Hartenkreet+agrisector+aan+Brabantse+politiek
Nieuws
© Fotografie Marcel Bekken

Hartenkreet agrisector aan Brabantse politiek

‘Denk goed na voordat u de Brabantse boeren de nek omdraait.’ Met deze zin begint de brief die ZLTO maandag aan Provinciale Staten van Noord-Brabant stuurde. Hiermee wil ZLTO bereiken dat de provincie afziet van het veehouderijbeleid uit 2017 en de landelijke maatregelen volgt rond de stikstofproblematiek die binnenkort bekendgemaakt worden. Tegelijkertijd roept ZLTO de Brabantse agrisector op de brief te ondertekenen.

Op vrijdag 13 december vergadert de Brabantse politiek over de stikstofaanpak in de provincie. ZLTO vraagt de provinciebestuurders in haar schrijven met klem om de besluitvorming goed te overdenken en zorg te dragen voor een fatsoenlijk beleid met behoud van toekomstperspectief voor de landbouwsector die de provincie groot heeft gemaakt. Daarnaast roept ZLTO toeleverende en verwerkende industrie op om de brief te ondertekenen via haar website.

Failliet

‘ZLTO heeft deze brief geschreven omdat het Brabantse beleid niet alleen de veehouderij raakt, maar de hele agribusiness eromheen’, aldus Bens. ‘Naast de ruim 500 boerenbedrijven die failliet dreigen te gaan, staan 100.000 banen op het spel, dat is zo’n 11 procent van de Brabantse economie. In onze strijd trekken we daarom samen op met de ondernemersorganisaties FME en VNO-NCW Brabant-Zeeland.’

Volgens ZLTO moeten op basis van het in 2017 vastgestelde beleid 4 op de 5 Brabantse boeren hun stallen al voor 2022 aanpassen. Bens: ‘Dit betekent dat duizenden boerenbedrijven versneld moeten investeren. Investeringen die niet in de markt terugverdiend kunnen worden, die bovendien zorgen voor een ongelijk speelveld ten opzichte van boeren in andere provincies en het buitenland. Ook blijkt dat uitvoering van het voorgenomen Brabantse veehouderijbeleid zal zorgen voor een schadepost van ruim 1 miljard euro voor de agribusiness.’

Het Brabantse beleid raakt niet alleen de veehouderij, maar de hele agribusiness eromheen

Oplossingen

Bens benadrukt dat Brabant mede groot is geworden dankzij de ontwikkelingen in de agrarische sector. De Brabantse land- en tuinbouw is een onmisbare schakel in een duurzame en circulaire economie. ‘Boeren hebben een oplossing voor veel maatschappelijke problemen. Daar wordt dagelijks hard aan gewerkt door onze leden.’ Hij somt op: ‘CO2-opslag, waterberging, natuurontwikkeling, vlees met het hoogste dierenwelzijn, biodiversiteit, hernieuwbare energie, zorg en een halvering van de ammoniakemissie in 2028.’

Tegelijkertijd benadrukt de ZLTO-voorzitter dat toekomstperspectief en ontwikkelruimte belangrijk is voor ondernemers. ‘Zo blijven bedrijfsopvolgers enthousiast en kunnen boeren de investeringen doen waar de toekomst om vraagt, bijvoorbeeld met het oog op klimaat en stikstof. Daarom is het van belang dat de provincie aansluit bij het landelijke beleid. Daar waar de overheid vraagt om aanpassingen van het boerenbedrijf is het zaak dat het past in het investeringsritme van de bedrijven of dat de overheid de kosten draagt. Stallen aanpassen voor 1 januari 2022 past voor het overgrote deel van de ondernemers niet in het investeringsritme.’

1 miljard schade

Als de huidige beleidslijn wordt voortgezet, is volgens Bens de toekomst van het Brabantse platteland en haar bloeiende economie onzeker. ‘Meer dan 500 boerenbedrijven, hun gezinnen en hun personeel zullen moeten stoppen. Duizenden andere boerenbedrijven moeten tussen 100.000 en 500.000 euro extra investeren in milieueisen, die ze nooit zullen kunnen terugverdienen. Dit zal volgens berekeningen van de agribusiness zorgen voor een schadepost van ruim 1 miljard euro.’

Om deze redenen vraagt ZLTO de provincie de eerder gemaakte afspraken met 2028 als deadline te handhaven. Bovendien vraagt ze met klem om te kiezen voor een gebiedsgerichte, integrale aanpak. Bens: ‘Trek samen op met boeren en tuinders, waarbij op een fatsoenlijke manier perspectief wordt geboden aan alle gebruikers van het buitengebied. Op deze manier kan de agrarische sector haar maatschappelijke bijdrage blijven leveren en uitbouwen. In het verleden heeft de agrosector laten zien zich aan haar woord te houden en maatschappelijke uitdagingen niet uit de weg te gaan.’

Weer

 • Zaterdag
  5° / 0°
  10 %
 • Zondag
  4° / -1°
  20 %
 • Maandag
  4° / 0°
  40 %
Meer weer