Vruchtbaar+overleg+over+bacterievuur
Nieuws
© NVWA

Vruchtbaar overleg over bacterievuur

Voor provincie Flevoland heeft LTO-vakgroep Bomen en Vaste Planten met betrokken organisaties nieuwe afspraken gemaakt over de beheersing van bacterievuur.

Flevolandse vruchtboomkwekers hadden hierop aangedrongen omdat zij voor het inplanten van nieuwe kwekerijen nauwelijks meer voldoende ruimte hadden in de eerder vastgelegde bufferzones.

Nieuwe begrenzing

Met onder meer provincies, gemeenten, Flevolandschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en NVWA is voor zowel de Flevopolders als voor de Noordoostpolder een nieuwe begrenzing van de bufferzones afgesproken.

Ook zijn binnen deze zones gebieden aangewezen waar meidoorns een landschappelijke bepalende waarde hebben. De kaarten van de bufferzones Flevoland en Noordoostpolder zijn vorige week in de Staatscourant gepubliceerd.

Actief maatregelen

In de bufferzones worden actief maatregelen genomen om besmettingen door bacterievuur tot een minimum te beperken. Dat is belangrijk voor de exportpositie van de boomkwekers.

Voor bufferzones geldt een actieve opsporing van aantastingen via Naktuinbouw en NVWA op kosten van de kwekers. In de zones geldt een teelt- en aanplantverbod van de waardplanten Cotoneaster, Photinia davidiana en wilde meidoorn.

Volgens LTO-beleidsadviseur Anneke van Dijk zijn de afspraken in Flevoland over aanpassingen van bufferzones en aangewezen gebieden het resultaat van vruchtbaar overleg tussen alle betrokken partijen.

Ook in andere gebieden

'Zowel de boomteeltsector als de regionale overheden en natuurorganisaties zijn gebaat bij een goede bestrijding van bacterievuur. Dit jaar willen we ook voor het gebied rond Opheusden, Oost-Brabant en Noord-Limburg nieuwe afspraken maken over de bufferzones.'

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer