Sectororganisaties+Gelderland+en+Overijssel+in+stikstofaanpak
Nieuws
© Vidiphoto

Sectororganisaties Gelderland en Overijssel in stikstofaanpak

Agrarische organisaties in Gelderland en Overijssel hebben besloten deel te nemen aan de gebiedsgerichte aanpak stikstof van beide provincies. De organisaties, waaronder LTO Noord, doen dit echter wel onder een aantal voorwaarden.

In Gelderland wordt deelgenomen aan de zogeheten uitvoeringsallianties, in Overijssel aan de gebiedstafels. In een tweetal verklaringen leggen de belangenbehartigers, verenigd in de provinciale landbouwcollectieven, uit welke voorwaarden zij verbinden aan deelname aan de stikstofaanpak van Gelderland en Overijssel.

Belangrijke voorwaarde voor deelname aan de start van de gebiedsgerichte aanpak is het oplossen van de knelgevallen. De grootste groep knelgevallen zijn de ondernemers die door het sneuvelen van de PAS in de problemen zijn gekomen doordat ze nu geen geldige vergunning meer hebben. 'Het is van belang dat hier al in de eerste fase duidelijkheid over wordt geboden', stelt Ben Haarman, voorzitter van LTO Noord regio Oost. 'We willen meedoen, maar hebben tegelijkertijd nog een hoop open vragen.'


Gedegen analyse

De eerste stap van de gebiedsgerichte aanpak is, als het aan de agrarische organisaties ligt, het maken van een gedegen analyse. 'Deze analyse moet allereerst inzicht geven in de stikstofopgave die nodig is om de knelgevallen op te lossen. Daarnaast bevat de analyse in ieder geval een goede beschrijving van de agrarische sector in het gebied', staat in het statement.

De analyse is een voorlopig eindpunt voor de boerenbelangenbehartigers. 'We gaan op dat moment bekijken of de gebiedsanalyse - in combinatie met het vraagstuk van de knelgevallen - voldoende basis biedt om verder te gaan. Er is voldoende basis als er sprake is van perspectief voor de agrarische sector in het gebied. Dat is ons criterium', aldus het statement.


Natura 2000 en KDW

Voorts stellen de agrarische organisaties dat uitbreiding van Natura 2000-gebieden niet acceptabel is en dat ze zich niet verbinden aan de kritische depositiewaarde (KDW). 'De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn vereisen dat de instandhoudingsdoelen op termijn worden gehaald. De KDW is geen doel, maar een ecologische indicator om dat doel te kunnen bereiken. Vast staat dat de KDW in een groot aantal gebieden onbereikbaar is.'

'De gebiedsgerichte aanpak moet én gericht zijn op het op termijn bereiken van de instandhoudingsdoelen én op het waarborgen van een perspectiefvolle landbouw. Alleen met zo'n landbouw kan er een vitaal en levend platteland bestaan', aldus de organisaties.

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer