Gelderland komt met wolvenpreventieplan

De Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland heeft een gebiedsgericht preventieplan opgesteld. Dit plan moet na akkoord dienen als basis voor de provinciale subsidieregeling voor wolvenwerende maatregelen.

Gelderland+komt+met+wolvenpreventieplan
© wolveninnederland

Het preventieplan bevat adviezen voor de financiële tegemoetkoming van schapen- en geitenhouders voor het plaatsen van afrasteringen die de wolf kunnen tegenhouden. Zowel professionele en hobbymatige dierhouders als eigenaren van gescheperde kuddes komen volgens het plan straks in aanmerking voor subsidie.

Daarnaast formuleert het plan algemene adviezen, onder meer over het al dan niet aanvragen van vergunningen voor de afrastering, de voortzetting van de schaderegeling voor dierhouders, de monitoring van de wolf en de noodzaak van een landelijk beleid gericht op een beheersbare ontwikkeling van de wolvenpopulatie en de effecten daarvan in ons land.

De wolvencommissie die het plan heeft opgesteld, begon bijna een jaar geleden met het preventieplan. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapen- en geitenhouderij, terreineigenaren en gemeenten onder voorzitterschap van Pieter van Geel. Namens LTO is Saskia Duives-Cahuzak lid van de commissie. Zij roemt de samenwerking: ‘Die is erg prettig, met respect voor elkaars standpunten en af en toe stevige discussies. Maar dat laat onverlet dat de wolf een grote bedreiging is voor de schapenhouderij.’


'Extra arbeid in de gaten houden'

Er zijn drie dingen waar schapenhouders, ook als het preventieplan straks van kracht is, nog naar smachten en die nu niet zijn opgenomen in het plan. Duives: ‘Dat is allereerst de vergoeding van extra arbeid. Dat gaan we de komende twee jaar, zolang gaat de commissie nog door, nadrukkelijk volgen. Ik geef het apparaat om flexnetten te spannen (wat vergoed wordt voor schapenhouders, red.) het voordeel van de twijfel, maar we moeten wel volgen of het inderdaad arbeidsbesparend is. Als blijkt dat je dat niet alleen maar met twee mensen moet bedienen, kost dat extra arbeid.’

‘Het tweede aspect is het vergoeden van gevolgschade, daar gaat dit plan niet over. En het derde is het vaststellen van corridors. Zwervende wolven lopen een vaste route van noord naar zuid en maken meer schade dan een gevestigde wolf.’ Met het aanwijzen van corridors komen meer schapenhouders in aanmerking voor de preventieregeling en zal er minder schade zijn voor de schapenhouderij.

LTO zet verder in op het plaatsen van wildcamera’s. Op die manier is volgens Duives te zien of er geen schaapskuddes zijn aangevallen omdat wolven de flexnetten respecteren of omdat er überhaupt geen wolf bij in de buurt is geweest.


Regeling voor leefgebied wolf

Het preventieplan geldt voor het huidige leefgebied van de wolven op de Veluwe. Als wolven zich vestigen in andere delen van de provincie, is het advies van de commissie om deze regeling daar ook te laten gelden. Duives: ‘De enige uitzondering is voor schaapherders die zich nieuw vestigen in het vastgestelde wolvengebied, die krijgen geen vergoeding. Dat valt onder het ondernemersrisico. En voor de duidelijkheid: de regeling voor financiële ondersteuning geldt alleen voor het extra stukje bescherming tegen de wolf, niet voor afrastering die je als schapenhouder sowieso nodig hebt.’

De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 15 maart vorig jaar, de dag dat Gelderland het leefgebied van de wolf officieel vaststelde.


Consultatie tot 30 april

De consultatie voor het plan loopt tot 30 april. Dat is bewust een korte periode, zodat het plan waarschijnlijk in augustus aan Provinciale Staten wordt voorgelegd ter goedkeuring. De consultatie loopt tot 30 april. Betrokkenen kunnen reageren via hun vertegenwoordiger in de wolvencommissie en wolvencommissie@gelderland.nl. De wolvencommissie zal alle betrokkenen uitleggen of en op welke wijze de reacties op de consultatie zijn verwerkt in het plan.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  22° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  21° / 13°
  20 %
 • Donderdag
  23° / 11°
  10 %
Meer weer