Extern+salderen+ook+in+Friesland++mogelijk
Nieuws
© DIRK HOL

Extern salderen ook in Friesland mogelijk

Extern salderen met bedrijven met dier- of fosfaatrechten is vanaf zaterdag 19 december ook in Friesland mogelijk. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten dinsdag besloten.

Hierdoor kunnen bedrijven die willen uitbreiden buiten hun eigen bedrijf stikstofrechten verwerven. Ook is het mogelijk tijdelijk stikstofruimte van een ander bedrijf te gebruiken. In oktober stelde het Fries provinciebestuur een besluit over extern salderen en verleasen uit. Het wilde de behandeling van de stikstofwet in de Tweede Kamer afwachten.'Wij wilden eerst zekerheid voor de PAS-melders en een werkend registratiesysteem hebben. Uit de behandeling van de stikstofwet in de Tweede Kamer blijkt dat legalisatie van de PAS-melders wordt gegarandeerd. Het stikstofregistratiesysteem is op 5 december in werking getreden en er zijn goede garanties voor het extern salderen vastgesteld. Daardoor hebben wij het besluit nu kunnen nemen', stelt landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP).

Om extern salderen met veehouderijen en verleasen mogelijk te maken, worden de beleidsregels intern en extern salderen aangepast. De aangepaste beleidsregels treden op 19 december in werking. Bedrijven zonder dier- of fosfaatrechten konden vanaf 1 februari dit jaar al gebruik maken van extern salderen.


Natuurvergunning nodig

Voor uitbreiding van een veehouderijbedrijf, de aanleg van een weg of het starten van een andere activiteit die stikstof veroorzaakt, is een natuurvergunning nodig. Het volledig openstellen van extern salderen en het toestaan van verleasen vergroot de mogelijkheden voor vergunningverlening en daarmee de economische ontwikkeling.

Bedrijven kunnen tot maximaal 70 procent van de stikstofruimte permanent overnemen van een bedrijf dat (deels) stopt. Dat betekent dat er van dat bedrijf 30 procent minder stikstof in de natuur neerkomt.


• Lees ook: Stikstofakkoord wordt met veel tegenzin geslikt

Met de nieuwe beleidsregels is het ook mogelijk tijdelijk stikstofruimte van een bedrijf te leasen. Dat kan een oplossing zijn voor het uitvoeren van activiteiten die tijdelijk stikstof uitstoten. Denk aan het aanleggen van een weg of de bouw van woningen.


Waarborgen getroffen

Met name vanuit de landbouwsector zijn eerder zorgen geuit over ongewenste gevolgen die extern salderen met veehouderijen en verleasen mogelijk hebben. Daarom zijn er afspraken gemaakt over het treffen van waarborgen om eventuele ongewenste gevolgen te voorkomen. Zo vraagt de provincie initiatiefnemers extern salderen te melden en monitort de provincie maandelijks.

Er wordt gehandhaafd op onder andere illegaal gebruik van locaties na extern salderen. Ook stimuleert de provincie herontwikkeling om leegstand en verloedering van gebouwen en locaties na extern salderen te voorkomen. De openstelling van extern salderen en verleasen is eerst voor de duur van een jaar. Er wordt geëvalueerd voordat besloten wordt over voortzetting.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  21° / 11°
  20 %
 • Zondag
  21° / 12°
  20 %
 • Maandag
  18° / 11°
  20 %
Meer weer