5 vragen over sectorplan geitenbokjes

Uit het I&R-systeem van de geitenhouderij blijkt dat pakweg een vijfde van de boklammeren wordt geslacht op een leeftijd waarop ze nog niet geschikt zijn voor menselijke consumptie. Het sectorplan dat vanaf eind deze maand wordt besproken met de achterban, moet daarin verandering brengen.

5+vragen+over+sectorplan+geitenbokjes
© VidiPhoto

Waarom een sectorplan?

Geitenhouders vinden het verbeteren van het dierenwelzijn van bokjes belangrijk. Daarnaast is er maatschappelijk veel weerstand tegen het onnodig doden van dieren. Op verschillende niveaus in de samenleving geeft dat veel discussie. Dat schaadt het imago van de geitenhouderij. Daar wil de sector vanaf.

Van de boklammeren die jaarlijks worden geboren, wordt 80 procent opgefokt tot ze geschikt zijn voor consumptie. Wanneer iedereen de bokken opfokt, is het speelveld ook voor alle geitenhouders gelijk.


Wie stelde het sectorplan op?

In opdracht van brancheorganisatie NGZO bogen in mei van dit jaar een aantal geitenhouders, melkverwerkers en -inzamelaars zich over de volgende twee vragen: 'Welke doelen kan de sector zichzelf stellen om de zorg voor lammeren en specifiek bokjes te verbeteren?' en 'Wat hebben geitenhouders nodig om lammeren op het eigen bedrijf groot te kunnen brengen tot geschiktheid voor humane consumptie?'


De weerslag van het onderzoek naar deze twee vragen leidde tot het sectorplan dat vanaf eind deze maand met de achterban wordt besproken.


Wat is het doel van het sectorplan?

De inzet van de geitenhouderij is in 2025 alle geitenbokjes grootbrengen tot minimaal geschiktheid voor humane consumptie. Dit doel wordt als eis ondergebracht in ketenkwaliteitssysteem KwaliGeit. Dat betekent niet dat de sector tot 2025 stilzit. Er wordt de komende jaren namelijk stapsgewijs toegewerkt naar het uiteindelijke doel.


Waarom wordt 20 procent van de boklammeren te vroeg geslacht?

Boklammeren werden vaak grootgebracht op bokkenmesterijen. Die zijn de laatste jaren om verschillende redenen versneld verdwenen. Geitenhouders zijn daardoor voor het grootbrengen van de boklammeren aangewezen op het eigen bedrijf. Door de geitenstop in alle provincies in Nederland is er op sommige bedrijven daarvoor geen ruimte.


Zijn er provinciale verschillen?

Die blijken er zeker te zijn. Voor Brabantse geitenhouders is de situatie het lastigst. Waar andere provincies ruimte bieden om huisvesting voor boklammeren te creëren, mits het aantal melkgeiten niet toeneemt, is die ruimte er in Brabant niet. LTO Geitenhouderij probeert daar al een jaar of vijf via de overlegtafels ruimte voor te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. 'Dat slaagt ook alleen wanneer onze gesprekspartners bereid zijn om mee te werken', zegt vakgroepvoorzitter Jos Tolboom.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  12° / 9°
  90 %
 • Vrijdag
  10° / 4°
  70 %
 • Zaterdag
  8° / 2°
  60 %
Meer weer