Rijk en provincies op een lijn over stikstof

Het rijk en de provincies hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over nieuwe stikstofregels voor het vergunningentraject. Precieze details over de overeenkomst worden nog niet naar buiten gebracht.

Op het provinciehuis in Utrecht vergaderde minister Carola Schouten en de verantwoordelijke gedeputeerden van de twaalf provincies vrijdagmiddag over een gezamenlijk beleid voor de behandeling van nieuwe vergunningaanvragen voor het uitbreiden van boerenbedrijven.

Rijk en provincies hebben onder meer afgesproken dat de regels voor het uitbreiden van bedrijven soepeler worden dan de provincies in eerste instantie wilden toepassen. Dier- en fosfaatrechten zullen geen onderdeel meer uit maken van de beleidsregels.

Over het 'extern salderen', waarbij de stikstofruimte tussen bedrijven kan worden uitgeruild is nog geen besluit wordt genomen. Het kabinet zal hier later een knoop over doorhakken. Tot die tijd is extern salderen met veehouderijen niet mogelijk. Overigens was dat nu ook nog niet het geval.

Verschil van mening

Over het vergunningentraject was eerder verschil van mening ontstaan tussen Rijk en provincies en provincies onderling. In een Kamerdebat volgend op de stikstofbrief van 4 oktober gaf de bewindsvrouw aan dat het Rijk leidend is in de stikstofaanpak. De provincies dachten daar anders over en kwamen met eigen beleidsregels bovenop de landelijke aanpak. Dit was aanleiding voor boeren om met hun trekkers te protesteren bij de provinciehuizen.


'We hebben allemaal gezien wat er is gebeurd in de afgelopen periode. Dat was intens. Het is goed dat er straks duidelijkheid komt over wat wettelijk afspraken zijn die we met elkaar hebben gemaakt', zei de minister in een toelichting na afloop van het overleg.

Consequenties

Nu er een akkoord op hoofdlijnen ligt moet bekeken worden wat de precieze consequenties zijn van die afspraken. 'Dat riep de vorige keer onduidelijkheid op en dat willen we nu absoluut niet.'

Het ministerie gaat nu bestuderen hoe de gemaakte afspraken in de praktijk uitpakken en of ze juridisch houdbaar zijn. Om die reden wil de bewindsvrouw geen nadere toelichting geven op de inhoud van die afspraken. 'Dat is de fase die we met ons allen zijn ingegaan.'

Naast het onderzoek naar de houdbaarheid van de nieuwe afspraken moeten ook de twaalf Provinciale Staten met de voorstellen instemmen. Schouten zegt erop te vertrouwen dat die dat zullen doen. In aanloop daarnaartoe communiceren provincies en het Rijk volgende week op hoofdlijnen over deze afspraken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
Meer weer