Natuurinclusief is geen hobby voor Peter Harry Mulder

Natuurinclusieve maatregelen op akkerbouwbedrijven zijn geen hobby, maar hard nodig om de landbouw te verduurzamen, vindt de Groningse akkerbouwer Peter Harry Mulder. Het is ook goed mogelijk om natuurwinst te boeken. Maar daarvoor zijn wel aanpassingen nodig die vooralsnog ten koste gaan van het bedrijfsrendement.

Natuurinclusief+is+geen+hobby+voor+Peter+Harry+Mulder
© Haijo Dodde

Natuurinclusieve landbouw heeft zeker meerwaarde voor de natuur. Het is daarvoor wel van belang om de stap naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering laagdrempelig te maken, stelt de Groningse akkerbouwer Peter Harry Mulder. 'We moeten ervoor waken dat natuurinclusief als iets exclusiefs wordt gezien. Het is namelijk geen hobby, maar een transitie die echt hard nodig is om de landbouw duurzaam te maken.'

Mulder is één van de deelnemers aan het project Duurzame en Natuurinclusieve Noordelijke bouwplannen. Samen met zes andere akkerbouwers in de drie noordelijke provincies experimenteerde hij de afgelopen drie jaar op zijn bedrijf met natuurinclusieve maatregelen. Delphy verzorgde binnen het project de teeltbegeleiding. Wageningen University & Research en Rijksuniversiteit Groningen deden waarnemingen om effecten te meten.


Inzicht in ecologische effecten

Doel van het project is onder meer inzicht krijgen in de ecologische effecten van natuurinclusieve bedrijfsvoeringen. De deelnemers hebben ervaring opgedaan met niet-kerende grondbewerking, extensievere bouwplannen, aanleg van akkerranden en landschapselementen, bodembedekking in de winter, mengteelten, strokenteelt, gebruik van vaste mest en diverse andere toepassingen.

Bij de slotbijeenkomst deze week in het provinciehuis in Groningen deelde Mulder samen met twee andere deelnemers zijn ervaringen over de natuurinclusieve maatregelen. Projectleider Jan Kiers concludeerde daar dat het project aantoont dat er op bedrijfsniveau heel wat mogelijk is om natuurwinst te behalen. 'Maar dan zijn wel veranderingen nodig in de bouwplannen, de manier van telen of het anders inrichten en gebruiken van het landschap.'


Rekening niet op boerenerf

Kiers pleit voor een systeemverandering, waarbij anders denken en anders doen noodzakelijk zijn. Dit gaat volgens hem niet zonder financiële gevolgen en dus ten koste van het bedrijfsrendement. 'De richting is duidelijk, maar het is ook belangrijk dat de rekening niet op het boerenerf terecht komt. Bij voorkeur moet de consument uiteindelijk betalen voor de natuurinclusieve inspanningen van de boer.'

Mulder tot slot is teleurgesteld dat collega-akkerbouwers niet meer interesse tonen in het project Duurzame en Natuurinclusieve Noordelijke bouwplannen. Hij blijft benadrukken dat hij zichzelf niet ziet als een soort koploper, maar dat het belangrijk is dat het peloton snel volgt. 'We moeten de stap naar natuurinclusief nu maken, want uiteindelijk is de boer meer dan alleen een voedselproducent.'


Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  17° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
Meer weer