Provinciebestuur Brabant wil sleutelen aan veebeleid

Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant willen maatwerk leveren als het gaat om de reductie van stikstofemissie. Het provinciebestuur legde vandaag weliswaar verschillende moties van de oppositie voor uitstel van de deadlines naast zich neer, maar gaf ook aan goed naar de gevolgen van het landelijke beleid te willen kijken.

Na afloop van een bewogen dag hebben de coalitiepartijen vooral veel niet gezegd en verkeren de honderden Brabantse boeren die naar de Brabantlaan waren gereisd nog in grote onzekerheid waar het naar toe gaat met het veehouderijbeleid. Maatwerk en gebiedsgericht leken de vooraf gekozen toverwoorden van de politici op het pluche.

Wilma Dirken van coalitiepartij VVD verwoordde het zo: 'Het is nu van het grootste belang om na te blijven denken over lange termijn oplossingen. We moeten geen zondebok zoeken. De commissie-Remkes wil dat alle sectoren een bijdrage leveren aan reductie van de stikstofuitstoot. Wij willen gebiedsgerichte oplossingen zoeken.'


Dirken geeft aan blij te zijn dat meerdere gedeputeerden hebben aangegeven dat ze maatwerk willen leveren. 'Per individueel geval willen we bekijken welke ontwikkelingen mogelijk zijn. Dat willen we doen volgens de VVD piramide: Wonen, eten, werken.'

VVD: per geval kijken welke ontwikkelingen mogelijk zijn

Bestuursakkoord aanpassen

Ankie de Hoon (CDA) zette het wat scherper neer: 'We moeten zoeken naar oplossingen en niet blijven hangen in dat wat geweest is. Het veehouderijbesluit van 7 juli 2017 is gebaseerd op toen nog springlevende PAS, maar die is nu gesneuveld. De overheid zegt nu: vrijwillig saneren van veehouderijen in de buurt van Natura 2000 gebieden. Het kan niet anders dan dat het Bestuursakkoord hierop wordt aangepast.'

Ook zei De Hoon dat de provincie 'bereid is om deadlinedatums tegen het licht te houden. 'We lopen niet weg voor stikstofproblemen, maar zien ook dat we dit niet alleen op de postzegel van Brabant moeten oplossen.'

De oppositiepartijen probeerden, onder aanvoering van een opvallend fel debatterende Hermen Vreugdenhil van ChristenUnie-SGP, middels een motie de deadlines voor vergunningaanvragen (1 april 2020) en van realisatie van nieuwe stalsytemen (1 januari 2022) uit te stellen. Toen ze voor deze motie nul op rekest kregen, werd er een mildere variant ingedien: een heroverweging van de deadlines. Maar ook daar wilden de coalitiepartijen niet in mee.

25 oktober

Wel willen Gedeputeerde Staten dus de landelijke plannen voor stikstofreductie tegen het licht houden en kijken waar dat wringt met de huidige Brabantse aanpak. De uitwerking daarvan wordt op 25 oktober, bij de vaststelling van de interim-omgevingsverordening, besproken. De oppositiepartijen willen zo snel mogelijk weten wat die mogelijke aanpassingen precies inhouden. Vreugdenhil (CU-SGP): 'We willen graag daar naar kijken en samen over de maatregelen sparren. Geef de agrarische sector ook een plek aan tafel om mee te praten.'

Vreugdenhil waakt voor al te veel enthousiasme. 'Er is nog heel veel onduidelijkheid voor veehouders. Geef ze de ruimte. Dat gaat verder dan 1 april.'

Weer

 • Zaterdag
  8° / 3°
  10 %
 • Zondag
  4° / 0°
  10 %
 • Maandag
  4° / -3°
  50 %
Meer weer