LTO Noord brengt staat van noordelijke natuur in beeld

LTO Noord gaat een eigen analyse uitvoeren van de staat van de natuur in alle Natura 2000-gebieden in Noord-Nederland.

LTO+Noord+brengt+staat+van+noordelijke+natuur+in+beeld
© Persbureau Noordoost

Volgens de organisatie moet in de komende gebiedsaanpak veel meer rekening worden gehouden met de invloed van verschillende 'drukfactoren' en wat er moet gebeuren om een habitattype of plant of diersoort in een natuurgebied te laten gedijen. 'De staat van de natuur moet centraal staan, terwijl men zich nu nog blindstaart op de mate waarin de kritische depositiewaarden (KDW's) worden overschreden', stelt LTO Noord in een toelichting.

Landbouworganisaties pleiten al langer voor een kanteling in de beoordeling van natuurgebieden op KDW's. Ze willen dat de feitelijke situatie in natuurgebieden het uitgangspunt is voor een gebiedsproces.


Beheerplannen herzien

Binnenkort worden niet alleen nieuwe gebiedsplannen gemaakt, maar ook veel beheerplannen van Natura 2000-gebieden herzien. De analyses die de provincies daarvoor gebruiken, zijn volgens LTO Noord gebaseerd op informatie die eerder is gebruikt bij het opstellen van de oorspronkelijke beheerplannen. De organisatie zegt te vrezen voor oude wijn in nieuwe zakken.

Voor de komende gebiedsaanpak is het volgens LTO Noord niet alleen belangrijk dat wordt uitgegaan van de huidige feitelijke situatie, maar dat daarin ook breder wordt gekeken dan alleen naar de stikstofneerslag, zoals waterhuishouding en beheermaatregelen. Wat ook meespeelt om een eigen analyse te maken, is dat de belangenbehartiger bij een steekproef verschillen heeft geconstateerd in de oorspronkelijke inventarisaties door terreinbeheerders en de rapportages die daarop naar Brussel zijn gestuurd.


Werkvorm ontwikkeld

Medewerkers van LTO Noord hebben de afgelopen weken bij wijze van proef drie typen natuurgebieden in Noord-Nederland onder de loep genomen: Bakkeveense Duinen, Alde Feanen en Witterveld. Daarbij is een werkvorm ontwikkeld die zij de komende maanden op alle Natura 2000-gebieden in Friesland, Groningen en Drenthe toepassen. Ze worden hierin bijgestaan door een onafhankelijk ecoloog.

Gekeken wordt bijvoorbeeld of de habitattypen en soorten die eerder zijn gekozen ook daadwerkelijk aanwezig zijn en wat de gewenste ontwikkeling is van die soorten en habitats, hoe de staat van instandhouding staat geregistreerd, welke drukfactoren per natuurgebied een rol spelen (zoals waterhuishouding, beheer, maatregelen en de stikstofsituatie) en welke andere invloeden er zijn (zoals vermesting door ganzen).

Volgens LTO Noord is het cruciaal dat dit voorafgaand aan de gebiedsprocessen duidelijk wordt.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  23° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  17° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  20° / 8°
  0 %
Meer weer