Claimstichting+wil+stikstofschade+op+overheid+verhalen
Nieuws
© Pixabay.com

Claimstichting wil stikstofschade op overheid verhalen

De nieuwe organisatie Stikstofclaim wil schades, die het kabinet en provincies veroorzaken door onzorgvuldig handelen in de stikstofimpasse, op de overheid verhalen. Boeren kunnen zich nu aanmelden.

De stichting die deze week begint, zegt alle veehouderijsectoren te vertegenwoordigen. Het bestuur, breed afkomstig uit de veehouderij, wordt ondersteund door een team van juristen en advocaten. Stikstofclaim wil de schadeprocedures collectief oppakken. Naarmate er meer deelnemers zijn, kunnen meer procedures worden gestart, laat het bestuur weten.


'De Rijksoverheid en de provincies staan op het punt stikstofmaatregelen te treffen, waarbij miljarden euro's aan economische waarde van de agrarische sector worden afgenomen. Met name de maatregelen die provincies voornemens zijn te treffen, zullen vergaand zijn en alle veehouderijsectoren treffen', duidt Stikstofclaim.

Rekenmodel

'De overheid zal maatregelen nemen op grond van de uitkomsten van rekenmodel Aerius van het RIVM, dat een onzekerheid rapporteert in de berekeningen van 50 tot 100 procent (bron RIVM) en nooit gevalideerd is met metingen', geeft Stikstofclaim aan.

'Boerenbedrijven zijn - anders dan de industrie - wel volledig in beeld en krijgen ‘de volle laag’ van politici en milieuorganisaties'


De stikstofbrief van 4 oktober van landbouwminister Carola Schouten en rapport Niet alles kan van commissie-Remkes wijzen in de richting van grote financiële schades voor veel bedrijven, voorziet de stichting.

Maatregelen

Uit de brief van minister Schouten valt op te maken dat het aantal 'piekbedrijven' naar schatting 100 tot 150 stuks bedraagt. Stikstofclaim denkt dat de maatregelen echter duizenden bedrijven treffen in alle sectoren: melkvee, vleesvee, varkens, pluimvee.

Bedrijven die binnen een straal van ongeveer een kilometer van natuurgebieden liggen, wordt ontwikkelruimte afgenomen, waardoor deze bedrijven in waarde dalen of onverkoopbaar worden, is de vrees. Daarnaast worden latente ruimte, productierechten en milieuproductieruimte afgenomen zonder voldoende financiële compensatie.

Verkeerde kosten

In 2020 - 2023 zal de depositie worden gemeten. Stikstofclaim verwacht dat de metingen dan tot andere uitkomsten leiden dan het huidige Aerius-model. 'Bij overhaast invoeren van maatregelen op grond van aannames bestaat het risico dat zaken in werkelijkheid anders blijken te liggen. En ondernemers voor niets of op de verkeerde kosten zijn gejaagd.'

Een laatste punt dat de nieuwe organisatie steekt, is dat commissie-Remkes stelt dat 46 procent van de stikstofuitstoot op het conto komt van de veehouderij. Naar nu blijkt, beschikken duizenden industriële bedrijven die stikstofoxiden uitstoten veelal niet over een Natuurbeschermingswetvergunning, omdat dit niet aan de orde was.

Imago landbouw

Deze bedrijven zijn daardoor ook buiten de statistieken gevallen. De boerenbedrijven waren wel volledig in beeld en kregen 'de volle laag' van politici en milieuorganisaties, wat imagoschade heeft gegeven, stelt Stikstofclaim.

De organisatie wordt momenteel ingericht. Het huidige bestuur bestaat uit: John Spithoven (voorzitter), Mieke Smits (secretaris, melkveehouderij), Nynke Koopmans (penningmeester, melkveehouderij) en Marcel Doesschot (intensieve veehouderij).

Schadevergoedingen

Voor 150 euro kunnen ondernemers meedoen. De binnengehaalde schadevergoedingen worden toegekend aan de deelnemende boeren. Binnenkort zal de organisatie de website stikstofclaim.nl online brengen.

Weer

 • Vrijdag
  9° / 5°
  80 %
 • Zaterdag
  2° / -3°
  20 %
 • Zondag
  3° / -5°
  10 %
Meer weer