Gelders Programma Landelijk Gebied moet sector perspectief bieden

Het Gelders Programma Landelijk Gebied (GPLG) moet perspectief bieden aan de agrarische sector, vindt LTO Noord. Dat vinden Gedeputeerde Staten van Gelderland ook. Maar het is nog niet zo makkelijk om vast te stellen wat dat perspectief dan moet zijn.

Gelders+Programma+Landelijk+Gebied+moet+sector+perspectief+bieden
© Dirk Hol

'Het is belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan', laat voorzitter Harold Zoet van het LTO Noord-regiobestuur van regio Oost weten. 'Want we hebben nog wel een aantal kanttekeningen.'

Gedeputeerde Staten (GS) hebben vijf uitgangspunten voor het GPLG die ze willen voorstellen aan Provinciale Staten. Zo wil Gelderland inzetten op natuurinclusieve en kringlooplandbouw als toekomstperspectief voor de land- en tuinbouw. LTO vindt kringlooplandbouw en grondgebondenheid complexe begrippen.

Zoet: 'Voor grondgebonden moet er bovendien voldoende landbouwgrond beschikbaar blijven. Alleen dan is de sector in staat om maatschappelijke diensten te verlenen. Daarom vinden wij een nieuwe natuurclaim in de overgangsgebieden tussen natuur en landbouwgrond niet acceptabel.'


Niet grondgebonden

Daarnaast vindt de organisatie dat ook de niet-grondgebonden veehouderij mogelijkheden moet behouden in de omgeving van kwetsbare gebieden. 'Deze bedrijven hebben hun emissies al ver teruggebracht en er is nog meer mogelijk. Zij hoeven niet noodzakelijkerwijs te stoppen of verplaatsen.'

GS wil verder dat water en bodem sturend zijn. En daar waar gebruiksfuncties conflicteren met de draagkracht van water en bodem wil GS die aanpassen of beëindigen. LTO pleit voor een genuanceerdere benadering. 'Bodem en water mogen best sturend zijn, maar bestaande cultuurtechnische maatregelen zoals waterbeheer moet je kunnen voortzetten. Gelderland is grotendeels een agrarisch cultuurlandschap, daar mag niet aan voorbij worden gegaan', aldus Zoet.


Beschikbaarheid drinkwater

LTO stelt bovendien dat landbouw geen sluitpost mag zijn als het gaat om de beschikbaarheid van drinkwater. Naast voedselproductie wordt zoetwater voor meer zaken ingezet, zoals drinkwater, industrie en natuur. De afweging tussen die functies moet evenwichtig zijn.

Zoet geeft aan dat hij zich wil inzetten voor het GPLG, zodat de provincie een goed programma kan aanbieden aan het Rijk. 'Maar de Kamerbrieven van 25 november vervullen ons met grote zorg. Ze bevatten veel losse eindjes die geen enkele houvast geven. Ook is nog niet te zeggen wat het landbouwakkoord gaat betekenen. Wij kunnen nu nog geen definitieve conclusies trekken, maar een agrarische sector met perspectief komt door deze Kamerbrieven nog verder onder druk te staan.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  24° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  28° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  29° / 14°
  10 %
Meer weer