Fruitteler+Wisse%3A+%27Het+is+met+de+kwaliteit+alles+of+niks%27
Reportage
© Peter Urbanus

Fruitteler Wisse: 'Het is met de kwaliteit alles of niks'

Fruitteler Joris Wisse uit Anna-Jacobapolder kijkt graag vooruit. Hij zet hagelnetten, waterbesparende maatregelen, CO2-opslag en precisielandbouw in. Net als duurzame maatregelen voor zijn appels en peren.

Wisse teelt 18 hectare aan appels en peren. Conference-peren vormen met 9 hectare het hoofdras. Daarnaast heeft hij 2 hectare Doyenné-peren, 3,5 hectare Elstar-appels en 4 hectare Magic Star, een nieuw ras.

Daarnaast bezit Wisse 16 hectare akkerbouwgrond, die hij deels verhuurt voor aardappelen. Zelf teelt hij er luzerne en tarwe. Een Poolse medewerker en diens vrouw zijn verantwoordelijk voor de teeltwerkzaamheden op het bedrijf.

Hagelnetten

Een deel van de fruitteeltpercelen is nu voorzien van hagelnetten. 'Een hele investering', zegt de teler. 'Maar de afgelopen jaren heb ik een aantal keren enorme hagelschade gehad en verzekeren is ook heel duur.'

Soms schade door oorwurmen, maar perenbladvlo onder controle houden is belangrijker

Joris Wisse, fruitteler in Anna-Jacobapolder

Hagelnetten helpen ook tegen zonnebrand aan de rijpende vruchten en vorstschade. Nuttig, gezien de vorst in maart. 'Ik kan aan de bloesems van de Elstar het verschil zien tussen bomen die onder het hagelnet staan en bomen in de open lucht.' De gemeente Tholen was volgens Wisse behulpzaam bij het verlenen van een vergunning voor de hagelnetten.

Groencompost

Sinds vijf jaar past de fruitteler ook groencompost toe in combinatie met koemest, om het aandeel organische stof in de bodem te vergroten voor een betere bodembiologie. Verder liggen er plannen om de fertigatie te optimaliseren en beregening aan te leggen, in combinatie met een bassin. Hierbij kijkt Wisse naar zoveel mogelijk waterbesparende maatregelen.

Hagelnetten weren vorstschade en zonnebrand.
Hagelnetten weren vorstschade en zonnebrand. © Peter Urbanus

Punt is dat het met de kwaliteit tegenwoordig alles of niks is, zegt Wisse. 'Vroeger had je nog een klasse 2 bij appels en peren. Een constant, bijna uniform product is wat de afnemers wensen. Bovendien is de Russische markt weggevallen. Die accepteerde een iets mindere kwaliteit.

Overstappen naar biologische teelt

Wisse kijkt met grote interesse naar nieuwe kansen en ontwikkelingen. Hij sluit niet uit dat hij op termijn (deels) overstapt naar biologische teelten. Nu al past hij methoden toe die de inzet van gewasbeschermingsmiddelen terugbrengen.

De teler wijst op witachtige sporen op de perenbomen. Een kleimengsel verhindert dat de beruchte perenbladvlo eitjes legt in de boompjes. Via een bevloeiingssysteem voorziet hij jonge perenbomen van een mengsel van ijzer en stikstof.

Zakjes met roofmijten worden ingezet tegen vraat door spintmijten. Oorwurmen zet Wisse ook in tegen de perenbladvlo. Vanuit de grond migreren de oorwurmen de bomen in, waar schuilplaatsen voor deze insecten worden opgehangen.

Oorwurmen

'Soms heb ik wel wat schade aan vruchten door vraat door oorwurmen, maar ik vind het belangrijker om de perenbladvlo onder controle te houden', zegt Wisse. Een betere toplaag dankzij de groencompost komt ook weer ten goede aan de oorwurmen, merkt hij.

Andere maatregelen zijn nestkasten voor torenvalken voor de muizenbestrijding. Muizen worden namelijk een probleem als chemische bestrijding niet meer mag worden gebruikt, zegt Wisse. 'Bovendien is het een prachtig gezicht.'

Aanplant van windschermen met gevarieerde boomsoorten kan weer helpen bij de bestrijding van plaagdieren, omdat bepaalde bomen als waardplanten kunnen dienen voor natuurlijke vijanden.

Koolstofboeren

Vanuit Zeeuwind/ZLTO start er een proef met CO2-opslag in de bodem: Koolstofboeren. Ook Wisse is hiervoor ingeloot. Sowieso slaan fruitbomen CO2 op in het hout. Bij zijn bedrijf staat een bord met het opschrift: 'Deze bomen slaan 30.000 kilo CO2 per hectare per jaar op.' Deze berekening was destijds misschien wat te optimistisch, maar hier gaan we opnieuw naar kijken.'

Sinds vijf jaar past Wisse groencompost toe.
Sinds vijf jaar past Wisse groencompost toe. © Peter Urbanus

Het gaat Zeeuwind ook om een gezondere bodem, CO2-opslag en de uitstraling, stelt Wisse. 'Bovendien zie ik het als een kans om mijn netwerk en kennis te vergroten en nieuwe ideeën op te doen. De vergoeding is mooi meegenomen.'

Walnotenbomen

Ook nieuwe teelten hebben Wisses belangstelling. Walnotenbomen noemt hij als optie, onder meer vanwege de vraag naar gezonde, plantaardige eiwitten. Bovendien slaan ook die bomen CO2 op.

Bij een eventuele overschakeling naar biologische teelten is de Magic Star een geschikte appel, doordat die nu al biologisch onder de naam Natyra wordt geteeld, zegt Wisse. Bij de nieuwe aanplant van Magic Star kiest hij voor een 2D-systeem.

2D-systeem

Bij een 2D-systeem worden de appelboompjes dicht op elkaar geplant, zodat precisielandbouw en robotisering mogelijk worden. Via sensoren kunnen dan zelfs per boom middelen worden toegediend.

Volgens Wisse draait alles om groeibeheersing. 'Doel is een zo efficiënt en uniform mogelijk product. Je kunt de natuur niet sturen, wel beïnvloeden.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
Meer weer