Gelderse+boer+staat+open+voor+bermmaaisel
Nieuws
© waterschap Vechtstromen

Gelderse boer staat open voor bermmaaisel

Waterschap, provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat willen bermmaaisel afzetten op boerenland als bodemverbeteraar. In Oost-Veluwe zijn boeren en overheid in gesprek over de mogelijkheden.

De betrokken partijen hebben donderdag tijdens congres Bodem Breed de kansen in kaart gebracht. 'Wij kunnen een maatschappelijke bijdrage leveren met het vastleggen van CO2 en het bergen van water, maar het moet wel passen in de bedrijfsvoering', zegt Jeroen Beker, melkveehouder en bestuurder bij LTO-afdeling Zuid-Oost Veluwe. 'Het maaisel moet schoon zijn en niet meetellen als meststof. Daarnaast willen we graag een vergoeding voor het plaatsen.'

Provincie Gelderland heeft voor dit seizoen al afspraken gemaakt om het maaisel in een korte kringloop te krijgen. 'We kijken trapsgewijs hoe we deze reststroom kunnen verwaarden: als producten, als bodemverbeteraar, om te composteren of voor het opwekken van energie via vergisting. Hoe waardevoller de reststroom benut kan worden, hoe hoger de vergoeding voor onze aannemer', licht Leon Claassen toe, adviseur Duurzaamheid bij de provincie.

'We zien vooral in de Achterhoek dat er al afspraken worden gemaakt met boeren om maaisel op het land te brengen. Ons ideaal is dat boeren zelf bermen beoordelen en zeggen: dit maaisel wil ik hebben. Net zoals dat vroeger ging.'

Bijdrage aan bodem

Twee weken terug hebben al zo'n dertig LTO-leden in Voorst kennisgemaakt met de plannen. Volgens Beker hebben zeker een handvol leden interesse om mee te doen aan een proefproject. Naast zwerfafval in het maaisel zijn ook ongewenste kruiden een punt van aandacht.

Beker ziet een oplossing in het certificeren van maaisel, maar de vraag is wie die kosten op zich neemt. Ook vragen boeren zich af in hoeverre het maaisel exact bijdraagt aan het verbeteren van de bodem. 'Vruchtwisseling van gras en mais levert veel meer winst voor de bodem op', zegt melkveehouder Gerrit Klunder.

Speelruimte

Op hetzelfde congres hield Michael van der Schoot van LTO Nederland een pleidooi om boeren meer speelruimte te geven om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Hij noemt het benutten van bermmaaisel een praktisch voorbeeld voor het sluiten van een kleine kringloop. Van der Schoot is voorstander van een gebiedsgerichte aanpak om, naast een goede agrarische productie, de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer