RVO%2Enl%3A+subsidie+simpeler+maken
Nieuws
© Twan Wiermans

RVO.nl: subsidie simpeler maken

Subsidie aanvragen in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet eenvoudiger worden. De subsidies moeten zo beter aansluiten op de boerenpraktijk. Dat is het doel dat RVO.nl zich heeft gesteld.

Het voornemen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) volgt op een onderzoek onder 1.700 boeren. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn dat boeren bang zijn om fouten te maken in de aanvraag en dat de lange wachttijd onzekerheid geeft. Om deze bezwaren weg te nemen, wil RVO.nl van een systeem van aanvragen en controleren toe naar een systeem van faciliteren.

'We willen op tijd signaleren om fouten te voorkomen. Er moet ruimte komen voor aanpassingen zonder sancties', zegt beleidsadviseur Marga Rademaker van RVO.nl. 'Het uiteindelijk doel is dat boeren op een zo eenvoudig mogelijke manier subsidie aanvragen die zo goed mogelijk bij hun bedrijf past. Want dan kunnen we de gestelde doelen van het nieuwe GLB halen.'

De directe aanleiding om de werkwijze van RVO.nl aan te passen, zijn de ambities in het nieuwe GLB. Dit gaat toekomstbestendige landbouw sterker belonen. Via onder andere ecoregelingen worden boeren beloond voor maatregelen die bijdragen aan milieu, klimaat en biodiversiteit. Een belangrijk doel van de pilot zijn minimale administratieve lasten.


Aanvraag aanpassen

RVO.nl wil op zijn beurt subsidies zo aanbieden dat ze eenvoudig zijn aan te vragen, dat boeren snel inzicht krijgen in wat het hen oplevert en dat er flexibiliteit ontstaat. Zo kan een boer zijn aanvraag gedurende het jaar aanpassen als de omstandigheden daarom vragen.

Om te bekijken hoe het nieuwe GLB het best kan worden vormgegeven, zijn met financiering van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zeven pilotprojecten gestart. Ook LTO Nederland is hierbij betrokken.

Bij een van de pilots denken tien agrariërs samen met RVO.nl na over het nieuwe subsidiesysteem. Dit moet eenvoudig zijn en helpen bij het maken van keuzes voor verduurzaming van de bedrijfsvoering.

Weer

 • Maandag
  19° / 9°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  19° / 8°
  10 %
Meer weer