ZLTO+blij+met+beweging+in+Brabants+stikstofplan
Nieuws
© ZLTO

ZLTO blij met beweging in Brabants stikstofplan

Uitstel van de deadlines voor vergunningaanvraag, realisatie van nieuwe emissiearme stalsystemen en focus op gebiedsgerichte aanpak van de stikstofemissie. ZLTO-voorzitter Wim Bens is blij met de beweging van, maar gematigd tevreden over deze voorgestelde richting van het Brabants stikstofplan.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen deze vrijdag gepresenteerde stikstofvoorstellen op 13 december door Provinciale Staten loodsen. De deadline van 1 april 2020 voor het aanvragen van een natuurbeschermingsvergunning is dus van tafel. Veehouders krijgen hiervoor negen maanden respijt, evenals voor het daadwerkelijk realiseren van het betreffende stalsysteem.

ZLTO vindt dat niet genoeg. 'Wij willen de provincie houden aan de eerder met ons gemaakte afspraak van 2028', zegt Bens. 'Daarvoor loopt ook nog steeds een rechtszaak.'

Beweging

Toch is Bens positief over de voorstellen. 'De druk die we via onze lobby, rechtszaak en acties hebben opgevoerd, lijkt wel te werken. Er zit beweging in een tot voor kort muurvast dossier. Het uitstel van de deadlines geeft tijd en ruimte om samen met de provincie en maatschappelijke partners te zorgen voor een zo boervriendelijk mogelijk stikstofbeleid.'

Ook vindt Bens het goed dat de provincie en ZLTO weer constructief overleg voeren. 'De laatste tijd zaten we weer samen aan tafel in het belang van Brabantse boeren. Dat waren goede gesprekken met oog voor een duurzame en toekomstbestendige Brabantse landbouw. Deze gesprekken zetten we begin 2020 in het belang van onze leden graag voort', aldus onze ZLTO-voorzitter.

Innovatieve stalsystemen

Voor veehouders die kiezen voor een innovatief stalsysteem dat nu nog geen RAV-code heeft, wil de provincie in de eerste maanden van 2020 nieuw plan van aanpak maken, inclusief een borgingssysteem. 'Dan moet je denken aan financiering, afspraken met bouwbedrijven en een businessplan', licht milieugedeputeerde Rik Grashoff de bindende voorwaarden toe.


Los van de deadline discussie wil de provincie via een gebiedsgerichte de stikstofreductie realiseren en ontwikkelruimte creëren door het vrijwillig uitkopen van stikstofbronnen met een forse depositie op natuur zoals veehouderijbedrijven. Bij deze gebiedsgerichte aanpak worden km-zones gehanteerd.

Vrijwillige uitkoop

Grashoff lichtte dit vandaag toe: 'We gaan in een straal van ongeveer vijf kilometer om de veertien stikstofgevoelige natuurgebieden actief op zoek naar bedrijven met een relatief hoge stikstofdepositie van 5 mol per hectare per jaar. Deze bedrijven zullen we benaderen voor vrijwillige uitkoop. Wij krijgen veel signalen van veehouders die overwegen om binnen afzienbare termijn te stoppen met hun bedrijf. Bij een fatsoenlijk aanbod zal er dan ook veel vraag naar zijn.'

Het gaat volgens de milieugedeputeerde om mogelijk honderd tot tweehonderd veehouderijen die mogelijk op deze wijze uitgekocht kunnen worden. De provincie houdt hiervoor haar hand op bij het Rijk. 'Wij hebben hiervoor zelf niet het geld op de plank liggen. Het Rijk zet middelen opzij en we hopen op aanvullende middelen. Samen met provinciale middelen vormt dat de aankoopstrategie.'

'Politiek ingegeven termijn'

VVD gedeputeerde Christophe van der Maat trapte de persconferentie af met de woorden dat het provinciebestuur 'overtuigd is dat we dit pakket met vertrouwen op 13 december kunnen verdedigen'. Hermen Vreugdenhil van ChristenUnie-SGP waakt voor al te veel enthousiasme. 'Het is positief dat er geschoven gaat worden met de deadlines. Maar het is duidelijk dat dit een politiek ingegeven termijn is', zo zegt hij na afloop van het persmoment. 'Op deze manier kunnen de coalitiepartijen binnen de huidige bestuursperiode hun stempel drukken. Aansluiten bij de landelijke termijnen blijkt een brug te ver voor dit college en dat blijft de angel in het Brabantse stikstofdebat', kijkt hij al vooruit naar het debat.

Volgens Vreugdenhil draait het allemaal om vertrouwen. 'Dat is de kern. Als je erop vertrouwt dat je samen met de sector deze slag kunt maken, dan hoef je de deadlines niet in stand te houden.'

Ankie de Hoon, fractievoorzitter van het CDA, was ook bij de persconferentie aanwezig. 'Ik zie duidelijke beweging dus dat is positief. Maar we gaan de plannen dit weekend eerst goed bestuderen. Ik vind het wel raar dat de provincie niet nu al de portemonnee trekt maar wacht op middelen vanuit het Rijk. Als je het zo belangrijk vindt dan lijkt het me ook logisch dat je daar geld voor beschikbaar stelt. Bijvoorbeeld uit het GOB.'

Voor de rechter

ZLTO stond vandaag nog in de rechtbank om middels een provisionele vordering te regelen dat de provincie geen onomkeerbare besluiten neemt. ZLTO is deze tussentijdse spoedprocedure gestart om te voorkomen dat Brabantse veehouders klem komen te zitten door politiek wanbeleid. Uitspraak wordt verwacht binnen 2 weken. De bodemprocedure die hier op volgt start in maart 2020.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
Meer weer