%E2%80%98Investeringen+en+stikstofaanpak+nodig%E2%80%99
Nieuws
© Dirk Hol

‘Investeringen en stikstofaanpak nodig’

Het kabinet moet werk maken van een aanpak van de stikstofproblematiek. Dat zeggen de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in een reactie op de miljoenennota van het kabinet. De koepelorganisaties pleiten verder voor fikse investeringen in onder meer woningen en infrastructuur.

Volgens de organisaties moet de drempelwaarde voor stikstofuitstoot omhoog. Dat zou ervoor zorgen dat 80 procent van de bouwprojecten die nu stil zijn gelegd omdat ze niet in lijn zijn met milieuregels, weer verder kunnen.

Topman van VNO-NCW Hans de Boer is blij met het vooruitzicht van een investeringsfonds van de overheid. Dat is volgens hem nodig om te zorgen dat het land niet vastloopt. Zo moet er nieuw en meer spoor komen en meer worden geïnvesteerd in nieuwe technologie om Nederland klaar te maken voor de toekomst.

Boeren en tuinders

Ondanks dat de economie er goed voorstaat, neemt de onrust onder boeren en tuinders toe, zegt Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland. ‘Investeringen in duurzaamheid liggen stil door de stikstofimpasse. Duizenden boeren die te goeder trouw handelden staan nu voor het blok.’

De lastenverlichting voor huishoudens die op Prinsjesdag zijn aangekondigd is mooi, zegt Calon, maar het kabinet had volgens hem ook meer uit moeten trekken voor de lastenverlichting van ondernemers.

‘Het is ook dringend noodzakelijk dat het kabinet de lasten op arbeid voor werkgevers vermindert. De maatschappelijke waardering voor onze groene en gezonde producten wordt niet altijd weerspiegeld in het politieke debat. We verwelkomen de duurzaamheidsambities van dit kabinet en zetten vol in op kringlooplandbouw. Het is daarvoor wel cruciaal dat we kunnen vertrouwen op consistent beleid en een eerlijk inkomen.’

Zelfstandigenaftrek

In de agrarische sector zijn ook veel kleine ondernemers en zzp’ers werkzaam. Voor deze groep is de aangekondigde inperking van de zelfstandigenaftrek zuur, terwijl die maatregel is bedoeld om schijnzelfstandigheid aan te pakken, aldus de werkgeversorganisaties.

De ondernemingsorganisaties zijn verder goed te spreken over de verruiming van de werkkostenregeling en de verbeteringen in de WBSO-regeling. Er komen onder meer hogere maxima aan belastingvrije beloningen voor werkgevers.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland maken zich zorgen over de vele risico’s die de Nederlandse economie negatief kunnen beïnvloeden. Zo hangt een no-deal Brexit boven de markt, evenals een verdere escalatie van het Amerikaans-Chinese handelsconflict. Ook de economie in Duitsland laat een serieuze vertraging zien. Daarnaast kunnen de stikstof-impasse en enkele klimaatmaatregelen serieuze gevolgen hebben in belangrijke economische sectoren.

Energietransitie

‘Al deze onzekerheden vragen om een vooruitziende blik van het kabinet om anticyclisch te opereren, te werken aan een beter ondernemingsklimaat en te starten met de projecten van de toekomst. Juist deze rijksbegroting en de lage rente bieden mogelijkheden om Nederland richting te geven waar we heen willen met nieuw spoor, nieuw OV en bijvoorbeeld de energietransitie’, schrijven de organisaties in een reactie op de miljoenennota van het kabinet.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  14° / 9°
  30 %
 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 9°
  10 %
Meer weer