Peter+Drenth+%28IPO%29%3A+platteland+moet+geen+Wilde+Westen+worden
Interview
© Léonie Vaarhorst

Peter Drenth (IPO): platteland moet geen Wilde Westen worden

De provincies verwachten binnen twee maanden meer duidelijkheid te verschaffen over de vrijwillige opkoop van agrarische bedrijven bij Natura 2000-gebieden. Dat zegt Peter Drenth, voorzitter van de kopgroep stikstof in het Interprovinciaal Overleg (IPO).

De vergunningverlening komt weer op gang. Hoeveel aanvragen van boeren liggen er?

'Dat is mij niet bekend. Alleen al in Gelderland gaat het om honderden aanvragen, ook van niet-boerenbedrijven. De vergunningverlening is een belangrijke eerste stap. Ik ga ervan uit dat vrijwel alle boeren met de nieuwe regels voor intern salderen uit de voeten kunnen. In bijna alle gevallen leidt een aanpassing of bouw van een stal tot minder uitstoot van stikstof.'

In plaats van generieke krimp moeten we zorgen voor maatwerk

Peter Drenth, voorzitter van de kopgroep stikstof in het IPO

Het IPO overlegt met het Rijk over extern salderen. Waar pleit u voor?

'We moeten voorkomen dat partijen in het wilde weg boerderijen opkopen. Dat levert ontwrichting van het buitengebied op.

'Het platteland moet geen Wilde Westen worden. Dat is niet goed voor ondernemers. Het levert nodeloos onzekerheid op en de agrarische economie gaat kapot. Een duidelijke richting geven is hierbij van groot belang.'

Provincie Fryslân wil geen geld steken in de opkoop van bedrijven en vindt dat het Rijk dat moet doen. Vindt u dat terecht?

'Het stikstofprobleem is een probleem van nationale schaal. Het Rijk is aan zet te om met financiële middelen over de brug te komen. Er moet boter bij de vis komen.

'Ik heb begrip voor de uitspraken van de Friese gedeputeerde Johannes Kramer, maar linksom of rechtsom moet het wel worden betaald. De komende maanden moet helder worden wie het gaat financieren en hoeveel geld ervoor wordt uitgetrokken.'

Waar hebt u als provincies nog meer op aangedrongen bij het Rijk?

'Om de doelen te bereiken, is het van cruciaal belang om de stikstofuitstoot daadwerkelijk te meten en niet in het luchtledige te blijven zweven via modellen.'

De provincies praten over slimme combinaties in het landelijk gebied. Wat houdt dit in?

'Ik wil hier voorzichtig mee zijn, want er is geen blauwdruk. Maar we kunnen in bepaalde gebieden bijvoorbeeld het verminderen van stikstofuitstoot combineren met natuuropgaven of energietransitie. We hopen hiermee nieuwe verdienmodellen te creëren.'

Wanneer komen de provincies met concrete maatregelen?

'Binnen twee maanden verwacht ik dat er meer duidelijkheid komt over het vrijwillig opkopen van bedrijven. Dat vergt een gedegen afweging. We spreken wel over het bezit van mensen.

'Het is terecht dat niet er niet wordt gekozen voor generieke krimp. Nu moeten we zorgen voor maatwerk. Dat kost tijd. Dat betekent onzekerheid voor boeren. Deze kan ik niet wegnemen.

'Iedereen roept iets over dit dossier. Dat genereert onrust. De boer krijgt overal de schuld van. Deze angel willen wij eruit halen. De agrarische sector is van cruciaal belang in bijna alle provincies, als het gaat om het landschap en de economie. We kunnen helemaal niet zonder.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  23° / 9°
  10 %
 • Dinsdag
  19° / 14°
  70 %
 • Woensdag
  18° / 12°
  50 %
Meer weer