LTO Noord bezorgd over Natura 2000-gebied Groote Wielen

LTO Noord maakt zich ernstige zorgen over de ontwikkeling van Natura 2000-gebied Groote Wielen onder de rook van Leeuwarden. Volgens de organisatie moet worden voorkomen dat stikstofgevoelige habitats, bijvoorbeeld blauwgrasland, ontstaan. Dat blijkt uit een zienswijze op het ontwerpbeheerplan Natura 2000.

LTO+Noord+bezorgd+over+Natura+2000%2Dgebied+Groote+Wielen
© Paul van Hoof

Volgens provincie Fryslân is de noodzaak om de vegetatie waarin ook enkele blauwgraslandsoorten voorkomen op te nemen als leefgebied voor onder andere de kemphaan nu niet aan de orde. 'Het belang van de schrale vegetatie is zeer marginaal (enkele aren)', meldt ze in het ontwerpbeheerplan.

LTO Noord is er niet gerust op. 'Wetende dat blauwgrasland een kritische depositiewaarde van 1.100 mol heeft, is dit vanuit ons perspectief een zorgelijke ontwikkeling', schrijft regiomanager Paul Bos namens de organisatie.

De boerenbelangenorganisatie heeft ook kritiek op maatregelen om soorten als bittervoorn, meervleermuis, Noordse woelmuis en porseleinhoen te beschermen. Dat het onbekend is of en in welke mate de karperachtige vis bittervoorn in het gebied voorkomt, vindt LTO Noord schrijnend om te lezen. 'Dit laat ook zien dat ten tijde van aanmelding en aanwijzing van het Natura 2000-gebied geen wetenschappelijke basis voor de keuze bestond om de bittervoorn als doelsoort op te nemen.'


Meervleermuis

Ook vraagt LTO Noord zich af welke motivatie en wetenschappelijke onderbouwing er is om de meervleermuis als doelsoort in het aanwijzingsbesluit van de Groote Wielen op te nemen. Uit het ontwerpbeheerplan blijkt dat het aantal meervleermuizen sinds de jaren negentig afneemt. Ook zijn er geen directe aanwijzingen om aan te nemen dat de foerageerbiotoop aan het verslechteren is. Maar er is weinig bekend over het gebruik van het gebied door de meervleermuis en de staat van instandhouding van het leefgebied binnen de grenzen van de Groote Wielen.

LTO Noord is tegen het opnieuw introduceren van de Noordse woelmuis in het gebied als deze inspanningen een negatieve invloed hebben op de omgeving.


Porseleinhoen

Ook over porseleinhoenen is veel onbekend. Onder meer of ze er zijn, hoeveel en of er genoeg territoriumareaal aanwezig is en hoe dat er dan uit moet zien. 'Wederom wordt duidelijk dat bij de aanwijzing van soorten gekoppeld aan gebieden niet zozeer vanuit concrete situaties en reële kansen, maar vanuit wensbeelden schijnt te zijn geredeneerd.'

LTO Noord is sceptisch over de voorgenomen toevoeging van soorten aan het palet van de te beschermen dieren. 'Hierover moet voor de aanwijzing een afweging worden gemaakt.' Rond het toevoegen van de kleine modderkruiper en de rivierdonderpad aan de lijst met te beschermen dieren hangt nog veel onduidelijkheid, constateert de organisatie. Ook is de verwachting dat de otter op termijn wordt toegevoegd. 'Er wordt nergens gerept over de vraag wat het voor andere functies betekent als je de soort toevoegt aan de lijst van doelsoorten voor het gebied.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  24° / 15°
  30 %
 • Zaterdag
  23° / 14°
  10 %
 • Zondag
  23° / 14°
  20 %
Meer weer