RIVM: risico op corona buiten nertsenstal is verwaarloosbaar

Het RIVM concludeert op basis van nieuw onderzoek dat het risico op blootstelling aan het coronavirus buiten besmette nertsenstallen verwaarloosbaar is. Het eerdere RIVM-advies om uit voorzorg niet te wandelen of fietsen in een 400 meter zone rondom deze bedrijven vervalt hiermee.

RIVM%3A+risico+op+corona+buiten+nertsenstal+is+verwaarloosbaar
© DIRK HOL

In het onderzoek zijn ook elf katten op één van de besmette bedrijfslocaties getest. Bij drie van deze katten zijn antistoffen aangetoond tegen COVID-19. Dit betekent dat de katten besmet zijn geweest. Daarnaast is er in Nederland ook voor het eerst een hond met antistoffen tegen het virus aangetroffen.

Op verschillende nertsenbedrijven is eind april COVID-19 virus geconstateerd. Daarop volgend is er onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in het virus, de verspreiding van het virus en de verspreiding in het milieu. Hiertoe zijn onder andere luchtmonsters genomen. Het RIVM presenteerde vrijdag de resultaten.


Corona op stofdeeltjes gevonden

In de eerste monsters werd er in de stal in de directe omgeving van nertsen virus aangetroffen op stofdeeltjes. Buiten de stal werd geen virus aangetroffen. In de tweede bemonsteringsreeks is het virus niet meer binnen of buiten de stal gevonden in de stofdeeltjes in de lucht.

De burgemeesters van de betreffende gemeenten hebben aangegeven het advies van het RIVM over te nemen en de afsluiting van de openbare weg voor (brom)fietsers en voetgangers in de zone van 400 meter rond de besmette nertsenbedrijven te zullen opheffen.

Minister Schouten heeft eerder al een meldplicht ingesteld voor nertsenhouders, dierenartsen en personen van onderzoeksinstellingen. Bij sprake van ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij nertsen moet dit bij de NVWA gemeld worden. De bestaande meldplicht blijft dus van kracht.


Besmetting mens op dier is mogelijk

Uit voorzorg en om eventuele verspreiding van het virus naar andere bedrijven te voorkomen mogen de dieren en de mest een besmet bedrijf niet verlaten. Volgens het RIVM vormen de nertsenbedrijven – op basis van de huidige kennis over COVID-19 – geen risico voor verdere verspreiding onder mensen.

Besmetting van mens op dier is wel mogelijk, maar de impact van de besmetting bij dieren op de humane gezondheid is verwaarloosbaar, concludeert de gezondheidsdienst van het RIVM. Besmetting van mens op mens is de stuwende kracht achter de huidige coronapandemie.

Wel adviseren de experts om de situatie op de bedrijven verder te monitoren en nader onderzoek te doen. Het onderzoek bij en rond de twee besmette nertsenbedrijven wordt de komende weken voortgezet, laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) weten.Antistoffen bij hond

Het RIVM ontdekte recent meer. Bij een hond in Nederland zijn antistoffen tegen COVID-19 aangetroffen. Dit betekent dat de hond het nieuwe coronavirus heeft gehad. De eigenaar van de hond is COVID-19 patiënt. De hond had ademhalingsproblemen en is op 30 april geëuthanaseerd vanwege verergering van de klachten.

Het is niet bekend of de ademhalingsproblemen van de hond het gevolg waren van een infectie met SARS-CoV-2 of ten gevolge van ander lijden. De vondst van een met COVID-19 geïnfecteerde hond is voor Nederland nieuw, maar de bevinding dat honden besmet kunnen worden is dat niet.

Eerder werden in Hong Kong twee honden positief getest. Om een goed beeld te krijgen van COVID-19 verdenkingen bij dieren en testuitslagen bij dieren worden dierenartsen en laboratoria gevraagd om positieve testuitslagen bij de NVWA te melden.

Advies huisdieren blijft van kracht

Als mensen zelf ziek zijn of verschijnselen hebben, en hun huisdier is ziek, kan het huisdier het beste binnen blijven, adviseert het RIVM. Honden kunnen dan kort uitgelaten worden door een andere persoon dan de patiënt. De kans dat huisdieren besmet raken met het virus is overigens klein, acht de dienst.

Toch is het verstandig om bij COVID-19 klachten intensief contact met huisdieren te vermijden, stelt het RIVM. De verzorging van huisdieren moet dan bij voorkeur overgelaten worden aan mensen zonder klachten, die hierbij de algemene hygiënemaatregelen voor omgang met huisdieren volgen.

Dit betreft: regelmatig handen wassen en het dier niet laten likken. Het algehele advies blijft staan om wanneer het dier ernstige benauwdheids- of diarreeklachten heeft, telefonisch contact op te nemen met de dierenarts. Het volledige advies is te vinden op de website van het RIVM, laat het ministerie van LNV weten.


Foto: Jaap van Dissel (directeur Centrum voor Infectieziektenbestrijding van het RIVM) en van Diederik Gommers (anesthesioloog-intensivist in het Erasmus MC).


Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  22° / 17°
  80 %
Meer weer