Noord%2DHolland+slaat+met+grondaankoop+%27meerdere+vliegen+in+%C3%A9%C3%A9n+klap%27
Nieuws
© Wikimedia

Noord-Holland slaat met grondaankoop 'meerdere vliegen in één klap'

Provincie Noord-Holland heeft een melkveebedrijf met in totaal 28 hectare landbouwgrond inclusief stikstofvergunning gekocht. Met de aankoop van het bedrijf in Starnmeer hoopt de provincie meerdere vliegen in één klap te hebben geslagen. Verhuizing van het bedrijf moet een geplande dijkverzwaring mogelijk maken én de stikstofneerslag op Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld neemt af.

Aanleiding van de aankoop is de dijkversterking van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in de polder Starnmeer. Om deze dijkversterking mogelijk te maken, heeft HHNK 11 hectare landbouwgrond nodig. Uit gesprekken met de lokale grondeigenaren bleek al snel dat de meeste agrariërs graag in grond gecompenseerd wilden worden.

Het melkveebedrijf in Starnmeer kon zich vanwege de ligging naast het beschermde Wormer- en Jisperveld niet ontwikkelen. De agrariër kocht daarom landbouwgronden en een boerderij in de gemeente Bergen. De provincie kocht naast het melkveebedrijf met 19 hectare landbouwgrond in de Starnmeer de stikstofvergunning en 9 hectare landbouwgrond buiten Starnmeer. De stikstofneerslag op het Europees beschermde natuurgebied Wormer- en Jisperveld vermindert daardoor met 5 mol per jaar.

Dat is een flinke klap volgens de provincie, die ter vergelijking stelt dat de bouw van tienduizend woningen zorgt voor 2 mol neerslag in de buurt van de bouwlocatie. In afwachting van verdere regelgeving en het regionaal registratiesysteem kan een deel van de stikstof worden gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen.


Grond voor kavelruil

De grond wordt ingezet voor kavelruil waarbij het uiteindelijke doel is om de benodigde grond voor de dijkversterking te verwerven en tegelijkertijd compensatiegrond te bieden voor de lokale agrariërs. Ook wordt er gekeken naar agrarische structuurverbetering. Agrariërs kunnen dan gronden ruilen die dichter bij het bedrijf liggen, zodat versnippering van landbouwgrond afneemt.

De bestemming op de gebouwen die op het erf van het voormalige melkveebedrijf staan, wordt gewijzigd. In plaats van een agrarische bedrijfslocatie wordt het mogelijk woningbouw te ontwikkelen. De 9 hectare landbouwgrond buiten Starnmeer gebruikt de provincie als ruilgrond om op andere plekken het Natuurnetwerk Nederland af te maken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 2°
  20 %
Meer weer