CDA+wil+strategische+waarde+agrarische+sector+beschermen
Nieuws
© Dirk Hol

CDA wil strategische waarde agrarische sector beschermen

De strategische waarde die de agrarische sector heeft voor Nederland dient te worden beschermd. Daarvoor pleit het CDA in het vrijdagmiddag gepresenteerde verkiezingsprogramma.

Ben Knapen, voorzitter van de programmacommissie van het CDA, overhandigde het verkiezingsprogramma vrijdagmiddag op het partijbureau in Den Haag aan partijvoorzitter Rutger Ploum en lijsttrekker Hugo de Jonge.


• Lees ook: Eline Vedder (CDA): 'Avontuur begon met confrontatie met Van Dam'

In het verkiezingsprogramma van het CDA krijgen de land- en tuinbouw en visserij als vanouds veel aandacht. De partij wil onder meer de strategische waarde van een sterke agrarische sector beschermen. Daarvoor moet er een beschermde status komen voor vitale landbouwgronden, bedrijven en technologie tegen buitenlandse overnames.

‘Op wereldschaal azen landen als China op onze agrarische technologie en productiecapaciteit, terwijl met de groei van de wereldbevolking voedselzekerheid en voedselveiligheid steeds grotere vraagstukken worden. Europese samenwerking en handelsverdragen zijn dan onmisbare instrumenten om de eigen markt, de voedselkwaliteit en de productie te beschermen’, aldus het verkiezingsprogramma van het CDA.

Het CDA vindt dat boeren hun eigen vakmanschap moeten kunnen uitoefenen

Jaco Geurts, Tweede Kamerlid CDA

Doelmaatregelen

Als het aan het de christendemocraten ligt, worden er door de overheid en sector langjarige duurzaamheidsdoelen opgesteld die een gezonde toekomst van de land- en tuinbouw garanderen. Deze doelmaatregelen moeten ook bepalen hoeveel milieugebruiksruimte de sector krijgt. Deze moet gestimuleerd worden om zelf met plannen daarvoor te komen. Andere schakels in de keten – ook de banken – krijgen daarbij van het CDA ook een rol toebedeeld.

Terugkerend thema in de verkiezingsprogramma’s van het CDA is de betere prijs voor boer en tuinder. De partij wil de kracht van de oude productschappen terugbrengen. In ketencoöperaties moeten de belangrijke spelers in de agri- en foodsector samenwerken en afspraken kunnen maken over productie, kwaliteit, toezicht en een eerlijke prijs.

Onlangs werd bekend dat er voor het door minister Carola Schouten (LNV) ingestelde Jonge Boerenfonds slechts twee aanvragen zijn ingediend. Het CDA concludeert hieruit dat de huidige regeling te bureaucratisch is en wil een vereenvoudiging daarvan, meer toegespitst op de behoeften van jonge boeren.


Meer trots

‘Wat mij betreft mag de politiek in den brede meer trots uitstralen over de hoge kwaliteit van de Nederlandse voedselvoorziening’, zegt Kamerlid Jaco Geurts (CDA) in en reactie op zijn nieuwe kandidaatstelling voor de partij. ‘Het CDA vindt dat boeren hun eigen vakmanschap moeten kunnen uitoefenen. Een overheid hoort niet precies voor te schrijven wat er op hun erf moet gebeuren.’

Het verdienmodel van boer en tuinder blijft voor Geurts de hoogste prioriteit n de Kamer. ‘Een boer kan niet groen doen, terwijl ‘ie rood staat. Ik blijf me sterk maken voor een eerlijke prijs: alleen zo blijven we een voorbeeld voor de rest van de wereld. En kunnen agrarische bedrijven blijvend investeren in innovatie.’

Volgens Geurts heeft de coronacrisis uitgewezen dat Nederland een sterke agrarische sector hard nodig heeft. ‘Ik blijf me inzetten voor de belangen van boeren en tuinders en wil graag met hen werken aan een goede, sociale en economische toekomst. Zodat ook jonge boer(in)en in staat worden gesteld om het bedrijf van hun ouders over te kunnen nemen.’


Verder in het CDA verkiezingsprogramma:


- De inzet van innovatie en meettechnieken voor afrekening op bedrijfsniveau. Daarmee krijgt de boer ruimte voor maatwerk, innovatie en vakmanschap om naar eigen inzicht zijn aandeel in milieudoelstellingente realiseren. De overheid moet daarop handhaven.

- De modernisering en innovatie van de veehouderij wil het CDA vortzetten. Het is belangrijk dat de sector dit zelf innovatie omarmt om duurzaamheidsdoelen te behalen. Overheid en ketenpartners moeten bijdragen om de transformatie van deze belangrijke economische sector mogelijk te maken.

- Ook boeren leveren een bijdrage aan de stikstofreductie. Boeren die vrijwillig stoppen worden gecompenseerd. Het CDA is tegen gedwongen onteigening en wil de bestaande budgetten voor uitkoopregelingen ook openstellen voor verduurzaming van de stallen en productiemethoden, als daarmee voor hetzelfde geld betere resultaten kunnen worden geboekt.

- Een voedselscheidsrechter moet als marktmeester tussen boeren, de groothandel en consumenten gaan fungeren. Dat moet de transparantie over de herkomst en productiewijze van ons voedsel verbeteren. In Europees verband wil het CDA een lagere btw op groenten en fruit dat in Europa is geteeld.

- De keten van het land naar het bord moet korter. Het CDA wil daarom lokale coöperaties van boeren, winkeliers en consumenten stimuleren om regionale producten op de markt te brengen en zo bij te dragen aan een sterke lokale en circulaire economie.

- Het CDA is van mening dat de opheffing van de productschappen de positie van boeren en tuinders in de keten heeft verzwakt. Om deze te versterken moeten nieuwe ketencoöperaties, waarin de belangrijkste spelers in de agri- en foodsector samenwerken, afspraken maken over productie, kwaliteit, gezamenlijk toezicht en een eerlijke prijs.

- Water, droogte en het voorkomen van verzilting van landbouwgronden vormen grote strategische uitdagingen voor de komende jaren, stelt het CDA. In een waterrijk land als Nederland moet het mogelijk zijn om voldoende zoet water beschikbaar te houden voor de landbouw, de natuur en de mens. Voor een goede balans in het waterbeleid moeten de geborgde zetels in het algemeen bestuur van de waterschappen behouden blijven.

- Een coördinerend minister moet met gemeenten, provincies en waterschappen komen tot een effectief pakket van maatregelen om de bodemdaling in veenweidegebieden terug te dringen.

- Het Nationaal Groeifonds van het kabinet van 20 miljard euro moet ook voor de agrarische sector mogelijkheden bieden om te investeren in onderzoek en innovatie. Toelatingsprocedures voor duurzame alternatieven voor bemesting en gewasbescherming worden vereenvoudigd en verkort.

Weer

 • Zondag
  24° / 13°
  50 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer