Motie+stikstofaanpak+op+bedrijfsniveau+goedgekeurd
Nieuws
© Dairy Campus

Motie stikstofaanpak op bedrijfsniveau goedgekeurd

De overheid moet kijken naar maatregelen op bedrijfsniveau om de benodigde stikstofreductie te behalen. Hiervoor zouden geborgde emissiearme maatregelen moeten worden ontwikkeld en kunnen bedrijven wellicht ook zonder investering in een emissiearm stalsysteem aan de stikstofreductie voldoen.

Een motie van Mark Harbers (VVD), Jaco Geurts (CDA), Tjeerd de Groot (D66) en Roel Bisschop (SGP) hierover werd donderdagavond aangenomen. Zij vinden dat er voor het behalen van de emissiereductie ruimte moet komen voor flexibiliteit en het vakmanschap van de boer om de best passende stikstofmaatregelen in te zetten op het bedrijf.

Zo zijn er ook bedrijven met bovengemiddelde weidegang, die hun stallen minder gebruiken. Ook realiseren ondernemers emissiearme landbouw via managementmaatregelen, zoals eiwitarm voeren. De Tweede Kamerleden willen daarom dat de regering kijkt naar een optie om af te wijken van nieuw- of verbouw van stallen met emissiearme maatregelen.


Commissie Remkes wees in zelfde richting

Belangrijk daarbij is wel dat de gestelde normen en doelen op bedrijfsniveau worden gehaald met geborgde maatregelen, bijvoorbeeld binnen een systeem van afrekenbare stoffenbalans. Commissie-Remkes adviseerde over de stikstofaanpak ook een dergelijk systeem, dat een bredere werking heeft dan enkel sturen op stikstofemissies.

Trienke Elshof, LTO-portefeuillehouder Gezonde Omgeving, is blij met een dergelijke motie. 'Melkveehouders moeten goede keuzes kunnen maken om stikstof te reduceren. Dat doet recht aan de diversiteit aan de sector. Iedere melkveehouder moet een eigen route kunnen bewandelen, die bij het bedrijf past.' Wel vreest ze dat de Nederlandse melkveehouder op de lange termijn niet aan stalaanpassingen ontkomt om die vereiste reductie te behalen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer