%27Fruitbedrijven+vallen+om+door+stroomtaks%27
Nieuws
© DIRK HOL

'Fruitbedrijven vallen om door stroomtaks'

Fruitbedrijven vallen om door de verhoging van de stroomheffing. Dat zegt Gerard van den Anker, voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).

Voor een aantal bedrijven in de fruitteelt zal de lastenverzwaring de druppel zijn die de emmer doet overlopen, zegt de voorzitter. 'Voor fruittelers die afhaken is het een optelsom; ze zijn al geconfronteerd met een hogere btw, extra kosten voor arbeid en dan deze verhoging. Opbrengsten voor fruit stijgen niet mee', schetst hij het dilemma.

Ongelijk speelveld

Van den Anker signaleert dat het speelveld in Europa steeds ongelijker wordt ten nadele van de Nederlandse fruittelers. De ODE-tariefverhoging treft vooral de fuittelers die zelf koelen. Een inschatting is dat zo'n 350 fruitbedrijven de dupe worden van de maatregel. 'Bovendien is het de vraag wat er met de koeltarieven gebeurt van koelhuizen en veilingen', merkt Van den Anker op.

De Tweede Kamer ging vorige week akkoord met een verhoging van de Opslag Duurzame Energie (ODE) in 2020. De tariefstijging is 177 procent in de verbruiksschijf van 50.000 tot 10 miljoen kilowattuur. Zodra een fruitteler meer dan 400 ton fruit koelt op zijn bedrijf, valt hij waarschijnlijk in deze verbruiksschijf. De meerkosten kunnen oplopen tot tienduizenden euro's.

Protest

De NFO had al in een brief staatssecretaris Menno Snel van Financiën opgeroepen af te zien van de tariefstijging en overleg te voeren over alternatieven die recht doen aan het het Klimaatakkoord. Ook heeft de fruittelers diverse politici benaderd zonder het gewenste resultaat.

Ook glastuinders worden geconfronteerd met de sterke stijging van de ODE-heffing. Voor deze groep ondernemers biedt de Tweede Kamer nog de mogelijkheid om voor 1 april 2020 met bewijzen te komen dat de tariefverhoging de verduurzaming van de glastuinbouw remmen.

Herkansing voor glastuinders

Glastuinbouw Nederland ziet deze mogelijkheid als een herkansing om de sterke kostenstijging tegen te gaan. Inmiddels heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Glastuinbouw Nederland gevraagd op korte termijn in overleg te gaan.

'De tariefsverhoging heeft voor ongeveer 650 glastuinbouwbedrijven enorme financiële gevolgen en het remt de verduurzaming', zegt voorzitter Sjaak van der Tak van de glastuindersorganisatie. 'Ook voor andere projecten die draaien op elektriciteit willen we van het ministerie duidelijkheid. Tot het moment dat er duidelijkheid is, wordt wat ons betreft het Klimaatakkoord niet ondertekend.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  21° / 9°
  10 %
 • Maandag
  24° / 8°
  10 %
Meer weer