Goed+inkomen+staat+voorop+in+Agrarische+Ondermerschapsagenda
Nieuws
© Dirk Hol

Goed inkomen staat voorop in Agrarische Ondermerschapsagenda

Boeren helpen bij het verdienen van een goed inkomen, nu en in de toekomst. Dat is het doel van de Agrarische Ondernemerschapsagenda die landbouwminister Carola Schouten deze week heeft gepresenteerd.

Dit doel wil de minister bereiken met een sterkere positie van boeren en tuinders in de voedselketen. Verder wil zij hulp bieden bij investeringen in verduurzaming. Tot slot wil zij kennis en wetenschap over toekomstbestendige landbouw makkelijker toegankelijk maken. Al deze elementen moeten ervoor zorgen dat boeren en tuinders de beoogde omslag naar kringlooplandbouw kunnen maken.

Schouten wil dat boeren meer ruimte krijgen voor ondernemerschap. Maar de ondernemer gaat over het eigen verdienmodel, de overheid zorgt voor de juiste randvoorwaarden in de markt, stelt ze. De uitwerking van de agenda is mede gebaseerd op het rapport van de Taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw.


Stimuleren

In de agenda staat onder meer hoe het ministerie ondernemerschap stimuleert. Dit kan via de versterking van de positie van de boer in de keten en via 'alternatieve' bedrijfsmodellen, waaronder korte (voedsel)ketens en multifunctionele landbouw. Daarnaast moet het Omschakelfonds van 175 miljoen euro het voor ondernemers makkelijker maken om duurzame investeringen te doen.

Het Rijk maakt geld vrij voor subsidies voor organisaties die een project starten voor kennisoverdracht over duurzame landbouw. De projecten zijn er voor en door agrariërs om met en van elkaar te leren. Dit is onderdeel van de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe).


Ongelijke machtsverhouding

Om ongelijke machtsverhoudingen in de keten tegen te gaan, werkt Schouten met staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat aan een pakket maatregelen die de positie van de boer in de keten versterken.


Zo wordt gewerkt aan een aanpassing van de Mededingingswet en stuurt de minister binnenkort het wetsvoorstel Oneerlijke handelspraktijken naar de Tweede Kamer.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  19° / 15°
  50 %
 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
Meer weer