LTO vraagt ruimhartige hantering van definitie rampgebied

LTO Nederland roept ministers Carola Schouten van LNV en Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op om een ruimhartige definitie te hanteren van het rampgebied na de overstromingen in Zuid-Nederland.

LTO+vraagt+ruimhartige+hantering+van+definitie+rampgebied
© Twan Wiermans

In een brief stelt de belangenbehartiger dat de meeste weliswaar schade in Limburg is geleden, maar dat ook in andere provincies meldingen zijn ontvangen van ondergelopen landerijen, stallen en bijbehorende schadeposten. De brief is ondertekend door voorzitters Sjaak van der Tak van LTO Nederland, Leon Faassen van LLTB, Wim Bens van ZLTO en Dirk Bruins van LTO Noord.

'LTO verzoekt het kabinet op zeer korte termijn te komen tot een werkbare definitie van het rampgebied die rechtdoet aan de geleden schade voorbij de provinciegrenzen', staat in de brief. Een andere belangrijke stap is volgens LTO het vaststellen van geleden en onverzekerde schade. Daarbij gaat het onder meer om woningen, stallen, gewond of gedood vee, vernietigde gewassen en schade aan het land.


LTO Nederland doet het verzoek om urgentie te geven aan de gebieden binnen en buiten Limburg die het zwaarst zijn getroffen door de wateroverlast en waar voedselproductie plaatsvindt.


Snel actie

Omdat veel gebieden volliggen met rommel die is meegesleurd door het water, is het zaak dat snel actie wordt ondernomen. Op die manier wordt zoveel mogelijk voorkomen dat ook op langere termijn verontreiniging plaatsvindt, stelt LTO. 'Concreet moeten taxaties nu zeer spoedig plaatsvinden, bij voorkeur al deze week in verband met bedrijfsvoering en opruimwerkzaamheden.'

De wateroverlast is officieel gekwalificeerd als ramp. Dat betekent dat de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in werking is getreden. Onderdeel van deze wet is het opstellen van een ministeriële regeling. Het definiëren van het rampgebied en het vaststellen van onverzekerde schade zijn belangrijke onderdelen van deze regeling. 'Taxeren kan formeel pas nadat de ministeriële regeling is gepubliceerd. Daar zit dus urgentie', aldus LTO.


Vaak niet verzekerd

De belangenbehartiger stelt dat veel schade niet wordt gedekt door verzekeraars en dat het daarom dus nodig is het te vergoeden vanuit de Wts. Meestal vinden overstromingen in de winter plaats, wanneer schade veel meer is ingecalculeerd. Onder meer de brede weersverzekering dekt alleen schade die is ontstaan door hemelwater. Schade door kwel of van water van hoger gelegen grond is niet verzekerd.


• Volg al onze berichtgeving over de wateroverlast

Bovendien vindt LTO dat er geen onderscheid moet worden gemaakt tussen binnen- of buitendijkse schade. En er moet ook rekening worden gehouden met indirect geleden schade. 'Denk aan evacuatie- en repatriëringskosten en kosten geïnvesteerd in het voorkomen van schade. Zo is in Velden door burgers en bedrijven veel geïnvesteerd in het verhogen van een dijk over een lengte van 6 kilometer', schrijft de organisatie.

Ten besluit van de brief bieden LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO en LLTB hun medewerking aan bij de verdere uitwerking van de Wts, de ministeriële regeling en de communicatie hierover.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
 • Zondag
  11° / 2°
  30 %
 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
Meer weer