Biodiversiteit basis voor gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

Geïntegreerde gewasbescherming is vandaag de dag de norm in de land- en tuinbouw. Biodiversiteit en weerbaarheid staan voorop. Chemische gewasbescherming is het laatste hulpmiddel.

Eerste succesvolle test met digitale telling fruit

Akker- & Tuinbouw

Delphy heeft vorige week met een IFV meetinstrument de eerste digitale tellingen in de fruitteelt met succes uitgevoerd. In diverse boomgaarden is per boom het aantal vruchten en de maatverdeling gemeten.

Moment bladbemesting bepaalt resultaat

Akker- & Tuinbouw

Als een bladbemesting op het juiste moment wordt toegediend, biedt het zowel een meerwaarde in kwalitei