Gelderse+aanpak%3A+10+procent+stikstofreductie
Nieuws
© DIRK HOL

Gelderse aanpak: 10 procent stikstofreductie

De stikstofaanpak van provincie Gelderland kan zorgen voor een daling van de stikstofneerslag in Gelderland met 10 procent in 2025. Dat laat een eerste doorrekening zien van verschillende maatregelen per sector voor de Veluwe, Achterhoek en Rijntakken.

Gedeputeerde Peter Drenth: 'Hier hebben we het afgelopen jaar hard aan gewerkt. De eerste doorrekening laat zien dat dit ook zin heeft. We maken zo de eerste stappen in het beperken van de stikstofuitstoot en -neerslag, met inzet van alle sectoren.'

Momenteel is de provincie met alle sectoren in gesprek over de uitvoering van het plan. In totaal zijn er 65 partners die meewerken aan de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS). Daarbij gaat het om partners uit de landbouw, bouw, industrie, mobiliteit, natuur, waterschappen en gemeentelijke regio's. Het doel van de GMS is herstel van de natuur en tegelijk ruimte maken voor maatschappelijk en economische activiteiten in Gelderland.

De provincie heeft gekeken naar de lijst met mogelijke maatregelen voor de aanpak van de stikstofproblematiek, die vlak voor de zomer is gepresenteerd. Voor een deel van die maatregelen is berekend hoeveel stikstofneerslag ze kunnen voorkomen, per sector en per gebied. Voor de bouw gaat dat bijvoorbeeld om het versneld overgaan naar 0-emissie werkmaterieel. Dat kan al in 2025 klaar zijn, in plaats van in 2030. Dat zorgt voor 32 procent minder stikstofuitstoot in de bouwfase van projecten.


Stoppersregeling

Voor de landbouw zijn de belangrijkste effectieve maatregelen de stoppersregeling voor de kalverhouderij, de stalinnovatie voor de kalversector en de inzet op emissiearme stallen. Daarnaast wordt met GMS onderzoek gestimuleerd naar het verminderen van eiwit in voer.

Binnen de industrie gaat het om afspraken over het verminderen van de uitstoot van stikstof, gekoppeld aan CO2. Dat geldt bijvoorbeeld voor de papierindustrie die in 2030 55 procent minder wil uitstoten. Ook is er voor industriële bedrijven een subsidieregeling opengesteld voor slimme en schone productielocaties. Veertien bedrijven krijgen subsidie om de uitstoot van CO2 en stikstof terug te dringen.

De provincie roept daarnaast het Rijk op de verduurzaming van de binnenvaart te versnellen door uiterlijk in 2025 de helft van alle Nederlandse schepen met katalysatoren uit te rusten. Daarmee vermindert de stikstofuitstoot 80 tot 95 procent. Ook wordt ingezet op verduurzaming van goederenvervoer in binnensteden.


30 procent van het natuurgeld

Ook rondom natuurmaatregelen zijn belangrijke stappen gezet, meldt de provincie. Landbouwminister Carola Schouten en de provincies sloten vorige week een akkoord over de verdeling van ongeveer 2 tot 2,5 miljard euro natuurgeld uit de rijksaanpak. Daarvan is 25-30 procent voor de Gelderse natuur. Gedeputeerde Staten van Gelderland willen begin 2021 met Provinciale Staten in gesprek over uitgangspunten om deze bron- en natuurmaatregelen uit te voeren.

'We willen dat deze Gelderse inspanning zorgt voor stikstofruimte voor Gelderse initiatieven. Dit loopt via een Gelderse stikstofbank, om bij te houden hoeveel stikruimte er is. De stikstofbank is naar verwachting de eerste helft van 2021 klaar', meldt de provincie.

'Met Provinciale Staten moeten nu afspraken worden gemaakt over de uitvoering en de financiering van de maatregelen. Al eerder in 2020 stelden de Gelderse Staten 33,5 miljoen euro beschikbaar. We verwachten ook een bijdrage van onze GMS-partners.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 7°
  20 %
Meer weer