Jacomien Voorhorst

Jacomien Voorhorst

Jacomien Voorhorst is coördinerend redacteur veehouderij. Ze volgt vooral de melkveehouderij.

Contact

Artikelen door Jacomien Voorhorst

Nog steeds groot risico op vogelgriep

Veehouderij

Het vogelgrieprisico voor pluimveebedrijven wordt nog altijd hoog ingeschat. Dit blijkt uit een recente Kamerbrief van het ministerie van LNV. Het ministerie wijst daarin naar een nieuwe risico-inschatting van de 'deskundigengroep dierziekten'.

Voergroep Zuid heeft goed geboerd in 2020

Veehouderij

Voergroep Zuid heeft het afgelopen jaar over de volle breedte prima geboerd. De netto-omzet steeg met 9,7 procent naar 222,1 miljoen euro. Hiermee kwam het nettoresultaat na belastingen uit op een winst van 1,3 miljoen euro.

Toevoegmiddel ook vaker bij eerste snedes

Veehouderij

Drie kwart van de loonwerkers kiezen ervoor om vooral bij de eerste twee snedes een kuiltoevoegmiddel in te zetten. Dit blijkt uit een afstudeeronderzoek van Julia Hummel, student aan de Aeres Hogeschool in Dronten.

NAJK pleit voor diversiteit in melkveevisie

Veehouderij

NAJK presenteerde deze week zijn melkveevisie aan de politieke woordvoerders in Den Haag. 'Geef jonge boeren de ruimte!', luidt het pleidooi van de jongerenorganisatie.

FrieslandCampina neemt ledenfinanciering op de schop

Veehouderij

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina verandert de ledenfinanciering. Een belangrijk deel van het ledenkapitaal wordt vanaf volgend jaar gekoppeld aan de melkleverantie van de leden. En er komt een coöperatieve oplossing voor de verhandelbaarheid van...

De Marke experimenteert met uitrijden verdunde mest

Veehouderij

Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo gaat dit jaar experimenteren met het uitrijden van verdunde mest. Tijdens de eerste drijfmestgift werd 35 kuub mest per hectare uitgereden. Daar werd 10 kuub water aan toegevoegd.

Zuivelprijzen zijn stabiel, alleen vollemelkpoeder levert in

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week een stabiel beeld zien, alleen de prijs van vollemelkpoeder levert wat in.

Stalbrand integraal aanpakken

Algemeen

'De overheid moet nu de regie nemen, al mag dat niet enkel en alleen tot extra regels voor de veehouderij leiden.' Dat zegt Jeannette Van de Ven van LTO Nederland naar aanleiding van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden.

Melkprijs kan flink omhoog vanwege 'dubbele vraag'

Veehouderij

De melkprijzen hebben nog niet geprofiteerd van de prijspiek op de grondstoffenmarkt. Dat kan binnenkort anders zijn. De handel verwacht dat er tijdelijk sprake zal zijn van een 'dubbele vraag' als de horeca- en toerismesectoren weer los mogen.

Schouten wil brandveiligheid stallen aanscherpen

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten erkent dat er een betere aanpak nodig is om stalbranden in de toekomst te voorkomen. Dat zegt ze in een reactie op een rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid 24 maart publiceerde over stalbranden in de...

LTO: 'Simpelweg geen geld voor brandveilige stallen'

Algemeen

'Boeren willen wel werken aan oplossingen, maar vaak is het geld er simpelweg niet.' Dat zegt Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO Nederland in reactie op een stalbrandenstudie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De...

Stalbranden voorkomen via actieplannen werkt niet

Algemeen

Bestaande actieplannen om stalbranden te voorkomen, hebben niet geholpen. Tot die conclusie komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een nieuw rapport.

Einde aan opmars zuivelprijzen

Veehouderij

Er lijkt een einde te komen aan de opmars van de zuivelprijzen. Dat blijkt uit de noteringen van ZuivelNL van deze week. Alleen de prijs voor mageremelkpoeder stijgt iets, de boterprijs gaat weer flink omlaag.

Intern salderen lijkt voorlopig van de baan

Veehouderij

De onrust en onduidelijkheid onder veehouders en hun belangenbehartigers over in- en extern salderen, het legaliseren van PAS-melders en meldingsvrije activiteiten zijn deze week nog groter geworden dan deze al waren. Dat komt door een rechterlijke...

Zuivelnoteringen stijgen door

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL stijgen deze week nog even door, zij het niet meer zo hard als vorige week. Toen werd voor boter maar liefst 30 euro in een week meer betaald.

AgruniekRijnvallei draait goed ondanks coronacrisis

Veehouderij

Ondanks de coronaomstandigheden in 2020 heeft AgruniekRijnvallei (AR) het boekjaar 2020 afgesloten met een positief resultaat na belasting van 0,5 miljoen euro. De omzet steeg naar 283 miljoen euro.

Wil Meulenbroeks: 'Overheid vraagt te veel van melkveesector'

Veehouderij

'De overheid wil dat de melkveehouderij de transitie maakt naar kringlooplandbouw. Maar dat gaat niet lukken als ze telkens met lastenverzwaring komt.' Dat zegt voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO-vakgroep Melkveehouderij.

FrieslandCampina: vertrekvergoeding De Bakker in lijn met bedrijfscode

Veehouderij

De afspraken die FrieslandCampina maakte met vertrekkend financieel directeur Jaska de Bakker over haar vertrekvergoeding zijn in lijn met de 'Corporate Governance Code'. Dat schrijft de zuivelonderneming op het interne Melkweb.

Onvoldoende draagvlak onder melkveehouders voor demonstratie FDF

Veehouderij

Farmers Defence Force (FDF) gaat woensdag 3 maart niet demonstreren bij het hoofdkantoor van FrieslandCampina in Amersfoort. Er blijkt onvoldoende draagvlak onder melkveehouders te zijn voor deze actie.

Farmers Defence Force wil actievoeren bij hoofdkantoor FrieslandCampina

Veehouderij

Farmers Defence Force roept haar leden op om met de trekker naar het hoofdkantoor van zuivelconcern FrieslandCampina in Amersfoort te reizen. De bedoeling is om daar woensdagochtend actie te voeren tegen wat Farmers Defence noemt het 'wanbeleid' van...

Geen nabetaling voor melkveehouders FrieslandCampina

Veehouderij

Leden-melkveehouders van zuivelconcern FrieslandCampina krijgen dit jaar geen nabetaling. Sterker nog, de interim-uitkering van 11 cent per 100 kilo melk die vorig jaar augustus werd uitbetaald, wordt ingehouden op de melkgeldnota in mei. Ook worden...

Fors lagere winst voor FrieslandCampina door corona en reorganisatie

Veehouderij

Leden-melkveehouders van FrieslandCampina krijgen dit jaar geen contante nabetaling. Ook worden er geen ledenobligaties uitgegeven. Ook de interim-uitkering (0,22 euro per 100 kilo op halfjaarbasis) die vorig jaar in augustus werd uitgekeerd, wordt...

Wil Meulenbroeks: 'Stikstofplafond nog opgave melkveehouderij'

Veehouderij

De melkveehouderij zat in 2020 weer boven het sectorplafond voor stikstofuitscheiding. 'Daar ligt een opgave. Maar die mag niet leiden tot extra kosten en knellende detailregelgeving,' stelt LTO-vakgroepvoorzitter Melkveehouderij Wil Meulenbroeks.

Zeugenbedrijven investeren steeds vaker in tweede locatie

Veehouderij

Optimaliseren door aankoop van een tweede en derde locatie. Waar varkensbedrijven vroeger vooral op één locatie waren gevestigd, duikt nu meer en meer het 'multi-site-systeem' op. Dat constateert DLV Advies.

Opnieuw lichte plusjes op zuivelmarkt

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week opnieuw lichte plusjes zien. Zo stijgt de boterprijs met 4 euro naar 360 euro per 100 kilo.

FrieslandCampina bekijkt herverdeling PlanetProof-geld

Veehouderij

Het bestuur van zuivelconcern FrieslandCampina gaat binnenkort bekijken of de opbrengsten van de PlanetProof-melkstroom niet anders kan worden verdeeld onder alle boeren die aan de criteria voor de duurzame melkstroom voldoen.

Succes PlanetProof-melk blijft voorlopig uit

Veehouderij

FrieslandCampina zette in 2018 fors in op PlanetProof. De duurzame melkstroom zorgde continu voor discussie binnen de coöperatie, maar de directie verwachtte er veel van. Nu blijkt dat de vraag kleiner is dan het melkvolume van de bedrijven die...

FrieslandCampina gaat verder met minder PlanetProof-boeren

Veehouderij

FrieslandCampina gaat verder met minder PlanetProof-boeren. Een groep Twentse boeren, die tot nu toe melk onder dit keurmerk aan het zuivelconcern leverde, valt buiten de boot. Dat komt door de marktvraag, meldt de coöperatie.

FrieslandCampina maakt miljoen euro winst in Pakistan

Veehouderij

FrieslandCampina Engro Pakistan boekte in 2020 een miljoen euro winst, na aftrek van belastingen. In 2019 leed de Pakistaanse dochteronderneming van het Nederlandse zuivelconcern nog een verlies van 5,7 miljoen euro.

Spoelen van roostervloeren zorgt voor forse ammoniakreductie

Veehouderij

Wanneer een roostervloer regelmatig wordt gespoeld met water kan dat een ammoniakreductie van 45 procent opleveren. Voorwaarde is wel dat het water geregeld toegediend wordt op de vloer en niet in één keer in de kelder.

Boterprijs gaat verder omhoog

Veehouderij

De prijs voor verse boter stijgt nog even door. Dat blijkt uit de nieuwste zuivelnoteringen van ZuivelNL. De poederprijzen zijn stabiel.

Profiel: Erwin Wunnekink, vlotte en zakelijke bestuurder

Veehouderij

Melkveehouder Erwin Wunnekink (50) uit het Gelderse Haarlo wordt per 16 juni 2021 voorzitter van het bestuur van FrieslandCampina. Met zijn benoeming heeft FrieslandCampina gekozen voor een ervaren bestuurder die de zuivelcoöperatie en haar...

Hoogleraar Wim van der Poel: 'Pandemie kun je wel beheersen maar niet voorkomen'

Algemeen

'De huidige pandemie, veroorzaakt door de zoönose covid-19, heeft de kwetsbaarheid van onze manier van leven blootgelegd', stelt hoogleraar virologie Wim van der Poel vast. 'Eigenschappen en verspreiding van zoönosen kunnen veranderen door veel...

Milieudefensie hekelt agribusiness

Veehouderij

FrieslandCampina en vleesproducenten Vion en VanDrie Group hebben geen effectieve plannen om hun vervuiling te verminderen. Dat stelt Milieudefensie in een recent rapport waarin de broeikasgasuitstoot van de drie bedrijven wordt berekend.

Frans Keurentjes stopt als voorzitter van FrieslandCampina

Veehouderij

Frans Keurentjes vertrekt 16 juni als voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Hij wordt opgevolgd door Erwin Wunnekink. Sandra Addink-Berendsen zal de functie van vicevoorzitter invullen.

POV stapt uit beëindigingsregeling veehouderij

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laten weten te stoppen met overleggen over de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV).

Melkprijs kroop in december iets omhoog

Veehouderij

De berekende voorschotmelkprijzen komen in december 2020 uit op gemiddeld 33,53 euro per 100 kilo standaardmelk. Dat betekent een stijging van 0,16 euro ten opzichte van de vorige maand, zo blijkt uit de internationale melkprijsvergelijking van...

LTO Melkveehouderij: 'Geen nieuw systeem naast KalfOK'

Veehouderij

'Mooi dat de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) de melkveehouderij als voorbeeld noemt voor hoe je met de zorg voor jonge dieren omgaat', zegt voorzitter Wil Meulenbroeks van de LTO-vakgroep Melkveehouderij. Maar dit moet volgens hem geen...

Nieuw ingezaaid gras vertoont steeds vaker kale plekken

Veehouderij

Zowel nieuw ingezaaid als bestaand grasland wordt al een aantal jaar op rij steeds vaker getroffen door uitval van het gras. Dat meldt voeronderneming ForFarmers op basis van onderzoeksgegevens in Oost-Nederland.

Melkveehouders zitten slechter bij kas door coronacrisis

Veehouderij

De liquiditeit van melkveebedrijven is in het vierde kwartaal van 2020 fors onderuitgegaan. Dat is onder meer het gevolg van de coronacrisis. Dat meldt ABN Amro in de meest recente liquiditeitsmonitor die de bank ieder kwartaal uitbrengt in...

Geitenhouder heeft pittige weken voor de boeg

Veehouderij

Op veel geitenbedrijven is de aflammertijd begonnen. Zo ook op het bedrijf van de familie Spruijt in het Gelderse Vorchten waar tot begin april nog ruim 300 geiten voor nageslacht zullen zorgen.

Warm weer heeft geen invloed op kwaliteit maiskuilvoer

Veehouderij

Warm weer heeft geen invloed op de kwaliteit van kuilvoerblokken. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Milaan naar de voerkwaliteit en opwarming van blokken maiskuilvoer in een voerkeuken.

Eric Hubers nieuwe vicevoorzitter Copa-Cogeca pluimvee

Veehouderij

Eric Hubers is verkozen tot vicevoorzitter van de pluimveewerkgroep van Copa-Cogeca, de Europese koepel van landbouworganisaties en -coöperaties.

Beddingcleaner draait volop in vrijlevenstal

Veehouderij

'Geen drijfmest meer, geen mestkelders, geen beton, geen ijzer, alleen nog een dak.' Volgens Henk Hanskamp is de ideale stal van de toekomst in zicht door de 'beddingcleaner' die zijn bedrijf heeft ontwikkeld.

Ketenpartijen passen voernormen fosfor aan

Veehouderij

De fosfornormen voor melkveemengvoeders worden aangepast, zodat die weer op het niveau komen van voor de aanscherping in 2017. Met ingang van komend jaar komt de P-norm te liggen op 4,5 gram per kilo P en gaat de maximale P/RE-ratio naar 2,3.

Dairy Campus gaat meer meten, data verzamelen en vergelijken

Veehouderij

De melkveehouderij van de toekomst is minder gefocust op puur productie. Dat stellen managers Frank Jorna en Kees de Koning van Dairy Campus in Leeuwarden. Dierlijke producten gaan in de westerse wereld een andere rol spelen in het dagelijks dieet...

Alle zuivelnoteringen weer in de lift

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL zitten weer in de lift. Alle noteringen plussen er een paar euro bij. De boterprijs gaat 2 euro per 100 kilo omhoog en noteert 327 euro, vollemelkpoeder komt uit op 279 euro, dat is 3 euro meer dan vorige week.

Weer coronabesmettingen in Duitse Vion-vestiging

Veehouderij

Bij een slachterij van Vion in het Duitse Crailsheim in de deelstaat Baden- Württemberg zijn meerdere medewerkers positief op het coronavirus getest. Er wordt voorlopig nog wel geslacht, zij het op beperkte schaal.

CFO Jaska de Bakker weg bij FrieslandCampina

Veehouderij

CFO Jaska de Bakker vertrekt deze zomer bij zuivelconcern FrieslandCampina. Ze wordt op 1 mei opgevolgd door Hans Janssen, die nu nog CFO is bij bouw- en infrastructuurbedrijf Heijmans.

Kleine stijgingen melkprijs kunnen grote prijsdaling 2020 niet compenseren

Veehouderij

De berekende voorschotmelkprijzen komen in november 2020 uit op gemiddeld 33,37 euro per 100 kg standaardmelk. Een stijging van 0,11 euro ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in november 2020 ligt 0,57 euro ofwel 1,7 procent...

Vion wil uitbreiden in België

Veehouderij

Vion Food Group wil rundvleesbedrijf Adriaens in het Belgische Zottegem overnemen. Vion wil met de overname inzetten op regionale versterking in West-Europa, naast de vestigingen in Nederland en Duitsland.

Vogelgriep op kalkoenenhouderij Moergestel

Veehouderij

Op een bedrijf met achttienduizend kalkoenen in het Brabantse Moergestel is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd.

Zuivelnoteringen deels naar beneden

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week sinds lange tijd enkele dalende noteringen zien, met name voor de volle producten.

GD treft meer vleeskalveren met longproblemen aan

Veehouderij

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft tussen 2016 en juni 2020 in haar sectiezaal meer dodelijke infectieuze longproblemen aangetroffen bij ingezonden vleeskalveren. Dat blijkt uit het recente Veekijker Nieuws.

Minder melkgeld in januari voor melkveehouders RFC

Veehouderij

Leden-melkveehouders van Royal FrieslandCampina (RFC) gaan het nieuwe jaar in met een lagere melkprijs. De zuivelonderneming haalt bijna een euro per 100 kilo melk van de garantieprijs af.

Zuivelprijzen waarschijnlijk ook in nieuwe jaar stabiel

Veehouderij

De zuivelnoteringen laten al weken een stabiel beeld zien. Ook deze week zijn de noteringen van ZuivelNL daarop geen uitzondering. De boterprijs zakt een paar euro's, maar de poederprijzen trekken wat aan. Die stabiele lijn wordt waarschijnlijk ook...

Ledenraad FrieslandCampina akkoord met modernisering bestuur

Veehouderij

De ledenraad van zuivelcoöperatie FrieslandCampina heeft ingestemd met een aantal wijzigingen in de coöperatieve governance.

FrieslandCampina past bedrijfsstructuur aan

Veehouderij

FrieslandCampina gaat in het kader van de op 10 november aangekondigde reorganisatie ook de interne bedrijfsstructuur aanpassen. Daardoor vallen er 55 arbeidsplaatsen weg in de verschillende businessgroups.

Nederlands consortium investeert in Chinese varkenshouderij

Veehouderij

Een consortium van twaalf Nederlandse bedrijven wil een innovatief, verantwoord en diervriendelijk groeimodel voor varkenshouderijen in China ontwikkelen.

Burger King wil geen kooi-eieren meer gebruiken

Veehouderij

Restaurant Brands International (RBI), waartoe de hamburgerketen Burger King behoort, wil op termijn geen kooi-eieren meer gebruiken in de producten.

Tussenkalftijd heeft nauwelijks invloed op saldo

Veehouderij

De tussenkalftijd (TKT) heeft nagenoeg geen invloed op het saldo. Dat blijkt uit een analyse door Alfa Accountants op basis van de technische en financiële kengetallen van de melkveehouders die bij het bureau zijn aangesloten.

ZuivelNL: 'KoeMonitor geen marktinstrument'

Veehouderij

ZuivelNL gaat KoeMonitor volgend jaar in licentie uitgeven aan Nederlandse zuivelondernemingen. Die mogen het borgingssysteem voor de melkveehouderij echter niet gebruiken als marktinstrument, stelt ZuivelNL-directeur Roald van Noort.

FrieslandCampina sluit vestiging in Genk

Veehouderij

FrieslandCampina gaat zijn kaasverpakkingsactiviteiten herstructureren en gaat de Yoko Cheese-vestiging in het Belgische Genk sluiten.

Alfa Accountants: 'Extensivering melkvee financieel niet haalbaar'

Veehouderij

Extensiveren van melkvee trekt een te grote wissel op de financiële draagkracht van ondernemers in de sector. Dat concludeert Alfa Accountants en Adviseurs in de december-editie van 'Cijfers die Spreken' voor de melkveehouderij.

Jorritsma vertrekt als voorzitter ZuivelNL

Veehouderij

Jorrit Jorritsma treedt om gezondheidsredenen definitief terug als voorzitter van ZuivelNL. Hij had zijn functie als voorzitter om dezelfde reden al tijdelijk in september neergelegd.

ZuivelNL gaat bezuinigen, contributie blijft gelijk

Veehouderij

ZuivelNL heeft voor volgend jaar 8,7 miljoen euro te besteden. Dit is een verlaging van rond de 3 miljoen euro ten opzichte van de verwachte uitgaven in 2020. De bezuinigingen moeten er voor zorgen dat ZuivelNL zijn taken goed kan blijven uitvoeren.

Nieuw onderzoek naar alternatieven mestinjectie

Veehouderij

Ingenieursbureau Bioclear Earth gaat onderzoek doen naar het effect van alternatieve vormen van bemesting op het leven in de bodem.

Opnieuw kleine plus zuivelnotering

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL tonen ook deze week weer een aantal plusjes. De zuivelnoteringen laten daarmee een onveranderd stabiel beeld zien.

Boermarke gaat plantaardige kaas maken

Veehouderij

Zuivelproducent Boermarke uit Enschede gaat een nieuwe productielijn voor plantaardige kazen opzetten. Daarvoor gaat het Overijsselse bedrijf samenwerken met Multivac, specialist in verpakkingen en andere verwerkingstechnieken.

Najaarskuilen bevatten meer nitraat

Veehouderij

De najaarskuilen van 2020 kenmerken zich volgens Eurofins Agro door lagere gehaltes aan mineralen en spoorelementen en hogere nitraatcijfers.

Zuivelnoteringen minimaal omhoog

Veehouderij

Minimale plusjes deze week bij de zuivelnoteringen van ZuivelNL. De boterprijs bleef echter steken op 330 euro per 100 kilo en mager melkpoeder voor veevoer op 207 euro.

FrieslandCampina sluit poederproductie Dronrijp en Gerkesklooster

Veehouderij

FrieslandCampina gaat de poederproductie in Dronrijp en Gerkesklooster beëindigen. Dat gebeurt in het kader van de eerder aangekondigde reorganisatie. De vestiging in Dronrijp gaat per 1 april 2022 dicht. De wei- en melkpoedertoren in Gerkesklooster...

Melkprijsverschil met 2019 wordt kleiner

Veehouderij

De berekende voorschotmelkprijzen komen in oktober 2020 uit op gemiddeld 33,26 euro per 100 kilo standaardmelk. Dat blijkt uit de internationale melkprijsvergelijking van LTO en ZuivelNL.

FrieslandCampina schrapt 195 banen in Duitsland

Veehouderij

FrieslandCampina schrapt 195 banen bij de productielocaties in de Duitse plaatsen Heilbronn en Keulen. Dat vloeit voort uit de reorganisatieplannen die het zuivelconcern eerder deze maand bekendmaakte.

Zuivelnoteringen onveranderd stabiel

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL komen niet erg van hun plaats. Ook deze week zijn er weinig veranderingen. Er zijn slechts kleine plusjes bij de melkpoeders.

Profiel: Kees de Jong, ervaren en rechtdoorzee

Veehouderij

Oud-legpluimveehouder Kees de Jong uit Waddinxveen is benoemd tot voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP. Hij volgt Eric Hubers op. De Jong treedt op 1 januari 2021 aan voor een termijn van drie jaar.

Extensivering melkveebedrijven vergt publiek geld

Veehouderij

Onderzoek van PPP-Agro Advies onder melkveehouders laat zien dat extensivering veel geld kost. Velen kunnen die kosten helemaal niet opbrengen. 'De meerwaarde die extensivering met zich meebrengt voor landschap of natuur zal toch via publieke...

Grasapp voorspelt grasgroei en ruw eiwitgehalte

Veehouderij

Wageningen Livestock Research is bezig met de ontwikkeling van de GrasSignaal-app. Daarmee kunnen boeren de grasopbrengst en het ruw eiwitgehalte voorspellen.

Zuivelnoteringen veren licht op

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL lieten vorige week een lichte daling zien. Die wordt deze week weer rechtgetrokken, omdat de zuivelprijzen weer een klein beetje opveren. Overall gezien blijft de zuivelmarkt stabiel, zij het met fors lagere prijzen...

Extensivering kost melkveehouder veel geld

Veehouderij

Extensiveren van de bedrijfsvoering kost melkveehouders behoorlijk wat geld. Dat blijkt uit een vergelijking van de bedrijfsresultaten tussen extensieve en intensieve bedrijven door PPP-Agro Advies. Het economisch rendement van extensieve bedrijven...

Kievit profiteert niet altijd van plasdras

Veehouderij

Plasdrassen werken goed als het gaat om aantrekkingskracht voor vogels en als als ze leiden tot minder gewasgroei. Maar deze remmende werking treedt in de praktijk lang niet altijd op.

Robotmelkers realiseren goed economisch jaarresultaat

Veehouderij

Van de duizend bedrijven met het hoogste economisch jaarresultaat (EJR) in Nederland melkt 57 procent met een melkrobot. Drie jaar terug was dit nog 48 procent, meldt robotproducent Lely.

Vrijwel alle zuivelnoteringen in de min

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week een negatief beeld zien. Alleen vollemelkpoeder is prijshoudend.

FrieslandCampina gaat fors in kosten snijden

Veehouderij

FrieslandCampina gaat reorganiseren. Er wordt flink in de kosten gesneden en er verdwijnen duizend banen. Ook wordt nog scherper dan nu ingestoken op het doorontwikkelen van de groeisegmenten.

Meer omzet en winst in 2019 voor Vreugdenhil

Veehouderij

Vreugdenhil Dairy Foods zag vorig jaar de winst groeien en het verkoopvolume stijgen. Over de verwachtingen voor 2020 doet het zuivelbedrijf geen uitspraken.

Zuivelnoteringen licht in mineur

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week een licht negatief beeld zien. Alle noteringen gaan iets onderuit, alleen vollemelkpoeder en weipoeder zijn prijshoudend.

Melkprijs september opnieuw wat omhoog

Veehouderij

De berekende voorschotmelkprijzen komen in september 2020 uit op gemiddeld 32,99 euro per 100 kilo standaardmelk. Dat blijkt uit de internationale melkprijzenvergelijking van LTO, verzorgd door ZuivelNL.

Zuivelnoteringen laten opnieuw stabiel beeld zien

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week opnieuw een stabiel beeld zien: een plusje voor vollemelkpoeder, een minnetje voor mageremelkpoeder. De andere noteringen komen niet van hun plaats.

FrieslandCampina bespreekt financiering met leden

Veehouderij

'De coöperatie is een sterk en modern model', zegt FrieslandCampina-voorzitter Frans Keurentjes. Maar het huidige systeem van ledenfinanciering van zijn coöperatie is aan vernieuwing toe, zodat de financiële basis van de onderneming wordt versterkt....

Geopolitiek zorgenkindje voor FrieslandCampina

Veehouderij

Niet alleen corona, maar ook geopolitieke ontwikkelingen baren Royal FrieslandCampina (RFC) momenteel grote zorgen. Dat zei CEO Hein Schumacher tijdens een webcast, die de zuivelorganisatie deze week voor leden hield.

Groeiende markt vlees- en zuivelvervangers

Veehouderij

Terwijl de vleesconsumptie in Nederland vorig jaar toenam, groeide de Europese markt voor vlees- en zuivelalternatieven eveneens. Dat stelt het ING Economisch Bureau in een donderdag verschenen rapport.

Nertsenbedrijf in Horst aan de Maas besmet met covid-19

Veehouderij

Bij een nertsenbedrijf in het Limburgse Meerlo zijn besmettingen met SARS-CoV-2 vastgesteld bij nertsen. Het bedrijf in Meerlo heeft ongeveer zevenduizend moederdieren.

Nederlanders eten ook in 2019 meer vlees

Veehouderij

De vleesconsumptie in Nederland is in 2019 voor het tweede jaar op rij gestegen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de vleesconsumptie van Wageningen Economic Research in opdracht van Wakker Dier.

Zuivelnoteringen blijven stabiel

Veehouderij

De sluiting van de horecabedrijven vertaalt zich niet in lagere zuivelnoteringen. Die blijven onverminderd stabiel, zij het op een lager niveau dan voor de coronacrisis.

Rabobank noemt verdienmodel dé uitdaging voor melkveehouder

Veehouderij

Sectorspecialist melkveehouderij Marijn Dekkers van Rabobank is optimistisch over de toekomst van de melkveehouderij in Nederland. Maar individuele melkveehouders moeten volgens hem wel duidelijke keuzes maken. 'Daarbij bestaat er geen...

Opnieuw covid-19 besmettingen op nertsenbedrijven

Veehouderij

Er zijn weer drie nieuwe covid-19 besmettingen op nertsenbedrijven gemeld. Dit keer gaat het om bedrijven in Neerkant, Vredepeel en Sevenum.

Dichte stalvloer verlaagt ammoniakemissie met 35 procent

Veehouderij

De dichte stalvloer MeadowFloor CL verlaagt de ammoniakemissie met 35 procent. Dat blijkt uit onderzoek naar dit vloertype op Dairy Campus.

Vleeskuikens die in stal uitkomen zijn gezonder

Veehouderij

Vleeskuikens die in de stal uit het ei komen, vertonen minder uitval en hebben minder last van voetzoollaesies. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research dat het traditionele uitkomstsysteem vergeleek met dat van het uitkomen in de...

Overname CFG Nijkerk door Plukon is definitief

Veehouderij

De overname van kipverwerker CFG Nijkerk door Plukon Food Group en Cuparius Capital is definitief afgerond. Naast de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten in Nederland en Duitsland heeft ook de Centrale Ondernemingsraad van Plukon positief...

GD wint prijs voor onderzoek in strijd tegen varkensvirus

Veehouderij

Onderzoeker Erhard van der Vries van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft de Europese PRRS Research Award 2020 gewonnen voor een onderzoeksvoorstel dat bijdraagt aan de bestrijding van het PRRS-virus.

Nieuwe website voor Blij met een Ei

Veehouderij

Stichting Blij met een Ei presenteert vrijdag, op Wereld Eidag, een nieuwe website. Dat gebeurt onder andere omdat vanwege covid-19 fysieke promotieactiviteiten niet mogelijk zijn. De nieuwe website is meer gericht op de burger en het onderwijs.

Boeren Vreugdenhil Dairy Foods richten leveranciersvereniging op

Veehouderij

Zes melkveehouders, die leveren aan Vreugdenhil Dairy Foods, hebben leveranciersvereniging Holland Dairy Producers opgericht. Ze willen daarmee sinds 1 september de positie van de melkveehouder in de keten verbeteren.

FrieslandCampina heeft nog geen ruimte voor nieuwe PlanetProof-boeren

Veehouderij

FrieslandCampina heeft momenteel geen nieuwe bedrijven nodig om PlanetProof-melk te leveren. Dat staat in een brief aan leden-melkveehouders die een PlanetProof-machtiging hadden ingevuld. Met die machtiging geven ze aan dat ze melk voor deze...

Een derde van de melkveehouders heeft zonnepanelen

Veehouderij

Bijna een derde van de melkveehouders in Nederland maakt gebruik van zonnepanelen op het bedrijf. Dat heeft agrimarketeer AgriDirect becijferd. Het gaat om een stijging van ruim 5 procent ten opzichte van 2019.

Geleidelijke overgang naar vast voer zorgt voor vitalere biggen

Veehouderij

Voor een goede prestatie van biggen na het spenen is een geleidelijke overgang naar een dieet van vast voer belangrijk. Dat is een van de conclusies in het proefschrift van Anouschka Middelkoop naar de voeropname van zogende biggen in relatie tot de...

Melkprijzen augustus klein beetje hoger dan in juli

Veehouderij

De berekende voorschotmelkprijzen komen in augustus uit op gemiddeld 32,71 euro per 100 kilo standaardmelk. Dat is een stijging van 0,20 euro ten opzichte van juli. Maar de gemiddelde melkprijs in augustus lag 0,85 euro ofwel 2,5 procent lager dan...

Besmetting met leptospirose neemt iets toe

Veehouderij

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft het afgelopen kwartaal bij zeven melkveebedrijven een leptospirosebesmetting vastgesteld. Tweemaal werden de antistoffen in de tankmelk aangetoond. Dat is een stijging ten opzichte van de afgelopen jaren.

BN'ers eisen investeringsstop 'vee-industrie'

Veehouderij

Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection roept samen met bekende Nederlanders (BN'ers) en diverse organisaties de Nederlandse financiële sector op te stoppen met investeren in de 'vee-industrie'.

ABN Amro: sojabonenprijs bezig aan opmars

Veehouderij

De prijs van sojabonen is de laatste paar weken bezig aan een opmars, meldt ABN Amro. Volgens de bank komt dat met name door een scherpe toename van de vraag vanuit China.

Teller besmette nertsenbedrijven staat op 56

Veehouderij

Opnieuw zijn er deze week twee nertsenbedrijven besmet met SARS-CoV-2. Daarmee komt de teller van besmette nertsenbedrijven op 56.

Zuivelmarkt lijkt voorlopig stabiel

Veehouderij

De prijzen van de vollemelkproducten laten een daling zien in de ZuivelNL-noteringen. Die van de mageremelkpoeders houden stand.

Rabobank: 'Melkveehouder moet stapeling beloningen bekijken'

Veehouderij

De inkomsten voor melkveehouders zullen op termijn niet alleen maar uit de zuivelmarkt komen. 'Melkveehouders moeten ook kijken naar een stapeling van beloningen', zegt sectorspecialist melkveehouderij Marijn Dekkers van Rabobank Nederland.

LTO start met burgers actie voor kruidenrijk grasland

Veehouderij

Melkveehouders op een laagdrempelige en goedkope manier kennis laten maken met kruidenrijk grasland. Dat is de bedoeling van een gezamenlijk project van LTO-vakgroep Melkveehouderij en Urgenda. 'We creëren zo een win-winsituatie', zegt bestuurslid...

FrieslandCampina tevreden over uitgifte achtergestelde obligatie

Veehouderij

FrieslandCampina heeft een achtergestelde obligatie van 300 miljoen euro geplaatst met een niet-opzegbare periode van 5,25 jaar en een effectief rentepercentage van 2,875 procent.

Elektrificatie voor melkveehouder met zonnepanelen sneller interessant

Veehouderij

Elektrificatie kan voor melkveebedrijven met zonnepanelen sneller interessant worden dan voor collega's zonder. Dat is een van de conclusies uit rapport 'Elektrificatie op het boerenerf' van Greet Ruitenberg Advies, CLM en Projecten LTO Noord.

FrieslandCampina Ingredients breidt lactoferrineproductie uit

Veehouderij

FrieslandCampina Ingredients gaat de productiecapaciteit van lactoferrine in Veghel in 2022 met 60 ton uitbreiden. Dat gebeurt om de strategische groei in kinder- en ouderenvoeding mogelijk te maken.

Voorlopig rust op zuivelmarkt, toekomst onzeker

Veehouderij

Kleine plusjes voor boter en de mageremelkpoeders, gelijkblijvende prijzen voor vol melkpoeder en weipoeder. Dat is het beeld van de nieuwste zuivelnoteringen van ZuivelNL. 'Het is rustig op de zuivelmark', zegt zuivelanalist Klaas Johan Osinga van...

Campina wordt sponsor schaatsploeg Jumbo-Visma

Veehouderij

FrieslandCampina wordt vanaf dit schaatsseizoen de sponsor van de schaatsploeg van Team Jumbo-Visma. Aan deze ploeg zijn onder andere Sven Kramer en boerenzoon Patrick Roest verbonden.

GD waarschuwt voor insleep mycoplasma

Veehouderij

Melkveehouders zouden ervoor moeten zorgen dat de dieren die ze aankopen altijd worden onderzocht op antistoffen tegen mycoplasma, voordat ze op het bedrijf komen. Dat adviseert Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Nieuw meetsysteem voor vastleggen CO2 in melkveehouderij

Veehouderij

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben samen met zuivelconcern FrieslandCampina mogelijkheden ontwikkeld voor een monitoringssysteem dat vaststelt hoeveel CO2 melkveehouders in hun bodem vastleggen.

NMV kritisch over biodiversiteitsmonitor

Veehouderij

Inspanningen van melkveehouders op het gebied van biodiversiteit moeten worden gecompenseerd en gewaardeerd. Dat stelt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) die aangeeft niet zomaar in te stemmen met de invoering van de biodiversiteitsmonitor.

Zuivelnoteringen deze week weer in de lift

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL zitten deze week weer in de lift. Alleen de notering voor volmelkpoeder stagneert en blijft steken op 270 euro.

Nog een nertsenbedrijf in Gemert besmet met corona

Veehouderij

Op een nertsenbedrijf in het Brabantse Gemert is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met ongeveer 5.000 moederdieren.

Plukon verwerft meerderheid in Optibrut

Veehouderij

Plukon Food Group en Optibrut hebben een principeovereenkomst gesloten voor de overname van 51 procent van de aandelen in de Duitse broederij Optibrut door Plukon.

Coronacrisis krijgt weinig vat op geitenhouderij

Veehouderij

De geitenhouderij draait lekker. De coronacrisis krijgt weinig vat op de sector. Dat meldt accountants- en adviesbureau ABAB.

Melkprijzen krabbelden in juli wat op

Veehouderij

De berekende voorschotmelkprijzen komen in juli 2020 uit op gemiddeld 32,51 euro per 100 kilo standaardmelk. Een stijging van 0,21 euro ten opzichte van vorige maand. De gemiddelde melkprijs in juli 2020 ligt wel 1,12 euro ofwel 3,3 procent lager...

Nieuw project pakt ammoniak- en methaanemissie integraal aan

Veehouderij

De melkveehouderij staat niet alleen aan de lat om voor 2030 de ammoniakemissie te reduceren. De sector moet voor die tijd ook de methaanemissie beperken. Dertig melkveebedrijven gaan kijken of dit lukt via project Netwerk Praktijkbedrijven.

Beweiden is goed voor grutto en kievit

Veehouderij

Beweiding kan een belangrijke positieve bijdrage leveren voor weidevogels. Door beweiding ontstaan er verschillende groeitrappen en grashoogtes tussen verschillende percelen en dat is gunstig voor de weidevogels. Bovendien gebruiken kievit en grutto...

Omzet- en winstgroei voor FrieslandCampina in Pakistan

Veehouderij

FrieslandCampina Engro Pakistan heeft in de eerste helft van 2020 een omzetgroei gerealiseerd van 9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Volmelkpoeder daalt deze week

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week een gelijk of licht positief beeld zien. Volmelkpoeder is een uitzondering, de notering ligt 2 euro lager dan vorige week en komt uit op 270 euro.

Opnieuw coronabesmetting op nertsenbedrijf

Veehouderij

Er is opnieuw een bedrijf met nertsen besmet met het coronavirus. Het gaat om een nertsenhouderij in het Brabantse De Mortel. Het bedrijf telt ongeveer vierduizend moederdieren.

Handel in ruwvoer moet nog op gang komen

Veehouderij

De handel in ruwvoer moet nog op gang komen. Melkveehouders zijn qua ruwvoerpositie nog bezig om de balans op te maken. Duidelijk is dat de situatie per regio nogal verschilt. In het Oosten van het land zijn de voorraden krap.

Minder varkens in 2020, rundveestapel groeit licht

Veehouderij

Het aantal bedrijven met varkens is met 12 procent afgenomen van ruim 4.000 in 2019 naar 3.600 in 2020. De varkensstapel is gekrompen met 1,2 procent naar ruim 12 miljoen varkens. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2020.

Meulenbroeks: 'Nu werken aan houdbare langetermijnoplossingen'

Veehouderij

Voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO-vakgroep Melkveehouderij is opgelucht dat de voermaatregel van landbouwminister Carola Schouten van tafel is. Maar dat betekent niet dat de sector nu op zijn lauweren kan rusten. 'Het gesprek over stikstof ging de...

Sanering varkenshouderij moet woningbouw vlot trekken

Veehouderij

De voermaatregel voor melkvee is definitief van tafel. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer. De maatregel moest stikstofruimte opleveren om de woningbouw vlot te trekken. Het kabinet gaat daar nu een deel van de...

Minder administratie geiten- en schapenhouders door I&R

Veehouderij

Het identificatie- en registratiesysteem (I&R) voor schapen en geiten is geschikt om de benodigde informatie over de schapen- en geitenhouderij voor de Landbouwtelling en de Emissieregistratie te verkrijgen.

Zuivelprijzen tonen stabiel beeld

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week een stabiel beeld zien. Alleen de prijzen van magermelkpoeder voor veevoer en weipoeder doen een klein stapje terug.

Genoeg ruwvoer, maar kwaliteit onzeker door droogte

Veehouderij

Ruwvoer komt er dit jaar waarschijnlijk genoeg, maar de kwaliteit kan beter, stellen gras- en maisspecialisten. Wel kan regen nog wonderen doen. Maiskolven kunnen zich verder ontwikkelen en er kan ook nog eiwitrijk najaarsgras worden geoogst.

Corona speelt schapenhouders in de kaart

Veehouderij

Slachtschapen en -lammeren blijven nog even aan de prijs, ook nu het Offerfeest voorbij is. Het aanbod is momenteel, mede vanwege het warme weer, fors gedaald en de vraag naar schapen- en lamsvlees blijft.

Rendac haalt ook dit weekend kadavers op

Veehouderij

Rendac heeft vanwege het aanhoudende warme weer ook dit weekend een extra ophaaldag voor kadavers ingepland.

Meulenbroeks: 'Droogte vergroot eiwittekort voermaatregel verder'

Veehouderij

'De droogte maakt de voermaatregel nog onmogelijker', stelt voorzitter Wil Meulenbroeks van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland. 'Als er geen eiwitrijk najaarsgras groeit, wordt het onder de nieuwe voermaatregel nog moeilijker om...

ForFarmers draait goed, ondanks corona

Veehouderij

ForFarmers draaide ondanks de coronacrisis het afgelopen halfjaar beter dan de eerste zes maanden van 2019. Er werd weliswaar minder voer verkocht, maar de brutowinst steeg 2,5 procent. Dat komt omdat het bedrijf in de kosten sneed.

Minder leden en lagere omzet voor DOC Kaas

Veehouderij

DOC Kaas heeft vorig jaar 167 leden verloren. Daardoor was de melkaanvoer lager en draaide het bedrijf een lagere omzet. Dat blijkt uit het jaarverslag van coöperatie DOC Kaas over 2019.

Mageremelkpoeders deze week in de min

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week een wisselend beeld zien. De prijzen voor verse boter en vollemelkpoeder zijn stabiel, de prijzen voor mageremelkproducten moeten een veer laten.

Veel variatie in methaanuitstoot per koe

Veehouderij

De ene koe produceert veel meer methaan dan de andere. Die grote variatie wordt hoofdzakelijk bepaald door de voeropname, de productie van meetmelk, het lactatienummer en het aantal dagen in lactatie.

Kalf doet het goed in kleine groep en op rubberen vloer

Veehouderij

Kalveren groeien goed wanneer ze in een kleine groep opgroeien, op een rubberen vloer worden gehuisvest of extra melkpoeder krijgen. Dat blijkt uit het project 'Innocalf', een meerjarig onderzoeksproject van de Dairy Campus. Het ging om een...

Konijnenhouder Oonk krijgt geen gelijk

Veehouderij

Het bezwaar van konijnenhouder Henk Oonk uit Vragender tegen de straf die voorman Erwin Vermeulen van Animal Rights kreeg, omdat hij zijn stal met 'vegan streaker' Peter Janssen was binnengedrongen, is door de rechtbank afgewezen. Dat meldt de...

LTO/NOP: 'Administratie groeit ons boven het hoofd'

Veehouderij

'We proberen de vleeskuikenhouderij naar een steeds hoger plan te tillen', zegt Jan Verhoijsen van de LTO/NOP-vakgroep Pluimveehouderij. 'Maar administratieve verplichtingen dreigen ons boven het hoofd te groeien. Daardoor is er minder tijd voor de...

Zuivelnoteringen laten wisselend beeld zien

Veehouderij

De noteringen van ZuivelNL laten deze week een wisselend beeld zien. De boterprijs stabiliseert, maar de prijs voor mageremelkpoeder gaat wat onderuit.

Royal Aware heeft stabiel jaar achter de rug

Veehouderij

Royal Aware heeft vorig jaar stabiel gedraaid met een omzet van 1,5 miljard euro en een nettoresultaat van 21,5 miljoen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van 2019. Over de verwachtingen voor dit jaar laat het zuivelbedrijf zich niet uit.

Darmaandoening SNE zorgt voor forse schade in legsector

Veehouderij

Individuele uitbraken van de darmaandoening SNE onder leghennen kunnen voor forse schade zorgen. Dit blijkt uit onderzoek van Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Nevedi wijst voermaatregel opnieuw af

Veehouderij

Nevedi wijst de voermaatregel van landbouwminister Carola Schouten af, maar bereidt zich ondertussen wel voor op een situatie waarin deze doorgang zal vinden. Dat laat de belangenbehartiger van de Nederlandse diervoederindustrie weten via een...

NVWA blijft welzijn pluimvee aandachtspunt vinden

Veehouderij

Het naleven van de regels voor dierenwelzijn bij vleeskuikens en het opvolgen van de daaraan gekoppelde administratieve verplichtingen door vleeskuikenhouders en andere pluimveehouders is een punt van zorg. Dat stelt de Nederlandse Voedsel- en...

FrieslandCampina start project 'Kruidenrijk Grasland'

Veehouderij

FrieslandCampina gaat de ervaringen van melkveehouders met kruidenrijk grasland in kaart brengen. Daarom is het zuivelconcern samen met negen leden-melkveehouders een project gestart om meer te leren over kruidenrijk grasland.

Agrifirm gaat pluimveevoer verhitten

Veehouderij

Agrifirm heeft een verhittingslijn gebouwd in de fabriek in Meppel. Hiermee kunnen eventuele aanwezige entero's en salmonella in pluimveevoer worden gedood.

Melkveehouder Harberink: 'Moeten we niet eens praten over minder kunstmest?'

Algemeen

Volgens Annette Harberink, melkveehouder en oprichter van Caring Farmers, moeten we toe naar een ander soort landbouw. Met veel minder vee, meer plantaardige productie, efficiënter landgebruik, beter gebruik van reststromen, een lage CO2-footprint...

RFC: 'Knipperlichteconomie is ergste scenario voor ons bedrijf'

Veehouderij

'We zijn 2020 sterk begonnen. Maar de coronacrisis leidde de afgelopen maanden tot marktomstandigheden die we nog nooit eerder hebben gezien', stelt CEO Hein Schumacher van Royal FrieslandCampina (RFC). 'Marktherstel zit er voorlopig niet in, maar...

RFC: stabiele omzet maar flink minder winst

Veehouderij

De coronapandemie heeft er flink ingehakt bij Royal FrieslandCampina (RFC). Ondanks een stabiele omzet daalde de winst met 37,2 procent, vergeleken met vorig jaar. Leden-melkveehouders kunnen per 1 september een interim-uitkering van 0,22 euro per...

Ministerie van LNV stapt naar rechter om PAS-melders

Veehouderij

Het ministerie van LNV gaat naar de Raad van State om te voorkomen dat adresgegevens van PAS-melders openbaar gemaakt worden. De rechtbank in Groningen eist dat het ministerie de adressen bekend maakt.

Kalversterfte neemt af

Veehouderij

Alle kalversterftekengetallen op zowel melkvee- als vleeskalverbedrijven laten vanaf 2018 tot en met het tweede kwartaal van 2019 een daling zien. Er waren meer bedrijven zonder sterfte, meer bedrijven met lage sterftepercentages en minder bedrijven...

Een op vijf geitenlammeren krijgt vlak na geboorte oormerken

Veehouderij

Bijna 20 procent van de geitenlammeren krijgt op de dag van geboorte oormerken. Dat blijkt uit een enquête van het vakblad Geitenhouderij.

Weinig beweging van zuivelprijzen

Veehouderij

Er zit niet veel beweging in de zuivelprijzen. Dat blijkt uit de zuivelnoteringen van ZuivelNL van deze week.

Te veel dioxine en pcb's in wildernisvlees

Veehouderij

In een partij wildernisvlees van runderen die leefden in een natuurgebied rondom Slot Loevestein in het Gelderse Poederoijen, zaten te hoge concentraties dioxine en polychloorbifenylen (pcb's). Dat meldt de organisatie Foundation for Restoring...

Opnieuw Brabants nertsenbedrijf besmet met coronavirus

Veehouderij

In het Brabantse Ledeacker is bij een nertsenbedrijf een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het gaat om een bedrijf met 4.500 moederdieren.

Petitie LTO voor snelle invoer alternatieve voermaatregel

Veehouderij

LTO is een petitie gestart om de noodzaak van het voortvarend aan de slag gaan met een alternatieve voermaatregel van de melkveehouderijsector aan landbouwminister Carola Schouten duidelijk te maken.

ZuivelNL gaat op de schop en wil duidelijker profiel

Veehouderij

ZuivelNL gaat op de schop. De brancheorganisatie voor de zuivel gaat kijken of het op de juiste manier de sector vertegenwoordigt, wil meer openheid van zaken geven, zich duidelijker profileren en gaat opnieuw prioriteiten stellen.

Onzekerheid troef op mondiale zuivelmarkt

Veehouderij

Niemand waagt zich momenteel aan melkprijsvoorspellingen voor de rest van 2020, ondanks het recente prijsherstel op de internationale zuivelmarkt. Alles hangt af van het coronavirus en het overheidsbeleid.

Stikstofclaim naar Brussel vanwege voermaatregel

Veehouderij

Stichting Stikstofclaim (SSC) gaat in Brussel procederen over de veevoermaatregel van landbouwminister Carola Schouten. De stichting heeft met een aantal juristen de maatregel uitvoerig bestudeerd en concludeert dat deze onwettig is en van tafel...

Stichting Milieukeur werkt verder aan PlanetProof

Veehouderij

Stichting Milieukeur (SMK) werkt de komende maanden aan de randvoorwaarden van On the way to PlanetProof voor de zuivel. Er wordt onderzocht hoe gemengde bedrijven en bedrijven met veel natuurbeheer ook aan het duurzaamheidslabel mee kunnen doen.

Natuurmonumenten wil partnerschap met RFC uitbouwen

Veehouderij

Natuurmonumenten wil de samenwerking met zuivelonderneming Royal FrieslandCampina (RFC) uitbouwen tot een samenwerkingsverband waarin het vertrouwen groeit, boerenlandnatuur toeneemt en waarbij Natuurmonumenten helpt om de zuivel van...

Besmetting Covid-19 op nertsenbedrijf in Gemert bevestigd

Veehouderij

In Gemert is bij een nertsenbedrijf waar eerder een verdenking van SARS-CoV-2 was, de besmetting nu officieel vastgesteld. Op het bedrijf zitten twaalfduizend moederdieren.

Melkprijzen mei dalen verder, markt is stabiel

Veehouderij

De berekende voorschotmelkprijzen komen in mei 2020 uit op gemiddeld 32,20 euro per 100 kilo standaardmelk. Een daling van 0,42 euro ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in mei 2020 ligt 1,19 euro ofwel 3,6 procent lager dan in...

Oudste melkrobots weten van geen ophouden

Veehouderij

Twintig jaar, 1,9 miljoen melkbeurten en ongeveer 20 miljoen liter melk hebben de twee DeLaval VMS-melkrobots van de familie Kempen erop zitten. Hiermee zijn deze melkrobots de oudste nog werkende DeLaval-robots in de wereld.

FrieslandCampina sluit kaasfabriek in Rijkevoort

Veehouderij

FrieslandCampina heeft vandaag zijn medewerkers geïnformeerd over het voornemen zijn vestiging in het Brabantse Rijkevoort per 1 oktober 2020 te sluiten. Als gevolg daarvan komen alle 86 arbeidsplaatsen te vervallen. De vestiging in Rijkevoort...

Amerikaanse melkprijzen in een achtbaan

Veehouderij

De schommelingen van de melkprijzen in de Verenigde Staten bereikten in juni een nieuw record. Nog nooit stegen de melkprijzen zo sterk in een maand, namelijk van 27,46 euro naar 46 euro per 100 kilo standaardmelk. Dat is een toename van 73 procent.

Geen paniek vanwege griepvirus bij Chinese varkens

Veehouderij

'Geen enkele reden tot paniek', zegt veterinair epidemioloog Arjan Stegeman van Universiteit Utrecht na melding van een nieuw ontdekt influenzavirus onder Chinese varkens.

Boterprijs omhoog, melkpoeders onder druk

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week een stijging van de verse boterprijs zien met 15 euro. De notering komt op 330 euro.

Stoppersregeling nertsen laat nog op zich wachten

Veehouderij

Het duurt nog zeker tot augustus voordat landbouwminister Carola Schouten met een voorstel komt voor een fatsoenlijke stoppersregeling voor de nertsenhouderij. Dat meldt ze de Tweede Kamer.

Gesprekken voermaatregel lopen op niets uit

Veehouderij

De voermaatregelen van landbouwminister Carola Schouten gaan gewoon door. Een alternatief, aangedragen door de melkveehouderijsector, acht de minister niet haalbaar.

Garantieprijzen FrieslandCampina weer omhoog

Veehouderij

De FrieslandCampina-garantieprijs zit weer wat in de lift en stijgt met 0,50 euro per 100 kilo ten opzichte van vorige maand. De prijs komt in juli uit op 33 euro per 100 kilo.

POV komt met eigen producentenprijs

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) gaat vanaf komende week iedere week een producentenprijs berekenen en beschikbaar stellen aan de leden. Directe aanleiding voor deze prijs is de huidige situatie in de slachterijen, zowel in Nederland...

Landbouwvakbeurzen krijgen groen licht van overheid

Algemeen

Vakbeurzen kunnen weer open. Dat is het gevolg van de coronaversoepelingen die de regering deze week heeft afgekondigd. Een en ander betekent dat de geplande RMV-vakbeurzen in Hardenberg en Gorinchem doorgang kunnen vinden.

Nederland gaat doelen voor luchtkwaliteit halen

Algemeen

Nederland behoort tot de vier EU-lidstaten, die over tien jaar hun nationale doelstellingen zullen halen voor betere luchtkwaliteit. Dat staat in een rapport dat is opgesteld door de Europese Commissie.

POV lanceert hitteprotocol voor varkenshouderij

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) lanceert een bedrijfsspecifiek hitteprotocol. Met dit hulpmiddel krijgen varkenshouders in beeld hoe zij hun dieren zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen hittestress op warme dagen.

FrieslandCampina is op zoek naar andere financieringsvorm

Veehouderij

FrieslandCampina is op zoek naar een een andere financieringsvorm. Hoe die eruit moet zien, is nog een open vraag. De zuivelcoöperatie voert hierover een discussie met de leden. Dat gebeurt tijdens zomerledenbijeenkomsten.

Nertsenhouders willen snel duidelijkheid

Veehouderij

Nertsenhouders wachten in spanning op de stoppersregeling waar landbouwminister Carola Schouten aan werkt. 'Het moet een fatsoenlijke regeling zijn, anders moeten we domweg door', zegt voorzitter Martijn Pijnenburg van de LTO-vakgroep...

Aeres-student: 'Specifieke melkstroom levert niet altijd meer op'

Veehouderij

Niet alle melkstromen zorgen voor een kostendekkende bedrijfsvoering. Dat blijkt uit een onderzoek van Daphne Verbeij. De student aan Aeres Hogeschool in Dronten deed onderzoek naar het verdienmodel van specifieke melkstromen.

Schapen illegaal geslacht in de Betuwe

Veehouderij

Op een boerderij in de Betuwe hebben rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) woensdag een geïmproviseerde slachtplaats en een grote hoeveelheid resten van schapen en geiten aangetroffen.

Plusjes en minnen op de zuivelmarkt

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week zowel plusjes als minnen zien. De volle melkproducten zitten nog steeds in de lift. Voor de mageremelkproducten wordt minder betaald.

Europa nog niet vrij van vogelgriep

Veehouderij

Er heerst nog steeds vogelgriep in Europa. Zo is er sprake van HPAI H5N8 in Bulgarije en Hongarije. En is Italië recent getroffen door laagpathogene vogelgriep.

OM meldt twee gevallen van dierverwaarlozing

Veehouderij

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voorwaardelijke stillegging van twee rundveebedrijven in Noord-Nederland geëist. De dieren op die bedrijven werden verwaarloosd aangetroffen.

Paardensector vraagt opening draf- en renbanen

Veehouderij

Draf- en renbanen moeten weer open, stelt Stichting Nederlandse Draf- en Rensport. Om dat te bereiken, bood ze 23 juni de Tweede Kamer een petitie met die strekking aan.

Afwachtende houding op ruwvoermarkt

Veehouderij

De handel in ruwvoer verschilt regionaal. In veel delen van het land kijken veehouders vooralnog de kat uit de boom. Onzekerheid over het weer plus de gevolgen van de coronacrisis spelen daarbij een rol. In het oosten van het land speelt is het nog...

FrieslandCampina-leden bezorgd over samenwerking Natuurmonumenten

Veehouderij

Bestuurders van FrieslandCampina en Natuurmonumenten gaan binnenkort om tafel om te praten over de samenwerking voor On the Way to PlanetProof. Ook de beide ledenraden zullen hierover met elkaar in gesprek gaan.

Zuivelnoteringen laten kleine plusjes zien

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten ook deze week een positief beeld zien. Maar het gaat maar om kleine plusjes.

Opnieuw corona op vier nertsenbedrijven

Veehouderij

Op vier nieuwe nertsenbedrijven zijn besmettingen met SARS-CoV-2 vastgesteld. Drie besmettingen zijn aan het licht gekomen via het early warning-onderzoek en één op basis van een melding.

Financiële steun voor vijf dierenwelzijnsprojecten

Veehouderij

Het Barth-Misset Fonds gaat vijf partijen financiële steun geven voor een project dat de leefomstandigheden van dieren in de veehouderij gaat verbeteren. Het gaat om Varkenshouderij Hamletz, Producenten Organisatie Varkenshouderij, De Ruurhoeve,...

FrieslandCampina: trots op aanpak corona

Veehouderij

De continuïteit van de melkverwerking is niet in gevaar geweest op de top van de corona-uitbraak die samenviel met de voorjaarspiek van de melkaanvoer. 'Daar mogen we best trots op zijn', zegt crisismanager Hester Maij van FrieslandCampina over de...

Eerste snede bevat laag ruweiwitgehalte

Veehouderij

'De resultaten van onze proefvelden laten zien dat het ruweiwitgehaltes (RE) in het meigras tegenvalt.' Dat zegt adviseur Gerard Abbink van Groeikracht. Hij denkt dat ook de eerste snedes van begin mei weinig RE bevatten en adviseert daar bij de...

Eerste resultaten project Koeien en Kruiden bekend

Veehouderij

Bij een extensief beheer blijft het aandeel kruiden in kruidenrijk grasland het grootst, maar is de drogestofopbrengst het laagst. Een uitgestelde maaidatum heeft tot nu toe geen effect op het voorkomen van de kruiden en klavers. Dat blijkt uit...