Minder eiwitgewassen in Nederland

Er worden dit jaar minder eiwithoudende gewassen verbouwd in Nederland dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om gewassen als sojabonen, luzerne, lupinen, veldbonen en voedererwten.

Minder+eiwitgewassen+in+Nederland
© Haijo Dodde

Nederland wil deze gewassen juist stimuleren om minder afhankelijk te zijn van eiwitimporten. Meer eiwitgewassen past in de strategie van de voedseltransitie, waarbij meer plantaardig wordt gegeten. Daarnaast past het ook in de visie op kringlooplandbouw, waarbij meer eiwit van eigen bodem komt voor krachtvoer.Dit jaar wordt nog een Nationale Eiwitstrategie gepresenteerd door landbouwminister Carola Schouten. Ook binnen de Europese Unie is er de wens om meer eiwitgewassen zelf te verbouwen. Onder aanvoering van Frankrijk is er zelfs een plan om hiervoor gekoppelde steun in het leven te roepen.


Minder soja

In 2020 is het areaal eiwitgewassen gekrompen met 3 procent. Er wordt vooral minder soja geteeld. Dit jaar is dat 132 hectare soja, terwijl dit vorig jaar nog 476 hectare was. Dat is een daling van 73 procent. De cijfers zijn afkomstig uit de landbouwtelling van het CBS.In totaal wordt in Nederland op 9.100 hectare eiwithoudende gewassen geteeld, zowel voor menselijke en dierlijke consumptie en als groenbemester. Sojabonen worden vooral geteeld voor menselijke consumptie, bijvoorbeeld als grondstof voor vleesvervangers. Veldbonen en voedererwten worden hoofdzakelijk gebruikt als voedergewassen.


Luzerne het grootst

Van de eiwitgewassen is luzerne in Nederland het grootst. Dit jaar is dat 7.500 hectare, 1 procent minder dan in 2019. Van de luzerneteelt is 11 procent biologisch. Het wordt verbouwd door 1.165 landbouwbedrijven, 55 meer dan een jaar eerder. In totaal nemen de eiwithoudende gewassen 0,5 procent van het Nederlandse landbouwareaal in beslag.

Er zat wel groei in de arealen veldbonen en lupinen. Veldbonen groeide dit jaar met 143 hectare naar 1.092 hectare. Lupine groeide van 58 hectare in 2019 naar 100 hectare in 2020, een toename van 72 procent. De helft van de lupine is biologisch.


Minder in de hele EU

Volgens het CBS neemt in de hele Europese Unie het areaal sojabonen af. In 2019 werd er in de EU 896.000 hectare sojabonen verbouwd. Dat is 6,2 procent minder dan een jaar eerder. De grootste afname van het areaal sojabonen is te zien in Italië en Roemenië met respectievelijk 19 en 14 procent.

In Italië, Frankrijk en Roemenië worden de meeste sojabonen geteeld. Italië is koploper met 273.000 hectare, Frankrijk volgt met 164.000 hectare en Roemenië complementeert de top-drie met 145.00 hectare. Buiten Europa zijn er veel grotere arealen te vinden. Zo wordt in Brazilië 35.000.000 hectare sojabonen verbouwd, in de Verenigde Staten 31.000.000 en in Argentinië 18.000.000.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  15° / 6°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 6°
  40 %
 • Woensdag
  20° / 6°
  20 %
Meer weer