Stikstofstrop voor Brabantse veehouders

62 procent van de geënquêteerde Brabantse veehouders die verwacht te moeten stoppen met het bedrijf vanwege de provinciale stikstofregels, geeft aan met een restschuld te blijven zitten. Voor de helft van die groep is dat 3 ton of meer. Dat blijkt uit recent onderzoek van Nieuwe Oogst onder 322 veehouders in Brabant.

Stikstofstrop+voor+Brabantse+veehouders
© Jasper Schel

Driekwart van de ondervraagde veehouders denkt de geëiste aanpassingen van hun stallen 'onmogelijk' of 'heel erg moeilijk' te kunnen financieren voor de voorgestelde deadlines. Een derde van de ondervraagde ondernemers overweegt te stoppen met hun bedrijf als de huidige plannen van het provinciebestuur doorgaan. Van die groep geeft 62 procent aan met een restschuld te blijven zitten.

Ongeveer een derde geeft aan het bedrijf wel door te willen zetten en nog eens een derde geeft aan dat nu nog niet te kunnen beoordelen. Van de 62 procent die hun bedrijf verwacht te moeten staken als het huidige beleid in stand blijft, houdt een meerderheid (51,5 procent) naar eigen zeggen daar een restschuld van meer dan 300.000 euro aan over. Ruim 18 procent van de respondenten die moeten stoppen, blijft zitten met een restschuld van twee tot drie ton en voor een kleine 17 procent heeft de restschuld een hoogte tussen de 100.000 en 200.000 euro.

Al veel geïnvesteerd

78 procent van de ondervraagde veehouders zegt de afgelopen tien jaar geïnvesteerd te hebben in vermindering van de milieueffecten van het bedrijf. In 60 procent van deze gevallen ging het om een investering van meer dan 50.000 euro.

ZLTO-voorzitter Wim Bens: 'Het gaat hierbij altijd om langetermijninvesteringen. Stallen zijn geen productiemiddel die je op korte termijn kunt afschrijven. Het gaat om investeringen van twintig tot 25 jaar. Als veehouders door overheidsbeleid gedwongen worden om eerder hun bedrijf te staken dan eigenlijk de bedoeling was, zijn die investeringen dus meestal niet terugverdiend.'

Technieken niet beschikbaar

En daar komt volgens de ZLTO-voorzitter nog bij dat Brabantse veehouders nu door de opgelegde deadlines gedwongen worden om te kiezen voor bestaande emissie reducerende technieken als luchtwassers. Voor veel sectoren zijn namelijk nog geen emissiearme stalsystemen met brontechnieken beschikbaar. Ruim de helft (54 procent) van de ongevraagde veehouders geeft aan niet te verwachten tot de beschikbare vereiste staltechnieken beschikbaar zijn om over ruim twee jaar aan de provinciale eisen te kunnen voldoen.

Dat sluit aan bij de bevindingen van Adviescommissie Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij die, in opdracht van het provinciebestuur, de voortgang en effectiviteit van de ondersteunende maatregelen voor het nieuwe veehouderijbeleid tegen het licht houdt. Deze commissie concludeerde twee weken geleden in een rapport al dat er voor veel veehouderijsectoren pas over twee tot vier jaar voldoende geschikte emissiearme stalsystemen beschikbaar zijn.

Aanpassing beleid

Provinciale Staten buigen zich vrijdag 13 december over de voorstellen van de Brabantse Aanpak Stikstof die overigens pas over enkele maanden al dan niet worden vastgelegd in beleid. Daarvoor moet namelijk de interim Omgevingsverordening worden aangepast.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 8°
  80 %
 • Zondag
  11° / 2°
  10 %
 • Maandag
  11° / -2°
  0 %
Meer weer