Provincie+gunt+Brabantse+boeren+toch+meer+tijd
Achtergrond
© Dirk Hol

Provincie gunt Brabantse boeren toch meer tijd

Het Brabantse provinciebestuur wil zich toch gaan houden aan de negen maanden uitstel voor veehouders die aan de strengere milieueisen voor stallen moeten voldoen. Dat heeft ze vanochtend bekendgemaakt. Dit besluit wordt naar verwachting medio februari 2020 genomen.

Gedeputeerde Staten komen alsnog met een voorstel om de datum voor vergunningaanvraag van aangepaste stalsystemen te verschuiven van 1 april 2020 naar 1 januari 2021. Ook de deadline voor het realiseren van nieuwe stalsystemen verschuift dan negen maanden naar 1 oktober 2022. Daarvoor is een wijziging van de Interim Omgevingsverordening noodzakelijk.

De bevoegdheid voor de uiteindelijke vaststelling van de Interim Omgevingsverordening ligt bij Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten hebben een voorstel voor het wijzigen van de Interim Omgevingsverordening ter inzage gelegd met als doel om deze op 14 februari 2020 vast te stellen. Dat zou betekenen dat uitstel van de data met negen maanden weer terug is.

Impasse

Afhankelijk van de diercategorie gaat het hier om het aanpassen van stalsystemen die ouder zijn dan 15 of 20 jaar. Voor innovatieve stalsystemen die nog niet zijn uitontwikkeld geldt al een aparte regeling. In het voorjaar van 2020 zullen Gedeputeerde Staten nadere duiding geven over de uitwerking van de regeling en realisatietermijnen.

Het CDA stapte vrijdag 13 december uit de coalitie tijdens de stemming over de Brabantse Aanpak Stikstof (BAS), waar de uitgestelde data onderdeel van uitmaakten. De Brabantse Christen Democraten willen dat de data nog verder worden opgeschoven of helemaal van tafel gaan. Het is nog onduidelijk hoe het Brabantse provinciebestuur uit de politieke impasse denkt te komen. Zeker is dat daar pas na de feestdagen meer duidelijkheid over komt.

Rechtbank

Doordat het stikstofbeleid niet is aangenomen, is ook de datum van 1 april 2020 blijven staan. Deze datum is voor boeren onhaalbaar. ZLTO heeft laten weten niet af te wachten en in gesprek te zullen gaan met het provinciebestuur. Daarnaast heeft ZLTO de rechtbank geïnformeerd over de situatie in Noord-Brabant en heeft gevraagd om de uitgestelde data alsnog op te leggen.

ZLTO is tevreden dat de provincie, mede onder druk van de lobby, de boerenacties en de juridische procedure de datum voor het indienen van een vergunning en het realiseren van de vergunning naar achteren wil schuiven. Deze tijd is volgens ZLTO nodig om de komende maanden te werken aan een beter en haalbaar plan. Het is een eerste stap, het is nog niet voldoende, laat ze weten in een brief aan haar leden.

Landelijk beleid

ZLTO vindt ook dat de provincie de Brabantse stikstofplannen moet laten aansluiten op de afspraken die deze week met het Landbouwcollectief op landelijk niveau zijn gemaakt. Het Landbouwcollectief heeft zich in Den Haag hard gemaakt voor een uitweg uit de stikstofimpasse. Het kabinet heeft onder meer toegezegd dat er geen generieke krimp van de sector zal plaatsvinden en ook geen gedwongen opkoop van bedrijven.

Weer

 • Zondag
  4° / 1°
  10 %
 • Maandag
  6° / -3°
  40 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  20 %
Meer weer