LTO+pleit+voor+adempauze+in+stikstofdebat
Nieuws
© Dirk Hol

LTO pleit voor adempauze in stikstofdebat

LTO Nederland heeft de politieke partijen opgeroepen om vanavond geen overhaaste rigide stikstofmaatregelen te nemen. Vanavond vindt het stikstofdebat in de Tweede Kamer plaats.

Na alle reeds gevoerde gesprekken met betrokken partijen, roept LTO Nederland zowel de regering als alle politieke partijen nogmaals op niet in paniek de verstrekkende uitspraak van de Raad van State te beantwoorden met rigide maatregelen.


De agrarische sector heeft de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in innovaties om de milieudruk te verminderen, benadrukt LTO. De boeren en tuinders verdienen geen overhaast stikstofbeleid dat desastreuze en verstrekkende gevolgen voor de sector heeft, aldus de organisatie. Niemand is er bij gebaat dat het aanzicht van het platteland voorgoed verandert.

Rammelend compromis

Marc Calon, voorzitter LTO Nederland stelt dat de politiek met het aangekondigde stikstofbeleid 'te snel in de overdrive is geschoten'. 'De politieke verdeeldheid heeft tot een compromis geleid dat ernstig rammelt. De agrarische sector verdient beter. Onze boeren en tuinders nemen op het gebied van innovatie wereldwijd een toppositie in.'

'Ik roep de politiek dan ook nogmaals op om niet tegen maar gezamenlijk met ons te werken', zegt Calon. 'Laten we ons bezinnen en geen onomkeerbare stappen nemen. Laten we het spreekwoordelijke kind niet met het badwater weggooien.'

Speerpunten

LTO strijdt via acties, onderhandelingen en indien nodig gerechtelijke procedures voor de volgende punten:

• Drempelwaarde: Onderzoek naar en snelle toezeggingen over het invoeren van de drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot. Een drempelwaarde die overeenkomt met de ons omringende landen kan zeker 90 procent van de huidige impasse oplossen. Met zo’n drempelwaarde is ook het vraagstuk van beweiden en bemesten grotendeels opgelost.
• Stikstofmetingen en -onderzoeken: Uitbreiding van het stikstof meet- en monitoringnetwerk. Volledige transparantie en verantwoorde, onderbouwde metingen zijn absoluut noodzakelijk om draagvlak te verkrijgen voor toekomstbestendige maatregelen.
• Eens vergund, blijft vergund! Vergunde rechten over aantal te houden dieren en stalruimte mogen niet worden ingenomen. Ook al wordt de vergunde capaciteit op dit moment niet volledig benut. Aanvullende eisen van de provincies zijn niet acceptabel. LTO is bereid hiervoor juridische procedures te starten vanwege inbreuk op het eigendomsrecht.
• Extern salderen: De koppeling van fosfaat- en dierrechten aan ammoniak is onacceptabel. Ook de inname van deze rechten als private partijen onderling salderen, is voor LTO onbespreekbaar.
• Afroming: 30 procent Afroming van ammoniak leidt rondom de Natura2000-gebieden niet tot emissiereductie. Dit is een negatieve prikkel om te investeren in verdere verduurzaming.
• (Ont)schotting: Totdat de gebiedsaanpak rond Natura2000-gebieden is geïmplementeerd is een schot tussen de veehouderij en andere sectoren/activiteiten noodzakelijk. Bij uitvoering van gebiedsprocessen kan bij volledige instemming van betrokken partijen agrarische en niet-agrarische stikstof worden uitgewisseld.
• Nationaal Landbouw Investeringsfonds: Overheid en bedrijfsleven moeten investeren in emissie-reducerende technieken en praktijken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  26° / 13°
  10 %
 • Donderdag
  30° / 15°
  10 %
 • Vrijdag
  32° / 16°
  10 %
Meer weer