Plaatselijk+neerslagtekort+blijft%2C+vrees+voor+verzilting
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Plaatselijk neerslagtekort blijft, vrees voor verzilting

De regen die in de eerste helft van september is gevallen, heeft een positief effect gehad op de landbouw en de natuur. Maar door het buiige karakter viel niet overal evenveel regen en het actuele neerslagtekort bestaat nog steeds. Dat blijkt uit de Droogtemonitor van de Landelijke Commissie Waterdeling (LCW).

Door kortere dagen en lagere temperaturen – met uitzondering van de afgelopen dagen – is de waterbehoefte vanuit de land- en tuinbouw nu veel minder dan voorgaande maanden. Er wordt volop geoogst.

Op plaatsen waar het de afgelopen periode weinig heeft geregend, zal op enkele zeer warme dagen het rijpend fruit nog worden aangevuld met enige beregening.


Grondwaterstanden

Het beeld ten aanzien van de grondwatersituatie varieert over het land. Op de hoge zandgronden in het zuiden en oosten van het land zijn de grondwaterstanden nog steeds laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Omdat in deze gebieden bovendien geen of slechts beperkte wateraanvoer mogelijk is vanuit de Rijn en de Maas, zijn de effecten van de droogte hier het duidelijkst merkbaar en dalen de grondwaterstanden hier nog steeds.

De grondwaterstanden zijn hier op veel plekken de afgelopen twee weken verder gedaald. In gebieden waar relatief veel neerslag is gevallen, is de situatie overwegend normaal.


Verzilting

De chlorideconcentraties (zout) in de Rijn-Maasmonding, de Zeeuwse Delta en het IJsselmeer zijn normaal voor de tijd van het jaar. De afgelopen maand is een deel van de Hollandsche IJssel verzilt geweest, maar de situatie is nu weer stabiel.


Wel wordt verwacht dat de komende week de monding van de Hollandsche IJssel weer verzilt door afnemende rivierafvoeren in combinatie met springtij. Daarom wordt er extra water aangevoerd. Het Amsterdam-Rijnkanaal wordt ook nog steeds voorzien van extra zoetwateraanvoer.


Regionale verschillen

Er zijn grote regionale verschillen in droogteschade in de natuur. De natuur ondervindt daardoor nog steeds problemen door watertekorten, vooral door lage grondwaterstanden en slechte waterkwaliteit door geringe stroming en hoge watertemperaturen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  19° / 5°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 10°
  45 %
Meer weer