Friesland in hoger beroep tegen vernietiging natuurvergunning

Provincie Fryslân gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Die oordeelde dat een natuurvergunning voor uitbreiding van een melkveehouderij in Ee ten onrechte is verlengd. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de ministeries van LNV en I&W ondersteunen dit hoger beroep.

Friesland+in+hoger+beroep+tegen+vernietiging+natuurvergunning
© Dairy Campus

De zaak was aangespannen door milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu tegen provincie Fryslân en het melkveebedrijf in Ee. De provincie stelt dat de vergunning kon worden verstrekt omdat de emissies en deposities niet zouden toenemen, ondanks de toename van het aantal dieren.

Volgens MOB bestaat over de emissiereductie van dit stalsysteem aantoonbare wetenschappelijke onzekerheid. De milieuclub vindt dat niet mag worden aangenomen dat de RAV-emissiefactor voor het staltype een reële weergave is van de werkelijk optredende ammoniakemissie als de stal wordt gerealiseerd. MOB stelt dat niet langer kan worden volgehouden dat er zekerheid bestaat over de emissiefactor in de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV).


De voorzieningenrechter was het daarmee eens: 'Aan de vergunning is geen passende beoordeling ten grondslag gelegd waarbij is beoordeeld wat de werkelijke emissie zal zijn, tot welke depositie die emissie zal leiden en wat de gevolgen van die depositie zijn in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden.'

De provinicie Fryslân gaat hiertegen in hoger beroep. Daarbij wordt de provincie gesteund door de ministeries van LNV en I&W en het IPO. 'De uitspraak raakt ook andere vergunningsaanvragen en de toekomstige vergunningverlening. De overheden werken daarom samen om te zien hoe het verweer vorm krijgt. Daar hebben we allemaal baat bij', stelt de IPO-woordvoerder.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  17° / 11°
  85 %
 • Maandag
  17° / 9°
  5 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  5 %
Meer weer