LTO%3A+noodmaatregelen+zeer+welkom
Nieuws
© Huisman Media

LTO: noodmaatregelen zeer welkom

LTO Nederland verwelkomt het steunpakket van 650 miljoen euro voor de zwaarst getroffen boeren en tuinders dat landbouwminister Carola Schouten woensdagavond bekendmaakte. 'De sector staat voor een unieke uitdaging en de algemene economische maatregelen van het kabinet bieden niet altijd een oplossing', zegt LTO-voorzitter Marc Calon.

Het kabinet kondigde extra steunmaatregelen aan voor de sierteelt, voedingstuinbouw en fritesaardappeltelers – sectoren die hard zijn geraakt door de coronacrisis.

'Grote groepen boeren en tuinders kunnen geen kant op met hun producten. Het is vaak niet mogelijk om de bloemen, planten en voedsel waar veel in is geïnvesteerd zomaar een paar maanden op te slaan. De sector staat dus voor een unieke uitdaging, en de algemene economische maatregelen van het kabinet bieden niet altijd een oplossing,' zegt Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, in een reactie op het steunpakket van Schouten.

Oog voor verschrikkelijke impact

'Deze aanvullende maatregel voor de sierteelt, tuinbouw en fritesaardappeltelers is dus zeer welkom. Minister Schouten heeft hiermee oog voor de verschrikkelijke impact die de crisis op onze leden heeft. Tegelijkertijd blijft de harde realiteit dat de problemen voor veel bedrijven van zo'n omvang zijn, dat ze hier nog niet mee zijn opgelost.'

LTO Nederland staat sinds het begin van de coronacrisis in nauw contact met het kabinet om problemen in de hardst getroffen land- en tuinbouwsectoren te bespreken. Het wegvallen van de afzet door wereldwijde lockdowns, horecasluitingen en handelsproblemen zorgt voor grote, directe problemen in de sierteelt, delen van de voedingstuinbouw en bij fritesaardappeltelers. De verwachte directe kosten voor aardappeltelers bedragen 167 miljoen tot 217 miljoen euro, en ettelijke miljarden voor de sierteelt- en voedingstuinbouw.

Uit een eerste inventarisatie van LTO Nederland in maart bleek dat de verwachte schade voor boeren en tuinders op de middellange termijn al tot 5 miljard euro kan oplopen.

Uitvoering steunmaatregelen

Met de woensdag aangekondigde regeling maakt het kabinet 50 miljoen euro en 600 miljoen euro vrij om aardappeltelers en ondernemers in de sierteelt en de voedingstuinbouw te compenseren. Volgens LTO zal bij de uitwerking en uitvoering van de steunmaatregelen meer duidelijk moeten worden over wat dit concreet gaat betekenen voor ondernemers in nood.


De maatregelen zijn een aanvulling op andere economische noodsteun, zoals de loonkostenregeling NOW. Vorige week erkende het kabinet dat de NOW-regeling tekortschiet voor ondernemers uit de land- en tuinbouw die een seizoensgebonden omzetpiek hebben.

Loonkosten lopen door

LTO Nederland pleit voor een loonkostenregeling die aansluit op de situatie in onder meer de boomkwekerij, sierteelt, sommige vollegrondsgroenten en bollen. Daar lopen de loonkosten voor onder meer het oogsten door terwijl de omzet is weggevallen.

Door de generieke criteria van de NOW kunnen deze telers en tuinders geen aanspraak maken op die regeling. Met de omzetschaderegeling wil het kabinet schade bij die ondernemers (deels) compenseren. LTO Nederland zal inventariseren of de loonkostenproblematiek hiermee voldoende wordt ondervangen.

LTO Nederland heeft in de gesprekken met het kabinet over aanvullende maatregelen steeds benadrukt dat de maatregel niet alleen gericht moet zijn op de ondernemers bij wie het water nu aan de lippen staat maar ook voor de (middel-)lange termijn.

Opslag zuivel en vlees

Doordat markten volledig uit balans dreigen te raken, is te verwachten dat er in de volle breedte van de land- en tuinbouw problemen ontstaan. Andere maatregelen zullen ook in Europees verband moeten worden getroffen. Er is intensief contact met Minister Schouten en de Europese Commissie om de mogelijkheden die het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid biedt maximaal te benutten op het moment dat dat nodig is. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van opkoopregelingen en private opslag van zuivel of vlees, aldus LTO.


Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  22° / 15°
  75 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  65 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer