LTO Noord: besluit geborgde zetels schiet ernstig tekort

Het besluit van provincie Zuid-Holland, om de geborgde zetels van de waterschappen te verlagen van negen naar het wettelijk minimum van zeven, schiet volgens LTO Noord ernstig tekort.

LTO+Noord%3A+besluit+geborgde+zetels+schiet+ernstig+tekort
© Schieland en Krimpenerwaard

'Het ontwerpbesluit heeft een zeer opportunistisch karakter. De gebruikte argumenten staan haaks op goed waterschapsbestuur en bedreigen daarmee het zelfstandig voortbestaan van dit al jaren effectieve functionele orgaan', vindt regiomanager Huub van der Velden van LTO Noord-regio West. Dat schrijft hij in een zienswijze op het ontwerpbesluit Wijzigingsverordening reglement van bestuur voor de waterschappen in Zuid-Holland.

Provinciale Staten Zuid-Holland stemden half oktober vorig jaar in met het terugbrengen van het aantal geborgde zetels in de besturen van de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en waterschap Hollandse Delta. Het voorstel was geïnitieerd door de PvdA.


Volgens LTO Noord wordt er met het besluit geen enkele rekening gehouden met de nog onzekere uitkomsten van het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) tot het afschaffen van geborgde zetels in de waterschapsbesturen.


Verdeeldheid groot

Tijdens een debat eind april in de Tweede Kamer bleek dat de verdeeldheid daar groot was. 'De parlementaire behandeling, inclusief mogelijkerwijs die in de Eerste Kamer als de Tweede Kamer instemt, is nog niet afgerond en de uitkomst ervan onzeker. Dat laatste geldt volgens velen zeker voor de uitkomst in de Eerste Kamer', stelt Van der Velden.


Het is daarom 'onzorgvuldig van de provinciale initiatiefnemers om los van het landelijk traject, dat ook kan resulteren in afkeuring van het wetsvoorstel, nu al, ontijdig en overhaast, de getalsverhoudingen in de waterschappen aan te passen', vindt de regiomanager.


Onzorgvuldigheid ontwerpbesluit

LTO Noord vindt bovendien dat Provinciale Staten zonder enige objectieve grond komen tot de wijziging. 'Nergens is tussen 2019 en oktober 2021 gebleken dat de waterschappen in de provincie hun werk niet goed doen. Dat tekent de onzorgvuldigheid van het ontwerpbesluit.'

Daarbij merkt LTO Noord op dat de provincie slordig, onzorgvuldig en niet transparant opereert tijdens de periode van inspraak. Dat maakt volgens de belangenbehartiger dat het ontwerpbesluit verworpen moet worden. Provinciale Staten van Zuid-Holland besluiten naar verwachting 15 juni over het definitieve voorstel om geborgde zetels in waterschappen terug te brengen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer