Begroting LNV passeert grens miljard euro

De begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overstijgt in 2020 een miljard euro. Een groot deel van de extra gelden is nodig voor de overgang naar kringlooplandbouw, de uitvoering van het klimaatakkoord en het herstellen van de balans tussen landbouw en natuur. Dat schrijft minister Carola Schouten in een toelichting op de dinsdag gepresenteerde miljoenennota.

Begroting+LNV+passeert+grens+miljard+euro
© Dirk Hol

'2020 wordt het jaar dat we vol energie de handen uit de mouwen gaan steken om de omslag naar kringlooplandbouw te maken. We gaan met de benodigde financiële middelen hard aan de slag voor een duurzamere landbouw en visserij en een beter beschermde natuur', aldus Schouten in een toelichting op de begroting die de 1,4 miljard euro overschrijdt.


Projecten die bijdragen aan de omslag naar kringlooplandbouw krijgen prioriteit in de nieuwe landbouwbegroting. In plaats van zoveel mogelijk voedsel te produceren tegen zo laag mogelijke kostprijzen, komen het zuiniger omgaan en hergebruik van grondstoffen centraal te staan. De uitstoot van schadelijke stoffen moet zoveel mogelijk beperkt worden, aldus Schouten die schrijft dat het zoeken naar de balans tussen natuur en landbouw 'door de huidige stikstofdiscussie alleen maar urgenter wordt'.

Al bekend

Een groot deel van de dinsdag gepresenteerde voorstellen was al bekend. Zo wil Schouten met banken en andere financiers afspraken maken over financiële producten voor ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw gaan maken. Ook komt er een betere bescherming voor boeren en tuinders door een wettelijk verbod op oneerlijke handelspraktijken waar de ACM op gaat toezien.

In het Nationaal Programma Landbouwbodems werkt het ministerie van LNV met partners aan een duurzaam beheer van alle Nederlandse landbouwbodems in 2030. Voor een beter bodembeheer wordt de pachtwetgeving herzien, zodat boeren langer lopende pachtcontracten kunnen krijgen voor duurzaam gebruik.

In de begroting is in totaal 180 miljoen euro gereserveerd voor een warme sanering van de varkenshouderij. Veehouders die toekomstgericht willen innoveren, worden geholpen dat op een duurzame manier te doen. Hiervoor is 60 miljoen euro gereserveerd.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn blijft in 2020 een belangrijk thema voor LNV. Er komt een wettelijk verbod voor het vervoer van vee tijdens extreme hitte. Ook zet minister Schouten zich in voor betere handhaving op het dierenwelzijn. Om de band tussen boeren en consumenten te versterken en de waardering voor ons voedsel te vergroten, wil minister Schouten verder initiatieven stimuleren die inzetten op lokaal voedsel, een eerlijke prijs voor de producent en meer verbinding tussen boeren en stadsbewoners.

Korte voedselketens zorgen voor een grotere waardering voor Nederlandse streek- en regioproducten. Met een speciale handelsmissie trekt minister Schouten het eigen land in om streekproducten meer bekendheid te geven en korte (voedsel)ketens te stimuleren. Ook wordt knellende wet- en regelgeving voor streekproducenten aangepakt.

Uitvoering klimaatakkoord

Het klimaatakkoord geeft een belangrijke impuls aan de overgang naar kringlooplandbouw. Met de extra middelen die beschikbaar komen voor onder meer de verduurzaming van de veehouderij en de aanpak van de veenweidegebieden, kan LNV werk met werk maken.

Dat kan bijvoorbeeld door het stimuleren van boeren in de veenweidegebieden om nieuwe en minder intensieve vormen van landgebruik en veehouderij toe te passen om bodemdaling tegen te gaan en de natuur te versterken. In 2020 is hiervoor 79 miljoen euro gereserveerd. Ook komt 26 miljoen beschikbaar voor de tuinbouw en het programma Kas als Energiebron. Voor energiezuinige glastuinbouw is 52,9 miljoen euro beschikbaar.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  80 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  80 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer