LTO Noord: 'Aanpassing natuurbegrenzing Veluwe komt eraan'

LTO Noord acht de kans aanwezig dat de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veluwe over twee jaar zal worden opgerekt. Dat blijkt uit de zienswijze die LTO naar aanleiding van de natuurherstelprogramma's Veluwe van provincie Gelderland heeft opgesteld.

LTO+Noord%3A+%27Aanpassing+natuurbegrenzing+Veluwe+komt+eraan%27
© dirk hol

Over twee jaar wordt het huidig beheerplan voor het Natura 2000-gebied Veluwe herzien en aangepast. De vier natuurherstelpropgramma's wijzigen de begrenzing nu nog niet, maar volgens LTO is tussen de regels te lezen dat dat er een aanpassing van de begrenzing aan komt.

'Het lijkt erop dat de provincie tussen de regels door op verschillende manieren wil voorsorteren op meer nieuwe natuur', zegt beleidsmedewerker Tjerk Elzinga. Dat betekent minder landbouwgrond of meer claims daarop. 'Dat staat haaks op de wens om de landbouw meer grondgebonden te laten worden. Het huidige areaal landbouwgrond moet in gebruik blijven van de landbouw, vooral omdat de boeren moeten extensiveren.'


Begrenzing moet logisch zijn

Een voorbeeld: de provincie geeft in het natuurherstelprogramma aan dat een aantal waardevolle beken niet is meegenomen in de begrenzing. LTO vindt echter dat de begrenzing van een Natura 2000-gebied logisch moet zijn en vooral niet grillig. Worden er meer beken binnen de begrenzing gebracht, dan leidt dat tot een grotere randlengte. Dat levert vragen en onzekerheden op.

'Als het gebruik van aanliggende gronden tot significant negatieve effecten zou leiden op de beken, dan kan de provincie op basis van het huidige aanwijzingsbesluit en beheerplan ingrijpen. Een aanpassing van de begrenzing is hiervoor niet nodig', staat in de zienswijze.

Ook vindt de provincie het nemen van sommige maatregelen buiten de Natura 2000-begrenzing ecologisch noodzakelijk voor het halen van de instandhoudingsdoelen op de Veluwe. 'Dat betekent extra beperkingen die volgens ons niet nodig zijn', stelt Elzinga. 'De land- en tuinbouw weet de emissies steeds verder te beperken en werkt steeds meer grondgebonden en in kringlopen. Voor ons staat het bepaald niet vast dat hier bovenop nog aanvullende maatregelen nodig zullen zijn.'


'Aankoppelen' landbouwgrond

Gelderland wil ook veel gebieden en gebiedjes extensiveren en landbouwgrond 'aankoppelen'. Dat houdt volgens Elzinga in dat er verbindingen worden gelegd tussen natuurgebieden en aanliggende landbouwgrond, zodat er betere omstandigheden voor planten en dieren ontstaan. 'Dat betekent ingrepen op die percelen en het beheer.'

LTO geeft aan niet tegen deze maatregel te zijn, maar voorwaarde is wel dat dit op basis van vrijwilligheid gebeurt. Grondeigenaren en -gebruikers moeten volgens de organisatie worden ingelicht over dit voornemen van de provincie en zij moeten bereid zijn om hieraan mee te werken.

'En uiteraard hoort hierbij dat zij een passende vergoeding ontvangen, die bestaat uit waardedaling van de grond en een vergoeding voor het beheer. Als de grondeigenaar de grond niet wenst te behouden, moet verkoop mogelijk zijn. Maar wij hopen dat deze maatregel zoveel mogelijk in particulier beheer kan worden uitgevoerd', aldus LTO in de zienswijze.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 7°
  95 %
 • Zondag
  8° / 5°
  30 %
 • Maandag
  7° / 2°
  50 %
Meer weer