Daniëlle Feron-Roebroek

Daniëlle Feron-Roebroek

Daniëlle Feron-Roebroek is redacteur Zuid. Ze volgt Limburg en het verenigingsnieuws bij LLTB.

Contact

Artikelen door Daniëlle Feron-Roebroek

Arvalis-adviseur legt goede landbouw- en milieucondities uit

Regio Zuid

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat in 2023 in. De adviseurs van Arvalis gaan de komende tijd in een reeks artikelen in op het nieuwe GLB, de voorwaarden en de mogelijkheden van de nieuwe regeling.

Arvalis-adviseur: 'Landbouwers zullen meer moeite moeten doen voor GLB-premies'

Economie

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat in 2023 in. De adviseurs van Arvalis gaan de komende tijd in een reeks artikelen in op het nieuwe GLB, de voorwaarden en de mogelijkheden van de nieuwe regeling.

5 vragen over hoe te handelen na aanval van wolf

Regio Zuid

De wolf is terug in Nederland en ook in Limburg duikt hij regelmatig op. De afgelopen maanden heeft het dier meerdere schapen in de provincie gedood. Wat moet je doen als een dier uit je kudde is aangevallen?

Weertse boeren gaan met agribumper nog veiliger de weg op

Regio Zuid

Met het voorjaar in aantocht gaan de boeren weer de weg op. De leden van de Boeren van Weert hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in extra veiligheidsmaatregelen. Door hun trekkers te voorzien van onder meer een agribumper verkleinen ze de kans op...

LLTB spreekt in op stikstofplan provincie Limburg

Regio Zuid

'Breng de sociaaleconomische gevolgen in beeld en laat de haalbaarheid en effectiviteit van maatregelen goed meewegen.' Dat was de belangrijkste boodschap van LLTB-bestuurslid Theo Coumans toen hij vorige week insprak bij Provincie Staten over de...

Limburgse landbouw vraag extra maatwerk in GLB

Regio Zuid

LLTB, provincie Limburg en LAJK vragen aandacht voor een goed doordacht Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Om te voorkomen dat minder Limburgse agrariërs deelnemen, is maatwerk nodig. Tien aandachtspunten schetsen de bijzondere situatie in de...

Ontwerpomgevingsvisie Maasgouw ligt ter inzage

Regio Zuid

De LLTB adviseert agrarisch ondernemers in de gemeente Maasgouw de ontwerpomgevingsvisie die ter inzage ligt, goed te bestuderen en indien nodig een zienswijze in te dienen.

Wijkagenten praten met Limburgse boeren over veiliger buitengebied

Regio Zuid

Op initiatief van het Platform Veilig Ondernemen hebben enkele wijkagenten vorige week een bezoek gebracht aan ondernemers uit de agrosector in de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas.

Limburgs fruit in diabetesonderzoek

Akker- & Tuinbouw

Mireille Sthijns van het Centre for Healthy Eating & Food Innovation in Venlo doet onderzoek naar bijzondere stofjes in fruit die mensen met diabetes type 2 of prediabetes kunnen helpen. Voor dit onderzoek zijn Limburgse fruittelers hard nodig.

GLB-pilot Limburg: grote behoefte aan meer kennis

Regio Zuid

Arvalis en Natuurrijk Limburg voeren sinds 2019 een GLB-pilot uit die volgend jaar wordt afgerond. Ruim zeventig bedrijven die maatregelen uitvoeren rondom natuurinclusieve landbouw doen eraan mee. Naar aanleiding van evaluatiegesprekken wordt...

Groene Brigade gaat helpen bij hennepbestrijdingsproject LLTB

Regio Zuid

De LLTB speelt al jaren een belangrijke rol in de hennepbestrijding in het Limburgse buitengebied. Dit jaar slaat de LLTB de handen ineen met provincie Limburg en de Limburgse veiligheidsregio's om samen te werken aan een veiliger buitengebied. De...

600.000 euro POP3-subsidie beschikbaar in Limburg

Regio Zuid

Kennisleveranciers en samenwerkingsverbanden kunnen sinds deze week subsidie aanvragen voor het delen van kennis rondom innovaties die leiden naar een duurzame en toekomstbestendige Limburgse land- en tuinbouw. Er is een bedrag van 600.000 euro...

Limburgse champignonkweker krijgt bio-energiecentrale

Regio Zuid

De Sikes Group, een van 's werelds grootste champignonkwekerijen, gaat een bio-energiecentrale bouwen. De installatie gaat energie leveren uit snoei- en afvalhout. De oplevering staat gepland voor de eerste helft van 2022.

Ontwerpomgevingsvisie Nederweert ingrijpend voor boeren

Regio Zuid

De gemeenteraad van Nederweert heeft onlangs de ontwerpomgevingsvisie voor het buitengebied van Nederweert vastgesteld. De partijen D66, JAN Nederweert en Nederweert Anders hebben amendementen ingediend die zijn aangenomen.

Gedeputeerde wil inbreng LLTB in omgevingsvisie

Regio Zuid

Op uitnodiging van de LLTB heeft de Limburgse gedeputeerde Andy Dritty (Lokaal Limburg) vorige week donderdag het akkerbouwbedrijf van de familie Huls in Libeek bezocht. Aanleiding voor het bedrijfsbezoek was de LLTB-zienswijze op de provinciale...

Limburgers tonen Boerentrots

Regio Zuid

Limburgse boeren toonden afgelopen zaterdagavond in Ransdaal hun boerentrots. Met zo'n 250 trekkers vormden ze dit woord in een weiland.

Knolcyperus duikt maand eerder op in Limburg

Regio Zuid

De eerste knolcyperus van dit seizoen is vorige week in Limburg aangetroffen. Dat is ruim een maand eerder dan gebruikelijk.

Aspergeseizoen gestart zonder grote opening

Regio Zuid

Het aspergeseizoen 2020 is afgelopen weekend, zonder grote opening, van start gegaan. Vanwege het coronavirus werden de activiteiten in onder andere Peel en Maas en Noord-Brabant afgelast.

LLTB: 'Wees kritisch bij aanleg van leidingen'

Regio Zuid

'Kijk kritisch naar de vergoedingen en de contractvoorwaarden bij de aanleg van leidingen.' Dat is de oproep die de LLTB doet aan agrarische ondernemers die hiermee te maken krijgen in het kader van de verbreding van autosnelweg A2 tussen de...

LLTB vindt Natura 2000-plan te onduidelijk

Regio Zuid

De LLTB heeft onlangs gereageerd op de Natura 2000-plannen Maasduinen en Roerdal. De belangenbehartiger vindt dat de voorliggende plannen om procedurele en inhoudelijke redenen niet vastgesteld kunnen worden.

Drie stuwen in Eckeltsebeek

Regio Zuid

In het nieuwe ontwerp Eckeltsebeek zijn op verzoek van de LLTB drie stuwen opgenomen om verdroging van het gebied tegen te gaan. Ook wordt de beek verbreed en verdiept.

LLTB en VVN starten verkeersactie

Regio Zuid

De LLTB en Veilig Verkeer Nederland (VVN) gaan verkeersproblemen en -knelpunten inventariseren in gemeente Eijsden-Margraten. De inventarisatie is onderdeel van een verkeerscampagne.

RvS: 50 meter spuitvrije zone niet juist

Regio Zuid

De Raad van State (RvS) heeft het beroep van de LLTB over de spuitvrije zones in het bestemmingsplan buitengebied gegrond verklaard. De RvS heeft de gemeente opgedragen binnen 26 weken met een nieuwe regeling te komen.

Limburgse boerenstuwen en drainage verplicht in zomerstand

Algemeen

Alle peilgestuurde drainage en boerenstuwen in Limburg moeten vanaf maandag 6 mei tot nader order in de zomerstand blijven staan. Dat heeft Waterschap Limburg besloten. Wie dit niet doet, is op grond van de Keur van het waterschap, strafbaar.

Coach voor stoppende Limburgse veehouders

Regio Zuid

Limburgse veehouders die willen stoppen met hun bedrijf, kunnen zich sinds woensdag melden bij provincie Limburg voor een coachingstraject. Doel is om stoppende veehouders een-op-een te ondersteunen bij het maken van belangrijke keuzes.

Vitale Limburgse fruitteelt weer een stap dichterbij

Akker- & Tuinbouw

Provincie Limburg, NFO, LLTB en Fruitveiling Zuid-Limburg hebben maandag een handtekening gezet onder het Uitvoeringsprogramma Vitale Fruitteelt in Limburg. Het programma is een praktische aanpak om de Limburgse fruitteeltsector een toekomst te...

Paard krijgt alle rust voor herstel in Sevenum

Regio Zuid

Van je passie je beroep maken; veel mensen dromen ervan, maar niet iedereen verwezenlijkt deze droom. Frank en Manon Hoeymakers uit Sevenum wel: zij zijn, naast hun fruitbedrijf, een revalidatiepension voor sportpaarden gestart.

Regio Swentibold op de schop

Algemeen

De verbreding van de A2 en de uitbreiding van VDL NedCar en de daarbij behorende natuurcompensatie, kosten ongeveer 100 hectare landbouwgrond in Sittard-Geleen, Stein en Echt-Susteren.

'Laat stuw in zomerstand staan'

Algemeen

Waterschap Limburg, Aa en Maas en De Dommel roepen agrariërs op stuwen in de zomerstand te laten staan en bewerking van het land uit te stellen als dat mogelijk is.

Limburg begint proef ganzenschade Maasplassen

Regio Zuid

Provincie Limburg begint een proef in het Maasplassengebied waarbij graspercelen gedeeltelijk onbereikbaar worden gemaakt voor ganzen.

LLTB: wees alert op nieuwe omgevingsvisies

Regio Zuid

De structuurvisies en bestemmingsplannen zoals we die nu kennen, worden de komende jaren vervangen door omgevingsvisies en -plannen. De LLTB roept agrariërs op alert te zijn op ontwikkelingen in de eigen gemeente, nu gemeenten aan de slag gaan met...

Platteland in Ontwikkeling Weerterland van start

Regio Zuid

Met de aanplant van stekelstruweel op de Bientjesrandweg in Ospeldijk is gisteren (vrijdag) het officiële startsein gegeven voor het uitvoeringsprogramma 'Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland'. Dit is de eerste Limburgse...

Opknapbeurt wildraster Swalmen van start

Regio Zuid

Om wilde zwijnen die vanuit het Duitse Brachter Wald de Nederlandse grens overlopen te weren, wordt het wildraster langs het grensgebied verbeterd. Afgelopen woensdag is hiertoe het startschot gegeven in Swalmen.

Limburgse geitenstop vanaf half december

Regio Zuid

Gedeputeerde Hubert Mackus van provincie Limburg brengt vrijdag 14 december een voorbereidingsbesluit over de geitenstop ter stemming in Gedeputeerde Staten. Vanaf dat moment gaat de voorlopige stop in.

LLTB wil buffer ondiep ploegen schrappen

Regio Zuid

De LLTB en provincie Limburg willen de erosieverordening laten aanpassen op het punt van ondiep ploegen. Een verzoek hiertoe is ingediend bij het ministerie van LNV.

LLTB strijdt tegen Limburgse geitenstop

Veehouderij

De LLTB gaat inzetten op het behoud van verduurzaming voor geitenhouderijen in Limburg. Bestaande verduurzamingsplannen die omgeving en dierenwelzijn ten goede komen, moeten door kunnen gaan.

Vereniging BioLogisch Limburg opgericht

Regio Zuid

De Vereniging BioLogisch Limburg is gisteren, maandag 12 november, officieel opgericht. De vereniging wil de biologische land- en tuinbouw in Limburg stimuleren en professionaliseren. Om dit te bereiken, vinden er verschillende activiteiten plaatst...

Oud-senator en LLTB-erevoorzitter Gérard Mertens overleden

Algemeen

Voormalig boerenvoorman en oud-senator Gérard 'Sjra' Mertens is gisteren, 12 november, na een kort ziekbed overleden. Hij overleed in het bijzijn van zijn familie. Mertens geldt als een van de meest invloedrijke Nederlandse politici en boerenleiders...

Aanpak wateroverlast Meerssen

Regio Zuid

Wateroverlast door hevige regenval in de kernen van Meerssen en Oirsbeek-Amstenrade moet binnen tien tot vijftien jaar flink zijn verminderd.

Limburg wijst POP3-subsidie fruittelers af

Akker- & Tuinbouw

Een groot deel van de POP3-subsidieaanvragen van Limburgse fruittelers is door provincie Limburg afgewezen. De LLTB is zeer ontstemd.

Gedeputeerde Mackus wil bevers sneller laten vangen

Regio Zuid

Gedeputeerde Hubert Mackus gaat met de Faunabeheereendheid Limburg en Waterschap Limburg om tafel om te bekijken hoe de procedure voor het vangen van bevers sneller en beter kan.

'Geef goede ondernemer kansen'

Regio Zuid

Sla niet door in de regulering en houd de proportionaliteit in het oog. Dat is de oproep die LLTB-voorzitter Léon Faassen vrijdag aan de provincie Limburg deed als reactie op de Uitvoeringsagenda Vitale Veehouderij.

Limburg zet in op vitale veehouderij

Regio Zuid

De uitvoeringsagenda 'Vitale veehouderij voor een gezonde en duurzame leefomgeving' is maandag door Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg gepresenteerd. GS zetten in op innovatie rond produceren, slim reguleren en oplossen van knelpunten.

Geen waterleidingnetwerk in Leudal

Algemeen

Provincie Limburg is niet bereid de aanleg van een waterleidingnetwerk voor beregening rondom het Leudal te subsidiëren, omdat er nauwelijks effect is op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura2000-gebied Leudal.

LLTB en HAS starten lectoraat bodem

Regio Zuid

Judith van de Mortel is bij HAS Hogeschool begonnen als lector 'Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem'. In het lectoraat werken HAS en LLTB nauw samen.

LLTB en waterschap: 'Put inzetten bij natuurbrand'

Regio Zuid

De LLTB en Waterschap Limburg hebben LLTB-leden die de beschikking hebben over een grondwaterput opgeroepen de putten beschikbaar te stellen in geval van calamiteiten, zoals een natuurbrand.

Kerstboomkweker zoekt bedrijfsopvolger

Akker- & Tuinbouw

Kerstboomkweker Leon Coenders uit Grubbenvorst zoekt een opvolger voor zijn bedrijf. 'Ik hoop dat ik binnenkort iemand vind die mijn ondernemersvisie deelt en die mijn bedrijf wil overnemen. De boel te koop zetten, wil ik liever niet. Dat is echt...

Fotograaf toont met tentoonstelling 'Boerenkracht'

Regio Zuid

Fotograaf Annie van Gemert vindt het boerenleven zo bijzonder en interessant dat ze er, in opdracht van en in samenwerking met het Limburgs Museum in Venlo, een fototentoonstelling genaamd 'Boerenkracht' aan wijdt.

Overlast door hoosbuien

Regio Zuid

Hevig noodweer heeft woensdag voor overlast gezorgd in delen van Limburg.

Limburgs fruit bij toertochten

Regio Zuid

Deelnemers aan Limburgse toertochten krijgen niet langer een banaan mee voor onderweg. Fietsers krijgen vanaf nu fruit van eigen bodem: een peer of appel.

Fototentoonstelling over Limburgs boerenleven

Regio Zuid

De LLTB en het Limburgs Museum in Venlo slaan te handen ineen voor een fototentoonstelling over het verdwijnen van het traditionele boerenleven en de opkomst van innovaties in de agrarische sector in Limburg. De expositie met werk van fotografe...

Verkenning energie en verduurzaming Limburgs glas

Akker- & Tuinbouw

Het project 'Verkenning energie en verduurzaming glastuinbouw Limburg' is van start gegaan. Met het project worden de huidige en toekomstige vraag aan energie, de mogelijkheden en randvoorwaarden voor verduurzaming in beeld gebracht.

Limburgse bevers verhuizen

Regio Zuid

Mogelijk verhuizen enkele Limburgse beverfamilies binnenkort naar Engeland. De Engelsen hebben interesse in de dieren, omdat ze bijdragen aan de genetische variatie van de bevers die daar leven.

Festival zet rabarber op kaart

Regio Zuid

Van de 47 bedrijven die het Limburgse dorp Heide telt, zijn er vijf actief in de rabarberteelt en -afzet. Dat is bijzonder, want het Nederlandse areaal rabarber is slechts zo'n 300 hectare groot. Rabarber is een echt nicheproduct. Om het te...

Flyers tegen verspreiding Afrikaanse varkenspest

Regio Zuid

Boeren in de Duitse grensstreek delen flyers uit aan hun Oost-Europese seizoensarbeiders om hen te wijzen op het risico van verspreiding van Afrikaanse varkenspest.

Vereniging Innovatief Platteland draait weer volop

Regio Zuid

Vereniging Innovatief Platteland (VIP) heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Na een paar jaar van relatieve rust draait de vereniging weer op volle toeren met projecten die moeten bijdragen aan een duurzaam platteland in Noord-Limburg.

LLTB wil hoogwaterprotocol vee-evacuatie actualiseren

Regio Zuid

De LLTB roept leden die te maken krijgen met evacuatie van dieren bij hoogwater op zich te melden. De LLTB en LLTB-lid Jeanne Hesen hebben het initiatief genomen om het protocol voor evacuatie van landbouwdieren bij hoogwater in de Maas te...

Al vijfhonderd keer bezem door Limburgse middelenkast

Algemeen

Al meer dan vijfhonderd (oud-)agrariërs hebben zich aangemeld voor de actie 'Bezem door de middelenkast' waarmee Provincie Limburg en Waterschap Limburg willen voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen.

Gratis opschonen van de middelenkast

Regio Zuid

Boeren kunnen veilig en kosteloos restanten van gewasbeschermingsmiddelen op laten halen door mee te doen aan de actie 'Bezem door de middelenkast'.

Limburgse telers zetten koers uit voor vitale fruitteelt

Akker- & Tuinbouw

Een vitale fruitteelt in Limburg. Dat is waaraan de sector de komende tijd werkt. De bal ligt bij de fruittelers zelf. In maart 2018 moet er een koersdocument liggen. Dat werd duidelijk tijdens een bijeenkomst over de toekomst van de sector, vorige...

Bever pleegt kaalslag in boomgaard

Akker- & Tuinbouw

Bevers hebben flink huisgehouden bij biologisch fruitteler Paul Wolters in Vlodrop. De afgelopen jaren zijn er in totaal al 150 fruitbomen kapot geknaagd, een schadepost van meer van 10.000 euro. 'Het Faunafonds vergoedt alles netjes, ook de...

LLTB reageert op Visie Veehouderij Venray

Regio Zuid

De LLTB heeft gereageerd op de Visie Veehouderij van gemeente Venray. De LLTB is te spreken over de handelswijze van de gemeente bij het opstellen van deze visie. In een aantal aspecten van de visie ziet de LLTB ruimte voor verbetering.

Opknapbeurt wildraster Meerlebroek

Regio Zuid

Provincie Limburg gaat aan de slag met het onderhoud van het wildraster bij natuurgebied Meerlebroek.

Trekkerrijbewijs niet geldig in België

Regio Zuid

De tweeling Twan en Larissa Hendriks (14) uit Grathem volgt in het Belgische Bocholt de tweedegraads opleiding Biotechnische Wetenschappen. Zij kunnen via hun school het Belgische trekkerrijbewijs halen. Maar, daarmee mogen ze in Nederland niet de...

Wild zwijn niet enkel probleem van grondgebruiker

Regio Zuid

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal wilde zwijnen buiten de afgesproken leefgebieden de afgelopen jaren is toegenomen en de verwachting is dat deze toename doorzet. Landbouworganisatie LLTB wijst er op dat het niet om een probleem van enkel...

'Kennis delen belangrijkste drijfveer voor dit partnership'

Regio Zuid

De LLTB en Arvalis zijn een partnership aangegaan met HAS Hogeschool. Afgelopen maandag werden de handtekeningen onder de overeenkomsten gezet. Bas Boots, directeur van de LLTB, legt uit wat het doel van deze samenwerking is.

Boerenbelang bij verbreding A2 niet vergeten

Regio Zuid

Het boerenbelang bij de verbreding van de A2 mag niet worden vergeten in de besluitvorming. Dat was de kern van de zienswijze die de LLTB afgelopen week indiende inzake het Ontwerptracébesluit A2 Het Vonderen-Kerensheide.

LLTB partner van TEDxVenlo

Regio Zuid

De LLTB is dit jaar partner van TEDxVenlo, een bijeenkomst met tal van sprekers over technologie, entertainment en design (TED).

Groen licht voor kavelruil Beek

Regio Zuid

Een overgrote meerderheid van de aanwezige grondeigenaren stemde vorige week in met de officiële start van project 'Verkavelen voor Groei Beek'.

Zonnepanelen mogen geen landbouwgrond kosten

Regio Zuid

Zonnepanelen horen volgens de LLTB thuis op daken of op gronden die niet landbouwkundig in gebruik zijn. De LLTB is groot voorstander van meer duurzaam opgewekte energie, maar wil niet dat dit ten koste gaat van vruchtbare landbouwgrond.

Meepraten over aanpak 100 kilometer Maasdijk

Regio Zuid

Waterschap Limburg wil dat in 2020 alle Limburgse dijken voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen die het Rijk begin dit jaar heeft vastgesteld in de Waterwet. Dat betekent aanpak van 100 kilometer dijk, waarvoor Waterschap Limburg het oor nu te...

LLTB ziet opsporing hennep als politietaak

Regio Zuid

Ondanks het grote succes van de dronevluchten, hoopt LLTB-voorzitter Léon Faassen dat de politie de hennepjacht volgend jaar weer oppakt. Hij vindt deze controle gewoon een politietaak.

LLTB verrast door plan zonnepark

Regio Zuid

De LLTB is verrast door de mededeling dat het college van B&W van Horst aan de Maas medewerking willen verlenen aan een zonnepark aan de Lottumseweg in Melderslo.

Halvering veehouderijuitstoot in Limburg haalbaar

Veehouderij

Limburgse veehouders en de LLTB zetten in op extra reductie van uitstoot van veehouderijbedrijven. 'Een halvering van de uitstoot in Limburg is nodig en haalbaar', zegt LLTB-voorzitter Léon Faassen. 'Voorwaarde hierbij is dat ontwikkelruimte voor...

Breedte en diepte afwijkingen in Eckeltse Beek

Regio Zuid

Uit recent onderzoek van Waterschap Limburg blijkt dat er lokaal afwijkingen zijn in de Eckeltse Beek. Dat betekent dat op enkele plaatsen de breedte en/of diepte niet overeenkomt met zoals het moet zijn.

Actieplan moet uitstoot containerteelt verminderen

Regio Zuid

Waterschap Limburg en de LLTB bezoeken de komende periode zo'n honderd bedrijven in de pot- en containerteelt. Die bezoeken maken deel uit van een actieplan om de uitstoot van deze sector te verminderen.

Beregenen in Limburg blijft pure noodzaak

Regio Zuid

Limburgse boeren wachten nog steeds op een fatsoenlijke zegen van boven. Want het is droog. Veel te droog. En er lijkt geen verandering in te komen.

LLTB baalt van reactie minister Blok op hennepoverlast

Algemeen

De LLTB vindt de eerste reactie van minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie op Kamervragen van de PVV over de drone-aanpak in het Limburgse anti-hennepproject teleurstellend.

Lucassen voorzitter nieuwe LLTB-regio Noord-Limburg

Regio Zuid

Vasteplantenkweker Pieter Lucassen uit Afferden is vorige week in Horst voorgedragen als voorzitter van de nog te vormen LLTB-regio Noord-Limburg. Op dit moment is Lucassen voorzitter van LLTB-afdeling Maasduinen.

LLTB overlegt over spoorweg Nedcar

Regio Zuid

LLTB-afdelingen OostMaas en Sittard e.o. hebben met provincie Limburg overleg gevoerd over de gevolgen van de aanleg van een nieuw spoor van Nedcar naar het spoor Roermond-Sittard.

'Les op locatie blijft hangen'

Regio Zuid

Emiel Verhaegh (31) uit Koningslust is sinds kort voorzitter van Boerderij Educatie Limburg. Een man met een missie: 'Zolang er kinderen zijn die denken dat Milka chocolade uit een paarse koe komt, is er werk aan de winkel.'

‘Les op locatie blijft hangen’

Regio Zuid

Emiel Verhaegh (31) uit Koningslust is sinds kort voorzitter van Boerderij Educatie Limburg. Een man met een missie: ‘Zolang er kinderen zijn die denken dat Milka chocolade uit een paarse koe komt, is er werk aan de winkel.’

LLTB blijft aandacht vragen voor schade

De LLTB is sinds begin juni, nadat de eerste hevige regenval Zuidoost-Nederland blank zette, bezig aandacht te vragen – zowel op landelijk als op regionaal niveau – voor de gevolgen hiervan.

Boer en techniekstudent werken samen

Regio Zuid

Agrarisch ondernemers met een technisch vraagstuk of idee kunnen sinds deze week terecht bij een nieuw loket: Boer zoekt Engineer.

Stal gebouwd volgens de nieuwste inzichten

Johan Peelen is een tevreden man, ondanks het feit dat de bouw van zijn nieuwe stal in Meerlo, die plek biedt aan bijna drieduizend vleesvarkens, langer op zich liet wachten dan aanvankelijk gedacht.

Limburgse asperges op kaart Tweede Kamer

Regio Zuid

In de Tweede Kamer stonden afgelopen week Limburgse asperges op het menu. De koks van het Kamerrestaurant hebben hapjes bereid van Limburgse asperges.

Op ontdekkingstocht met 'De Boer'

Regio Zuid

Een bijzonder stukje belevingstheater op een niet alledaagse locatie. Dat is 'De Boer' van theatermaker Merel Smitt. De interactieve voorstellingen vinden op 22, 23 en 24 april plaats op het agrarisch bedrijf van Grieta en Karel Gootjes in Wessem.

Pilot akkerranden Natuurrijk Limburg

Regio Zuid

Natuurrijk Limburg gaat, in opdracht van de twee Limburgse waterschappen, onderzoeken hoe agrariërs door het beheer van akkerranden kunnen bijdragen aan waterbeheer.

'Varkens en natuur gaan samen' (video)

Regio Zuid

Provincie Limburg wil dat elk agrarisch bedrijf in 2025 een lust is voor de omgeving. De nieuwe varkensstal van Houbensteyn Groep lijkt daar anno 2016 al aan te voldoen. De stal wordt dinsdagmiddag officieel geopend.

'Uit welke koe komt de Fristi?'

Regio Zuid

Boerderijeducatie naar een hoger plan tillen. Professioneel, kwalitatief hoogstaand en met feeling voor de doelgroep. Dat is de missie van projectgroep Boerderijeducatie Noord-Limburg.

Hulp van agrariërs gevraagd bij hoogwater

Regio Zuid

De LLTB en waterschap Peel en Maasvallei willen inventariseren of er voldoende interesse is bij agrariërs om tegen een nog nader te bepalen vergoeding inspanningen te verrichten en beregeningspompen ter beschikking te stellen in geval van hoogwater....

LLTB: meld grondwateronttrekking

Regio Zuid

De LLTB wil leden er nogmaals op attenderen dat onttrekkingen voor beregening en bevloeiingen van bedekte teelten en pot- en containervelden vergunningplichtig zijn geworden. Bestaande grondwateronttrekkingen kunnen tot en met 15 december 2015...

Pilot Peel en Maasvallei afvoer maaisel beken

Regio Zuid

Waterschap Peel en Maasvallei start met een pilot voor het afvoeren van maaisel van beken. Door maaisel af te voeren, komen meststoffen van het rottingsproces van het maaisel niet terug in het beekwater.

LLTB: meer ruimte mestverwerking

Regio Zuid

De LLTB dringt bij gemeenten in Midden-Limburg aan op meer mogelijkheden voor mestverwerking. De aanscherping van de verplichte mestverwerking maakt dat noodzakelijk.

Natuurrijk Limburg-Zuid van start

Regio Zuid

Natuurrijk Limburg, de coöperatie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in die provincie, heeft er een nieuw uitvoeringscollectief bij: Natuurrijk Limburg-Zuid (NaLi-Zuid). Voorzitter is Richard Smeets.

Veltmans en Van Melick herkozen bij LLTB

Pieter van Melick en Jan Veltmans zijn dinsdagavond door de ledenraad unaniem herkozen als lid van het LLTB-hoofdbestuur.

Limburgse boer krijgt behandelbedrag terug

Regio Zuid

Provincie Limburg betaalt het behandelbedrag, dat boeren moeten betalen wanneer zij wildschade aanmelden voor vergoeding, per direct terug. Het is daarmee de eerste Nederlandse provincie die behandelbedragen terugbetaalt.

Ondertekening Limburgs bijenconvenant

LLTB bestuurslid Pieter van Melick zet morgenmiddag zijn handtekening onder een convenant om bijensterfte in Limburg terug te dringen.

Eerste hennepplanten geruimd in Limburg

De politie in Limburg is donderdag in Gennep gestart met het ruimen van hennepplantages die zijn aangetroffen in maïsvelden. De ruimingen duren in totaal twee weken.

Nieuw tuinbouwbedrijf in Siberië via erfpacht

Van Dijck Groenteproducties gaat in glastuinbouwgebied Siberië een nieuw bedrijf realiseren. Provincie Limburg geeft de benodigde gronden in erfpacht uit aan deze producent van vollegrondsgroenten en akkerbouwgewassen.

Knolcyperus in natuurgebied Kempen-Broek

Op meerdere landbouw- en natuurpercelen in de omgeving van het grensoverschrijdende natuurgebied Kempen-Broek is knolcyperus aangetroffen. Dit is een hardnekkig onkruid; op percelen waar het wordt aangetroffen, geldt een teeltverbod voor akker- en...

Fusie AgroDyn, BoerenBond Agro en Lansy

AgroDyn, BoerenBond Agro en het Limburgsch Landbouwsyndicaat (Lansy) willen per 1 januari 2016 fuseren. Door de krachtenbundeling ontstaat een onderneming met een jaaromzet van ruim 27 miljoen euro.

Statenleden bekijken verkeersonveiligheid N280

'Het was goed om zelf – vanuit een landbouwvoertuig – te ervaren hoe de boeren rekening houden met andere weggebruikers en te zien dat de mogelijkheden om uit te wijken vaak beperkt zijn', zegt statenlid Renée Wernink (VVD).

LLTB: controleer percelen op wildschade

De LLTB adviseert haar leden om maïspercelen nu te controleren op schade van wilde zwijnen en dassen en niet te wachten tot het moment van oogsten.

Limburg betaalt kosten taxatie muizenschade

Op aandringen van de LLTB heeft gedeputeerde Patrick van der Broeck toegezegd dat de provincie Limburg de taxatiekosten voor het vaststellen van muizenschade betaalt. De LLTB neemt de regie bij de uitvoering van deze regeling.

WPM schoot tekort bij wateroverlast Limburg

Een onafhankelijke evaluatie windt er geen doekjes om: Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) schoot tekort in het bestrijden van de extreme wateroverlast in Midden-Limburg in de zomer van 2014.

Muizenschade: 260 hectare in Limburg

Naar aanleiding van de oproep van de LLTB om muizenschade aan graspercelen en andere gewassen te melden, zijn tot nu toe twintig meldingen ontvangen.

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

LLTB-bestuurslid Jan Veltmans heeft maandag de eerste Limburgse Landbouw Effectenrapportage (LER) ontvangen van gedeputeerde Patrick van der Broeck. Deze is uitgevoerd in het kader van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Geen verontrustte boeren na zoutzuurlek

Naar aanleiding van de zoutzuurlekkende vrachtwagen gisteren op autosnelweg A73, heeft de LLTB vooralsnog geen verontrustende telefoontjes ontvangen van boeren uit regio Merum-Herten.

Landbouweffectrapportage wordt standaard

Bij majeure provinciale projecten wordt vanaf nu in Limburg altijd een landbouweffectrapportage (LER) uitgevoerd.

Regionale aanpak zwarte rat Noord-Limburg

De LLTB gaat samen met de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Venlo de zwarte rat bestrijden.

Bouwvergunning NGB blijft overeind

De bouwvergunning voor het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst blijft overeind. Dat oordeelde de Raad van State woensdag.

Evaluatie WPM wateroverlast 2014

Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) evalueert de wateroverlast waar delen van Limburg halverwege 2014 mee te maken hebben gehad. De overlast heeft in de landbouw tot schade geleid.

Boeren gezocht voor experiment maïsteelt

Arvalis start binnenkort een experiment met 'Maïsteelt op blijvend grasland' en is hiervoor op zoek naar geïnteresseerde melkveehouders en loonwerkers in Noord- en Midden-Limburg.

Uitwisseling ruimere blik bedrijfsovername

Het Limburg Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK) en de Groene Kring (agrarische jongerenbeweging in België) houden 6, 7 en 8 februari een spiegelreis door de beide Limburgen. Het thema bedrijfsovername staat centraal tijdens de uitwisseling. Agnes van...

Lakei wint ondernemersprijs Horst

Op dezelfde dag dat in Roermond het LLTB Jaarcongres plaatsvond, was er in Horst aan de Maas nog een bijeenkomst: daar wonnen LLTB-leden Emiel Keiren en Hans van de Laak van Lakei Kwekerijen de gemeentelijke ondernemersprijs. En niet alleen de...

'Samen verantwoordelijk' in Venray

LLTB afdeling Venray heeft afgelopen zaterdag haar visiedocument 'Samen verantwoordelijk' gedeeld met een afvaardiging van de gemeente Venray. ‘Hoe kan de agrarische sector nóg beter bijdragen aan de kwaliteit van de Venrayse samenleving?’ is de...

Bedrijfsscan tuinbouw Limburg gelanceerd

Als onderdeel van de TuinbouwVersnellingsagenda hebben de LLTB en Arvalis een bedrijfsscan gelanceerd voor ondernemers in de fruitteelt, open en bedekte teelten en de boomteelt.

Verantwoord omgaan met waterstromen tijdens teeltwisseling

De teeltwisseling staat weer voor de deur. Dit betekent dat oude gewassen de kassen verlaten en plaats maken voor nieuwe planten. Voor veel tuinders is dat tevens het moment van het jaar om het bedrijf eens goed schoon te maken en op te ruimen.

LLTB: boeren bij Weerterbos meld je

LLTB-afdeling Weerterland roept alle boeren met gronden in de buurt van het Weerterbos op zich te melden bij de LLTB.

Limburgs zorgei van Wienes bij Jumbo

Jumbo Supermarkten introduceerde afgelopen week het zorgei. Deze eieren worden geproduceerd op zorgboerderij Wienes uit Hegelsom, waar hulpboeren meehelpen. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking.

Eerste natuurrealisatie een feit

De eerste 20 hectare natuur onder de vlag van Stichting Natuurrijk Limburg is gerealiseerd. Het betreft hier natuur die beheerd wordt door René en Ietje Berden.

Investeerdersavond GlaswebVenray

Om heel Venray, inclusief bedrijven in het buitengebied, via glasvezel van snel internet te voorzien, heeft GlaswebVenray investeerders nodig.

Zwarte rat duikt weer op in Noord-Limburg

De LLTB ontvangt signalen van leden in de regio's Venray en Horst-Venlo dat de zwarte rat weer agrarische bedrijven bezoekt.

Wateraanvoer voor beregening

LLTB-afdeling De Winning Limburg bekijkt de mogelijkheid van wateraanvoer voor beregening. In dat kader bracht een groep agrariërs van die afdeling vrijdag een bezoek aan de Coöperatieve Irrigatie Ruilverkaveling Ophoven (Ciro) in Kinrooi (B).

Smakelijke fietstocht in Leudal

Na het grote succes van de Smaaktoer 2013 in en rond Baexem, Grathem en Neer, strijkt de leerzame en smakelijke fietstocht dit jaar neer in de regio rondom Ell en Hunsel.

LLTB: meer aandacht nulstand wilde zwijnen

Terwijl de aandacht in de media de afgelopen paar dagen vooral uitging naar het afschieten van de wilde zwijnen die door de brandweer uit de Zuid-Willemsvaart in Weert waren gehaald, heeft de LLTB zich ingezet om de risico’s van wilde zwijnen in de...

Hennepvluchten effectief controlemiddel

De afgelopen weken heeft de politie vanuit de lucht volop gecontroleerd op de aanwezigheid van hennepplanten tussen de maïs. De controles lopen bijna ten einde en de eerste resultaten worden over een paar weken verwacht.

Meedenken over Groote Molenbeek

Het waterschap Peel en Maasvallei (WPM) opent een website, waarop de ontwikkelingen rondom de Groote Molenbeek kunnen worden gevolgd.

LLTB-project over dempen prijsrisico’s

De LLTB start met een project om boeren en tuinders beter te wapenen tegen onverwachte prijsschommelingen.

Inzet LLTB voor parallelweg Simpelveld

LLTB heeft met succes gestreden tegen het voornemen van de gemeente Simpelveld om bij de toegang van de carpoolplaats ter hoogte van Simpelveld op N281 (Nijswillerberg) een hoogte- en breedtebeperking in te stellen.

'Eerst een klant, dan een plant'

Het voortbestaan van tien tot dertig procent van de bedrijven in de glastuinbouw is in gevaar.

Erosie akkers Zuid-Limburg miniem

De grote hoeveelheden neerslag die vorige week in met name Zuid-Limburg zijn gevallen, hebben weinig schade aangericht aan de bodem. De erosieverordening werpt vruchten af.

Taste Station bij Hoevefeesten Sint Geertruid

Het LTO Taste Station is komend weekend te vinden in Sint Geertruid.

'Benut mogelijkheid hagelnetten Heuvelland'

Steeds meer ondernemers willen een deel van hun (fruit)bomen met hagelnetten beschermen. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat er ook in het Limburgse Heuvelland best wel mogelijkheden zijn.

Onderzoek behoud schaapskuddes Limburg

Provincie Limburg is een onderzoek gestart naar het behoud van schaapskuddes. De provincie wil met een praktisch haalbaarheidsonderzoek achterhalen wat de waarde is van de kuddes voor het landschap.

Duurzame stadslandbouw in Maastricht

Gemeente Maastricht gaat een aantal stukken grond beschikbaar stellen voor duurzame stadslandbouw. De percelen liggen aan de Weerdt, tegenover kasteel Vaeshartelt en langs de spoorlijn.

Fusie Limburgse waterschappen definitief

De twee Limburgse waterschappen (Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas) worden op 1 januari 2017 samengevoegd tot Waterschap Limburg.

Controle huisvesting arbeidsmigranten

Vijf gemeenten in Noord- en Midden-Limburg gaan gezamenlijk toezien op goede huisvesting en arbeidsvoorwaarden voor arbeidsmigranten.

Nieuw hippisch centrum Noord-Limburg

Limburg krijgt er een paardensportcentrum bij. In augustus wordt in Kronenberg gestart met de bouw van Equestrian Center De Peelbergen.

Bespreken maaibeleid voorkomt disteloverlast

In de eerste weken van juli kan overlast van distels en jacobskruiskruid optreden. Het is belangrijk dat LLTB-leden, die in het verleden overlast hebben ondervonden, nu al zelf de eigenaar van de grond aanspreken op dit binnenkort weer optredende...

Uitbreiding glastuinbouw Californië

Glastuinbouwgebied Californië in Noord-Limburg breidt verder uit.

Klaas van Mierlo nieuwe directeur LLTB

Het bestuur van de LLTB heeft Klaas van Mierlo (52) benoemd tot algemeen directeur. Van Mierlo begint zijn werkzaamheden op 1 juli 2014.

Open dag familie Fuchs in Papenhoven

‘Het wordt tijd eens te laten zien wat we van ons bedrijf gemaakt hebben’, zegt melkveehouder Jos Fuchs in Papenhoven. ‘Iedereen is welkom op de open dag op 7 juni.’

Open dag Wagyu Farm

De Wagyu kudde van familie Gerritsen-Slangen in Veulen, gaat zondag voor het eerst naar buiten dit jaar.

Gratis verse scharreleieren in Weert

Een aantal leden van LLTB-afdeling Weerterland gaat zondag van 13.30 tot 15.30 uur het winkelend publiek in het centrum van Weert verrassen met een doosje eieren.

Boek 'Boeren in Heijen'

Het boek 'Boeren in Heijen' is onlangs verschenen. Het is geschreven door oud-Heijenaar Jacques Urselmann en gaat over het boerenbestaan, de boeren, de gezinnen en de families in Heijen in de periode van 1900 tot 2013.

Ontwikkelingsruimte voor boeren in Stein

Gemeente Stein wil inzetten op ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector. Ook komt er ruimte voor initiatieven op het gebied van verbrede landbouw.

Nieuwe aanpak natuur in Limburg

Efficiënter natuur- en landschapsbeleid op basis van een eenvoudige verdeling van de Limburgse natuur in drie categorieën. Dat vormt in een notendop de basis voor de vernieuwende aanpak van natuur in Limburg.

Bemestingsvrije zone Bunderbos onderzocht

De Tweede Kamer wil dat het kabinet onderzoek doet naar alternatieven voor de omstreden bemestingsvrije zone ten oosten van het Bunder- en Elsloërbos. Een motie die daarom vraagt is vorige week donderdag aangenomen.

Stadsbewoners Heerlen worden boer

Op de grens van Palemig en Meezenbroek in Heerlen heeft een groep enthousiaste bewoners vorige week vrijdag een stuk grond van 1 hectare bewerkt en omgetoverd tot een akker met groenten en andere gewassen.

Grondwater Limburg schoner dan gedacht

De uitspoeling van nitraat onder de Zuid-Limburgse lössbodem is tot wel 30 procent lager dan de meetresultaten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangeven.

Negenduizend bezoekers Limburgse kassen

Ruim negenduizend mensen hebben afgelopen zondag een bezoek gebracht aan de Limburgse editie van Kom in de Kas, waarbij dit jaar het familiebedrijf centraal stond. Het evenement vond plaats in de regio Horst aan de Maas.

'Geen eisen bovenop EU-regels'

Drie jonge CDA-, VVD- en PvdA-kandidaten voor het Europees Parlement zijn het erover eens. Nederland moet geen extra eisen aan de landbouw stellen bovenop de Europese Unie (EU) regels.

Reactie LLTB op structuurvisie Sittard-Geleen

De LLTB is het niet eens met de plannen van gemeente Sittard-Geleen om op de Kollenberg allerlei groenstructuren en grasbanen aan te leggen.

Kwekers voor bufferzone bacterievuur

Kwekers in de Noord-Limburgse bufferzones voor bacterievuur gaan samen collega's benaderen met de vraag of zij zich willen aansluiten.

LLTB-leden in de prijzen in Leudal

Ook dit jaar zijn er weer LLTB-leden in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de ondernemersprijzen in gemeente Leudal.

Legalisatie huisvesting arbeidsmigranten

Ondernemers in Horst aan de Maas die arbeidsmigranten huisvesten en hierover nog geen contact hebben gehad met de gemeente, krijgen het advies dat zo spoedig mogelijk alsnog te doen.

LLTB wil aandacht ruimtegebruik Maasdal

Een groep LLTB-leden uit het Limburgse Maasvallei-gebied is vorige week bij elkaar gekomen om te sparren over de plannen van provincie Limburg met het gebied.

Meest bekeken

Meest gelezen

Kennispartners

Vacatures