Provincies+en+rijk+sluiten+basisakkoord+over+stikstofaanpak
Nieuws
© Twan Wiermans

Provincies en rijk sluiten basisakkoord over stikstofaanpak

De provincies en de rijksoverheid hebben donderdag een basisakkoord gesloten over de uitwerking van de stikstofaanpak. Zo zijn nadere afspraken gemaakt over het legaliseren van meldingen, de opkoopregeling voor veehouderijen, het openstellen van extern salderen en over natuurherstel.

De overheden stellen vast dat nog niet alles nu is geregeld, maar dat de deze week gemaakte afspraken wel belangrijke stappen voorwaarts zijn.

Zo zijn afspraken gemaakt over de wijze van legaliseren van PAS-meldingen van bedrijven die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet vergunningplichtig waren. Besloten is dat het rijk hiervoor primair de verantwoordelijkheid draagt. De provincies zullen helpen om dit voor elkaar te krijgen. Melders ontvangen binnenkort een brief met informatie over het vervolg.


Extern salderen

Verder is afgesproken dat na de zomer wordt besloten hoe het systeem van extern salderen wordt opgezet. De provincies en landbouwminister Carola Schouten hebben afspraken gemaakt over de benodigde waarborgen voor het zorgvuldig openstellen van extern salderen met veehouderijen. Dat systeem wordt ook van tevoren doorgesproken met de betrokken sectoren. De uitkomst hiervan wordt betrokken bij de besluitvorming, beloven zij.

Het rijk en de provincies zijn het ook eens over de hoofdlijnen van een 'gerichte' opkoopregeling voor veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden. Het rijk zal de regeling na de zomer vaststellen, de provincies nemen de uitvoering op zich. Het gaat voor de eerste tranche om 100 miljoen euro voor de vrijwillige opkoop van agrarische bedrijven in en nabij Natura 2000-gebieden.


Gebiedsgericht

De provincies willen de stikstofaanpak gebiedsgericht uitvoeren, dus via regionaal maatwerk. Zo kan de verbinding worden gemaakt met andere maatschappelijke opgaven zoals verdroging, het Klimaatakkoord en de landbouwtransitie én met de doelstellingen uit de provinciale omgevingsvisies, stellen zij.

Ook zijn afspraken gemaakt over het uitvoeringsprogramma voor verbetering van de natuur, het Programma Natuur. Het kabinet heeft aangegeven dat er zo'n 300 miljoen euro per jaar beschikbaar komt voor maatregelen gericht op natuurherstel. In het gezamenlijke Programma Natuur van het rijk en de provincies worden deze maatregelen uitgewerkt in samenspraak met lokale overheden, natuurbeheerders en maatschappelijke partners.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  17° / 6°
  40 %
 • Vrijdag
  16° / 7°
  50 %
 • Zaterdag
  15° / 6°
  60 %
Meer weer