Kwekers+en+telers+pakken+vruchtboomkanker+aan
Nieuws
© WUR

Kwekers en telers pakken vruchtboomkanker aan

Het project 'Integrale ketenaanpak vruchtboomkanker' is deze week van start gegaan op de fruitteeltproeftuin in Randwijk. Doel ervan is beheersen van de schimmelaantasting.
Financiering

Elke schakel in de vruchtboomketen moet met het project handvatten krijgen om vruchtboomkanker heel gericht en zo duurzaam mogelijk te beheersen. Vruchtboomkanker (Neonectria ditissima) is een aantasting die voor vruchtboomkwekers en appeltelers veel schade kan veroorzaken.

De schimmelziekte tast houtweefsel van bomen aan en zorgt uiteindelijk voor het afsterven van gedeelten van vruchtbomen. Ook kan de schimmel vruchtrot veroorzaken. In ernstige gevallen moeten boomgaarden vervroegd gerooid worden.

Preventie

In het project gaan vruchtboomkwekers en fruittelers samen met Wageningen University & Research de uitdaging aan om de preventie en aanpak van vruchtboomkanker structureel te verbeteren. De duur van het project is vier jaar.

Het project is onderverdeeld in verschillende deelprojecten. In het eerste deelproject wordt een zo compleet mogelijke risico-inventarisatie gemaakt. Er wordt nagegaan hoe infecties in de verschillende fasen in de keten tot stand komen en welke omstandigheden hierbij een rol spelen.

Beheersing

Vervolgens wordt in het tweede deelproject gewerkt aan de duurzame beheersing van vruchtboomkanker. Zo zal er onder andere aandacht zijn voor bewaaromstandigheden van uitgangsmateriaal, het voorkomen van infectie op wonden in de opkweek- en teeltfase en de invloed van meststoffen op de vatbaarheid van bomen.

Ook zal onderzocht worden of er antagonisten ofwel micro-organismen zijn die bomen kunnen beschermen tegen een infectie met vruchtboomkanker. In het laatste onderdeel van het project zal voor de gehele keten een teeltprotocol worden ontwikkeld.

Het project is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Naast de NFO zijn ook Naktuinbouw, Vermeerderingstuinen Nederland, Stichting Projectbureau Boomkwekerij, Bodata en Fruitmasters partner in dit project. De partners financieren het project, dit wordt aangevuld met gelden die de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen beschikbaar stelt.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer