Drentse+Staten+willen+stikstofzones+beperken
Nieuws
© Han Reindsen

Drentse Staten willen stikstofzones beperken

Boeren rond stikstofgevoelige natuur in Drenthe moeten buiten de nu aangewezen gebieden zo min mogelijk worden geconfronteerd met natuurmaatregelen. Die boodschap gaf regiobestuurder Robert Pierik van LTO Noord woensdag mee aan Provinciale Staten.

Het Drents parlement debatteerde over de stikstofaanpak van Gedeputeerde Staten. Volgens inspreker Pierik is het een illusie te denken dat snelle oplossingen voor het stikstofprobleem mogelijk zijn. Natuurherstel moet in zijn ogen beperkt blijven tot natuurgebieden zelf. 'Dus buiten die gebieden geen ingrepen voor vernatting en samen met de sector kijken wat haalbaar is. Agrarische grond moet agrarisch blijven.'

De VVD-fractie ziet dat ook in. Volgens Statenlid Johan Moes moeten de overgangsgebieden, waar in de Drentse stikstofaanpak over wordt gesproken, tot een minimum worden beperkt. 'Boeren opkopen, is de dood in de pot.' Met een budget van 12,4 miljoen euro heeft Drenthe relatief weinig middelen voor een opkoopregeling, naar schatting vier bedrijven. 'Maar het lijkt nu wel of voor natuur alles kan', aldus het Statenlid.


Overgangsgebieden

Moes kreeg steun van diverse fracties voor zijn voorstel om de opkoop van bedrijven te beperken tot een uitstoot boven de 2 mol en tot op 500 meter van een natuurgebied. De overgangsgebieden rond stikstofgevoelige natuur, waar nu over wordt gesproken, zijn 10 kilometer breed. 'Een gemiddeld veehouderijbedrijf zit na 750 meter al onder die grens. Die opkopen, is weggegooid geld.' Hij wil daarom een motie indienen in de volgende vergadering.

Een ondergrens houdt de opkoopregeling zo effectief mogelijk en beperkt de nadelige invloed voor naburige agrarische bedrijven. Gedeputeerde Henk Jumelet ziet niet veel verschil in de voorstellen van de VVD en zijn eigen insteek. 'Het gaat om effectief en efficiënt inzetten van middelen. Dan ga je logischerwijs zo dicht mogelijk bij de natuurgebieden zitten.' Voor opkoop hebben zich tot nu toe 42 bedrijven gemeld.


Scheiden van mest en urine

Siemen Vegter van het CDA wees zijn collega-Statenleden op effectieve maatregelen als het scheiden van mest en urine. 'Zet daar maximaal op in.' Volgens Erwin van Liempd van GroenLinks wordt in Drenthe nog te veel naar het Rijk gekeken. 'De provincie moet zelf ook aan de slag. Onderzoek bijvoorbeeld de snelheid op de N-wegen.'

Andere fracties stelden vast dat de Drentse stikstofaanpak nog niet de duidelijkheid brengt waar veel betrokkenen op zitten te wachten. Ze vonden verder dat het proces maar traag verloopt. Jumelet zegt dat het hem ontbreekt aan middelen. 'Als we veel instrumenten hadden, dan konden we zo beginnen. Niet alles kan overal en we zullen zien hoe ver we komen op basis van vrijwilligheid.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer