Grondwaterstand plaatselijk nog zeer laag

De grondwaterstanden in Brabant, Gelderland, Limburg, Zeeland en delen van Noord Holland zijn laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling in de Droogtemonitor.

Grondwaterstand+plaatselijk+nog+zeer+laag
© Nieuwe Oogst

In andere delen van het land zijn de grondwaterstanden hersteld tot normale waarden voor deze tijd van het jaar. Met de huidige weersomstandigheden en vooruitzichten heeft de landbouwsector geen acute droogteproblemen meer. Omdat het groeiseizoen nagenoeg voorbij is, is de watervraag afgenomen.

Op een aantal droge plaatsen is elke bui voor de landbouw nog heel welkom. De neerslag heeft in de afgelopen dagen regionaal wat verlichting gegeven. De aan- en afvoer van water in de regio is over het algemeen goed beheersbaar. De aanvoer via de Rijn en de Maas was relatief laag, maar dat trekt nu behoorlijk aan tot normale niveaus.


Neerslagtekort

Het actuele landelijk gemiddelde neerslagtekort is de afgelopen twee weken gedaald en bedraagt momenteel circa 212 millimeter. Daarmee ligt het gemiddelde neerslagtekort landelijk ruim onder het tekort in de 5 procent droogste jaren.Naar verwachting neemt het tekort de komende twee weken verder af. Dit voorjaar was uitzonderlijk droog en 2020 leek tot de droogste jaren te gaan behoren, maar sinds de zomer is het neerslagtekort flink ingelopen.


Verzilting en waterkwaliteit

De chlorideconcentratie (zout) in de Rijn-Maasmonding, de Zeeuwse Delta en het IJsselmeer is normaal voor de tijd van het jaar. De afgelopen week zijn de gehaltes even verhoogd geweest als gevolg van lage rivierafvoeren in combinatie met een verhoogde zeewaterstand. De situatie is echter nu weer normaal. Enkele waterschappen melden nog blauwalg, botulisme, vissterfte en zwemverboden. Waterbeheerders monitoren de situatie nauwlettend.


De chloridegehaltes in de monding van de Hollandsche IJssel waren de afgelopen dagen licht verhoogd, wat kan worden verklaard door de lage Rijnafvoer. Ook geven sommige waterschappen aan dat er sprake is van verzilting bij inlaten, zoals bij de Nieuwe Maas. Er wordt nog steeds water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal door hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden via de Waaiersluis naar de Hollandsche IJssel gevoerd.


Peilbeheer

Het peilbeheer van het IJsselmeer en Markermeer wordt conform het Peilbesluit IJsselmeergebied gestuurd. In het IJsselmeergebied is ruim voldoende water aanwezig voor de regionale watervoorziening. In waterschap Vallei en Veluwe zijn nog steeds watergangen drooggevallen. Bij een enkel waterschap worden nog kades geïnspecteerd.

Er zijn nog een paar onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater. In enkele gebieden rondom kwetsbare natuur is nog steeds een verbod op het gebruik van grondwater ingesteld. De grondwaterstanden blijven met name op de hoge zandgronden onder druk staan. Elders is sprake van herstel.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

  • Zaterdag
    8° / 3°
    60 %
  • Zondag
    9° / 3°
    60 %
  • Maandag
    9° / 4°
    40 %
Meer weer