%27Proeftuin+Veenweiden+mooi+staaltje+ondernemerschap%27
Nieuws
© Koen van Wijk

'Proeftuin Veenweiden mooi staaltje ondernemerschap'

De resultaten die tien pilotboeren in Proeftuin Veenweiden behaalden, zijn een mooi staaltje ondernemerschap en een goede bijdrage aan de omschakeling naar kringlooplandbouw.

Dat verklaarde minister Carola Schouten van LNV woensdag in een reactie op de presentatie van het driejarig project Proeftuin Veenweiden. Tien pilotboeren in de Westelijke Veenweiden wisten daarin met relatief eenvoudige maatregelen hun ammoniakuitstoot - en daarmee stikstofuitstoot - met 22 procent te reduceren. Het project werd woensdag afgesloten met een bijeenkomst in Giessenburg.

'Ook boeren staan voor verschillende uitdagingen op het gebied van natuur- en klimaatdoelstellingen. De verlaging van de uitstoot van emissies op boerenbedrijven helpt daar enorm bij', aldus Schouten in een persverklaring. 'De melkveehouders uit de Proeftuin Veenweiden laten door innovatieve bedrijfsvoering zien dat het mogelijk is om de uitstoot van ammoniak te reduceren op hun bedrijf.'

Prestatie

Landbouwgedeputeerde Adri Bom-Lemstra van provincie Zuid-Holland was aanwezig bij de presentatie en was vol lof over de resultaten. 'Hier is wel een prestatie neergezet door een kopgroep van boeren. Door de actualiteiten rondom stikstof ontstaat al snel de roep om vermindering van boerenbedrijven. Deze resultaten laten zien dat we ook veel kunnen bereiken door andere bedrijfsvoering.'

Het is een stap in de goede richting maar omtrent stikstof is er meer aan de hand

'De ruimte voor reductie op het bedrijf biedt perspectief. Ik ben superblij dat deze boeren het lef hebben gehad om hier de schouders onder te zetten. Zorg dat de kennis en ervaring nu niet alleen breed gedeeld wordt door het boerenpeloton, maar ook door de periferie als banken en veevoederbedrijven.'

Uitrol

Op de vraag van dagvoorzitter Andries Middag (LTO Noord) in hoeverre de provincie bij die uitrol financieel kan ondersteunen en of deze maatregelen de landbouw weer de ruimte biedt, gaf ze geen helder antwoord. Bom-Lemstra: 'Het is een stap in de goede richting, maar omtrent stikstof is er meer aan de hand. Dus of dit voldoende is dat weet ik niet.

Wel stelt de gedeputeerde dat er al heel veel bouwsteentjes klaar liggen en kennis en kunde aanwezig is om nu gebiedsgericht te gaan werken aan ammoniakemissie, natuurverbetering en bodemdaling. 'De zorg is wel, krijgen we de tijd om dit uit te voeren. Want het is voortdurend hectisch rond deze sector.'

Mestverdunnen

De reductie van de melkveehouders werd onder meer bereikt door het verdunnen van mest bij aanwending, het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het voer en het voorkomen van ammoniakvorming in de stal.

Het programma Proeftuin Veenweiden is drie jaar geleden geïnitieerd door LTO Noord in samenwerking met het Veenweide Innovatiecentrum Zegveld en financieel mogelijk gemaakt door provincie Zuid-Holland, het ministerie van LNV, het Melkveefonds en het LTO Noord fonds.

Experimenten

In het programma werkten tien pilotbedrijven uit Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland met onderzoekers en begeleiders aan ammoniak reducerende maatregelen. Daaromheen leerden honderd boeren in ontwikkelteams van de experimenten bij de pilotboeren. De uitvoering van het programma was in handen van LTO Noord, Wageningen University & Research, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies en het Louis Bolk Instituut.

Weer

 • Dinsdag
  14° / 9°
  30 %
 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 9°
  10 %
Meer weer