Wierdense+boeren%3A+stel+stikstofaanpak+uit
Nieuws
© DIRK HOL

Wierdense boeren: stel stikstofaanpak uit

De gebiedsgerichte stikstofaanpak rondom Natura 2000-gebied Wierdense Veld moet pas van start gaan als duidelijk is of het gebied de Natura 2000-status behoudt.

Die oproep deden boeren uit het gebied deze week tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door LTO Noord afdeling West Twente. Aanleiding voor de bijeenkomst is de 'pas op de plaats' die de provincie maakt in het gebiedsproces. Tijdens deze periode van een half jaar neemt de provincie de verantwoordelijkheid voor het proces en de contacten met de omgeving tijdelijk over van LTO Noord.

Volgens Stijn van Wely, programmaleider Natura 2000 bij de provincie, was het onverantwoord om zonder meer door te gaan op de ingeslagen weg. Dat heeft overigens niks te maken met de rol van LTO, die Van Wely omschrijft als 'zuiver en objectief'. De oorzaak ligt met name in de complexe samenhang tussen waterwinning en Natura 2000-doelen in het gebied. Nergens anders in Overijssel is de invloed van waterwinning zo groot.


Offers

'Als je uitgaat van 6 miljoen kuub waterwinning per jaar, dan kun je de doelen voor het Wierdense Veld net aanhalen. In de laatste, droge jaren was de waterwinning echter veel groter. Als dat doorzet, is het halen van de doelen al niet meer te garanderen', legt Van Wely uit. 'Dat vraagt wel heel veel offers voor het stoppen van de achteruitgang van hoogveen in het Wierdense Veld.'

Van Wely zegt zich terdege te realiseren dat boeren de dupe zijn. 'We begrijpen de onzekerheid. Maar zomaar doorgaan op die andere weg vinden we zonder nader onderzoek onverantwoord.'

Mogelijke scenario's

De provincie onderzoekt nu in samenwerking met Vitens of er mogelijkheden zijn om elders meer drinkwater te halen. Wat dat betekent voor de toekomst van het Wierdense Veld als Natura 2000-gebied is onduidelijk. Van Wely wil en kan geen uitspraken doen over de mogelijke scenario's. 'Maar we hebben geen oogkleppen op. In deze fase kijken we breed naar alle opties.'

Op de suggestie van boeren dat het gebied zijn Natura 2000-bestemming weleens zou kunnen kwijtraken, wil Van Wely dan ook niet reageren. Wel geeft hij aan dat de pas op de plaats die nu wordt gedaan, uniek is in Nederland.

De programmaleider zegde ook toe de oproep van de boeren om de gebiedsgerichte stikstofmaatregelen te koppelen aan de uitkomst van het onderzoek dat nu plaatsvindt, neer te leggen bij de provincie. 'Het lijkt me heel logisch om die twee te koppelen. Maar een harde afspraak kan ik daar niet over maken.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  24° / 14°
  0 %
 • Woensdag
  30° / 13°
  10 %
 • Donderdag
  32° / 17°
  40 %
Meer weer