Limburgse landbouw vraag extra maatwerk in GLB

LLTB, provincie Limburg en LAJK vragen aandacht voor een goed doordacht Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Om te voorkomen dat minder Limburgse agrariërs deelnemen, is maatwerk nodig. Tien aandachtspunten schetsen de bijzondere situatie in de provincie.

Limburgse+landbouw+vraag+extra+maatwerk+in+GLB
© Fotografie Twan Wiermans

De Tweede Kamer debatteert volgende week over het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. Het GLB moet de Nederlandse landbouw helpen sterk en toonaangevend te blijven, ook onder druk van uitdagingen op het gebied van klimaat, energie en digitalisering.

LLTB, provincie Limburg en LAJK ondersteunen deze lijn, maar willen wel aandacht vragen voor de invulling van de keuzen die met het NSP worden gemaakt. Het NSP moet kansen bieden de Europese uitdagingen te vertalen naar acties op het eigen erf.

Dat vraagt maatwerk: opgaven op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit zijn op de zandgronden in Noord- en Midden-Limburg anders dan op de löss in het Heuvelland. Daar komt bij dat Limburg een grote diversiteit aan sectoren kent. Als interessante aanknopingspunten ontbreken, is er kans dat agrariërs afhaken.


Tien aandachtspunten

Concreet hebben LLTB, provincie en LAJK tien aandachtspunten geformuleerd, waarvan de partijen ze graag terugzien in de invulling van het NSP. De eco-regeling – een nieuw onderdeel van het NSP waarin boeren die extra inspanningen leveren voor klimaat een gereserveerd deel van de hectaresteun ontvangen – sluit onvoldoende aan op Zuid-Limburgse boeren. Veel bodemmaatregelen zijn in het zuiden namelijk al wettelijk verplicht.

Ook wil het Rijk een deel van de financiële middelen overhevelen van pijler 1 (inkomenssteun) naar pijler 2 (maatregelen op het gebied van innovatie investeringen en agrarisch natuurbeheer). LLTB, provincie en LAJK bepleiten hier terughoudend bij te zijn en voor nieuwe doelen nieuwe budgetten aan te wenden.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer